Vzdělávací materiál
Download
1 / 21

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK. Anotace. 2. fáze národního obrození, Josef Jungmann. 2. fáze národního obrození ( poč. 19. st. – konec 20. let 19. st .). = ofenzivní / agitační * ofenziva = útočná činnost * agitace = horlivé , zpravidla veřejné působení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK' - grady-lopez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vzdělávací materiál

vytvořený v projektu OP VK2 f ze n rodn ho obrozen josef jungmann
2. fáze národního obrození, Josef Jungmann


2 f ze n rodn ho obrozen po 19 st konec 20 let 19 st
2. fáze národního obrození(poč. 19. st. – konec 20. let 19. st.)

= ofenzivní / agitační

* ofenziva = útočná činnost

* agitace = horlivé, zpravidla veřejné působení

ve prospěch / neprospěch někoho, něčeho,

k rozšíření / potlačení nějakého názoru

 • cíl, úkol: rozkvět jazyka

  vytvořit základy české vědy

  vytvořit umělecky náročnou literaturu

  → rovnoprávně začlenit českou literaturu a vědu

  do evropského kontextu


 • změna pojetí vlastenectví

 • teritoriální vlastenectví (převládá v 1. fázi NO)

 • → jazykové vlastenectví

 • příslušník českého národa = uživatel českého jazyka

 • úsilí příslušníků 2. generace NO se soustřeďuje:

 • - na vytvoření spisovného jazyka

 • (→ úroveň, která umožní rozvoj všech

 • společenských a kulturních oblastí)

 • (díla píší česky)

 • - na vytvoření osobité národní kultury


 • prameny národní osobitosti:

 • 1. jazyk - nejvýznamnější

 • 2. kult národní minulosti -česká národní minulost

 • oporou současnosti, model národa

 • 3. myšlenka slovanství - X nebezpečí germanizace;

 • Češi součástí širší pospolitosti Slovanů;

 • J. Jungmann – myšlenka o vytvoření velké

 • slovanské říše, všeslovanský jazyk

 • 4. kult lidové slovesnosti - lidová slovesnost

 • zdrojem poučení o osobitosti národní psychiky a

 • estetického cítěníJosef jungmann 1773 1847
Josef Jungmann (1773 -1847)

= vůdčí osobnost

2. obrozenské generace

„Co platno nemocnému, jestliže mu učený lékař stav nebezpečný ukáže, jestli mu pravým jménem nazve neduh jeho a přesvědčí,

že v pravdě nemocen a snad neulečitelně nemocen, tázán jsa však o léky, pokrčí ramena a vyzná, že jiných nemá, leč pomůže-li si příroda sama.“

(z J. Zápisků)

obr. 1


přechází k metodám terapeuta (X Dobrovskému - diagnóza);

- vycházel z objektivních potřeb literatury - dokázalukazovat cestu, vytyčit program, nalézt prostředky

→ svůj pohled upřel do budoucnosti, k ideálním perspektivám národa: výchozí národní hodnotu viděl v českém jazyku


- byl nazýván „tichým géniem“

?

J. výrok o J. Husovi:

„Jeho veliká chyba byla neopatrnost, že proti vyššímu duchovenstvu kázati se osmělil, což ovšem nemístně činil.“

→ pracoval a podněcoval v tichu, aby proti sobě a své činnosti nepopudil rakouské úřady


a) tvůrce jazykového programu obrozenské literatury

dvě rozmlouvání O jazyku českém

= fiktivní dialog mezi odpůrci a zastánci národních snah

1. dialog

-konfrontace současného stavu (současný vzdělaný Čech špatně znalý mateřského jazyka; karikován svými názory i mluvou) s vyspělou českou minulostí (Daniel Adam z Veleslavína; utěšován tvrzením soudobého Němce, že jako v Německu i v Čechách bude dobře)

2. dialog

-konfrontace vzdělaného Protivy (kosmopolita; nechápe úsilí o vyšší vzdělanost českou, je přece možné podílet se na ní v jazyce německém) a Slavomila (J. názor)


- vyšlo v časopise Hlasatel český (1806)

