Rulkod jelek a tanul si probl m k felismer se
Download
1 / 66

Árulkodó jelek- a tanulási problémák felismerése - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Árulkodó jelek- a tanulási problémák felismerése. „Csak azok lesznek igazán boldogok, akik megkeresték és megtalálták a másokhoz vezető utat.” Albert Schweitzer. A CSALÁD SZEREPE. legközvetlenebb módon hat a gyermekek szókincsének fejlődésére

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Árulkodó jelek- a tanulási problémák felismerése

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Árulkodó jelek- a tanulási problémák felismerése

„Csak azok lesznek igazán boldogok, akik megkeresték és megtalálták a másokhoz vezető utat.”

Albert Schweitzer


A CSALÁD SZEREPE

 • legközvetlenebb módon hat a gyermekek szókincsének fejlődésére

 • a szülők befolyásolják gyermekeik fejlődését a nekik adott feladatokkal, viselkedésükre adott reakciójukkal, az általuk támogatott értékekkel és megválogatják környezeti tényezőiket is

 • a gyerekek is formálják szüleik viselkedését.


Napjainkban egyre gyakrabban tapasztalhatjuk:

 • sok kisgyereknek nehéz elindulnia az iskolába vezető úton

 • gondot okoz az olvasás-írás-számolás elsajátítása

 • egyre nő a tanulási problémával küzdő gyermekek száma.


Akkor indulhat sikeresen egy gyermek iskolai pályafutása:

 • ha a tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlettségében optimális szintet ér el,

 • és a környezet és a család ebben támogatja.


A tanulási képességet meghatározó funkciók:

 • Pontos és differenciált vizuális észlelés

 • A hallott információk feldolgozása

 • Összerendezett mozgás, szem-kéz együttes mozgása

 • A keresztcsatornák együttműködése:látott, hallott információk összekapcsolásának képessége

 • Rövid idejű vizuális, verbális memória

 • Szándékos figyelem, kb. 10 perces figyelemkoncentráció


A tanulási problémák fogalomköre


Okai lehetnek

1. ábra • A tanulási zavarokhoz vezető események láncreakciója


Előjelei lehetnek

Maga a probléma nem kapcsolható csak az iskolához.

Ennek jelei már csecsemőkorban is felfedezhetők:

 • fejlődése nem egyenletes, rossz étvágyú, sovány vagy túl mohó és túlsúlyos

 • beszédfejlődése késik vagy erősen hibás

 • mozgásfejlődése nem egyenletes


Óvodás korban:

 • Az idegrendszeri problémák jelei lehetnek még, hogy a gyermek durva, agresszív vagy éppen csendes, visszahúzódó és passzív.

 • A nagymozgások és a finommozgások terén egyaránt mozgáskoordinációs zavarai vannak.

 • Nehezen tanul meg verseket, dalokat nem érdekli a mese.

 • Nehezen fejezi ki magát szóban.

 • Nehezen tájékozódik térben és síkban.

 • Bizonytalan a kezessége.


A definiálás problémái

Maga a tanulási zavar fogalma körülbelül az elmúlt 20 év során merült fel és számos meghatározás született.

Sarkady Kamilla és Zsoldos Márta definíciója szerint:

„Tanulási zavarnak tekintjük azt az – intelligenciaszint alapján elvárhatónál lényegesen –alacsonyabb tanulási teljesítményt, amely neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre, sajátos kognitív pszichológiai tünet együttessel. Ezek a részképesség zavarok alapvetően nehezítik az iskolai tanulás során az olvasás, írás és/vagy matematika elsajátítását.


DISZLEXIA-DISZGRÁFIA


Becslések alapján a diszlexia az emberek 4%-át érinti súlyosan,

és további 6% mutat diszlexiára jellemző sajátságokat.


Diszlexia

A diszlexia gyűjtőfogalom:

Mely olyan rendellenességeket takar, melyek következtében egyes gyereke, akik egyébként átlagos vagy átlag feletti intellektussal rendelkeznek feltehetően valamiféle organikus probléma folytán, rendkívül nehezen tanulnak meg olvasni, írni a befektetett energiához képest.

