N_MF_A
Download
1 / 37

N_MF_A Mezinárodní finance_A 2. Devizový kurs - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

N_MF_A Mezinárodní finance_A 2. Devizový kurs. zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy. Devizový kurs definice. Je cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země, popř. v souboru měn /měnovém koši/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' N_MF_A Mezinárodní finance_A 2. Devizový kurs' - gram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

N_MF_AMezinárodní finance_A2. Devizový kurs

 • zákon jedné ceny

 • parita kupní síly,

 • parita úrokové míry,

 • Fisherovy vztahy.


Devizový kursdefinice

Je cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země, popř. v souboru měn /měnovém koši/.

Udává např., kolik je např. potřeba zaplatit českých korun za jeden americký dolarVznik devizového kursu

Pokud je měna směnitelná, utváří se její kurs na devizovém trhu jako cena deviz. /bezhotovostní podoba peněz/

Cena deviz se označuje jako kurs deviz (devizový kurs). Vztahuje se ke konkrétní devize a konkrétnímu devizovému trhu

Kurs valut vyjadřuje poměr, ve kterém se směňují hotovostní peníze, zejména bankovky.

Kurs se vytváří podle vývoje nabídky a poptávky po devizách na /devizovém/ trhu.Vznik nabídky a poptávky deviz

vzniká v souvislosti:

 • s mezinárodním pohybem zboží a služeb (export, import zboží a služeb),

 • s mezinárodním pohybem kapitálu (zahraniční investice, úvěry poskytnuté do zahraničí a přijaté ze zahraničí),

 • s mezinárodním pohybem peněz (intervence na devizovém trhu, převod dědictví, penzi, honorářů, apod.).


Vznik nabídky a poptávky deviz

 • Křivka poptávky po devizách, D, vyjadřuje vztah mezi množstvím poptávaných deviz a jejich cenou v daném časovém okamžiku.

 • Křivka nabídky deviz, Svyjadřuje vztah mezi množstvím nabízených deviz a jeho cenou v daném časovém okamžiku.

  Čím je kurs deviz příznivější, tím je zahraniční cena dováženého zboží vyjádřená v domácí měně /Kč/ nižší a zájem o import vyšší a opačně.


Rovnovážný devizový kurs

Rovnovážná situace na devizovém trhu

 • Celkové množství poptávaných deviz, Qd, je v rovnováze s celkovým množstvím nabízených devíz, Qs, v bodě E při kursu ERE.

 • Tento kurs označujeme jako rovnovážný devizový kurs.Růst a pokles devizového kursu

Kursy směnitelných měn se na devizových trzích neustále mění, oscilují kolem své základní úrovně.

 • Pokles hodnoty měny se často označuje jako depreciace, znehodnocení měny.

 • Zvýšení hodnoty měny se označuje jako apreciace, zhodnocení měny.

 • Nesměnitelné měny netvoří kursy svých měn na devizovém trhu. Vyjadřují svoje kursy jako „ceny“ deviz, které jsou stanoveny administrativně, nejčastěji metodou parity kupní síly.


Depreciace domácí měny

v období t+1 dojde ke zvýšení poptávky po dovozu zboží a služeb,

 • zvýší se v důsledku toho i poptávka po devizách a poptávková křivka se posune směrem doprava z D1 do D2.

 • Při původní hodnotě devizového kursu ER1 vznikne na devizovém trhu nerovnováha v rozsahu Q1Q3.V důsledku vyšší poptávky po zahraniční měně má kurs domácí měny tendenci k depreciaci.

 • Rovnováha mezi poptávkou a nabídkou je obnovena při kursu ER2.

 • Při depreciaci domácí měny se zahraniční měna stává dražší. Cena deviz vyjádřená v domácí měně roste, naopak cena znehodnocené domácí měny vyjádřené v zahraničních měnách klesá.

 • K depreciaci domácí měny může dojít nejen v důsledku vyšší poptávky po devizách, ale i v důsledku nižší nabídky deviz ve srovnání s rovnováhou v předchozím období – např. při omezení exportu zboží a služeb.


Depreciace domácí měny

D2

D1 S

ER

ER2 E

ER1

Q1 Q2Q3Q


Apreciace domácí měny

Při původní hodnotě devizového kursu ER1 vznikne na devizovém trhu nerovnováha v rozsahu Q1Q3.

V důsledku vyšší nabídky deviz má kurs domácí měny tendenci k apreciaci.

Rovnováha mezi poptávkou a nabídkou je obnovena při kursu ER2.


Apreciace domácí měny

ER D S1 S2

ER1 E1

ER2E2

Q1 Q2 Q3 Q


Apreciace domácí měny

Při apreciaci domácí měny se zahraniční měna stává levnější. Cena v zahraničních měnách roste a naopak cena deviz vyjádřená v domácí měně klesá.

K apreciaci měny dochází zpravidla když :

Nabídka deviz ve srovnání s minulou rovnováhou vzrostla – např. v důsledku růstu exportu zboží a služeb.

Poptávka po devizách poklesla– např. v důsledku omezení importu zboží a služeb


Export kapitálu a spekulace

V důsledku exportu kapitálu se posunuje křivka devizové poptávky doprava z D1 do D2

Dodatečná poptávka po devizách vyvolaná exportem kapitálu tak bude uspokojena při nové úrovni rovnovážného kursu za cenu omezení poptávky z titulu dovozu zboží a zvýšení nabídky z titulu exportu zboží.

Spekulace, je motivována očekávanými pohyby devizových kursů a úrokových měr. Spekulant očekávající apreciaci domácí měny, /i zvýšení úrokových měr/ si půjčuje devizy, nakupuje domácí měnu, kterou ukládá v bance aby po jejím zhodnocení koupil devizy ve výhodnějším kurzu, uhradil půjčku i s úroky a získal přebytek z titulu posílení domácí měny.


Zásahy do vývoje devizového kursu

 • přímo ovlivňující cenu deviz intervencemi na devizovém trhu na vrub nebo ve prospěch svých devizových rezerv, anebo

 • nepřímo ovlivňující cenu deviz svou obchodní, cenovou, daňovou, celní a úrokovou politiku

  Ad 1 Intervence CB /fondů státu/na devizových trzích:

 • nakupují nebo prodávají vlastní měnu při snížení nebo zvýšení svých devizových rezerv a tím regulují cenu deviz.

 • stabilizují kursový vývoj - stabilnější ekonomické prostředí pro rozvoj obchodu i investování.

 • Devizové intervence - fakultativní, vázané na vývoj určitých měnově ekonomických ukazatelů,

 • - povinné, vyplývajících z mezivládních dohod a striktně vázané na povolené rozpětí kursu.


Fundamentální analýza

Devizový kurs jako cena deviz je na trhu ovlivněn:

Fundamentálními faktory – makroekonomickými veličinami / zkoumá na bázi teorie devizového kursu Fundamentální analýza / s cílem odvodit ekonometrický model ve středním a dlouhém období pro prognózování pohybu devizového kurzu

Chováním subjektů – zkoumá Technická analýza s cílem odvodit budoucí pohyb devizového kursu v krátkém období pro:

prognózování pohybu devizového kursu


Struktura modelu pro prognózování pohybu devizového kursu

 • Sr t+m – relativní změna devizového spotového kursu / hledaná veličina v čase m/

 • vt-h, xt-k…z –relativní změny vysvětlujících fundamentálních faktorů / v období sestavování prognózy/

 • Et (rt+1) – očekáváná relativní změna fundament. faktoru /spotový kurs/

 • Pt (st+j) – prognozovaná relativní změna fund. Faktoru

 • Ut+m – náhodná chyba odhadu

  Centrální banky využívají fundamentální faktory, které sledují v rámci monetární politiky, nebo inflačního – cenového cílování.


Parita kupní síly a inflační diferenciál kursuTeorie devizového kurzu

Teorie parity kupní síly zdůrazňuje trh zboží.

 • Identické zboží by mělo mít v různých zemích stejnou cenu. / zákon jedné ceny/

 • Za 100 amerických dolarů by mělo být možné nakoupit v USA stejný soubor zboží jako např. v Dánsku, Německu nebo Japonsku za částku DKr, Euro, nebo yenů odpovídající 100 USD.

