TeamMate kerfið og tilmæli nr. 4/2011 frá FME
Download
1 / 19

TeamMate kerfið og tilmæli nr. 4/2011 frá FME - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

TeamMate kerfið og tilmæli nr. 4/2011 frá FME. Guðjón Viðar Valdimarsson CIA,CFSA,CISA. Yfirlit kynningar. Tilgangur tilmæla nr. 3/2011 Kynning á TeamMate kerfinu og hvernig það uppfyllir kröfur þessara tilmæla. Gildissvið tilmæla. Hafa þegar tekið gildi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TeamMate kerfið og tilmæli nr. 4/2011 frá FME' - hateya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

TeamMate kerfið og tilmæli nr. 4/2011 frá FME

Guðjón Viðar Valdimarsson

CIA,CFSA,CISA

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


Yfirlit kynningar
Yfirlit kynningar

 • Tilgangur tilmæla nr. 3/2011

 • Kynning á TeamMate kerfinu og hvernig það uppfyllir kröfur þessara tilmæla

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


Gildissviðtilmæla

 • Hafaþegartekiðgildi

 • Skilgreinanánarhlutverk og ábyrgðstjórnar og framkvæmdastjóravarðanditilvist og virkniáhættustýringarsem og tilvist og virknivinnuferla.

 • Framkvæmdastjóriberábyrgð á þvíaðþróaðarséuaðferðirtilaðgreina,mæla, fylgjastmeð og stýraáhættusem og aðslíkvinnabyggi á skipuritisemskilgreiniábyrgðarsvið, heimildir og boðleiðir.

 • Stjórn og framkvæmdastjórnsetjisérsiðareglur og stuðliaðgóðumstarfsháttumsembyggi á áhættustarfsanda(risk culture) og mikilvægiáhættustýringar og innraeftirlits.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


Önnuratriðitilmæla nr. 4/2011

 • Nánariskilgreining á upplýsingagjöftilstjórnar

 • Góðarstarfsvenjurviðeigna og áhættustýringu

 • Greining og mat á áhættum og nánariskilgreining á helstuáhættuþáttum

 • Tilmæli um innleiðingulágmarksverkferla og reglur

 • Tilvist og virkniinnraeftirlitssemtryggirallaofangreindaþættimeðsannarlegumhættiútfráviðurkenndummódelumeins og COSO útfrámarkmiðum, áhættu og eftirlitsþáttum.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


Afleiddskilyrði

varðandihugbúnað

 • Aðgengilegurgagnagrunnurvarðandimarkmið, áhættuþætti og eftirlitsþætti. Sveigjanlegtútfrámati og greininguáhættuþátta (scoring metrics)

 • Þarfaðtryggjaboðleiðir og ábyrgðarsviðútfráskipuriti og möguleikastjórnenda á þvíaðleggjatilmarkmið,áhættuþætti og eftirlitsaðgerðir

 • Aðútbúaskýrslurtilstjórnarvarðandihlýtniviðáhættuþol (risk appetite) sem og skýrslu um framvinduaðgerðatilaðfæraeinstakaþættiinnanáhættumarka

 • Skilgreinavinnuferla og skjölunaðgerðatilaðnámarkmiðuminnraeftirlitsútfráviðurkenndumeftirlitsmódellumeins og COSO.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


TeamMate kerfið

 • Sveigjanlegviðmiðvarðandi mat á áhættuþáttum

  • Hægtaðskilgreinafleiriþætti en baraafleiðingar og líkur og einnighægtaðsetja inn aukaþættieins og veltu og starfsmannafjöldatilaðaukavægieininga

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


TeamMate kerfið

 • Kerfiðheldurutan um vinnustjórnendaviðað meta áhættuþætti, vægiþeirra og áhrif. Ábyrgðarsviðerskilgreintútfráskipuriti, ferlumeðaviðskiptaeiningum

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


TeamMate kerfið

 • Kerfiðheldurutan um miðlægangrunnmeðmarkmiðum, áhættuþáttum og eftirlitsþáttumsemerhægtaðkalla inn í áhættugreiningar

