slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
gdg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

gdg - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Proces razvoja i pisanja projekta April 2011. gdg. gdg. Odluka da se konkuriše Proveriti : Da li je vaša organizacija kvalifikovana; Da li su misija i praksa u skladu s prioritetima programa; Da li ima dovoljno resursa i kapaciteta; Da li postoji stvarna potreba za projektom. gdg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' gdg' - haley-rowland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

gdg

 • Odluka da se konkuriše
 • Proveriti:
  • Da li je vaša organizacija kvalifikovana;
  • Da li su misija i praksa u skladu s prioritetima programa;
  • Da li ima dovoljno resursa i kapaciteta;
  • Da li postoji stvarna potreba za projektom.
slide3

gdg

 • Izbor partnera
  • Proceniti dobre strane, slabosti i ugled potencijalnih partnera;
  • Proceniti resurse i stručnost potencijalnih partnera;
  • Proceniti potencijalni doprinos partnerâ;
  • Pripremiti i zaključiti ugovor o partnerstvu.
slide4

gdg

 • Blagovremen početak
 • Pisanje projekta – 3nedelje
 • Prevod, ukoliko je potreban – 4-5dana
 • Kopiranje- 1 dan
 • Nalaženje stručnjaka – 5dana
 • Podnošenje projekta – 1 dan
slide5

gdg

 • Opravdati projekat
 • Prikupiti raspoložive informacije, obaviti intervjue/ fokus grupe/ istraživanje;
 • Analizirati problem;
 • Odrediti ciljeve / odabrati strategiju;
 • Pripremiti radni plan;
 • Isplanirati resurse.
slide6

gdg

Deo A Sažetak predloga projekta

1. Uputstva za izradu Sažetka;

1.1 Kratak pregled aktivnosti

1.2 Primenljivost aktivnosti

1.2.1 Povezanost ciljeva sa Pozivom;

1.2.2 Povezanost s potrebama ciljnih grupa;

1.2.3 Definisati ciljne grupe, krajnje korisnike, njihove potrebe i ograničenja;

1.2.4 Posebne dodatne koristi;

1.3 Opis aktivnosti.

slide7

gdg

Deo B Prijavni obrazac

2. PROJEKAT;

2.1 Koštanje projekta

2.1.1 Opis projekta i njegova delotvornost;

2.1.2 Metodologija

2.1.3 Trajanje i akcioni plan (netačan naslov);

2.1.4 Održivost projekta;

2.1.5 Logički okvir;

2.2. Budžet projekta;

2.3 Očekivani izvori finansiranja;

2.4 Iskustvo podnosilaca u sličnim projektima.

slide8

gdg

Deo B Prijavni obrazac

3 PODNOSILAC

3.1 Identitet

3.2 profil

3.2.1 kategorija

3.2.2 sektori

3.2.3 ciljne grupe

3.3 Kapacitet za upravljanje i sprovođenje projekata

4.0 PARTNERI PODNOSIOCA

5.0 SARADNICI KOJI UČESTVUJU U PROJEKTU.

slide9

gdg

Deo B Prijavni obrazac

6.0 KONTROLNA LISTA ZA PRIJAVNI OBRAZAC

7.0 IZJAVA PODNOSIOCA

8.0 EVALUACIJA KOMPLETNOG PRIJAVNOG OBRASCA

slide10

gdg

Rezultati evaluacije

slide11

gdg

Rezultati evaluacije

slide12

gdg

Evaluaciono bodovanje/Sažetak predloga projekta

2.0 Relevantnost projekta

slide13

gdg

Evaluaciono bodovanje

3.0 Uspešnost i izvodljivost Projekta

slide14

gdg

Evaluaciono bodovanje

4.0 Održivost projekta

slide15

gdg

Evaluaciono bodovanje

5.0 Budžet i isplativost Projekta

slide16

gdg

 • Konačna provera
 • Proveriti da li su ispunjeni svi zahtevi koji su izloženi u Vodiču za podnosioce?
 • Proveriti da li su sva tražena dokumenta pripremljena u traženoj formi / s potpisom/ s pečatom i da li su priložena;
 • Upotrebiti kontrolnu listu koja je sadržana u Vodiču za podnosioce.
slide17