Az olvasásnál a hallott-látott-mozgásos rendszer egyszerre működik, a diszlexiás gyerekeknél ez valahol elakad.


Nem diszlexia:

 • Az olvasás során a gyermekek nagy része nehézségekkel küzd. Betűt tévesztenek, akadoznak, nehezen olvasnak össze.

  Ezek a hibák azonban átmenetiek, első osztályban meg is szűnnek.

 • Rossz szociális helyzetű gyermek, akinél a kezdeti szakaszban gyengeséget látunk.

 • Hallássérült, hallászavar.

 • Analfabétizmus


I. Beszéd terén:

 • A diszlexiás gyermek nyelvileg fejletlen, elmaradott.

 • Sokuknál későn indul meg a beszéd, családi beszédgyengeség, illetve motoros - expresszív (néha szenzoros) diszphasia maradványtünetei is fellelhetők.

 • Gyakoriak a makacs, nehezen javítható beszédhibák.

 • Sokszor a gyermek a nyelvi játékokat elutasítja, a nyelvi megértéshez kötött feladatmegoldásai lassabbak, a mesét, verset kerüli, nyelvi tudatosságában (rím, alliteráció) fejlődési lemaradás  tapasztalható.


 • A betű - hang szabály elsajátításának problémái is jelentkezhetnek (hátterében látási és beszédhallási probléma egyaránt meghúzódhat).

 • A diszlexiásoknak gyenge lehet a szájtérben való tájékozódásuk.

  Gyenge a szókincsük - ez kétféle értelemben lehetséges:

 • a/ kevés az aktívan használt szó

 • b/ szótalálási nehézségeik vannak.


 • Nehezen tanulnak új szavakat, szegényes a mondatalkotásuk: mondataik rövidek, egyszerűek.

 • Szigorú szórendet követő nyelveknél (pl. angol) gyakran elvétik ezt az egy megengedett szórendet.


Emlékezet terén:

 • Gyengébb elsőre a verbális emlékezetük

 • A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat.

 • viszont jól emlékeznek képekre, formákra


 • Gyenge a szövegemlékezetük, nehezen tanulnak verseket és sorrendben elmondandó dolgokat, mint pl. az év hónapjai vagy a szorzótábla.


II. Olvasás terén:

 • Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat,

 • gyakori és makacs betűtévesztések fordulnak elő


Betűtévesztések:

A hasonlóság alapján lépnek fel (Ranschbur -féle homogén gátlás).

 • betűk közötti vizuális hasonlóságon pl. f - t, n - h.

 • a betűk által jelölt hangok közötti fonetikai hasonlóságon pl. g - k,  p - t,  s - sz.

 • néhány esetben vizuális és fonetikai hasonlóságon pl. b - d,  m - n.


További tünetek

 • A hosszabb szavak áttekintése rendkívül nehéz.

 • Hibás kombinációk, más olvasás

 • Felületes akusztikus képzetek előhívása észlelhető


 • Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szövegtartalma között,

 • Pontatlan a toldalékok olvasása,

 • Lassú az olvasási tempó,

 • Gyenge a szövegértés, értelem nélküli olvasás


Téri tájékozódás területén:

 • jobb-bal

 • betűk,számok irányszerinti elrendezésében

 • relációs szókincs fejletlensége


Vizsgálat


Vizsgálat


Diszgráfia tünetei

 • az írómozgásokban azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás,

 • a görcsösség.

 • Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz,a gyermek egész testével ír.

 • Az optimális mozgássor csak nagyon lassan valósul meg, ezért is fáradékonyabbak a diszgráfiás gyermekek.


Az írás külalakjában megjelenő tünetek:

 • tájékozódási nehézség a vonalrendszerben,

 • a leírt betűk nagysága egy szón belül is erősen változó,

 • a betűk dőlésszöge következetlen,

 • a betűformák szabálytalanok,

 • gyakori az átírás, áthúzás, összefirkálás, a zárójel.

 • Hiányoznak, vagy torzulnak a betűkapcsolások.

 • Gyakori a nyomtatott és írott betűk tévesztése,

 • diktálás után betű, szótag, szó ki- és elhagyása fordul elő.


 • A tanuló a szöveget módosítja, esetleg értelmetlen mondatokat ír.

 • Végül jellemző a helyesírási készség általános gyengesége.

 • Feltűnőek a tükörírásos elemek, a fölösleges betűelemek, a betű-, szótag-, szókihagyások.

 • A diszgráfiás gyermekkapcsolási nehézségekkel küzd,írásban is téveszti a szó- és mondatstruktúrát,

 • és végül, más tananyagokban való előrehaladásához viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata.


Diszgráfia


Diszgráfia


Diszgráfia


Magatartási tünetek:

 • Dekoncentráltak

 • Fáradékonyak

 • Teljesítményük változó

Kimeríti a gyereket a rázúduló információ, nem érti, ezért nem érdekli.


Híres diszlexiások

 • Leonardo da Vinci (1452-1519) polihisztor. Balkezes volt, és ha ma iskoláiba járna, diszlexiásnak minősítenék.

 • Anatole France (1844-1927) Nobel díjas író, hétévesen magától tanult meg olvasni, de rossz helyesírása miatt kétszer megbukott az érettségi vizsgán.

 • Gustave Flaubert (1821- 1880) francia író, is a diszlexia jeleit mutatta


 • William Butler Yeats (1865-1939) ír költő, drámaíró, elbeszélő, irodalmi Nobel díjas. Rossz helyesírása miatt mindig bocsánatot kért szerkesztőitől.

 • Thomas Alva Edison (1847-1931) tanítója képezhetetlennek minősítette. Későbbi írásaiban is azonosították a diszlexia jeleit.

 • George S. Patton (1885-1945) tábornok, aki nyughatatlansága miatt nehéz ember volt, és az olvasással már gyermekkorában gondjai voltak.


 • Albert Einstein (1879-1955) háromévesen még nem tudott beszélni, köztudottak iskolai nehézségei, mégis 26 évesen Nobel díjat nyert.

 • Agatha Christie (1890-1976) angol írónő, a krimi koronázatlan királynője. Édesanyja nem hagyta, hogy korán megterheljék az "olvasás nehéz tudományával". Magától megtanult olvasni nyolcévesen, de később a francia nyelvvel az iskolában nem boldogult. Franciaországba küldték, ahol könnyedén elsajátította a nyelvet.


És még…

 • Hans Christian Andersen

 • Winston Churchill

 • Henry Ford

 • Nelson Rockefeller

 • Walt Disney


Ma diszlexia diagnózissal rendelkező sztárjaink:

 • Quentin Tarantino

 • Jackie Stewart autóversenyző,

 • Tom Cruise,

 • Whoopi Goldberg

 • Cher énekesnő, és még sokan mások . . .


DISZKALKULIA ÉS TÜNETEI


Meghatározása

 • A diszkalkulia a számolási, matematikai képességnek a tanuló intelligenciájához mért gyengesége.

 • Nehezítetté válik a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem.


Általánosan jellemző:

 • E tanulócsoportnál általában hiányzik a „matematikai érdeklődés”, kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság.

 • A tanulás folyamán nehezen ismerik fel a számjegyeket, nem képesek azokat amennyiséggel egyeztetni, vagy számjegy és mennyiség helyes egyeztetésekor a számjegy nevét nem tudják.

 • Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.


Gyakorisága

Iskoláskorú populáció körében:

5-6%

Fiú-lány arány: 1:1


Konkrétan a matematika terén

 • Kialakulatlan vagy bizonytalan téri, időbeli tájékozódás

  Számmal, mennyiséggel kapcsolatos problémák:

 • számok kihagyása, felcserélése, iránytévesztés

 • egyetlen ritmusú számolás

 • mennyiségi relációk helytelen értelmezése

 • több-kevesebb-ugyanannyi fogalmának helytelen használata


Számnév – számjegy – mennyiség egyeztetési nehézségei

 • a számok hibás grafikus megjelenítése

 • diktált számnevek hibás leírása

 • leírt számjegyek hibás kiolvasása

 • a matematikai szimbólumok (műveleti jelek) értelmezési nehézsége


 • Alapműveletek és inverzeinek hibás, pontatlan értelmezése

 • Nehézségek az egyszerű és összetett szöveges feladatok végzésében

 • Nehézségek a matematikai szabályok felismerésében

 • Nehézségek a számemlékezetben.


A tanulási zavar tünetei

Óvodáskor

 • Megkésett beszédfejlődés.

 • Súlyos beszédhiba.

 • Szótalálási nehézségek.

 • Szótanulási nehézségei vannak.

 • Nem tud szavakat hangokra bontani.

 • Mozgás koordinációs problémái vannak.


 • Gyenge a formafelismerés, a tapintása, a finommotorikája.

 • Több tagból álló utasítást nem tud követni.

 • Nehezen tanulja meg az elvont fogalmak (számok, betűk, színek, napok, évszakok , hónapok, formák stb. ) neveit.

 • Társas érintkezéseik sok esetben zavart, feszültségekkel teli,….stb.


A tanulási zavar tünetei

Alsó tagozat

 • Nehezen tanulja meg a betűk és hangok közötti kapcsolatot , az összeolvasást.

 • Sok hibát ejt: betűtévesztés,- csere, - kihagyás, - betoldás, reverzió stb.

  Ugyanezek a hibák írásban is jelentkezhetnek.

 • Bizonytalan, lassú olvasás.

 • Nem érti vagy rosszul értelmezi az olvasottakat.


 • Nem képes a szöveg lényeges elemeinek kiemelésére.

 • Írása kusza, rendezetlen, nehezen olvasható.

 • Problémát jelent a matematikai fogalmak kialakítása, használata.

 • A tízes átlépés, szorzótáblák tanulása nehézséget jelent.

 • Számolásnál rossz, kezdetleges technikával használja ujjait a műveletvégzésnél.


A tanulási zavar tünetei

Felső tagozat

 • Problémát jelent a szabályalkotás.

 • Téri-orientációs problémái miatt a geometria területén is gondjai vannak.

 • Szövegértési zavara miatt szöveges feladatokat nehezen old meg.

 • Nehezen tanul idegen nyelvet.


 • Beszédértési problémái lehetnek.

 • Nehezen idéz fel tényeket, információkat.

 • Feledékeny, figyelmetlen, szervezetlen, fáradékony.

 • Nem tud előre tervezni.

 • Rosszul osztja be az idejét.

 • Nehezen barátkozik.


Azonosítás illetve kezelés elmaradásának következményei

 • Több tanulás esetén is elmarad társaitól.

 • Sok kudarc éri.

 • Szülei, tanárai elégedetlenek.

 • Társai kigúnyolják, kinevetik.

 • Alacsony lesz az önértékelése.

 • Szorongóvá, visszahúzódóvá vagy agresszívvé válhat.

 • Kialakulhat depresszió, szenvedélybetegség, deviancia, antiszociális személyiség.


Mit kell tenni, ha sok tünet ráillik a gyermekére?

 • Az iskola/óvoda segítségével vagy önként a szülő felkeresi az illetékes(januártól a járási) Szakszolgálatot és kitölt egy adatlapot.

 • Időpontra behívják

 • Vizsgálat, javaslattétel

 • Szükséges terápia vagy újabb vizsgálat a TKVSZRB-nál


Lehetőségek a vizsgálat után

 • Rehabilitációs vagy fejlesztő foglalkozásokon való aktív részvétel

 • A terápiás munka segítése

 • Folyamatos konzultáció a szaktanárokkal, speciális szakemberekkel

 • Meghatározott időben kontroll vizsgálatok


A NKT. 56.§(1) bekezdése alapján:

 • A tanítás-tanulás számonkérés folyamatában méltányos elbírálás.

 • A feladatok értelmezését plusz instrukciókkal segítsék.

 • A szóbeli számonkérést helyezzék előtérbe.

 • Szükség szerint alkalmazzanak segédeszközt (pl. manipulatív eszközök, számológép, függvénytáblázat, számítógép helyesírási javítóprogrammal).

 • Írásbeli munkáira biztosítsanak hosszabb felkészülési időt.