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


TeamMate kerfið

 • Kerfiðheldurutan um markmið, áhættuþætti og eftirlitsþætti í áhættuskrá

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


TeamMate kerfið

 • Kerfiðsendirtölvupósttilstjórnendaþarsemþeirerubeðniraðfarayfiráhættugreiningu, markmið og eftirlitsþætti.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


TeamMate kerfið

 • Hægterað taka margvíslegarskýrslurútúrkerfinuvarðandiáhættugreiningubæðifyrirstjórn, stjórnendur og FME.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


TeamMate kerfið

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


TeamMate kerfið

 • Niðurstöðuráhættugreiningarerufluttaryfir í vinnukerfið TeamMate EWP en þarerhaldiðutan um innraeftirlit og verkefnitilaðlækkaáhættu.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


 • TeamMate EWP heldurutan um verkþættiinnraeftirlits og meðkerfinufylgiráskriftaðAuditNetsemergagnagrunnurverkskrefafyririnnraeftirlit.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


TeamMate kerfið

 • TeamMate EWP ersvovinnuumhverfiþarsemverkþættirinnraeftirlitserugeymdirsem og gögnsemsýnafram á virkni og tilvisteftirlitsumhverfis.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


TeamMate vinnuferli

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


R gj f gsh svi i h ttustj rnunar
Ráðgjöf GSH á sviðiáhættustjórnunar

 • Að meta áhættustjórnunmeðtillititil :

  • Heiðarleika, siðagilda og annarasiðatengdraeftirlitsþátta

  • Hlutverk, vald, ábyrgð og aðraþættim.t.táhættustjórnunar

  • Menningarfyrirtækisins og stjórnunarstílsstjórnenda

  • Lagalegsumhverfis og stjórnskipulags

  • Skriflegrareglna um stjórnunarhættifyrirtækisinsvarðandiákvarðanatöku.

  • Hæfni og möguleikam.t.t. starfsfólks og annaraþátta (fjármögnunar, tímaferla, kerfa og tækni)

  • Stjórnunarviðskiptatengslaviðytriaðila

  • Þarfa og væntingastjórnar, stjórnenda og annarainnriábyrgðaraðila

  • Innrivinnureglna og stefnumörkunar

  • Aðsetjauppframmistöðumat á áhættustjórnunmeðskriflegumviðmiðum

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


R gj f gsh svi i h ttustj rnunar1
Ráðgjöf GSH á sviðiáhættustjórnunar

 • Að meta áhættustjórnunmeðtillititil :

  • Aðsetjamarkmið og greinamarkmið á öllumsviðumútfráheildarmarkmiðumfyrirtækisins.

  • Greining og mat áhættuþáttaeinnigm.t.tsamfylgni, tengsla og forgangsröðunar

  • Skilvirkraáhættuviðbragða (t.d, forðast, yfirfæra, innraeftirlits, samþykkis)

  • Þróa og framkvæmaáætlunfyriráhættustýringu

  • Eftirlits um framkvæmdáhættuáætlunar og nýrraáhættuþátta

  • Skýrslugjöfvarðandiáhættustjórnun og stjórnunáhættuþátta. Einnigyfirlit um áætlannagerðvegnaáhættustjórnunar og yfirlit um möguleganýjaáhættuþætti.

  • Reglubundinendurskoðun á stjórnunáhættuþáttatilaðstuðlaaðviðvarandiendurbótum.

  • Mat á stjórnunmikilvægustuáhættuþátta

  • Staðreynaaðáhættuþættirséuréttmetnir.

  • Staðreynaáhættumatstjórnenda og skýrslugjöfstjórnendatilstjórnar

  • Staðreynaheildarferliáhættustjórnunar.

GSH - innri endurskoðun og ráðgjöf


GSH – innriendurskoðun og [email protected]innri-endurskodun.net

GuðjónViðarValdimarsson

CIA, CFSA, CISA


ad