gdg

Prijavni obrazac

slide18

gdg

 • Sažetak projekta
 • 1.1 Kratak pregled Projekta
 • Kratak pregled trebalo bi da spreči da procenjivač zaključi:
  • Ideja nije originalna
  • Problem nije važan
  • Osnovno načelo je slabo
  • Rezultati su neodređeni
  • Nema relevantnog iskustva
  • Predlog nema fokus
slide19

gdg

Naslov

 • Kratak, nedvosmislen i jasan;
 • Zanimljiv i odnosi se na projekat;
 • Originalan(ali ne previše korišćen, npr. “Prilika za...”, “Zajedno...”);
 • Napravite sliku projekta.
slide20

gdg

Ciljevi Projekta

Opšti ciljevi

To je opšti i dugoročni cilj u kontekstu šire politike. Pruža odgovor na pitanje “zbog čega je projekat važan”. Ustanovljuje doprinos projekta ciljevima programa

Savet!

Opšti cilj bi trebalo da bude vrlo povezan i usklađen s ciljevima Programa

Ciljeve Programa nikako nemojte ponovo pisati kao ciljeve svog projekta!

slide21

gdg

 • Posebni ciljevi
 • Defenišu zašto je projekat potreban ciljnim grupama;
 • Defenišu šta bi trebalo da se postigne na kraju projekta (1 projekat – 1 cilj projekta);
 • Možete formulisati i podciljeve, ali njih ne bi trebalo da budeviše od 3;
 • Opšti i posebni ciljevi projekta moraju bitimeđusobno povezani i konkretni;
slide22

gdg

Primer

 • Opšti cilj projekta je da doprinese da se žene niškog regiona, koje su dugo nezaposlene, integrušu u tržište rada.
 • Poseban cilj projekta je da unapredi stručne veštine i pomogne da 60 nezaposlenih žena niskog nivoa obrazovanja ponovo nađu zaposlenje.
 • Dobar poseban cilj obično daje odgovor na pitanje:
 • Šta želite da postignete (rezultati);
 • Kako to želite da postignete (sredstva);
 • Ko će biti krajnji korisnici.
slide23

gdg

Izbegnite ove greške

 • Opšti cilj projekta nije usklađen s ciljem Poziva;
 • Poseban cilj Projekta je nejasan, što onoga koji procenjuje onemogućava da proveri usklađenost ciljeva predložnog projekta s ciljevima Poziva;
 • Nepovezanost ciljeva projekta s ustanovljenim potrebama i problemima;
 • Poseban cilj projekta je nerealan i neostvariv u vremenu trajanja projekta;
 • Posebni ciljevi projekta formulisani su kao aktivnosti (veoma uobičajena greška prilikom formulisanja posebnih ciljeva).
slide24

gdg

 • Ciljne grupe/ Krajnji korisnici
 • Ciljna grupa– grupa ili entitet na koje će projekat direktno i pozitivno uticati; to je uvek jasno definisano u “Vodiču za aplikante”
 • Krajnji korisnici – oni koji će direktno imati koristi od projekta, na nivou društva ili sektora.
 • Sledi da u projektu, koji ima za cilj unapređenje kapaciteta i prostora ustanova za obuku (ciljne grupe), direktni korisnici jesu nezaposlene osobe, koje dobijaju kvalitetniju obuku, usavršavaju svoje kvalifikacije i povećavaju izglede za zaposlenje.
slide25

gdg

 • 1.2 Relevantnost Projekta
 • 1.2.3 Opisati ciljne grupe i njihove potrebe i kako će se projekat usmeriti ka njihovim potrebama;
 • Koristiti brojeve i osnovne statističke podatke;
 • Ciljna grupa ne bi trebalo da bude velika i homogena;
 • Pružiti jasno objašnjenje problema i način na koji će se projekat njime baviti;
 • Objasniti kako će se projekat baviti potrebama ciljne grupe;
 • Objasniti kakav ste imali kontakt / konsultacije s ciljnom grupom i kako ćete obezbediti njeno učešće.
slide26

gdg

 • 1.3 Opis projekta
 • Objašnjenje pripreme projekta;
 • Ciljevi projekta;
 • Stavovi zainteresovanoh strana i konsultacije s njima;
 • Aktivnosti, produktivnost i rezultati;
 • Vremenski okvir projekta.
slide27

gdg

 • 2.1.3 Trajanje i Akcioni plan
  • Definiše redosled i međusobnu povezanost aktivnosti;
  • Planira početak i celokupno trajanje;
  • Definiše ključne prekretnice/događaje
  • Ustanovljuje potrebne ljudske resurse i stručnost;
  • Zasniva se na tabeli aktivnosti.
slide28

gdg

 • Tabela aktivnosti
 • Horizontalan stubac grafikona
 • Gant grafikon za aktivnosti
 • Horizontalna skala je kalendarsko vreme
 • Svaki stubac pokazuje:
     • najraniji mogući početak do najkasnijeg dopuštenog završetka,
     • planiran početak do planiranog završetka
slide29

gdg

Raspodela zadataka

Trajanje, početak i završetak

1. Navesti sve aktivnosti

4. Definisati prekretnice

2. Odrediti podaktivnosti

3. Odrediti redosled

slide30

gdg

 • Pažljivo procenite vreme potrebno za svaku aktivnost;
 • Uzmite u obzir praznike;
 • Napravite odredbe za upravljanje projektom;
 • Upotrebite model iz prijavnog obrasca;
 • Postarajte se da ne propustite nijednu aktivnost;
 • Ne planirajte previše aktivnosti u jednom mesecu;
 • Ne planirajte nabavku opreme za veoma skupe aktivnosti u prvim mesecima.
slide31

gdg

Uobičajene greške

 • Radni plan ne sadrži sve navedene aktivnosti;
 • Nije jasno definisano trajanje aktivnosti;
 • Neusklađenost (tehnološka, sezonska) predloženog redosleda aktivnosti;
 • Dodeljeni resursi su nedovoljni;
 • Planirane aktivnosti mogu se primeniti u kraćem vremenskom periodu;
 • Partneri nisu uključeni na odgovarajući način.
slide32

gdg

Logički okvir

slide34

gdg

Elementi(1)

OpštiŠiri nacionalni/sektorski ciljevi

Ciljevi - zašto je važno

PosebniPosebna korist za ciljnu grupu

Ciljevi - zašto je potrebno

RezultatiPromenauzrokovana projektom

AktivnostiŠta projekat radi; usluge i komponente projekta

slide35

gdg

Elementi(2)

PokazateljiInformacije potrebne za merenje uspeha u odnosu na kvantitet, kvalitet i vreme

ResursiNovac, osoblje, informacije

PretpostavkeČinioci koji su izvan kontrole projekta, a koji mogu da utiču na projekat

PredusloviUslovi koji bi trebalo da preovladavaju kako bi se ostvarili ciljevi projekta

slide36

gdg

2

3

Opšti ciljevi

Pokazatelji uspeha

Izvori i sredstva provere

Posebni ciljevi

Pokazatelji uspeha

Izvori i sredstva provere

Pretpostavke

1

Očekivani rezultati

Pokazatelji uspeha

Izvori i sredstva provere

Pretpostavke

Aktivnosti

Sredstva:

Troškovi:

