Download

KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON


Advertisement
/ 52 []
Download Presentation
Comments
gwyn
From:
|  
(1165) |   (0) |   (0)
Views: 103 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON. Uz. Dr. Ülkümen RODOPLU Avrupa Acil Tıp Birliği –EuSEM Başkanvekili. PLAN. Kardiyopulmoner Resusitasyon İleri Yaşam Desteği Defibrilasyon Ritm Bozuklukları İlaçlar. KAYNAKLAR. Emergency Medicine; ROSEN, BARKIN
KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON

Uz. Dr. Ülkümen RODOPLU

Avrupa Acil Tıp Birliği –EuSEM

Başkanvekili

Slide 2

PLAN

 • Kardiyopulmoner Resusitasyon

 • İleri Yaşam Desteği

 • Defibrilasyon

 • Ritm Bozuklukları

 • İlaçlar

Slide 3

KAYNAKLAR

 • Emergency Medicine; ROSEN, BARKIN

 • Currents in Emergency Cardiovascular Care; “Guidelines 2005 for CPR” Cilt 11, Sayı 3.

 • Advanced Cardiac Life Support, AHA Text Book.

 • BLS for Healthcare Providers, AHA Text Book.

 • www.ulkumenrodoplu.com

 • www.acep.org

 • cpr.ecc.americanheart.org

Slide 4

AHA & ERC2005

 • TYD ve AKB

 • AHA: 74-80-86-92

 • ERC: 92-96-98

 • Farklı ülke, kültür, disiplinden gelen uzman

Slide 5

TANIM

Basit hava yolu araçları dışında hiçbir araç gereç kullanmaksızın, hava yolu açıklığının devam ettirilmesi ve solunum ile dolaşımın desteklenmesi.

Yapay dolaşım ve solunum desteğiyle vital organların Oksijen ve Glikoz gereksinimlerinin sağlanması........

Slide 6

Erken arama

Erken KPSR

Erken defibrilasyon

Slide 7

KPR - KPSR

 • Kardiyopulmoner arrest spontan dolaşım ve solunumun durmasıdır.

 • Kardiyopulmoner serebral resüsitasyon (KPSR) spontan kalp atımı, spontan solunum ve beyin fonksiyonlarının tekrar kazandırılma çabasıdır.

Slide 8

İlk girişim basamakları

 • Kurtarıcı güvenliği öncelikli

 • Çevre güvenliği

 • Bilinç kontrolü

 • Kazazede yanıt veriyor ya da hareket ediyorsa;

  • Güvenli (recovery) pozisyonu

Slide 9

PRİMER BAKI

 • Pozisyon

 • A.......Ağız içi temizlenir

  Havayolu

 • B........Ambu ile solutma

 • C........Göğüs Masajı

 • D.........Defibrilasyon

Slide 10

İKİNCİL BAKI

 • A-B..........Kalıcı havayolu

 • C..............Damar yolundan yeterli sıvı

  Ritm

 • D..............Ayırıcı tanı

Slide 11

Erken Defibrilasyon

 • 1992de erken defibrilasyon vurgulandı.

 • 2000de bağlamak ve kullanmak için yetki 

 • Polis

 • İtfaiye

 • Gazinolar

 • Hava alanları

 • Yasal engeller !!!!!!

Slide 12

DEFİBRİLASYON

Slide 13

DEFİBRİLASYON

Slide 14

Erken arama

 • Erişkin...................................Önce 112

 • < 8 yaş....................2 dakika, 5 siklus TYD, 112

 • Erişkin, Suda boğulma..........TYD, 112

  Travma......................TYD, 112

  İlaç entoksikasyonu..TYD, 112

Slide 15

Yenilikler

 • İlkyardım Gönüllüsüne nabız kontrolü öğretilmesi önerilmez.

 • Normal solunum, öksürük, hareket yoksa

  göğüs masajı ve OED.

Slide 16

TYD

 • Göğüs masajı önemi arttı. Hızlı ve güçlü.

 • Erişkinde göğüs masajı oranı dakikada 100’dür.

 • Bir ve iki kişiyle yapılan TYD uygulamalarında göğüs masajı - solunum desteği oranı......30:2 ‘dir.

 • Bebek, çocuk, erişkinde oranlar aynı.

 • Masaj esnasında ara vermeyin. Kan akımı durur.

Slide 17

TYD

 • Her kurtarıcı nefes 1 saniyeden uzun olmalı ve göğsün belirgin biçimde yükseldiği görülmeli.

Slide 18

Ani Kalp Ölümü

4. Dakikada beyin hasarı başlar

10. Dakikada beyin hasarı kesinleşir

Slide 19

DEĞERLENDİRME

 • -İyi misiniz ?

Slide 20

POZİSYON VER

Boyun travmasına karşı dikkat !!!!

