utbildningen kut kut tandl kare
Download
Skip this Video
Download Presentation
Utbildningen KUT KUT-Tandläkare

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Utbildningen KUT KUT-Tandläkare - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Utbildningen KUT KUT-Tandläkare. Målsättning med undervisningen. Utbildningen syftar till att ge kunskap om kraniofacial växt och utveckling, bettets normala utveckling, tand- och bettavvikelsers etiologi och epidemiologi samt deras konsekvenser för oral hälsa och livskvalitet. Målsättning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Utbildningen KUT KUT-Tandläkare' - hadassah-rivas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m ls ttning med undervisningen
Målsättning med undervisningen
 • Utbildningen syftar till att ge kunskap om kraniofacial växt och utveckling, bettets normala utveckling, tand- och bettavvikelsers etiologi och epidemiologi samt deras konsekvenser för oral hälsa och livskvalitet.
m ls ttning
Målsättning
 • Studenterna skall lära sig undersöka och ställa diagnos på bettavvikelser samt ha god förmåga att selektera de avvikelser som kräver behandling.
 • Varför? När? Hur?
interceptiv ortodonti
Interceptiv ortodonti
 • Studentens tränas i klinikmiljö för att kunna utföra enklare behandlingar med fokus på interceptiv behandling
 • Vad är interceptiv ortodonti????
 • En ogynnsam utveckling bryts och att bettutvecklingen sedan förväntas förlöpa på ett för individen normalt sätt
exempel p interceptiv behandling
Exempel på interceptiv behandling
 • Korrigera ett tvångsförande korsbett
 • Att häva en tvångsförande inverterad ök front
 • Att stoppa upp en sugovana innan man fått en bettförändring är däremot profylaktiskt
svensk barn ungdomstandv rd
Svensk barn/ungdomstandvård
 • Vi arbetar preventivt i alla lägen
 • med all tandvård inkluderande ortodonti ex. laga karierade mjölk- femmor så att inte första permanenta molarerna mesialvandrar om man tvingas extrahera 05:or pga pulpit.
 • Alla har rätt till samma vård på lika villkor
kliniskt arbete
Kliniskt arbete
 • Studentens tränas i klinikmiljö för att kunna utföra tidig behandling/interceptiv behandling
 • Ta hand om retentionspatienter
 • Kunna åtgärda enklare akuta problem
 • Kunna ta av och sätta åter en båge på fastsittande apparatur ex. vid påbyggnad av tänder med composit
exempel p vad studenterna kliniskt skall vara duktiga p
Exempel på vad studenterna kliniskt skall vara duktiga på:
 • Alginatavtryck där man ser apikalbasen med riktiga index
 • Göra en QH (quad helix)
 • Göra klammerplåtar och aktivatorer efter konsult/planering tillsammans med ortodontist
 • Sätta fast retainers/rebonda
 • Lösa enklare akuta problem
viktig apparatur
Viktig apparatur
 • Expansionsplåt QH (quad helix)
lkg och syndrom
LKG och Syndrom
 • Känna till klinisk bett utveckling och den vanliga behandlingsgången för patienter med läpp-käk-gomspalt (LKG) samt kraniofaciala syndrom
ortodontiutbildningen
Ortodontiutbildningen
 • Ni har haft mycket teori i början / komma in i svenska språket fu ämnet
 • klinikpass med klinisk tjänstgöring. Ni arbetar två och två med ”egna patienter” både barn som tidigare gått på studentkliniken
 • Fallpresentation ort eller ped
 • en /skriftlig tentamen i slutet av kursen 2012.
kut tandl kare 2hp i ortodonti
KUT-tandläkare 2hp i ortodonti
 • Mål: Kunskap om kraniofacial utveckling samt
 • bettutveckling från primärt till permanent bett.
 • Kunna övervaka bettutveckling och fastställa diagnos.
 • Kunna upptäcka malocklusioner och kunna selektera de avvikelser som kräver tidig ortodontisk behandling.
 • Kunna bedöma behandlingsbehovet och besluta om och när en konsultation med ortodontist skall bokas in.
 • KUNNA SKRIVA ADEKVATA REMISSER!
kut tandl utbildningsm l
KUT tandl /utbildningsmål
 • Kunna informera patient och anhöriga om olika ortodontiska behandlingar
 • Känna till behandlingsgången för patienter med läpp-käk-gomspalt samt kraniofaciala syndrom.
 • Kunna göra en preliminär behandlingsplanering i samråd med ortodontist.
 • Kunna formulera adekvata remisser med adekvata upplysningar till ortodontist.
 • Kunna ta hand om patienter med ortodontisk retentionsapparatur efter avslutad ortodontibehandling.
kut tandl kare utbildning liknande kursm len f r t7 t8 komprimerad
KUT tandläkare utbildning liknande kursmålen för T7+T8 (komprimerad)
 • Undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer och klinisk tjänstgöring med fokus på bett diagnostik, behandlingsbehovsbedömning, enklare interceptiv apparatur och handhavande av retentionspatienter efter avslutad ortodontibehandling.
 • Gemensam undervisning ortodonti/pedodonti sker avseende bettdiagnostik och bedömning av behandlingsbehov.
 • Föreläsningar gemensamt för KUT tandläkare och
 • tandläkarstuderande påT7 och T8.
examination kut
Examination KUT
 • Skriftligt prov, redovisningspatient, artikel och godkänd klinik
ad