Download

KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ


Advertisement
/ 34 []
Download Presentation
Comments
grover
From:
|  
(1098) |   (0) |   (0)
Views: 181 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ. Saç dökülmesi Akciğer fibrozis Kardiyotoksisite Lokal reaksiyon Renal yetmezlik Myelosupresyon Filebit. Mukozit Bulantı/Kusma Diyare Sistit Sterilite Miyalji Nöropati. Kemoterapilerin yan etkileri. Sık görülen genel akut yan etkiler
KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kemoterap n n yan etk ler l.jpgSlide 1

KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ

Saç dökülmesi

Akciğer fibrozis

Kardiyotoksisite

Lokal reaksiyon

Renal yetmezlik

Myelosupresyon

Filebit

Mukozit

Bulantı/Kusma

Diyare

Sistit

Sterilite

Miyalji

Nöropati

Kemoterapilerin yan etkileri l.jpgSlide 2

Kemoterapilerin yan etkileri

Sık görülen genel akut yan etkiler

-Myelosüpresyon : Nötropeni, Trombositopeni, Anemi

-Bulantı-Kusma

-Mukoz membran ülserasyonları. Aft ve mukozit

-Böbrek toksisitesi

-Saç dökülmesi

Sık görülen geç yan etkiler

-İkincil kanserler

-Kardiyotoksisite

(kalp yetmezliği)

 • Böbrek toksisitesi

 • Nörotoksisite

Kanser tedavisinin yan etkileri l.jpgSlide 3

Kanser Tedavisinin Yan Etkileri

 • 1-Kemoterapinin Yan Etkileri

  a) Akut; tedavi uygulandıktan 7-10 gün sonra oluşan yan etkiler (0-6 hafta)

  b) Subakut; tedavi uygulandıktan 10.gün ile 90 gün arasında oluşan yan etkiler (6-12 hafta)

  c)Geç yan etkiler: 90.günden sonra görülen yan etkiler (12.hafta- )

Slide4 l.jpgSlide 4

BULANTI ve KUSMA

 • Kemoterapiye bağlı kusmalar

 • Radyoterapiye bağlı kusmalar

 • Hastalığın kendisine bağlı kusmalar

Slide5 l.jpgSlide 5

 • Akut kusma

 • Gecikmiş kusma

 • Beklenti kusmaları

 • Radyoterapiye bağlı kusmalar

 • Yüksek doz kemoterapide kusmalar

Slide6 l.jpgSlide 6

Akut kusma: Kemoterapiden sonraki 0 ile 24. saatler arasında ortaya çıkan kusmayı tanımlamaktadır.

Gecikmiş kusma: Tedaviden 24 saat sonra başlar 2-3 gün sürebilir.

Beklenti Kusması

Slide7 l.jpgSlide 7

Radyoterapiye bağlı kusma

Karın bölgesine, göğüs üst yarısına ve kafaya radyoterapi uygulanan hastalar bulantı kusma yönünden risk grubunu oluştururlar.

Slide8 l.jpgSlide 8

 • Kemoterapi uygulanan hastaların çoğunluğuna tedavi uygulanmadan önce bulantı-kusmayı önleyecek ilaçlar verilir ancak buna rağmen özellikle kemoterapiden sonra da bu şikayet devam edebilir.

Slide9 l.jpgSlide 9

Bulantı-kusma önlenebilir bir şikayettir bir sonraki tedaviden hemen önce mutlaka doktora söylenmelidir.

Slide10 l.jpgSlide 10

Bulantı kusma tedavisinin amacı bulantı ve kusmayı tamamen yok etmektir.

Kemoterapi ve radyoterapi uygulanan pek çok hastada bu amaca çoğunlukla ulaşılmıştır.

Slide11 l.jpgSlide 11

 • Total kontrol : Bulantı ve kusma olmaması

 • Major kontrol : 0-2 veya 1-2 kusma epizotu

 • Minör kontrol : 3-5 kusma epizotu

Slide12 l.jpgSlide 12

Beslenme Desteği

Hastalara yemeleri veya içmeleri önerilen gıdalar.

       Temiz sıvılar

       Tost, kraker

         Hafif şekerli su(şerbet), yoğurt

        Meyveler ve sebzeler

         Derisi alınmış pişirilmiş tavuk

Balık

Slide13 l.jpgSlide 13

Beslenme Desteği

Aşağıdaki yiyeceklerden kaçınılması önerilir.

      Yağlı,

Baharatlı ve acı,

   Kuvvetli kokusu olan gıdalar

Diyare shal l.jpgSlide 14

Diyare (İshal)

 • Gastroenterit sırasında oluşabilir.

 • Kemoterapetik ilaçların yan etkisi sonucu oluşabilir.

 • Radyoterapi (akut-kronik radyasyon koliti)

Slide15 l.jpgSlide 15

 • KT doz-kısıtlayıcı yan etkilerinden birisidir.

 • Genel ishal insidansı (G1-G5) : % 10

 • 5FU kullanan (kalın barsak, mide , meme Ca v.s) hastalarda daha sık görülür.

 • Fluoropirimidin ve

  İrinotekan içeren rejimlerde : % 50-80

  (Bu olguların % 30’u ciddi ishal (G3-5))

Slide16 l.jpgSlide 16

 • Loperamide (Lopermit) tedavisi ile kontrol altına alınamayan, günlük dışkılama sayısı artan, birlikte ateş gibi enfeksiyon bulguları olan hastalar mutlaka hekime başvurmalıdırlar.

