Web of science le atif tabanli ara tirma de erlend rmes e itmen metin tun
Download
1 / 28

WEB OF SCIENCE İLE ATIF TABANLI ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRMESİ Eğitmen: Metin TUNÇ - PowerPoint PPT Presentation


 • 423 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

WEB OF SCIENCE İLE ATIF TABANLI ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRMESİ Eğitmen: Metin TUNÇ. Niçin Araştırma Performansını Değerlendirelim?. Güncel ekonomik iklim Artan seçici olma ihtiyacı Örnek veri grupları / metodolojiler : Verilen hibelerin değeri ve sayısı Ödüllerin sayısı ( ör: Nobel Ödülleri )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

WEB OF SCIENCE İLE ATIF TABANLI ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRMESİ Eğitmen: Metin TUNÇ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Web of science le atif tabanli ara tirma de erlend rmes e itmen metin tun

WEB OF SCIENCE İLE ATIF TABANLI ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRMESİEğitmen: Metin TUNÇ


Ni in ara t rma performans n de erlendirelim

Niçin Araştırma Performansını Değerlendirelim?

 • Güncel ekonomik iklim

  • Artan seçici olma ihtiyacı

 • Örnek veri grupları / metodolojiler:

  • Verilen hibelerin değeri ve sayısı

  • Ödüllerin sayısı (ör: Nobel Ödülleri)

  • Denklik değerlendirmeleri

  • Yayın sayısı

  • Atıf sayısı

  • Kriterlere güre normalleştirilmiş bibliyometrik incelemeler

 • Ülkelerin önemli bilim kuruluşları bibliyometrik değerlendirmeleri önemserler.


Uygulamada htiya

Uygulamada İhtiyaç;

 • Kurumların karşılaştırmalı bilimsel performans ölçümü

 • Ulusal ve uluslararası ortalamalar ile karşılaştırma ve gelişim hedeflerinin belirlenmesi

 • Bilimsel teşvik sistemi için kriter oluşturma

 • Bilimsel faaliyetlere yönelik kısa ve uzun dönem stratejik planlama

 • Kurumun ulusal ve uluslararası bilimsel iletişim/paylaşım incelemesi, teşvik kriterleri ve stratejik planlaması.

 • Bilimsel teşvik sistemleri ile gelişmesi olası yapay kendine atıf incelemeleri ve gerekli kriterlerin oluşturulması

 • ...

 • ..


Ara t rma de erlendirmesi veri kayna

Araştırma Değerlendirmesi;Veri Kaynağı

Thomson Reuters çözümleri Web of Science’dan sağlanan tutarlı ve güvenilir verileri değerlendirir.

Tutarlı, otorite ve anlaşılır biçimde tanımlanmış veriler anlamlı ve güvenilir istatistikler için temeldir. Bu nedenle kaynak olarak Web of Science esas alınmıştır;

Dünya çapında 90’dan fazla ülke ve 3200’den fazla kuruluş tarafından kullanılan altın standartlı atıf kaynağıdır.

Fen bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında 11.000’den fazla dergi ve binlerce konferans bildirisi içerir.

109 yıldan fazla arşivi ile benzersiz atıf verisi içerir.

Tarafsız, süreklilik testinden geçirilmiş ve sıkı bilimsel dergi seçim süreci

Etki değerinin (Impact Factor) kaynağı – En yaygın olarak kabul edilmiş dergi atıf göstergesi


Thomson reuters yay n se im politikas

THOMSON REUTERSYayın Seçim Politikası

 • Yayınlanma standartları

  • Peer review, Editorial conventions

 • Editoryal içerik

  • Bilimsel alanlara özel mevcut bilgi birikimine katkı

 • Çeşitlilik

  • Uluslararası ya da bölgesel etkisi olan yazarlar, editörler, danışmanlar...

 • Atıf analizi

  • Yazarlar ve editörlerin ön çalışmaları


Web of science ile kurumsal performans ncelemesi canli demo

Web of Science ile Kurumsal Performans İncelemesiCANLI DEMO


Incites tm kurumsal performans ncelemesinde uzman z m

INCITESTMKurumsal Performans İncelemesinde Uzman Çözüm


Anla l r bi imde tan mlanm verisetleri

Anlaşılır Biçimde Tanımlanmış Verisetleri

Son 30 yıllık araştırma çıktılarımızın durumu nedir?


Incites kurum yay nlar na at f yapan makalelerin ncelemesi

INCITESKurum Yayınlarına Atıf Yapan Makalelerin İncelemesi


Incites kuruma ait yay nlar ve bunlara at f veren yay nlar n ncelemesi

INCITESKuruma Ait Yayınlar ve Bunlara Atıf Veren Yayınların İncelemesi

Kurum Makalelerinin Performans İncelemesi

Atıf yapan makalelerin incelemesi


Bizim en etkili yazarlar m z kimler

Bizim En Etkili Yazarlarımız Kimler???


En aktif yazarlar m z kimler

En Aktif Yazarlarımız Kimler


G rsel eler ve normalle tirilmi verilerle yazarlar n z kar la t r n

Görsel Öğeler ve Normalleştirilmiş Verilerle Yazarlarınızı Karşılaştırın


B rl kurumsal nceleme

İŞBİRLİĞİ:KURUMSAL İNCELEME


Kurumumuz hangi kurumlarla i birli i ger ekle tiriyor

Kurumumuz hangi kurumlarla işbirliği gerçekleştiriyor?


Bu i birliklerinin hangileri en de erlileri

Bu işbirliklerinin hangileri en değerlileri?


Bizim uluslararas etkimiz ne

Bizim Uluslararası Etkimiz Ne?

Burada Neler Oldu?


Pol t ka de m n n etk ler n nceley n

POLİTİKA DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİNİ İNCELEYİN

Politikaların gelişimi çerçevesinde bilimsel performans doğrudan etkilenir.

Thomson Reuters InCites


Daha detayl analizler in daha detayl statistikler

Daha Detaylı Analizler İçin Daha Detaylı İstatistikler


Detay sorulara detayl yan tlar

Detay Sorulara Detaylı Yanıtlar

Bizim kimya araştırmacılarımız hangi dergilerde yayın yapmışlar?

Desteklediğimiz araştırmacılar neler yapmış, ne yayınlamış?

Mühendislik alanında en etkili makalelerimiz hangileri?

Hangi işbirliği grubumuz matematik alanında en etkili?

Mühendislik alanında hangi ülkeler/kurumlar bizi en çok etkilemiş?


Zaman serileri ve trend analizleri

Zaman Serileri ve Trend Analizleri

Her bir yıl için araştırma verilerini sağlar.

Neden 1993 yılı çok iyi?

Bu politika işliyor mu?

…ve 1996 zayıf?

Personel ya da bütçe değişiklikleri atıf-yayın sayısı ile ilişkili olabilir.


Incites zet l mler

INCITESÖzet Ölçümler

Atıf Ölçümleri

Disipliner Ölçümler

İşbirliği Ölçümleri


Incites zet l mler1

INCITESÖzet Ölçümler

Ortalama değerlere göre karşılaştırmalar


Raporlar olu turma ve aktarma

Raporları Oluşturma ve Aktarma


Raporlar olu turma ve aktarma1

Raporları Oluşturma ve Aktarma


Incites klas r olu turma my folders

INCITESKlasör Oluşturma – My Folders


Web of science le atif tabanli ara tirma de erlend rmes e itmen metin tun

Özet

 • Analizler, dünyanın önde gelen araştırma değerlendirme çözümünden sağlanan tutarlı ve otorite verilere dayanır.

 • Bölümler ya da yazarların sorularına cevap alabilecekleri ve kendi alt veri setlerini oluşturabilecekleri, uygun hale getirilmiş veriler sunar.

 • Karşılaştırmalı yüzdeler, ölçümler ve bilgiler ile kendi performansınızı karşılaştırabileceğiniz anlamlı veriler içerikler sunar.

 • Standardize ve normalleştirilmiş ölçümler ile etkili, şeffaf, adil ve sistematik bir rapor çıkarmanıza olanak sağlar.

 • Web tabanlı erişim sayesinde kurumdaki herkesin kullanması olanaklıdır.


Te ekk rler

Teşekkürler!

 • Detaylı bilgi için;

  http://scientific.thomsonreuters.com/training/

 • Sorunuz varsa:

  isi@mikrobilgi.com.tr


ad
 • Login