= čtvrtletník, 1. český náročný

časopis (nauková a beletristická

náročnější tvorba)

- vydáván Janem Nejedlým

→ program:

uvést češtinu do škol a úřadů,

dosáhnout co nejvyšší úrovně českých literárních děl,

navázat kulturní styky s ostatními slovanskými národy


b) básník

Oldřich a Božena

= 1. česká romance, historická romance

* romance

= kratší lyricko-epická báseň různého obsahu,

často milostná tematika, optimistické ladění

- vyznívá jako oslava selského rodu,

- podána jako etymologická pověst – vysvětluje původ názvu vesnice Peruce a studny Boženy


c) překladatel

-větší přínos než jeho původní poezie

- snaha dokázat kvality češtiny, její schopnost

zprostředkovati velmi náročná díla světové literatury

+ seznamovat s různými typy a žánry světové literatury

+ obohacovat poetický jazyk

+ podněcovat příkladem tvořivost dalších překladatelů

→ důležitá otázka výběru děl k překladu - přednější hlediska umělecky stylová a jazyková kultura


- pozornost diferenciaci jazyka;

jazyk bohatě rozvinuté národní společnosti musí být jednotný ve spisovných formách (souhlas s Dobrovským), ale současně rozmanitý a pružný, aby mohl sloužit nejrůznějším potřebám života, vzdělání a umění

→ podporoval stylistické rozrůznění češtiny a usiloval

o vytvoření specifického jazyka básnického (náročného poetického) i vědeckého


J. Milton- Ztracený ráj = duchovní epos

- překlad = 4 roky práce, naráží na nedostatky české slovní zásoby

→ řešení: - výrazy ze staršího jazyka vyšlé z užívání

- tvoření nových slov (zabstraktňuje substantiva

př. lesina = les, působí neobvykle, zvláštně;

překlad nakonec více poetismů než originál)

- z jiných slovanských jazyků

- z lidového jazyka

R. Chateaubriand - Atala= básnická próza, módní novinky

Slovo o pluku Igorově = staroruský epos

J. W. Goethe - Heřman a Dorota = idylický epos


d) odborné práce přispívající k rozvoji národní literatury

Slovesnost aneb sbírka s krátkým pojednáním o slohu. K prospěchu vlastenské mládeže (vyšla třikrát, přepracovával)

= 1. učebnice literární výchovy (čítanka + teorie literatury + stylistika – praktická i teoretická)

- projev nadšené reakce na částečné vyučování českému jazyku (1816)

- obsahuje teoretické výklady o stylu a žánrech + ukázky (původní i přeložené), závěrečná část - stručné údaje

o spisovatelích

= zárodek Historie literatury české

- v otázkách prozodických na stanovisku časomíry


Historie literatury české

- obsáhlý vývojový obraz písemnictví, česky

- soupis všech rukopisných i tištěných památek všeho druhu a oborů až po současnost

- jednotlivým obdobím předeslány kapitoly o dějinách národa, vzdělanosti, jazyka


Slovník česko-německý (5 dílů, 1834 –39)

=největší odborné dílo obrozenské jazykovědy

-významem zastiňuje ostatní a. vědeckou práci

- projev schopnosti soustředit síly mnoha pomocníků, a. žáků a přátel

→ pro českou literaturu „pamětí českého jazyka“ -dává spisovatelům možnost seznamovat se s celou rozsáhlou slovní zásobou spisovného jazyka v minulosti i přítomnosti (i obrozenské tvoření)

- slova uváděna i vykládána

→ bohatost, vytříbenost i mnohofunkčnostjazyka


- vydání pozdraveno nadšenými verši

J. Kollára, F. L. Čelakovského

Jungmannův slovník (F. L. Čelakovský)

Všecky naše potoky i řeky

- věčné buďte jemu za to vděky-

v moře jedno snahou svedl ohromnou.

Směle pravopisci již se potápějte,

perly a korály z něho vynášejte;

a vy zpěvní Argonautové,

Šťastným větrem po něm dále plujte,

vlasti zlaté rouno vybojujte.


Zdroje:

archiv autorky

obr. 1: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 28.2.2014].

Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Jungmann_CT.jpg?uselang=cs


ad