Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“
Download
1 / 16

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_15 Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II Autor: Mgr. Lucie Barillová Název materiálu: Komunikace Předmět: Občanská nauka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“' - gordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“

 • Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099

 • Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_15

 • Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II

 • Autor: Mgr. Lucie Barillová

 • Název materiálu: Komunikace

 • Předmět: Občanská nauka

 • Cílová skupina: 6.,7. ročník

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


 • Datum vytvoření: 24.9. 2011 školám „Učíme aktivně“

 • Téma: Komunikace

 • Cíl prezentace: seznámení se základními údaji týkající se komunikace

 • Časová dotace: 20 min.

 • Anotace: Žáci se naučí orientovat v pojmech komunikace, rozdíl verbální-nonverbální komunikace, proxemika, haptika, gestikulace

 • Datum realizace v hodině: 4. 4. 2012, třída VII. B

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Vymezen pojmu
Vymezení pojmu školám „Učíme aktivně“

 • Pojem komunikace pochází z latiny. V latinském slovníku Thesaurus linguae latinae (1912) je pro pojem communicare jednoznačný latinský ekvivalent participare, tj. spolupodíleti se s někým na něčem, spoluúčastnit se.

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Astn ci komunikace
Účastníci komunikace školám „Učíme aktivně“

 • Komunikátor – zdroj komunikace, ten, kdo komunikaci zahajuje

 • Komunikant – příjemce sdělení

 • Komuniké – informace, které mezi komunikátorem a komunikantem probíhají

 • Komunikační kanál – prostor mezi komunikujícími

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Nonverb ln komunikace
Nonverbální komunikace školám „Učíme aktivně“

 • Je vývojově nejstarší formou komunikace. Touto formou sdělujeme především své emoce a postoje.

 • Non-verbální cestou dokreslujeme asi 65% obrazu duše

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Proxemika e prostoru
Proxemika (řeč prostoru) školám „Učíme aktivně“

 • Jde o prostor mezi komunikujícími, popř. jejich vzájemné přibližování nebo oddalování.

 • Byly vymezeny čtyři distanční pásma pro proxemickou komunikaci:

 • Pásmo intimní vzdálenosti (do 45 cm)

 • Pásmo neformálně osobní (45 – 120 cm)

 • Pásmo sociálně poradní (120 – 366 cm)

 • Pásmo veřejné (366cm – výše)

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Haptika e doteku
Haptika (řeč doteku) školám „Učíme aktivně“

 • Dotek je s největší pravděpodobností výchozím neverbálním podnětem.

 • Rozlišujeme tyto druhy doteků:

 • Držení, ohmatávání, hlazení, tlak proti, bodové dotýkání, žádný kontakt

 • Dotek má statusový i dominantní význam. Dá se očekávat, že pravděpodobněji se dospělí budou dotýkat dětí, nadřízení svých podřízených apod.

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Gestikulace
Gestikulace školám „Učíme aktivně“

 • Gestikulací chápeme pohyby některých částí těla, které mají pro nás informační hodnotu a jako takové jsou vnímány, např. pohyb ruky, hlavy, nohy, celého těla

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Verb ln komunikace
Verbální komunikace školám „Učíme aktivně“

 • Slovní komunikace, komunikace slovem či písmem

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Úkol školám „Učíme aktivně“

 • Jak má vypadat správná komunikace?

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Odpov
Odpověď školám „Učíme aktivně“

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Um n rozhovoru
Umění rozhovoru školám „Učíme aktivně“

 • Pasivně jednající člověk – nedovede jasně sdělit svoje potřeby a přání

 • Agresivně jednající člověk – prosazuje se na úkor jiných. Nedbá na jejich práva a oprávněné požadavky

 • Asertivně jednající člověk – dokáže přesně a jasně definovat, o co mu jde, jak situaci vidí. Má kladný postoj k druhým lidem a přiměřené sebevědomí

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Asertivita
Asertivita školám „Učíme aktivně“

 • Mám právo posuzovat své chování, myšlenky a city a nést za ně důsledky.

 • Mám právo nenabízet žádné omluvy či výmluvy ospravedlňující mé chování.

 • Mám právo sám posoudit, zda a nakolik jsem odpovědný za problémy druhých lidí.

 • Mám právo změnit názor.

 • Mám právo dělat chyby a být za ně odpovědný.

 • Mám právo říci, já nevím.

 • Mám právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.

 • Mám právo dělat nelogická rozhodnutí.

 • Mám právo říci, já ti nerozumím.

 • Mám právo říci, je mi to jedno.

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Pozdravy
Pozdravy školám „Učíme aktivně“

 • Každá světová kultura si vytvořila vlastní způsob pozdravu.

 • Setkají-li se například v Japonsku dva muži na ulici, rozepnou kabáty a pak sejmou klobouky (je to pozůstatek z dob, kdy tak dokazovali, že nejsou ozbrojeni).

 • Obyvatelé Nové Guineje vítají cizince s hlavou pokrytou břečťanovými listy, které jsou místní symbolem přátelství.

 • U eskymáků je kombinace tření nosu s podáním ruky.

 • Polibek byl vždy jednou z nejpoužívanějších forem pozdravu. Římané líbali ženy z příbuzenstva na rty proto, aby se přesvědčili, že jejich den nevoní vínem.

 • Dnes je polibek jako pozdrav velmi rozšířen. V Evropě a Latinské Americe je běžný u blízkých přátel, rodinných příslušníků a mezi mladými.

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Opakov n z pis
Opakování - zápis školám „Učíme aktivně“

 • Komunikace

 • Účastníci komunikace

 • Nonverbální komunikace

 • Proxemika

 • Haptika

 • Gestikulace

 • Verbální komunikace

 • Umění rozhovoru

 • Asertivita

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


Pou it zdroje
Použité zdroje školám „Učíme aktivně“

 • Přispěvatelé Wikipedie, Komunikace [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 13. 07. 2012, 09:40 UTC, [citováno 24. 09. 2011]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunikace&oldid=8160441>

 • Přispěvatelé Wikipedie, Pozdrav [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 24. 09. 2011, 21:44 UTC, [citováno 24. 09. 2011]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pozdrav&oldid=8779112>

 • Obrázek na snímku č. 6 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=komunikace&ex=1#ai:MP900439265|

 • Obrázek na snímku č. 7 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dotek&ex=1#ai:MC900197588|

 • Obrázek na snímku č. 8 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=gesto&ex=1#ai:MM900285285|

 • Obrázek na snímku č. 9 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=gesto&ex=1#ai:MM900283858|

 • Obrázek na snímku č. 10 - http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=smajl%C3%ADk&ex=1#ai:MC900434399|

 • Obrázek na snímku č. 14 - http://office.microsoft.com/cs-

 • cz/images/results.aspx?qu=pozdrav&ex=1#ai:MM900284021|

VY_32_INOVACE_ 15 - Komunikace


ad