Udzia grup inwestor w w obrotach gie dowych rok 2003
Download
1 / 27

Udział grup inwestorów w obrotach giełdowych – rok 2003 - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Udział grup inwestorów w obrotach giełdowych – rok 2003. Warszawa, 04.03.04. Agenda:. Udział inwestorów w obrotach giełdowych II półroczu 2003 r Udział inwestorów w obrotach giełdowych w całym 2003 r Udział inwestorów w obrotach giełdowych w latach 1996-2003

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Udział grup inwestorów w obrotach giełdowych – rok 2003

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Udział grup inwestorów w obrotach giełdowych – rok 2003

Warszawa, 04.03.04


Agenda:

Udział inwestorów w obrotach giełdowych II półroczu 2003 r

Udział inwestorów w obrotach giełdowych w całym 2003 r

Udział inwestorów w obrotach giełdowych w latach 1996-2003

Udział „Internetu” w obrotach giełdowych

Aktywność Polaków na rynku kapitałowym


Udział inwestorów zagranicznych w obrotach giełdowych w II półroczu 2003 r

%

31

16

1

2


Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach giełdowych w II półroczu 2003 r

%

75

73

42

29


Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach giełdowych w II półroczu 2003 r

%

57

40

24

11


Udział inwestorów zagranicznych w obrotach giełdowych w 2003 r

%

32

16

2

1


Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach giełdowych w 2003 r

%

74

73

42

29


Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach giełdowych w 2003 r

%

57

39

23

11


Udział inwestorów zagranicznych w obrotach giełdowych akcjami

%


Udział inwestorów zagranicznych w obrotach giełdowych kontraktami terminowymi

%


Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach giełdowych akcjami

%


Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach giełdowych kontraktami terminowymi

%


Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach giełdowych akcjami

%


Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach giełdowych kontraktami terminowymi

%


Dynamika zmian struktury obrotów (cz. I)


Dynamika zmian struktury obrotów (cz. II)


Średni udział rachunków internetowych w ogólnej liczbie rachunków obsługiwanych przez BM

9

%

7


Udział zleceń złożonych za pośrednictwem Internetu przez inwestorów w ogólnej liczbie zleceń (akcje)

36

%

33

31

13


Udział transakcji zawieranych przez Internet w obrotach giełdowych akcjami

%

15

22

19

10


Udział zleceń złożonych poprzez Internet przez inwestorów w ogólnej liczbie zleceń (kontrakty)

48

%

46

40

29


Udział transakcji zawieranych przez Internet w obrotach giełdowych kontraktami

%

38

31

32

24


Aktywność Polaków na rynku kapitałowym

11 mln członków funduszy emerytalnych (30% populacji) jest pośrednimi właścicielami spółek notowanych na giełdzie.

Ok. 1 mln rachunków inwestycyjnych w biurach maklerskich, z czego ponad 20% było aktywnych w 2003 r.

38,8 tys. NIK z czego 28% aktywnie inwestowało na rynku terminowym w 2003 r.


Inwestorzy zagraniczni na GPW - wnioski:

O 10% spadł w 2003 r. udział inwestorów zagranicznych na rynku akcji w porównaniu z rokiem poprzednim, ale odnotowano ponad 20% wzrost wartości obrotów tej grupy inwestorów.

Udział inwestorów zagranicznych na rynku terminowym, w ciągu ostatnich 4 lat, pozostaje na stałym i niewielkim (2%) poziomie.

Inwestorzy zagraniczni mają ośmiokrotnie większy udział na rynku opcji, w porównaniu z rynkiem kontraktów terminowych.


Inwestorzy indywidualni na GPW - wnioski:

Udział inwestorów indywidualnych na rynku kasowym w 2003 r. nie zmienił się w porównaniu z rokiem poprzednim, ale wartość zawartych przez nich transakcji wzrosła o 30%.

Od 2000 r. spada pozycja inwestorów indywidualnych na rynku terminowym, choć nadal ich zaangażowanie stanowi 2/3 całego rynku instrumentów pochodnych.

Opcje, wśród tej grupy inwestorów, cieszą się takim samym powodzeniem co kontrakty terminowe.


Inwestorzy instytucjonalni na GPW - wnioski:

Od 2000 r. rośnie pozycja inwestorów instytucjonalnych zarówno na rynku kasowym jak i terminowym.

Zaangażowanie tej grupy inwestorów na GPW jest najwyższe od 1997 r., czyli od momentu prowadzenia badań na ten temat.


Znaczenie Internetu - wnioski:

Liczba rachunków internetowych obsługiwanych przez biura maklerskie, choć nadal niewielka, to jednak rośnie i obecnie co 10 rachunek ma dostęp do Internetu.

Połowa zleceń na rynku terminowym przechodzi przez Internet, a niespełna 1/3 na rynku akcji

Stale rośnie znaczenie Internetu w obrotach na rynku terminowym. Na rynku akcji w ostatnim okresie tendencja ta została zahamowana.


Noty metodologiczne:

Forma badania: kwestionariusz ankiety, uczestnicy podawali dokładne wartość lub wskazywali przedziały (wówczas brano pod uwagę środek przedziału).

Uczestnicy badania: 21 biur maklerskich członków GPW.

Czas badania: styczeń 2004.

Dane za okres: I i II półrocze 2003 r.

Działalność animatora została potraktowana jako działalność krajowego inwestora instytucjonalnego, zaś zarządzanie portfelem klienta jako działalność inwestora indywidualnego.

W badaniach uwzględniono tylko obroty sesyjne realizowane na GPW (rynek obligacji GPW stanowi tylko ok. 0,5% całego rynku obligacji w Polsce).


ad
  • Login