Pretpostavke

Preduslovi

Matrica logičkog okvira

slide37

gdg

Pitanja za proveru

 • Da li ste uključili sve ključne komponente projekta?
 • Da li je stepen detaljnosti dovoljan?
 • Da li su odnosi jasno predstavljeni?
 • Da li ste jasno predstavili neočekivane efekte?
 • Da li ste prikladno opisali sve pretpostavke i preduslove?
slide38

gdg

Budžet

slide39

gdg

Budžet

 • Povezuje aktivnosti i izdatke;
 • Pruža informacije o količinama i vrednosti svih potrebnih ulaganja;
 • Troškovi su grupisani po vrsti izdataka (osoblje, putovanja, itd).
slide40

gdg

Proces

 • Napraviti detaljan opis aktivnosti;
 • Odrediti količine svih ulaganja;
 • Odrediti cene po jedinici na osnovu istraživanja tržišta;
 • Pripremiti budžet;
 • Proveriti:
  • Da li su sva ulaganja za sprovođenje projekta uključena u budžet;
  • Da li su ispunjeni svi zahtevi programa
slide41

gdg

 • Uslovi programa
 • Kvalifikovani troškovi;
 • Maksimum/minimum projektnih/dostupnih sredstava;
 • Norma budžetskog zaglavlja;
 • Sufinansiranje;
 • Format budžeta.
slide42

gdg

 • Kvalifikovani troškovi

Troškovi koji su:

 • Neophodni za sprovođenje projekta;
 • Usklađeni s načelima ispravnog upravljanja finansijama – vrednost za uložen novac i troškovna efikasnost;
 • Napravljeni od strane korisnika ili njihovih partnera tokom perioda sprovođenja projekta (troškovi pripreme projekta nisu kvalifikovani);
 • Potkrepljeni originalima pratećih dokumenata;
 • Ne smeju prelaziti troškove koje obično snosi Korisnik ili njegovi partneri.
slide43

gdg

 • Kvalifikovani direktni troškovi
 • Troškovi osoblja, koji odgovaraju iznosu stvarnih zarada plus troškovi socijalnih doprinosa i ostalitroškovi vezani za isplatu zarada;
 • Putni troškovi i prateći troškovi s tim u vezi;
 • Troškovi kupovine opreme, i usluge;
 • Troškovi potrošnog materijala i ostalog pribora;
 • Troškovi vezani za angažovanje podizvođača.
slide44

gdg

 • Kvalifikovani direktni troškovi
 • Troškovi koji direktno slede iz uslova ugovora:
  • diseminacija informacija,
  • evaluacija projekta,
  • revizija,
  • prevod,
  • štampanje,
  • osiguranje, itd
  • finansijske usluge - troškovi transfera i finansijskih garancija;
  • Rezerva za nepredviđeneokolnosti koja ne prelazi 5% direktnih kvalifikovanih troškova.
slide45

gdg

 • Kvalifikovani indirektni troškovi
 • Administrativni opšti troškovi - paušalni iznos koji ne prelazi 7%direktnih kvalifikovanih troškova(ukoliko ne uključuju troškove dodeljene drugom zaglavljuugovornog budžeta);
 • Kada se ugovorom dogovori,nisu potrebna prateća dokumenta.
slide46

gdg

 • Nekvalifikovani troškovi
 • Dugovi i nadoknade za dugove ili buduće obaveze;
 • Kamata;
 • Stavke koje se već finansiraju drugim okvirom;
 • Kupovina zemljišta ili zgrada, osim onih neophodnih za direktno sprovođenje projekta, a u tom slučaju vlasništvo mora da se prenese na krajnje korisnike do kraja projekta;
 • Gubici na kursnoj razlici;
 • Porezi, uključujući PDV.
slide47

gdg

 • Nefinansijsko učešće u troškovima (u naturi)
 • Nefinansijsko učešćenisu kvalifikovani troškovi;
 • Korisnikne treba da ih smatra kao sufinansiranje;
 • Ako su uključeni u budžet trebalo bi da budu navedeni zasebno i korisnik mora da ih napravi;
slide49

