Kard yopulmoner resus tasyon
Download
1 / 52

KARDIYOPULMONER RESUSITASYON - PowerPoint PPT Presentation


 • 542 Views
 • Uploaded on

KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON. Uz. Dr. Ülkümen RODOPLU Avrupa Acil Tıp Birliği –EuSEM Başkanvekili. PLAN. Kardiyopulmoner Resusitasyon İleri Yaşam Desteği Defibrilasyon Ritm Bozuklukları İlaçlar. KAYNAKLAR. Emergency Medicine; ROSEN, BARKIN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KARDIYOPULMONER RESUSITASYON' - gwyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kard yopulmoner resus tasyon

KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON

Uz. Dr. Ülkümen RODOPLU

Avrupa Acil Tıp Birliği –EuSEM

Başkanvekili


PLAN

 • Kardiyopulmoner Resusitasyon

 • İleri Yaşam Desteği

 • Defibrilasyon

 • Ritm Bozuklukları

 • İlaçlar


Kaynaklar
KAYNAKLAR

 • Emergency Medicine; ROSEN, BARKIN

 • Currents in Emergency Cardiovascular Care; “Guidelines 2005 for CPR” Cilt 11, Sayı 3.

 • Advanced Cardiac Life Support, AHA Text Book.

 • BLS for Healthcare Providers, AHA Text Book.

 • www.ulkumenrodoplu.com

 • www.acep.org

 • cpr.ecc.americanheart.org


Aha erc 2005
AHA & ERC2005

 • TYD ve AKB

 • AHA: 74-80-86-92

 • ERC: 92-96-98

 • Farklı ülke, kültür, disiplinden gelen uzman


Tanim
TANIM

Basit hava yolu araçları dışında hiçbir araç gereç kullanmaksızın, hava yolu açıklığının devam ettirilmesi ve solunum ile dolaşımın desteklenmesi.

Yapay dolaşım ve solunum desteğiyle vital organların Oksijen ve Glikoz gereksinimlerinin sağlanması........


Erken arama

Erken KPSR

Erken defibrilasyon


Kpr kpsr
KPR - KPSR

 • Kardiyopulmoner arrest spontan dolaşım ve solunumun durmasıdır.

 • Kardiyopulmoner serebral resüsitasyon (KPSR) spontan kalp atımı, spontan solunum ve beyin fonksiyonlarının tekrar kazandırılma çabasıdır.


Lk giri im basamaklar
İlk girişim basamakları

 • Kurtarıcı güvenliği öncelikli

 • Çevre güvenliği

 • Bilinç kontrolü

 • Kazazede yanıt veriyor ya da hareket ediyorsa;

  • Güvenli (recovery) pozisyonu


Pr mer baki
PRİMER BAKI

 • Pozisyon

 • A.......Ağız içi temizlenir

  Havayolu

 • B........Ambu ile solutma

 • C........Göğüs Masajı

 • D.........Defibrilasyon


K nc l baki
İKİNCİL BAKI

 • A-B..........Kalıcı havayolu

 • C..............Damar yolundan yeterli sıvı

  Ritm

 • D..............Ayırıcı tanı


Erken defibrilasyon
Erken Defibrilasyon

 • 1992de erken defibrilasyon vurgulandı.

 • 2000de bağlamak ve kullanmak için yetki 

 • Polis

 • İtfaiye

 • Gazinolar

 • Hava alanları

 • Yasal engeller !!!!!!
Erken arama
Erken arama

 • Erişkin...................................Önce 112

 • < 8 yaş....................2 dakika, 5 siklus TYD, 112

 • Erişkin, Suda boğulma..........TYD, 112

  Travma......................TYD, 112

  İlaç entoksikasyonu..TYD, 112


Yenilikler
Yenilikler

 • İlkyardım Gönüllüsüne nabız kontrolü öğretilmesi önerilmez.

 • Normal solunum, öksürük, hareket yoksa

  göğüs masajı ve OED.


TYD

 • Göğüs masajı önemi arttı. Hızlı ve güçlü.

 • Erişkinde göğüs masajı oranı dakikada 100’dür.

 • Bir ve iki kişiyle yapılan TYD uygulamalarında göğüs masajı - solunum desteği oranı......30:2 ‘dir.

 • Bebek, çocuk, erişkinde oranlar aynı.

 • Masaj esnasında ara vermeyin. Kan akımı durur.


TYD

 • Her kurtarıcı nefes 1 saniyeden uzun olmalı ve göğsün belirgin biçimde yükseldiği görülmeli.


Ani kalp l m
Ani Kalp Ölümü

4. Dakikada beyin hasarı başlar

10. Dakikada beyin hasarı kesinleşir


De erlend rme
DEĞERLENDİRME

 • -İyi misiniz ?