Slide17 l.jpgSlide 17

MUKOZİT

Tüm GİS mukozasının ülserasyonu (yara), enflamasyonu (iltihab) ile karakterize ve enfeksiyon eklenmesiyle hayatı tehdit edebilen patolojik inflamatuar süreçtir.

Mukozit: 1- Oral Mukozit

2- GastrointestinalMukozit

Slide18 l.jpgSlide 18

 • Kemoterapi veya radyoterapiye bağlı oluşabilir

 • Hafif veya ağır formlar şeklinde görülebilir.

 • Hayat kalitesini bozabilir.

Slide24 l.jpgSlide 24

 • Ağır formları hastanın yemek yemesini, su içmesini dahi engelleyebilir.

 • Bu şikayetleri oluşmadan veya oluştuktan sonra gargara veya solüsyonlar şeklinde mukoza koruyucu ilaçlarla tedavi edilebilir.

Mukozit tedavisi l.jpgSlide 25

Mukozit Tedavisi

 • Radyoterapi veya kemoterapi sırasında ve sonrasında:

 • Mutlaka bol sıvı alınmalı

 • Gargaralar

 • Anti-asit süspansiyon ve lokal anestezik kombinasyonları

 • Antimantar ilaçlar?

 • Geç dönemde sık bol sıvı alınması ve mukozayı nemlendirici ajanlar kullanılabilir.

Nefrotoksisite b brek toksisitesi l.jpgSlide 26

Nefrotoksisite(Böbrek toksisitesi)

 • Kemoterapi uygulandıktan hemen sonra veya geç dönemde oluşabilir.

 • Sisplatin en sık neden olan ajandır.

 • Çok fazla kusma, ishal nedeniyle sıvı kaybı olan olgularda da görülebilir.

 • Mutlaka tedavi öncesi ve sonrasında bol sıvı alınması gerekir.

 • Tamamen düzelebileceği gibi kalıcıda olabilir ve sürekli diyaliz gereği bile olabilir.

Myelosupresyon kan h crelerinin azalmas l.jpgSlide 27

Myelosupresyon (Kan hücrelerinin azalması)

 • Bir çok KT ajanı uygulandıktan sonrası ve daha nadirende radyoterapi sonrası oluşabilir

 • Genellikle tedaviden 7-10 gün sonra saptanır

 • Hiçbir şikayet olmadan da görülebilir.

 • Nötropeni

 • Anemi

 • Trombositopeni

Slide28 l.jpgSlide 28

 • Ateş!!!

 • Oral veya koltuk altı tek sefer 38.3°C ve üstü veya bir saat süreyle 38.0-38.2°C.

 • Enfeksiyonun diğer bulguları?

 • Ulaşılabiliniyorsa tedavi verilen hekim veya merkeze danışılmalı veya ulaşılmalıdır

 • Eğer ulaşılamıyorsa!! (Amoksisilin-klavunik asit-Siprofloksasin)

Slide29 l.jpgSlide 29

 • Trombositopeni;

 • Kızarıklık, morluk veya kanama

  Böyle bir durumda mutlaka hekime danışılmalıdır

Alopesi sa d k lmesi l.jpgSlide 30

Alopesi (Saç dökülmesi)

 • Tedaviden hemen sonra oluşabileceği gibi subakut veya kronik dönemdede oluşabilir.

 • Tüm kemoterapi ilaçlarında veya tüm hastalarda oluşmaz

 • Hastaların tedavi uyumlarını bozabilir.

 • Genellikle geri dönüşümlüdür.

 • Saçların kısa kestirilmesi önerilebilir

Lokal reaksiyonlar l.jpgSlide 31

Lokal Reaksiyonlar

 • Bir çok hastada halen periferik damar yolları kullanılmakta.

 • Periferik damar yollarını kullanılan hastalarda hemşirelerin ve hastaların çok dikkatli olması gerekir.

 • Geniş yaralar doku kayıpları oluşabilmektedir.

Lokal reaks yon l.jpgSlide 32

LOKAL REAKSİYON

 • Kemoterapi ilaçlarının damar dışına kaçması lokal reaksiyona neden olur: kızarıklık, şişlik, yara ve doku kaybına neden olabilir.

 • Amsakrin, Dakarbazin, Daktinomisin, Daunorubisin, Doksorubisin (Kırmızı renkli)

 • Vincristine

 • Bu ilaçların çoğu için uygulanan bir antidot yoktur

Slide33 l.jpgSlide 33

 • Vinkristin ve Vinblastin; 150 ünite hyaluronidaz’ın lokal enjeksiyonu ile birlikte sıcak uygulama yapılmalıdır.

 • Doksorubisin; 8-10 saat soğuk kompres uygulanarak tedavi edilmeye çalışılır.

Sonu olarak l.jpgSlide 34

Sonuç olarak

 • Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapetik ilaçların ve radyoterapinin bir çok yan etkisi var ancak bunların çoğunluğu hafif düzeyde ve çözümü mevcut.

 • Gerekli önlemler alınırsa bu yan etkilerin bir çoğu oluşmadan önlenebilir.

 • Kanser tedavisi sırasında oluşabilecek yan etkilerinin de çok iyi tedavi edilebildiği merkezlerde hastaların tedavi edilmesi gerekir.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro