Gr sarter gr smarksb lgplanter og blandinger
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Græsarter, græsmarksbælgplanter og blandinger PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Karsten A. Nielsen, VFL. Græsarter, græsmarksbælgplanter og blandinger . Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Dagens menu.

Download Presentation

Græsarter, græsmarksbælgplanter og blandinger

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Karsten A. Nielsen, VFL

Græsarter, græsmarksbælgplanter og blandinger

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.


Dagens menu

Hvordan sammensættes en blanding af græs og kløver

Græstyper og kløverarter

Hvordan udvikler en kløvergræs blanding sig i vækstperioden

Bælgplanteeffekten

Forskel på bl. 22 og bl. 45

Hvor anvendes de forskellige blandinger til slæt.


De anbefalede frøblandinger er jeres blandinger

 • Græs inddeles i tidlighedsgrupper

  • Tidligslæt

  • Middeltidligslæt og afgræsning

  • Sildig afgræsning

 • Der lægges vægt på ploiditet

  • Diploid (D)fortørrer lidt hurtige end T

  • Tetraploid(T)smager bedst (sukker)

  • Hexaploidartskrydsninger som rajsvingel

 • Inddeling af rajsvingel


Generelt vælges græsblanding ud fra:

 • Jordtype

 • Udnyttelsessystem

 • Indsatsfaktorer på bedriften:

  • kvælstof og gylle, man skal af med

  • +/- vanding.

 • Management på bedriften

  • Målrettet strategi, der giver et produkt, som passer i bedriftens samlede foderration.

  • Heri indgår både udbytteog kvalitet.


Typer af græs

Stubhøjde

6 til 7cm

6 til 7cm


Stængel Blad

Stubhøjde

6 til 7 cm

Krone

Rod


Rødkløver amok!

Hvidkløver amok!


Ved valg af græsmarksbælgplante – har man foretaget et valg

Hvidkløver

Rødkløver

En lavere

energikoncentration

FK org. stof og FK NDF

Større produktion

FE og råprot.

kvælstof

Polyphenol oxidase

Lavere prot. nedbrydelighed i ensilagen

 • En højere

  • energikoncentration

  • FK org. stof og FK NDF

 • Lavere produktion

  • FE og råprot.

  • kvælstof

 • Fri for

  • planteøstrogener


1. slæt, bl. 42, 2011

Hkg TS pr. ha

60

50

40

30

20

10

0

NEL20, MJ pr kg TS

7,0

Græs

6,6

Hvidkløver

6,2

Rødkløver

Hele afgrøden

5,8

Oversigt over

Landsforsøg, Søegaard

2011 s. 351

5,4

10/5

17/5

24/5

31/5

7/6


Sommerslæt, bl. 42, 2011

Hkg TS pr. ha

50

40

30

Andelen af

bælgplanter

+ 20 % større

foder-

optagelse?

20

10

0

NEL20, MJ pr kg TS

6,6

Græs

6,2

Hvidkløver

5,8

Rødkløver

Hele afgrøden

5,4

Oversigt over

Landsforsøg, Søegaard

2011 s. 353

5,0

26/7

2/8

9/8

16/8

23/8


Hvordan tolker vi analyseresultater af kløvergræs?

 • Bælgplanteeffekt betyder

  • at foderoptagelsen af kløvergræs er 5 til 10 pct. større end i græs

  • at produktionen af mælk/kød er større end i græs

  • at analyser af blandinger med forskellig andel af bælgplanter ikkekan sammenlignes

 • Lad nu være med at gå i panik

  • hvis en sommerslæt har et lavere energiindhold, og det skyldes en stor andel af rødkløver.


Blanding 22 contra 45, 5 forsøg, 1. brugsår, 4 slæt, 2011

Oversigt over Landsforsøg, 2011, s. 343 (2 fs.) og 3 fs. 355 (3 fs.)


Referenceværdi rent græs

Foderværdi på analyseudskrift

Vibeke Duchwaider & Rudolf Thøgersen , Kvæg, VFL


Blanding 22 og 45, gns. 3 fs. 1. slæt, høstet hhv. d. 19. og 27. maj 2011


Ændring pr. døgn i blanding 22 og 45, gns. 3 fs. 1. slæt, høstet hhv. den 19. og den 27. maj 2011

Oversigt over Landsforsøg, 2011, s. 355


Blanding 22 og 45, gns. 3 fs. 1. slæt, høstet hhv. den 19. og den 27. maj 2011


Græsarter indhold, fordøjelighed og energikoncentrationgns. af 5 forsøg med 4 slæt, ca. 230 kg N/ha, 2010 og 2011


De våde / meget tørre arealer

 • Strandsvingel, forholdsvis robust, ny art

  • dybtgående og effektivt rodsystem

  • optager vand og kvælstof fra større dybder

  • lav fordøjelighed

 • Anbefaling

  • på arealer, hvor persistens og udbytte betyder mere end fordøjelighed

  • f.eks. bl. 36

  • eller sorterne: Jordane, Swaj, Barolex og Tower

Raj

svingel

Alm. rajgræs

Strandsvingel


Græsarternes fordøjelighed

FK

org

. stof

80

78

76

74

72

70

75

150

225

300

375

450

Kg N pr. ha

Rajsvingel

Alm. rajgræs

Strandsvingel

Oversigt over Landsforsøg, 2001, s. 342


Arter ved vejledende udsædsmængdeBl. 22, 25 kg pr. ha og bl. 45, 28 kg pr. ha


Valg af blanding til slæt

 • Afhænger af

  • jordtype, udbytte og bedriftsspecifikke omk.

  • strategi for foderforsyningen.

 • Blandinger med rød- og hvidkløver

  • hvor foderrationen har en relativ stor andel af majs

  • hvor vand og kvælstof er begrænsende faktorer.

 • Blandinger med hvidkløver

  • hvor foderrationen har en meget stor andel af græs

  • hvor der skal nedfældes store mængder gylle og kvælstoffet er billigt.


Græsblandinger til slæt

1) = primær en blanding til afgræsning med en stor andel af tetraploid sorter


I ønskes en god stor høst af kløvergræs

Tak for opmærksomheden


 • Login