Yamu un zellikleri
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Yamuğun Özellikleri PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Yamuğun Özellikleri. Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. D. C. üst taban. yan kenar. yan kenar. A. B. alt taban. Yamuğun paralel olmayan kenarlarına (yanal) yan kenarları denir. Paralel kenarlardan; alt kenara alt taban ,. üst kenara üst taban denir.

Download Presentation

Yamuğun Özellikleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Yamuğun Özellikleri


Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir.

D

C

üst taban

yan kenar

yan kenar

A

B

alt taban

Yamuğun paralel olmayan kenarlarına (yanal) yan kenarları denir.

Paralel kenarlardan; alt kenara alt taban,

üst kenara üst tabandenir.


Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir.

c

D

C

d

b

a

A

B

 • A,B,C,D noktaları yamuğun köşeleridir.

 • IABI kenarı a,

ICDI kenarı c,

IBCI kenarı b,

IADI kenarı d,

olarak adlandırılır.

ABC açısı,

BCD açısı ve

CDA açısı

 • DAB açısı,

yamuğun iç açılarıdır.


Yamuğun ayırdığı düzlemsel bölgeler :

dış bölge

iç bölge

yamuk

 • Yamuğun iç ve dış bölgeleri birer düzlem parçasıdır.

 • Yamuk, dört doğru parçasının birleşim kümesidir.

(düzlem parçası değildir)


Yamuğun ayırdığı düzlemsel bölgeler :

K

D

C

R

M

F

N

P

A

B

E

Yukarıdaki şekilde ;

 • A,B,C,D,E,F,K noktaları yamuğun üzerindedir. (elemanıdır)

 • M ve N noktaları yamuğun iç bölgesindedir.

 • P ve R noktaları yamuğun dış bölgesindedir.


 • Yamuğun özellikleri :

D

C

A

B

1. Yalnız iki kenar birbirine paraleldir.


 • Yamuğun özellikleri :

D

C

110°

110°

+

=

180°

70°

70°

+

=

180°

A

B

1. Yalnız iki kenar birbirine paraleldir.

2. Yanal kenarlara bitişik açıların ölçüleri toplamı 180° dir.


 • Yamuğun özellikleri :

D

C

110°

110°

70°

70°

A

B

+

+

+

=

360°

1. Yalnız iki kenar birbirine paraleldir.

2. Yanal kenarlara bitişik açıların ölçüleri toplamı 180° dir.

3. Yamuğun iç açılarının ölçülerinin toplamı 360° dir.


 • Yamuğun özellikleri :

D

C

ha

ha

A

B

H

E

a

Ayrıca ;

Bir yamukta tabanlar arasındaki uzaklık yamuğun yüksekliğidir.

DH, CE doğru parçaları yamuğun yükseklikleridir.


Yamuğun Çevresinin Hesaplanması


Yamuğun çevresi, dört kenar uzunluğunun toplamına eşittir.

c

D

C

d

b

A

B

a

Ç = a + b + c + d

şeklinde hesaplanabilir.


Örnek :

Kenar uzunlukları a = 7 cm,

b = 5 cm,

c = 3 cm,

d = 5 cm

olan yamuğun çevresini bulalım.

c = 3 cm

D

C

d = 5 cm

b = 5 cm

A

B

a = 7 cm

Ç = a + b + c + d

Ç = 7 + 5 + 3 + 5

Ç = 20 cm

olarak bulunur.


Yamuk Çeşitleri


Dik Yamuk :

Yanal kenarlarından biri tabanlarına dik olan

yamuğa dik yamuk denir.

N

M

C

D

K

L

A

B


İkizkenar Yamuk :

Yanal kenarları eşit olan yamuğa

ikizkenar yamuk denir.

D

C

110°

110°

=

=

70°

70°

A

B

İkizkenar yamukta taban açılarının ölçüleri eşittir.

=

=


 • Login