Slide 21

HAVAYOLU

Slide 22

HAVAYOLU

 • Boyun Travması ?

Slide 23

SOLUNUM

 • Nefes alıp veriyor mu?

  -Bak

  -Dinle

  -Hisset

  5-10 saniye

Slide 24

Nefes Alıp Veriyorsa

 • İyileşme Pozisyonu

Slide 25

Nefes Alıp Vermiyorsa

 • 2 tam yaşam kurtarıcı nefes. Normal nefes al. Göğsün kalkmasını gör.

Slide 26

Nefes Alıp Vermiyorsa

 • Ağızdan stomaya

Slide 27

Nefes Alıp Vermiyorsa

 • Ağızdan maskeye

Slide 29

HAVAYOLU TIKANIKLIĞI

Slide 30

DOLAŞIM

 • Nabız kontrolü ?

 • 2005 önerisi.

Slide 31

DOLAŞIM

 • Göğüs Masajı

Slide 32

HAVAYOLU

 • Pozisyon vererek

 • Airway

 • Oral-nasal airway

 • Ambu maske

 • Entübasyon

Slide 33

OROFARİNGEAL AİRWAY

 • Semisirküler, plastik, disposable

 • Dili farinks arka duvarından uzaklaştırır

 • Farinks aspirasyonu

 • Endotrakeal tüpü ısıramaz

Slide 34

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON

 • Devamlı açık havayolu

 • Aspirasyon riskini azaltır

 • Trakeanın aspire edilmesini kolaylaştırır

 • Yüksek konsantrasyonlu oksijen

 • İlaç uygulamaları

Slide 35

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON

 • Laringoskop

 • Endotrakeal tüp

 • Style

 • 10 ml şırınga

 • Aspiratör

Slide 36

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON

 • Travma

 • Kanama

 • Hematom

 • Trakea Rüptürü

 • Vokal Kord Yaralanması

 • Tüp Ana Bronkusa Girebilir

 • Ösefagus Entübasyonu

Slide 37

ENDOTRAKEAL TÜP

Adrenalin, Lidokain, Atropin

 • 2-2.5 kat doz

 • Salin ile 10 ml dilüe edilir

 • Tüp içinden 35 cm.lik kateter

 • 3-4 kez derin ambu ile solunum

Slide 38

DOLAŞIM

• Sıvı ve ilaç için damar yolu açılır

• Antekubital ven

• Normal Salin: Ucuz, dayanıklı

• P.Ödem ?

Slide 39

EKG

 • QRS kompleksleri normal mi ?

 • P dalgaları ?

 • P ile ORS arası ilişki ?

Slide 40

EKG

Slide 41

EKG

Slide 42

PVK

Slide 43

ADRENALİN

 • Adrenerjik reseptörleri stimüle eder

 • Serebral ve koroner kan akımını,

 • Sistemik vasküler resistansı,

 • Sistolik ve diastolik kan akımını,

 • Myokard elektriksel aktivitesini,

 • Myokard kasılabilirliğini, oksijen ihtiyacını

  ARTIRIR ...........

Slide 44

ADRENALİN

 • 1 mg puşe

 • 3-5 dakikada tekrar

 • Ped. 0.01 mg/kg

 • ET: 2-2.5 mg. 10 cc SF içinde

Slide 45

ATROPİN

 • Parasempatolitik

 • AV iletimi artırır

 • AV Blok, Bradiaritmi, Asistoli

 • Doz: 1 mg, her 3 dakikada bir

Slide 46

BİKARBONAT

 • Endikasyon sınırlı

 • TCA zehirlenmesi, Aspirin toksisitesi, hiperkalemi, diabetik ketoasidoz

 • Laktik asidozda doku hipoksisi

 • Hipernatremi

 • Hiperozmolalite

Slide 47

DOPAMİN

 • Orta şiddette hipotansiyonda ilk seçenek

 • Alfa ve beta uyarıcı

 • 1-2 mcg/kg/dak: Böbrek ve mesenter damarları genişletir

 • 2-10 mcg/kg/dak: Beta agonist, kardiyak debiyi artırır

 • >10 mcg: alfa uyarıcı

Slide 48

DOBUTAMİN

 • Kuvvetli inotrop

 • Kalp yetmezliğinde faydalı

 • Kardiyojenik hipotansiyon ve P. Ödem

 • Myokard kasılma gücünü artırır

 • 2-20 mcg/kg/dak iv infüzyon

Slide 49

VERAPAMİL-DİLTİAZEM

 • AV nodal iletiyi yavaşlatır

 • SVT, AF, Flutter, PSVT de ilk seçenek

 • Verapamil, 2.5-5 mg, 15-30 dak. arayla total 20 mg

 • Diltiazem, 0.25 mg/kg, 15 dak. sonra

  0.35 mg/kg


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro