Postupně tedy doplňujeme hodnoty do na začátku prázdného SFC (postupového diagramu), který j...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Systém Teach-in pro PLC Tecomat TC 500 PowerPoint PPT Presentation


 • 50 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Postupně tedy doplňujeme hodnoty do na začátku prázdného SFC (postupového diagramu), který je v automatu realizován krokovým řadičem. Postupně tedy doplňujeme hodnoty do na začátku prázdného SFC (postupového diagramu), který je v automatu realizován krokovým řadičem.

Download Presentation

Systém Teach-in pro PLC Tecomat TC 500

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Syst m teach in pro plc tecomat tc 500

Postupně tedy doplňujeme hodnoty do na začátku prázdného SFC (postupového diagramu), který je v automatu realizován krokovým řadičem.


Syst m teach in pro plc tecomat tc 500

Postupně tedy doplňujeme hodnoty do na začátku prázdného SFC (postupového diagramu), který je v automatu realizován krokovým řadičem


Syst m teach in pro plc tecomat tc 500

Ústav přístrojové a řídicí techniky strojní fakulty ČVUT.

Systém Teach-in pro PLC Tecomat TC 500

Bc. Jakub Jura

juraj@mail.muni.cz


Definice

Definice

Systém Teach-inje takový systém, který je schopen si uložit do paměti obsluhou převedenou úlohu a v automatickém režimu potom tuto úlohu opakovat již bez obsluhy.

Automat bude vykonávat přesně to co vykonávala obsluha.


Syst m je slo en z

Systém je složen z:

 • PLC Tecomat TC 500 (s operátorským panelem)

 • Rozvaděčů – elektropneumatických

 • Akčních členů - pneumotorů

 • Snímačů – koncových spínačů


Ovl d n lohy

Ovládání úlohy

Manuální režim

plnění příkazů

č. kroku (stavu)

Pneumotor A

Pneumotor B

opakování

Potvrzení kroku

Pneumotor C


V znam tla tek

Význam tlačítek

 • Stiskem tlačítka F1 přepínáme „manuální a automatický režim.

 • Stiskem tlačítek „F4,F5,F6“ ovládáme vyjetí a zajetí těchto pneumorů

 • Stiskem tlačítka „enter“ potvrzujeme v režimu učení každý provedený krok

 • Stiskem tlačítka „c“ zapínáme a vypínáme automatické opakování naučené sekvence.


Postup p i programov n

Postup při programování

 • Zapnutí manuálního režimu tlačítkem „F1“.

 • Uvedení pneumotorů a celého systému do počátečního stavu.

 • Potvrzení tohoto stavu tlačítkem „enter“.

 • Nastavení pneumotorů do pozic, které odpovídají stavu č. 1 pomocí tlačítek „F1, F2, F3“

 • Potvrzení tohoto stavu tlačítkem „enter“.

 • Nastavení pneumotorů do dalšího stavu, potvrzení, nastavení ………

 • Když je celá sekvence hotova, nastaví se stav č. 0.

 • Vypnutí manuálního režimu

 • Zapnutí opakování¨tlačítkem „c“ – tímto tlačítkem je možné také průběh automatického provádění sekvence pozastavit.


Vstupy a v stupy plc tecomat

Vstupy a výstupy PLC Tecomat


Zapojen elektropneumatick ch prvk

Zapojení elektropneumatických prvků


Program syst mu teach in

Program systému.Teach-in


Syst m teach in pro plc tecomat tc 500

 • Programování systému se provádí ve vývojovém prostředí „Mozaic“ nebo „Xpro“, pomoci IL nebo KOP.

 • PLC Tecomat s procesorem řady „d“ jsou vybaveny tabulkovými instrukcemi.

 • Tabulkové instrukce jsou jádrem generátoru maker Tapro, který je použit pro generování programu krokového řadiče.


Tabulka

Tabulka

Tabulka je datová struktura připomínající „jednorozměrné pole“, jak jej známé z vyšších programovacích jazyků.

#table word tabulka=10,20,30,40,50,60,70,80,90

#table byte tabulka= %11111111,

%01111111,

%00000111,

%00000011,

%00000001,

%00000001

#table bit tabulka = 1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1


Tabulkov instrukce

Tabulkové instrukce

 • Instrukce pro práci s tabulkami. Z tabulek je možné číst, zapisovat do nich, prohledávat je či zařazovat do nich jiné prvky.

 • LTB – Load From Table - čtení

 • WTB – Write To Table - zápis

 • FTB – Find In Table - vyhledávání

 • FTM - Find In Table With Masking – vyhledávání relevantního

 • FTS – Find In Table With Sorting – zatřídění neznámého prvku


Ltb load from table

LTB - Load From Table

ld index ;0,1,2,.....,9

ltb tabulka ;Název tabulky

wr rw10

│ tabulka │

│ index ┌─────┐ │

├─[LD ]───┤ix x├─ │

│ │ LTB │ │

│ │ │ │

│ │ ix├─ │

│ │ │ │

│ │ │ rw10 │

│ │ v├────────────────────────────────────────────────[WR ]─┤

│ └─────┘ │

Přečte řádek tabulky „tabulka“ s číslem „index“ a zapíše jej do registru rw10.


Wtb write to table

WTB – Write To Table

ld #9 ;Mez tabulky

ld kam ;Index

ld co ;Hodnota, ktera se ma zapsat na pozici kam

;do tabulky "tabulka".

│ tabulka │

│ #9 ┌─────┐ │

├─[LD ]───┤s s├─ │

│ │ WTB │ │

│ kam │ │ │

├─[LD ]───┤ix ix├─ │

│ │ │ │

│ co │ │ │

├─[LD ]───┤v v├──────────────────────────────────────────────────────┤

│ └─────┘ │

Zapíše novou hodnotu „co“ do řádku tabulky „tabulka“ s číslem „kam“.


Ftb find in table

FTB – Find In Table

ld co_hledat

FTB tabulka

wr nalezeno_kde

ld s1.0

wr uspesnost

│ tabulka │

│co_hle» ┌─────┐ │

├─[LD ]───┤v s├─ │

│ │ FTB │ │

│ │ │ naleze»│

│ │ ix├────────────────────────────────────────────────[WR ]─┤

│ └─────┘ │

│ │

│ s1.0 uspesn»│

├──] [───────────────────────────────────────────────────────────[WR ]─┤

Hledá v tabulce „tabulka“ řádek s hodnotou „co_hledat“ a pokud hledanou hodnotu nalezne vrací číslo řádku a nastavuje systémový registr s1.0 na hodnotu „1“.


 • Login