“Tarkade otsuste fond” Ideed ja plaanid Klas Klaas, 5.nov.2007 Riigikantselei - PowerPoint PPT Presentation

“Tarkade otsuste fond”
Download
1 / 9

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“Tarkade otsuste fond” Ideed ja plaanid Klas Klaas, 5.nov.2007 Riigikantselei. Inimressursi arendamise rakenduskava. Elukeskkonna arendamise rakenduskava. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava. Prioriteetne suund 1 Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

“Tarkade otsuste fond” Ideed ja plaanid Klas Klaas, 5.nov.2007 Riigikantselei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tarkade otsuste fond ideed ja plaanid klas klaas 5 nov 2007 riigikantselei

“Tarkade otsuste fond”

Ideed ja plaanid

Klas Klaas, 5.nov.2007

Riigikantselei


Tarkade otsuste fond ideed ja plaanid klas klaas 5 nov 2007 riigikantselei

Inimressursi arendamise rakenduskava

Elukeskkonna arendamise rakenduskava

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava

Prioriteetne suund 1

Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine

Prioriteetne suund 1

Elukestev õpe

Prioriteetne suund 1

Ettevõtluse uuendus – ja kasvuvõime

Prioriteetne suund 2

Teadus- ja arendustegevuse

inimressursi arendamine

Prioriteetne suund 2

Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu

Prioriteetne suund 2

Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine

Prioriteetne suund 3

Pikk ja kvaliteetne tööelu

Prioriteetne suund 3

Energiamajanduse arendamine

Prioriteetne suund 4

Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks

Prioriteetne suund 3

Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud

Prioriteetne suund 4

Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng

Prioriteetne suund 4

Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine

Prioriteetne suund 5

Suurem haldusvõimekus

Prioriteetne suund 5

Hariduse infrastruktuuri arendamine

Prioriteetne suund 6

Horisontaalne tehniline abi

Prioriteetne suund 5

Infoühiskonna arendamine

Prioriteetne suund 6

Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine

Prioriteetne suund 7

Tehniline abi

Prioriteetne suund 7

Tehniline abi

Prioriteetne suund 6

Tehniline abi


Programmid

Programmid


Avatud taotlusvoorud

Avatud taotlusvoorud


Riigi strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamise fond

Riigi strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamise fond

Tõsta riigi poliitika kujundamise ja poliitika elluviimisega seotud organisatsioonide strateegilise planeerimise ja -juhtimise võimekust ning parandada nende omavahelist koostööd.

Toetatakse arendustegevusi suhteliselt erinevatel teemadel.

Väikeses mahus (näiteks kuni 20% eelarvest) tohivad projektid sisaldada ka koolitusi.

Taotlejad:

 • ministeeriumid ja ministeeriumide valitsemissala asutused,

 • omavalitsusliidud (partneritena omavalitsused),

 • tööturu osapoolte esindusorganisatsioonid,

 • vabaühenduste esindusorganisatsioonid,

 • riigi poolt asutatud mittetulundusühingud ja sihtasutused,

 • põhiseaduslikud institutsioonid.


Tarkade otsuste fond ideed ja plaanid klas klaas 5 nov 2007 riigikantselei

Valdkondlike uuringute toetusfond

Toetada ministeeriumide juhtimisel koostatavate strateegiate teadmis- ja tõenduspõhisust.

Uuringute läbiviimine ja avalikustamine

Hindamismudelite ja -metoodikate väljatöötamine, piloothindamiste läbiviimine

Prioriteetsete valdkondade määratlemine keeruline, aga oluline!

Taotlejad:

 • ministeeriumid,

 • omavalitsusliidud,

 • tööturu osapoolte esindusorganisatsioonid,

 • vabaühenduste esindusorganisatsioonid.


Tarkade otsuste fond ideed ja plaanid klas klaas 5 nov 2007 riigikantselei

Valitsusvälise analüüsisuutlikkusekasvatamise fond

Toetada noorteadlaste huvi ja võimekust analüüsida

riigi jaoks olulisi poliitikavaldkondi

Prioriteetsed uurimisvaldkonnad kehtestatakse suhteliselt üldiselt (sarnaselt uuringute toetusfondi valdkondadele) ning enne iga taotlusvooru algust kehtestatakse riigisekretäri käskkirjaga nimetatud valdkondade piires täpsem loetelu toetatavatest uuringuteemadest.

Taotlejad:

 • doktorandid,

 • doktorikraadiga noorteadlased (kuni 35 eluaastat taotlemisel)


Tarkade otsuste fond ideed ja plaanid klas klaas 5 nov 2007 riigikantselei

Projektide valik

Taotlemine kahes etapis:

 • taotleja esitab projekti idee lühikirjelduse, mida hindavad MTTK ning Säästva arengu töörühmad ning vajadusel annavad omapoolsed soovitused.

 • Heakskiidu saanud projektiideede osas esitab taotleja põhjaliku ja vormikohase taotluse riigisekretärile.

  Peamised kriteeriumid:

 • vastavus valitsuse kesksetele eesmärkidele

 • ja siis need tavalised, nagu

  • vastavus kogu haldusvõimekuse prioriteetse suuna eesmärkidele,

  • teostatavus,

  • jätkusuutlikkus,

  • mõju jne.


Tarkade otsuste fond ideed ja plaanid klas klaas 5 nov 2007 riigikantselei

Üldine ajakava

Meetme tingimused koostame novembris ja esitame kooskõlastamiseks.

Esimesed kaks skeemi (arendus ja uuringud) avame parimal juhul juba selle aasta jooksul.

Noorteadlaste toetusskeemi avame hiljem


 • Login