Energy analysis of a powder plant
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Energy Analysis of a powder plant PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Energy Analysis of a powder plant. A study at Sandvik in Coventry. Syfte. Syftet med det här projektet var att genomföra en energianalys utav pulvertillverkningen på Sandvik Hard Materials i Coventry.

Download Presentation

Energy Analysis of a powder plant

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Energy analysis of a powder plant

Energy Analysis of a powder plant

A study at Sandvik in Coventry


Syfte

Syfte

 • Syftet med det här projektet var att genomföra en energianalys utav pulvertillverkningen på Sandvik Hard Materials i Coventry.

 • Även att inom pulvertillverkningen, efter genomförd analys, identifiera förbättringsområden och utifrån dessa områden ta fram förbättringsförslag som ska minska Sandviks energikostnader.

 • Att göra en energianalys av pulverfabriken.

 • Att välja förbättringsområden.

 • Att finna lösningar som minskar energiförbrukning inom dessa förbättringsområden.

 • Att beräkna potentiella besparingar och paybacktime av dessa lösningar.

 • Att uppskatta minskad miljöpåverkan av dessa förbättringar.

Mål


Hur har studien bidragit till att l sa v rldsproblem eller samh llsproblem

Hur har studien bidragit till att lösa världsproblem eller samhällsproblem?

 • Genom att bevisa att det finns mycket energi att spara och återanvända i system på energitunga fabriker, även när fabriken tror att de är energieffektiva. Fabriken i Coventry kan spara, om alla åtgärder genomförs, 1600 GWh eller 40% av sin årliga energiförbrukning.

 • Att bevisa att det finns viktigare parametrar vid beslut om energieffektivisering än nyckeltal som t.ex. paybacktime. Förväntad livslängd och energieffektivitet gör att alternativ med längre paybacktime ändå sparar med pengar.

 • Att bevisa att energieffektiva lösningar inte alltid är dyra och komplicerade utan kan vara relativt enkla om man har en bra översikt av sina energiflöden.

 • Att bevisa att det är viktigt att fabriker har bra koll på energiförbrukningen av sin utrustningen, men framförallt för hela system då energieffektivisering av utrustning kan innebära en försämring av systemet som helhet.


Information

Information

 • Student: Robert Cavallin (robcav)

  • E-mail: robertcavallin@hotmail.com

  • Master: Industriell ekonomi och organisation

 • Student: Jesper Ankarberg (jesank)

  • E-mail: jesperankarberg@gmail.com

  • Master: Industriell ekonomi och organisation

 • Handledare: Thomas Sandberg

  • E-mail: thomas.sandberg@indek.kth.se

  • Institution: Industriell ekonomi och organisation


 • Login