Fjernvarmens miljøverdi – hvordan kommuniserer vi den - PowerPoint PPT Presentation

Fjernvarmens milj verdi hvordan kommuniserer vi den
Download
1 / 16

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fjernvarmens miljøverdi – hvordan kommuniserer vi den. Catarina Jäderberg, Svensk Fjärrvärme. Fjärrvärmens miljövärden. Ett branschgemensamt system för att redovisning av fjärrvärmens miljövärden sedan 2011 Ett verktyg för att kunna kommunicera miljö och hållbarhet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fjernvarmens miljøverdi – hvordan kommuniserer vi den

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fjernvarmens milj verdi hvordan kommuniserer vi den

Fjernvarmens miljøverdi – hvordan kommuniserer vi den

Catarina Jäderberg, Svensk Fjärrvärme

Regionalt möte Älvsbyn 2011, Charlotta Abrahamsson


Fj rrv rmens milj v rden

Fjärrvärmens miljövärden

 • Ett branschgemensamt system för att redovisning av fjärrvärmens miljövärden sedan 2011

 • Ett verktyg för att kunna kommunicera miljö och hållbarhet

 • Baseras på utsläpp och värden från året innan

Regionalt möte Älvsbyn 2011, Charlotta Abrahamsson


Verenskommelse med kunderna

Överenskommelse med kunderna

 • Handlar om synen på bokförda värden för fastigheter som är uppvärmda med fjärrvärme

 • Det är miljöpåverkan av energianvändningen som värderas

Regionalt möte Älvsbyn 2011, Charlotta Abrahamsson


Milj v rden som redovisas

Miljövärden som redovisas

 • Resursanvändning, mäts i primärenergi

 • Klimatpåverkan, mäts i koldioxidekvivalenter

 • Andel fossila bränslen

 • Jämför inte mellan olika fjärrvärmeföretag

Regionalt möte Älvsbyn 2011, Charlotta Abrahamsson


Viktigt med trov rdiga k llor

Viktigt med trovärdiga källor

 • Naturvårdsverkets emissionsfaktorer för förbränning

 • Miljöfaktabok med emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter

Regionalt möte Älvsbyn 2011, Charlotta Abrahamsson


Nyttan med ett gemensamt system

Nyttan med ett gemensamt system

 • Underlättar för de kunder som miljöredovisar

 • Hjälper media att kunna granska och jämföra

 • Ökar branschens transparens och tillförlitlighet

 • Möjliggör en trovärdig miljökommunikation

Regionalt möte Älvsbyn 2011, Charlotta Abrahamsson


Fjernvarmens milj verdi hvordan kommuniserer vi den

Sök företag och se värden så här:


Varje f retag vet b st

Varjeföretag vet bäst!

 • Länk till varje fjärrvärmeföretag

 • Informera om hela miljöarbetet, inte bara miljövärdena

 • Peka på framtidsplaner och nya investeringar

Regionalt möte Älvsbyn 2011, Charlotta Abrahamsson


Kommunikation av milj v rden

Kommunikationavmiljövärden

 • Alltid fokus på de lokala miljövärdena

 • Uppmuntra kunder att använda miljövärden för just den fjärrvärme de köper

 • Visa förändringar som ger bättre miljöprestanda

  • förändringar i produktionen

  • restprodukter från skogen

  • minskad oljeanvändning

  • minskade förluster i ledningarna


Att arbeta med sitt varum rke

Att arbeta med sitt varumärke

 • Kommunicera vad man gör i miljö- och hållbarhetsarbetet i stort

 • Se till att företagets vision, ambition och kommunikation hänger ihop

 • Inte bara fjärrvärmens miljövärden

 • Beskriv också VAD och HUR företaget arbetar


Milj kommunikation

Miljökommunikation

 • Kommunicera ärligt, begripligt och relevant

 • Lär känna mottagarna för att hitta rätt nivå

 • Använd konkreta argument och påståenden

 • Våga berätta vad som är kvar att göra

 • Spårbarhet och transparens är viktigt!


Fjernvarmens milj verdi hvordan kommuniserer vi den

Catarina Jäderberg, kommunikationsstrategSvensk Fjärrvärme


 • Login