Poz syon ver
POZİSYON VER

Boyun travmasına karşı dikkat !!!!Havayolu1
HAVAYOLU

 • Boyun Travması ?


Solunum
SOLUNUM

 • Nefes alıp veriyor mu?

  -Bak

  -Dinle

  -Hisset

  5-10 saniye


Nefes al p veriyorsa
Nefes Alıp Veriyorsa

 • İyileşme Pozisyonu


Nefes al p vermiyorsa
Nefes Alıp Vermiyorsa

 • 2 tam yaşam kurtarıcı nefes. Normal nefes al. Göğsün kalkmasını gör.


Nefes al p vermiyorsa1
Nefes Alıp Vermiyorsa

 • Ağızdan stomaya


Nefes al p vermiyorsa2
Nefes Alıp Vermiyorsa

 • Ağızdan maskeyeDola im
DOLAŞIM

 • Nabız kontrolü ?

 • 2005 önerisi.


Dola im1
DOLAŞIM

 • Göğüs Masajı


Havayolu2
HAVAYOLU

 • Pozisyon vererek

 • Airway

 • Oral-nasal airway

 • Ambu maske

 • Entübasyon


Orofar ngeal a rway
OROFARİNGEAL AİRWAY

 • Semisirküler, plastik, disposable

 • Dili farinks arka duvarından uzaklaştırır

 • Farinks aspirasyonu

 • Endotrakeal tüpü ısıramaz


Endotrakeal ent basyon
ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON

 • Devamlı açık havayolu

 • Aspirasyon riskini azaltır

 • Trakeanın aspire edilmesini kolaylaştırır

 • Yüksek konsantrasyonlu oksijen

 • İlaç uygulamaları


Endotrakeal ent basyon1
ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON

 • Laringoskop

 • Endotrakeal tüp

 • Style

 • 10 ml şırınga

 • Aspiratör


Endotrakeal ent basyon2
ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON

 • Travma

 • Kanama

 • Hematom

 • Trakea Rüptürü

 • Vokal Kord Yaralanması

 • Tüp Ana Bronkusa Girebilir

 • Ösefagus Entübasyonu


Endotrakeal t p
ENDOTRAKEAL TÜP

Adrenalin, Lidokain, Atropin

 • 2-2.5 kat doz

 • Salin ile 10 ml dilüe edilir

 • Tüp içinden 35 cm.lik kateter

 • 3-4 kez derin ambu ile solunum


Dola im2
DOLAŞIM

• Sıvı ve ilaç için damar yolu açılır

• Antekubital ven

• Normal Salin: Ucuz, dayanıklı

• P.Ödem ?


EKG

 • QRS kompleksleri normal mi ?

 • P dalgaları ?

 • P ile ORS arası ilişki ?

Adrenal n
ADRENALİN

 • Adrenerjik reseptörleri stimüle eder

 • Serebral ve koroner kan akımını,

 • Sistemik vasküler resistansı,

 • Sistolik ve diastolik kan akımını,

 • Myokard elektriksel aktivitesini,

 • Myokard kasılabilirliğini, oksijen ihtiyacını

  ARTIRIR ...........


Adrenal n1
ADRENALİN

 • 1 mg puşe

 • 3-5 dakikada tekrar

 • Ped. 0.01 mg/kg

 • ET: 2-2.5 mg. 10 cc SF içinde


Atrop n
ATROPİN

 • Parasempatolitik

 • AV iletimi artırır

 • AV Blok, Bradiaritmi, Asistoli

 • Doz: 1 mg, her 3 dakikada bir


B karbonat
BİKARBONAT

 • Endikasyon sınırlı

 • TCA zehirlenmesi, Aspirin toksisitesi, hiperkalemi, diabetik ketoasidoz

 • Laktik asidozda doku hipoksisi

 • Hipernatremi

 • Hiperozmolalite


Dopam n
DOPAMİN

 • Orta şiddette hipotansiyonda ilk seçenek

 • Alfa ve beta uyarıcı

 • 1-2 mcg/kg/dak: Böbrek ve mesenter damarları genişletir

 • 2-10 mcg/kg/dak: Beta agonist, kardiyak debiyi artırır

 • >10 mcg: alfa uyarıcı


Dobutam n
DOBUTAMİN

 • Kuvvetli inotrop

 • Kalp yetmezliğinde faydalı

 • Kardiyojenik hipotansiyon ve P. Ödem

 • Myokard kasılma gücünü artırır

 • 2-20 mcg/kg/dak iv infüzyon


Verapam l d lt azem
VERAPAMİL-DİLTİAZEM

 • AV nodal iletiyi yavaşlatır

 • SVT, AF, Flutter, PSVT de ilk seçenek

 • Verapamil, 2.5-5 mg, 15-30 dak. arayla total 20 mg

 • Diltiazem, 0.25 mg/kg, 15 dak. sonra

  0.35 mg/kg