slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Witold Kochan WOJEWODA MAŁOPOLSKI Kraków, 21.06.2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Witold Kochan WOJEWODA MAŁOPOLSKI Kraków, 21.06.2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Stan realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim. Witold Kochan WOJEWODA MAŁOPOLSKI Kraków, 21.06.2006. Wojewoda pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu ZPORR dla Priorytetów I i III (bez działania 3.4)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Witold Kochan WOJEWODA MAŁOPOLSKI Kraków, 21.06.2006' - halil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Stan realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim

Witold Kochan

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Kraków, 21.06.2006

slide2

Wojewoda pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu ZPORR

 • dla Priorytetów I i III (bez działania 3.4)
 • Do zadań Instytucji Pośredniczącej należą:
 • Podpisywanie umów dofinansowania na wybrane przez Zarząd Województwa Małopolskiego projekty
 • Weryfikacja i potwierdzanie płatności na podstawie wniosków o płatność
 • Kontrola realizacji projektów
 • Monitoring i raportowanie realizowanych projektów
 • Informacja i promocja ZPORR oraz szkolenie beneficjentów ZPORR
slide3

Do dnia 19 czerwca br. w ramach

Priorytetów I i III (bez Dz. 3.4)

podpisałem 162 umowy

na łączną kwotę 487 mln zł,

oraz jedną umowę w ramach Dz. 1.6

na kwotę 283 mln zł.

slide4

Do dnia 19 czerwca br. na podstawie podpisanych umów wypłaciłem beneficjentom kwotę:

229 484 424,67 PLN

co stanowi 39,20 %całej alokacji przewidzianej na Województwo Małopolskie na lata 2004-2006 (Priorytet I i III bez Dz. 3.4)

Plasuje to Małopolskę na I miejscu w kraju.

25 projektów zostało zakończonych i rozliczonych

slide7

Poziom wypłaconych środków w stosunku do alokacji z podziałem na Priorytety

46,99%

14,46%

4,91%

slide11
Kategorie projektów realizowanych w ramach

Priorytetu I i III (bez Dz. 3.4)

 • Drogi i mosty 40
 • Obiekty ochrony zdrowia (poprawa usług medycznych) 33
 • Kanalizacja 31
 • Obiekty dydaktyczne 16
 • Obiekty kulturalne oraz zabytkowe 11
 • Oczyszczalnie ścieków 10
 • Sieci informatyczne 9
 • Składowiska odpadów 2
 • Obiekty ochrony środowiska 1
 • Zabezpieczenia przeciwpowodziowe 1
 • Strefa aktywności gospodarczej 1
 • Transport 1
liczba projekt w z podzia em na kategorie beneficjent w
Liczba projektów z podziałem na kategorie beneficjentów
 • Gminy 102
 • Powiaty 12
 • Samorząd Woj. Mał. 11
 • Szpitale 11
 • Uczelnie 7
 • Ośrodki zdrowia 7
 • Inst. kulturalne 3
 • Przedsiębiorstwa 2
 • Komenda 1
 • Stowarzyszenia 1
 • inne 5
slide13
Procentowy podział środków ze względu na kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu I i III
pozycja ma opolski pod wzgl dem wyp aconych rodk w zporr
Pozycja Małopolski pod względem wypłaconych środków ZPORR

Wartość płatności od początku Programu - Priorytet I i III (bez działań 1.6 i 3.4)

dane na dzień 31.05.2006r.

slide15

O sukcesie Małopolski w wydatkowaniu środków UE świadczyć mogą otrzymane z Komisji Europejskiej refundacje

13.10.2005r. – 303.210,91 EURO

08.11.2005r. – 1.954.578,11 EURO

05.01.2006r. – 13.649.647,45 EURO

16.05.2006r. – 19.747.660,66 EURO

ŁĄCZNIE 35 635 097,13 EURO

slide16

Otrzymane refundacje pozwalają na utrzymanie płynności finansowej i w efekcie bieżącą realizację poświadczanych wniosków o płatność.

Z informacji uzyskanych z Instytucji Zarządzającej ZPORR w najbliższym czasie na konto programowe Instytucji Pośredniczącej powinna wpłynąć refundacja środków przekazanych Beneficjentom w I kwartale 2006 roku.

sk d wzi si sukces ma opolski
Skąd wziął się sukces Małopolski?
 • Usprawnienia wprowadzone przez Wojewodę:
 • Podpisywanie umów na kwoty po przetargowe
 • Szkolenia i specjalne warsztaty prowadzone przez pracowników merytorycznych
 • System konsultacji przed oficjalnym złożeniem wniosku
 • Bezpośredni kontakt z beneficjentami
 • Zachęcanie Beneficjentów do częstego składania wniosków o płatność, w tym nawet na małe kwoty
 • Udostępnianie wzorów pism i wymaganych dokumentów
sk d wzi si sukces ma opolski1
Skąd wziął się sukces Małopolski?

2. Bardzo dobra współpraca z samorządami

3. Bardzo dobra współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) i Ministerstwem Finansów (Instytucja Płatnicza)

4. Zaangażowanie pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

slide19

Dziękuję

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakówtel. 0123 921 200, faks (12) 422 72 08www.malopolska.uw.gov.pl

ad