gdg

 • Osnovna pravila (1)
 • Budžet mora da pokrije sve kvalifikovane troškove Projekta, a ne samo učešće ugovorne strane;
 • Evropska zajednica finansira određen postotak ukupnih kvalifikovanih troškova, a ne samo poseban deo projekta. Nema potrebe deliti svako zaglavlje budžeta prema izvoru finansiranja.
slide50

gdg

 • Osnovna pravila (2)
 • Sve stavke treba raščlaniti na zasebne komponente. Mora se naznačiti broj jedinica za svaku komponentu.
 • Ako osoblje ne radi na Projektu sve vreme, pored opisa stavke treba navesti procenat i to naznačiti u broju jedinica (ne u ceni za jedinicu).
slide51

gdg

Primer (1)

slide52

gdg

 • Osnovna pravila (3)
 • Dnevnice ne smeju da premaše skalu koju je odobrila Evropska Komisija;
 • Dnevnice pokrivaju smeštaj, hranu, lokalni prevoz u mestu misije i troškove pod razno;
 • Dnevnice se obračunavaju prema broju noći;
 • Za putne troškove treba navesti mesto polaska i odredište.
slide53

gdg

Primer (2)

slide54

gdg

 • Osnovna pravila (4)
 • Budžetsko zaglavlje “Oprema i ostali pribor” pokriva troškove kupovine ili iznajmljivanja opreme;
 • Dopuštena je samo oprema koja je neophodna za sprovođenje aktivnosti projekta;
 • Polovna oprema uglavnom se smatra nekvalifikovanom.
slide55

gdg

 • Osnovna pravila (5)
 • Budžetsko zglavlje 4 “Lokalna kancelarija/Troškovi projektnih aktivnosti” uključuje troškove samo ukoliko su prostorije iznajmljene posebno za Projekat. Uobičajeni troškovi najma i usluga ugovornih tela su administrativni troškovi u zaglavlju 10 - Administrativni troškovi.
 • U budžetskom zaglavlju 5. “Ostali troškovi, usluge” date su samo kompletne stavke iz podugovora (npr. troškovi studijskog putovanja partnera moraju da se pojave u “Osoblje”);
 • U budžetskom zaglavlju 5 “Ostali troškovi, usluge” nisu dozvoljeni paušalni iznosi.
slide57

gdg

 • Saveti
 • Pridržavajte se formata budžeta!
 • Uključite sve aktivnosti!
 • Nikad ne uključujte stavke koje nisu opisane u delu o aktivnostima!
 • Budite realni – ne precenjujte/podcenjujte proračun troškova!
 • Obratite pažnju na greške!
slide58

gdg

 • Glavne greške (1)
 • Presek troškova nije dovoljno detaljno predstavljen – nema podataka o količinama, cena po jedinici;
 • Opravdanost troškova nije data ili je nekompletna (npr. nema podataka o trajanju aktivnosti, br. učesnika, itd);
 • Pojedine aktivnosti su opisane a nisu u budžetu/ili obratno.
slide59

gdg

 • Glavne greške (2)
 • Preterane količine;
 • Nerealan obračun troškova;
 • Troškovi stavljeni u pogrešno zaglavlje budžeta;
 • Budžet uključuje nekvalifikovane troškove;
 • Ne poštuje se budžetska norma;
 • Neujednačenost između troškova datih u preseku troškova i izjava partnera.
slide60

gdg

Partnerstvo – vođa/glavni partner

 • Treba da ima veliko iskustvo;
 • Misija organizacije mora biti usklađena s ciljevima programa;
 • Treba dati jasan opis uloge i doprinosa svakog partnera;
 • Svi partneri treba da budu aktivno uključeni;
 • Ne treba da bude nemih posmatrača već svi treba da imaju odgovarajuću ulogu u primeni projekta.
ad