VÝZKUMNÉ CENTRUM KOLEJOVÝCH VOZIDEL VE ŠKODA VÝZKUM s.r.o. - PowerPoint PPT Presentation

POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ: CAD, MBS, FEM, CFD
Download
1 / 7

  • 67 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ: CAD, MBS, FEM, CFD. DYNAMICKÁ ZKUŠEBNA. VÝZKUMNÉ CENTRUM KOLEJOVÝCH VOZIDEL VE ŠKODA VÝZKUM s.r.o. HLUK A VIBRACE. MECHANICKÁ ZKUŠEBNA. METALOGRAFIE. CHEMIE. Přímo zapojené obory. ELEKTROTECHNICKÁ ZKUŠEBNA. Nepřímo zapojené obory. ŽÁROVÉ NÁSTŘIKY A SVAŘOVÁNÍ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VÝZKUMNÉ CENTRUM KOLEJOVÝCH VOZIDEL VE ŠKODA VÝZKUM s.r.o.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V zkumn centrum kolejov ch vozidel ve koda v zkum s r o

POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ: CAD, MBS, FEM, CFD

DYNAMICKÁ ZKUŠEBNA

VÝZKUMNÉCENTRUMKOLEJOVÝCHVOZIDELVEŠKODA VÝZKUM s.r.o.

HLUK A VIBRACE

MECHANICKÁ ZKUŠEBNA

METALOGRAFIE

CHEMIE

Přímo zapojené obory

ELEKTROTECHNICKÁ ZKUŠEBNA

Nepřímo zapojené obory

ŽÁROVÉ NÁSTŘIKY A SVAŘOVÁNÍ

METALURGIE

METROLOGIE


V zkumn centrum kolejov ch vozidel ve koda v zkum s r o

Optimalizace konstrukčních uzlů

skříní kolejových vozidel

Geometrie

Materiál

Technologie


V zkumn centrum kolejov ch vozidel ve koda v zkum s r o

Rozvoj metodik pro zkoušky pevnosti a únavové životnosti

rámů kolejových vozidel


V zkumn centrum kolejov ch vozidel ve koda v zkum s r o

Výzkum pasivní bezpečnosti kolejových vozidel


V zkumn centrum kolejov ch vozidel ve koda v zkum s r o

CFD výpočty aerodynamiky kolejových vozidel


V zkumn centrum kolejov ch vozidel ve koda v zkum s r o

Měření a analýza hluku a vibrací kolejových vozidel


V zkumn centrum kolejov ch vozidel ve koda v zkum s r o

Mechanické zkoušky

Kooperace Výzkumného centra kolejových vozidel

s akreditovanými zkušebnami ve ŠKODA VÝZKUM s.r.o.

Metalografie

Chemie


  • Login