slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
gdg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

gdg - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

gdg. Sistem socijalne zaštite. M iroslav Brkić. S ocijalna zaštita.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' gdg' - gitano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

gdg

Sistem socijalne zaštite

Miroslav Brkić

slide2

Socijalna zaštita

 • Оrganizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti.
 • Pružaoci: javni i nevladin sektor
slide3

Ciljevi socijalne zaštite I

 • dostići, odnosno održavati minimalnu materijalnu sigurnost i nezavisnost pojedinca i porodice u zadovoljavanju životnih potreba;
 • 2)obezbediti dostupnost usluga i ostvarivanje prava
 • u socijalnoj zaštiti
 • 3) stvoriti jednake mogućnosti za samostalni život i podsticati na socijalnu uključenost
slide4

Ciljevi socijalne zaštite II

 • očuvati i unaprediti porodične odnose, kao i unaprediti porodičnu, rodnu i međugeneracijsku solidarnost.
 • preduprediti zlostavljanje, zanemarivanje ili eksploataciju, odnosno otkloniti njihove posledice.
prava korisnika
Prava korisnika
 • Pravo na informacije
 • Pravo na učešće u donošenju odluka
 • Pravo na slobodan izbor usluga
 • Pravo na poverljivost podataka
 • Pravo na privatnost
 • Pravo na pritužbu
finansijska podr ka
Finansijska podrška
 • Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica
 • Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica
 • Pravo na pomoć za osposobljavanje za rad
 • Pravo na posebnu novčanu naknadu- roditelj koji nije u radnom odnosu, a najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu, ima pravo na posebnu novčanu naknadu u visini najniže penzije, kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije.
finansijska podr ka i
Finansijska podrška I
 • Jednokratna pomoć je pomoć koja se obezbeđuje licu koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe, kao i licu koje se upućuje na domski ili porodični smeštaj, a koje nema sredstava da obezbedi odeću, obuću i troškove prevoza neophodne za realizaciju smeštaja.
grupe usluga socijalne za tite
Grupe usluga socijalne zaštite
 • Usluge procene i planiranja
 • Dnevne usluge u zajednici – dnevni boravak; pomoć u kući; svratište i druge usluge
 • Usluge podrške za samostalan život – stanovanje uz podršku; personalna asistencija;
 • Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge
 • Usluge smeštaja – smeštaj u srodničku, hraniteljsku ili drugu porodicu za odrasle i starije; domski smeštaj; smeštaj u prihvatilište
usluge procene i planiranja
Usluge procene i planiranja
 • Obuhvataju procenu stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica značajnih za korisnika, procenu staratelja, hranitelja i usvojitelja.
 • Usluge planiranja obuhvataju indvidualno planiranje usluga radi njihovog korišćenja ili određivanja mera zaštite
dnevne usluge u zajednici
Dnevne usluge u zajednici
 • Dnevne usluge u zajednici obuhvataju aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju.
 • Dnevne usluge u zajednici obezbeđuje jedinica lokalne samouprave
usluge podr ke za samostalan ivot
Usluge podrške za samostalan život
 • Usluge podrške za samostalan život pružaju se pojedincu da bi se poboljšao kvalitet života i omogućilo vođenje aktivnog i samostalnog života u društvu.
 • Podršku za samostalan život mladih‚i personalnu asistenciju obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.
 • Podršku za samostalan život OSI obezbeđuje Republika Srbija, jedinicama lokalne samouprave čiji je stepen razvijenostiiznad republičkog proseka.
savetodavno terapijske i socijalno edukativne usluge
Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge
 • Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge pružaju se kao vid pomoći pojedincima i porodicama koje su u krizi, radi unapređivanja porodičnih odnosa, prevazilaženja kriznih situacija i sticanja veština za samostalan i produktivan život u društvu.
usluge sme taja
Usluge smeštaja
 • Porodični smeštaj
 • Domski smeštaj
 • Smeštaj u prihvatilište
u e e u tro kovima usluga
Učešće u troškovima usluga
 • U troškovima usluge socijalne zaštite učestvuju korisnik, srodnik koji ima zakonsku obavezu i mogućnost izdržavanja korisnika,
 • Korisnici koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, učestvuju sa najmanje 20% iznosa tog dodatka odnosno naknade u troškovima usluge socijalne zaštite
centar za socijalni rad
Centar za socijalni rad
 • Centar za socijalni rad odlučuje o ostvarivanju prava korisnika.
 • Vrši usluge procene i planiranja, upućivanja, monitoringa i evaluacije
ustanove za vaspitanje i centar za porodi ni sme taj
Ustanove za vaspitanje i centar za porodični smeštaj
 • U ustanovi za vaspitanje dece i omladine sprovode se vaspitne mere, u skladu sa posebnim zakonom
 • Centar za porodični smeštah vrši: pripremu, procenu i obuku hranitelja, pruža podršku hraniteljima,
domski sme taj
Domski smeštaj
 • Domovi za odrasle i stare
 • Domovi za odrasle i stare sa smetnjama u razvoju
 • Domovi za odrasle sa invaliditetom
 • Domovi za decu bez roditeljskog staranja
 • Za decu i mlade sa smetnjama u razvoju
licenciranje i standardizacija
Licenciranje i standardizacija
 • Svi pružaoci usluga moraju proći proceduru licenciranja
 • Licenciranje se vrši na osnovu ispunjenosti standarda usluga socijalne zaštite.
finansiranje republika
Finansiranje-Republika
 • pravo na novčanu socijalnu pomoć
 • pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica
 • usluge porodičnog smeštaja
 • usluge savetovanja i obuke hranitelja i usvojitelja
 • usluge domskog smeštaja
finansiranje republika1
Finansiranje-Republika
 • usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom, osim u jedinicama lokalne samouprave čiji je stepen razvijenostiiznad republičkog proseka.
 • centara za socijalni rad - u delu javnih ovlašćenja
 • ustanova za vaspitanje dece i omladine
finansiranje lokalna samouprava
Finansiranje-lokalna samouprava
 • dnevne usluge u zajednici;
 • usluge podrške za samostalan život, osim usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom;
 • savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge.
 • Jednokratne pomoći
ad