 • Devizové kursy se mění proto, aby byla zachována parita kupních sil srovnávaných měn. /ceny jsou relativně pevné a obnovení rovnováhy mezi cenovými hladinami probíhá změnou kurzů/


Parita kupní síly a inflační diferenciál kursuTeorie devizového kurzu

Absolutní verze teorie parity kupní síly vychází z teorie jedné ceny a odvozuje kurs od poměru cenových hladin. /Vyjadřuje paritu kupní síly staticky/ :

ΣPDi . Qi

SRPPP = --------------------

Σ PFi . Qi

 • SRppp – devizový kurs vyjádřený počtem domácích měnových jednotek za jednotku měny zahraniční odvozený od parity kupní síly

 • PDi . Qi – soubor zboží Qi oceněný v domácích cenách a domácí měně PDi,PFi . Qi – stejný soubor zboží Qi oceněný v zahraničních cenách a v zahraniční měně PF,i.

 • Při praktické aplikaci absolutní verze parity kupní síly se často používá vybraného souboru, který respektuje strukturu spotřeby popř. výroby v zemi. Spotřební koš


Parita kupní síly a inflační diferenciál kursupříklad

 • representativní soubor zboží oceněný v cenách českého trhu a v čs. korunách bude představovat 18 000 Kč,

 • stejný soubor zboží oceněný v cenách amerického trhu a v amerických dolarech činí 1 000 USD,

  18 000 Kč

  SRppp =Kč /USD = ----------------- = 18

  1 000 USD

 • POZOR : při aplikaci absolutní verze parity kupní síly může docházet k rozdílným propočtům parity kupní síly. Odlišnosti mohou vznikat jak v důsledku použití rozdílné struktury souboru reprezentantů, tak v důsledku použití rozdílných cen.


Parita kupní síly a inflační diferenciál kursukoeficient ERDI

Při aplikaci absolutní verze parity kupní síly dochází k rozdílným propočtům parity kupní síly. Odlišnosti vznikají zejména:

 • Z rozdílné struktury spotřebních košů

 • Z rozdílných cen

  Míru vlivu těchto a dalších faktorů determinujících kurs vyjadřuje ukazatel

  ERDI / Exchange Rate Deviation Index/, který je poměrem mezi tržním kursem SR a paritou kupní síly SRppp

  SR

  ERDI = -----------------

  SRppp


Purchasing power parity adjustment for the world 2003
Purchasing power parity adjustment for the world (2003). kursu

 • The economy of the United States is used as a reference and is set at 100. Bermuda has the highest index value at 154; this means that goods sold there are more over priced than in the US.


Big Mac Index kursu

Economist + McDonald

BigMac je mezinárodní neobchodovatelná a standardizovaná komodita(sní se tam, kde se vyrobí a je všude standardně stejná)


Parita kupní síly a inflační diferenciál kursu

Relativní verze parity kupní síly (někdy též komparativní) vyjadřuje dynamický pohled na devizový kurs. Nesoustřeďuje se na koš zboží, ale na procentní změny cen v období jednoho roku, vyjádřené cenovými indexy. Tvrdí, že nový rovnovážný kurs se přizpůsobuje inflačnímu diferenciálu, tzn. že odpovídá změnám v roční míře inflace v různých zemích.

1 + p D(t,t-n)

SR E,t = SRE,t-n x -------------- ----- =

1 + pF (t,t-n)

= SRE,t-n x Ippp

SR E,t – rovnovážný kurs ve výchozím období t, SRE,t-n – rovnovážný kurs v minulém období t-n,p D(t,t-n) – roční míra inflace v domácí zemi za období t-n až t pF (t,t-n)– roční míra inflace v zahraničí za období t-n až t

Ippp – inflační diferenciál


Parita kupní síly a inflační diferenciál kursupříklad

 • Pro jednoduchost budeme uvažovat, že změny inflace jsou vyvolány změnami cen pouze jediného zboží Q:

 • cena Q v domácí zemi X vzrostla o 9%,

 • cena Q v zemi Y vzrostla pouze o 5%

 • Kurs měny Y ve výchozím období = 4 X/ Y

  Inflační diferenciál Ippp:

  1 + pD 1 + 0,09

  Ippp = ------------- = ------------ = 1,038

  1 + pF 1 + 0,05

  Nový rovnovážný kurs pak bude činit:SR E, t = SR t-n . Ippp = 4 . 1,038 = 4,152


Reálný devizový kurs kursu

 • Nominální kurs korigovaný inflačním diferenciálem / vynásobený převrácenou hodnotou Ippp / se nazývá reálný devizový kurs.

  1 + pF (t,t-n) 1

  SR R,t+n = SR t-n x -------------- -- = SR t-n x ----------

  1 + p D(t,t-n) Ippp

 • Zvýšení reálného kursu znamená zvýšení reálné kupní síly měny v zahraničí.

 • Snížení reálného kursu znamená snížení kupní síly měny v zahraničí.

 • Reálný kurs má podstatný význam pro mezinárodní konkurenceschopnost zboží a služeb. Vyjadřuje se v cenách průmyslových výrobců /PPI/ a ve spotřebitelských cenách / CPI/


Parita kupní síly a inflační diferenciál kursu

Teorie parity kupní síly chápe paritu kupní síly jako přirozenou rovnovážnou úroveň kursu.

 • Tvrdí, že se kurs přizpůsobuje inflačnímu diferenciálu perfektně – tzn. že proces přizpůsobení probíhá více méně automaticky a bez omezení.

 • Když měna Y bude vykazovat tendenci k apreciaci, měna X / domácí v důsledku vyšší míry inflace k depreciaci.

 • V důsledku vyšší poptávky po měně Y si kurs najde novou rovnovážnou úroveň, která původní výhodu relativně nižších cen v zemi Y eliminuje.


Parita kupní síly a inflační diferenciál kursunámitky

celková hladina cen dané země zahrnuje ceny všech druhů zboží a služeb, ale jen některé z nich jsou předmětem mezinárodní směny zboží a jeho ceny však působí bezprostředně na nabídku a poptávku na devizovém trhu a tím na devizový kurs.

definice inflace je problematická, jednoznačně není vymezeno, které cenové indexy nejvhodněji odrážejí změny kupní síly měny v dané ekonomice. V různých zemích existují různé preference spotřeby


Parita kupní síly a inflační diferenciál kursunámitky pokračování

i když by se bralo v úvahu pouze zboží, které prochází zahraničním obchodem, vytvářejí cla, dopravní náklady, slevy na daních a subvencování mezi jednotlivými zeměmi u stejných položek cenové rozdíly.

u relativní verze se předpokládá, že výchozí kurs je správně stanoven,

parita kupní síly není s to vysvětlit krátkodobý pohyb kursů.

Propočty parity kupní síly se zpravidla opírají o změny cen ex-post a využívají se k vyjádření odchylek skutečně platných kusů od parity. Stejně tak by však bylo možné využít očekávané změny inflace v různých zemích k určení očekávaných změn kursů


Parita úrokové míry a kursuúrokový diferenciál

Obdobně jako na trhu zboží platí i na mezinárodním trhu kapitálu teoretická podmínka rovnováhy

– parity úrokové míry

 • vychází z teze, že pokud existuje volný pohyb kapitálu – usilují investoři o dosažení stejných výnosů ze svých aktiv, ať jsou denominována v kterékoliv měně.

 • Obdobně by také náklady na půjčky měly být v různých zemích shodné.


Teorie parity úrokové míry kursuNekrytá úroková parita

Předpokládá, že se rychleji než úrokové sazby přizpůsobují devizové kursy

1 + IRF (t,t+n)

SRt = f [ Et (SR t+n) * --------------------

1 + IRD (t,t+n)

Spotový kurs v čase t závisí na hodnotě spotového kursu v t+n a na poměru zahraniční a domácí úrokové míry.

Růst domácí úrokové míry vede k apreciaci měny!

Předpoklad : úrokové míry jsou dopředu známy:


Fisherův efekt kursu

Nominální úroková míra /IR/ se skládá z reálné úrokové míry/ RIR/ a z očekávané míry inflace E(p)

IR = RIR + E(p)


. kursu

/pro dvě země/:

Nominální úrokový diferenciál dvou zemí je dán součtem diferenciálu reálných úrokových měr a diferenciálu inflačních očekávání :

IRD – IRF = (RIR D - RIR F) + (EpD - EpF)

Úrokové diferenciály v zásadě vyjadřují rozdílná inflační očekávání v různých zemích

Měny s vysokými mírami inflace ponesou v budoucnu vyšší nominální úrokové míry.

Mezinárodní Fisherův efekt


Mezinárodní Fisherův efekt kursu

Syntéza relativní verze kupní síly a Fisherova efektu

 • V dlouhém období lze očekávat, že měny s vyšší úrokovou mírou budou vykazovat tendenci k depreciaci ve srovnání s měnami s nižší úrokovou mírou – proč a za jaké podmínky?


ad