 • Mentesítsék az értékelés és minősítés alól ...


106/2012 (VI.1.) Kormányrendelet értelmében a Vizsgaszabályzat 6.§ (7) bekezdése alapján:

 • „ Ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett

 • más vizsgatárgyat választhat,

 • írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolót tehet

 • a tanulmányai során alkalmazott segédeszközt használhatja

 • az írásbeli vizsgára rendelkezésre álló időt legfeljebb egy órával meg kell növelni

 • a szóbeli vizsgára rendelkezésre álló felkészülési időt legfeljebb húsz perccel meg kell növelni

 • szóbeli vizsga helyett beszámolót tehet


A 2012. évi LXXXI. Törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

A komplex szakmai vizsgát szervező intézmények feladatai a komplex szakmai vizsgán

 • A szakképzésről szóló törvény 11. § (1 - 4) bekezdése alapján

 • Egyes tantárgyak, tanegységek (modulok) tanulása és a beszámolási kötelezettsége alól

 • A vizsgázót mentesíteni kell a vizsgatevékenység idegennyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól

 • A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, segédszemély alkalmazását

 • Az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök használatát

 • Az írásbeli (interaktív ) vizsgatevékenység szóbeli vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív)vizsgatevékenységgel történő felváltását


„Mindegy, hogy a képességeidmekkorák, fő, hogy a tőledtelhető legjobbat formáldbelőlük és általuk...”(Weöres Sándor)


Mit kell tenni, ha sok tünet ráillik a gyermekére?

 • Az iskola/óvoda segítségével vagy önként a szülő felkeresi az illetékes(januártól a járási) Szakszolgálatot és kitölt egy adatlapot.

 • Időpontra behívják

 • Vizsgálat, javaslattétel

 • Szükséges terápia vagy újabb vizsgálat a TKVSZRB-nál


Lehetőségek a vizsgálat után

 • Rehabilitációs vagy fejlesztő foglalkozásokon való aktív részvétel

 • A terápiás munka segítése

 • Folyamatos konzultáció a szaktanárokkal, speciális szakemberekkel

 • Meghatározott időben kontroll vizsgálatok


A NKT. 56.§(1) bekezdése alapján:

 • A tanítás-tanulás számonkérés folyamatában méltányos elbírálás.

 • A feladatok értelmezését plusz instrukciókkal segítsék.

 • A szóbeli számonkérést helyezzék előtérbe.

 • Szükség szerint alkalmazzanak segédeszközt (pl. manipulatív eszközök, számológép, függvénytáblázat, számítógép helyesírási javítóprogrammal).

 • Írásbeli munkáira biztosítsanak hosszabb felkészülési időt.

 • Mentesítsék az értékelés és minősítés alól ...


106/2012 (VI.1.) Kormányrendelet értelmében a Vizsgaszabályzat 6.§ (7) bekezdése alapján:

 • „ Ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett

 • más vizsgatárgyat választhat,

 • írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolót tehet

 • a tanulmányai során alkalmazott segédeszközt használhatja

 • az írásbeli vizsgára rendelkezésre álló időt legfeljebb egy órával meg kell növelni

 • a szóbeli vizsgára rendelkezésre álló felkészülési időt legfeljebb húsz perccel meg kell növelni

 • szóbeli vizsga helyett beszámolót tehet


A 2012. évi LXXXI. Törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

A komplex szakmai vizsgát szervező intézmények feladatai a komplex szakmai vizsgán

 • A szakképzésről szóló törvény 11. § (1 - 4) bekezdése alapján

 • Egyes tantárgyak, tanegységek (modulok) tanulása és a beszámolási kötelezettsége alól

 • A vizsgázót mentesíteni kell a vizsgatevékenység idegennyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól

 • A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, segédszemély alkalmazását

 • Az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök használatát

 • Az írásbeli (interaktív ) vizsgatevékenység szóbeli vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív)vizsgatevékenységgel történő felváltását


„Mindegy, hogy a képességeidmekkorák, fő, hogy a tőledtelhető legjobbat formáldbelőlük és általuk...”(Weöres Sándor)


ad
 • Login