Wykadowca
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Wykładowca. na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości. dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski.

Download Presentation

dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Wykadowca

na zdjciach z bardziej i mniej odlegej przeszoci

dr hab. Jerzy SupernatInstytut Nauk AdministracyjnychUniwersytet Wrocawski


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Konferencja zorganizowana przez studentw Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocawskiego w drugiej poowie lat 70. (w budynku B przy ul. Kuniczej). W rodku prof. Tadeusz Kuta wieloletni kierownik Zakadu Nauki Administracji

w Instytucie Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocawskiego. Z lewej Konrad Nowacki.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Prof. Tadeusz Kuta w okolicach Ldka Zdroju z pracownikami Zakadu Nauki Administracji.

Od lewej: Jan Jeewski, Andrzej Pakua, Tadeusz Kuta i Jerzy Korczak.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

W charakterystyce sylwetki naukowej Profesora Tadeusza Kuty nie mona pomin swoistej, a zarazem znanej cechy Jego pisarstwa: umiejtnoci czenia trafnego i oryginalnego spojrzenia na badany przedmiot z niezwykle jasnym tokiem wywodw, przekonujcym

i dobitnym stylem wypowiedzi, formuowanych z niejednokrotnie ujawnian znajomoci literackiego kunsztu. Tego te: prostoty, precyzji sdu i rzetelnoci

wymaga Profesor od swoich seminarzystw

i modych kolegw, zarwno w toku prowadzenia ich prac naukowych, jak te

w licznych recenzjach prac doktorskich

i habilitacyjnych,

ze Sowa wstpnego do zbioru prac ofiarowanego Profesorowi Tadeuszowi Kucie: Prawo CXLIII, Acta Universitatis Wratislaviensis no 857, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego, Wrocaw 1985.

Na zdjciu prof. Tadeusz Kuta w trakcie nieformalnego spotkania w Instytucie

w dniu swoich imienin. W gbi

prof. Ryszard Mastalski.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Pracownicy Instytutu Nauk Administracyjnych w (pierwszej?) poowie lat siedemdziesitych. Od lewej: Jan Bo, Marcin Miemiec (w gbi), Jan Jeewski, Adam Chemoski i nieoceniona Hanna Kilijan (w gbi po prawej w paszczu z duymi guzikami).


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Okazjonalny wykad w Hyde Parku

w Londynie na pocztku lat 90.

Gwne tematy w Speakers Corner

w Hyde Parku to polityka, religia i szeroko rozumiane ycie. Odnoszc si do

ycia a fatal, hereditery disease cytowaem Johna H. Vossa:

Who loves not women, wine and song,

Remains a fool his whole life long.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

U gry z lewej w Holandii w 1991 r. z prof. Stanisawem Biernatem (w rodku) i prof. Jzefem Frckowiakiem (z prawej) w Muzeum Krller-Mller w Parku Narodowym Hoge Veluwe, w ktrym zwiedzajcy maj do dyspozycji 500 biaych rowerw. U gry z prawej kilka lat pniej w Amsterdamie z Agnieszk Chrisidu-Budnik. U dou z lewej w 1994 r. na wykadzie gocia z Holandii (z Nijmegen) na Wydziale Prawa i Administracji UWr. (w budynku A). U dou z prawej z gomi z Holandii w znanym miejscu we Wrocawiu.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Instytut Nauk Administracyjnych, padziernik 1995 r. Od lewej: legenda Instytutu niezastpiona Hanna Kilijan, Jerzy Supernat i dr James Groen z Kanady, ktry w latach 1995-1997 w ramach programu Civic Education Project prowadzi wykady i seminaria na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocawskiego, gwnie z Comparative Public Administration. Obecnie jest urzdnikiem wysokiego szczebla kanadyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Pamitamy i przesyamy najlepsze myli i pozdrowienia.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Budapeszt, lato 1996 r. Integracyjne spotkanie z uczestnikami (z Bugarii, Rosji, Ukrainy i otwy) studium Corporate Governance in Market and Transition Economies na Central European University.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Nieformalne spotkanie w Instytucie 26 kwietnia 1997 r. Od lewej: Barbara Kowalczyk, Lidia Klat-Wertelecka, Jolanta Blicharz, Elbieta Lech (czciowo zasonita), Jerzy Supernat, Ewa Nowacka i Konrad Nowacki.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

To samo spotkanie.

Z prawej Jerzy Korczak.

Trzy lata pniej we wrzeniu 2000 r. spotkalimy si w nieporwnanie wikszym gronie na Zjedzie Katedr Prawa i Postpowania Administracyjnego w odzi. Na kolejnych trzech slajdach

na zdjciach mona zobaczy dwadziecia osb (gwnie z odzi i Katowic) z ponad 200. uczestnikw tego wspaniaego pod kadym wzgldem wydarzenia.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Stoj od lewej: Zbigniew Kmieciak, Barbara Jaworska-Dbska, Zofia Duniewska, Magorzata Stahl, Marcin Janik, Pawe Witkowski, Przemysaw Wlczyski, Ernest Knosala, Sawomir Fundowicz i Aleksander Marekwia. Siedz od lewej: Rafa Budzisz, Monika Pawlak, Grzegorz aszczyca, Ewa Frankiewicz, Aneta Kamierska-Patrzyczna, Agnieszka Jaworowicz-Rudolf i Agnieszka Korzeniowska.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Od lewej: Zbigniew Kmieciak, Lidia Zacharko,

Ernest Knosala, Andrzej Matan, Barbara Jaworska-Dbska i Magorzata Stahl.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Od lewej: Lidia Zacharko, Ernest Knosala, Barbara Wartenberg-Kempka i Julian Tuwim.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Prof. Ernest Knosala wypromowa

wielu doktorw oraz uczestniczy

w charakterze recenzenta w licznych przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Na zdjciu z dr Ew Pierzcha

po uroczystej promocji doktorskiej

na Uniwersytecie lskim

w Katowicach w 2006 r.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Okolicznociowe nieformalne spotkanie zakadowe jesieni 2004 r.

Siedz od prawej: Adam Ba, Agnieszka Chrisidu-Budnik i Andrzej Pakua.

Stoj od prawej: Jan Jeewski, Kamila Kwanicka, Magdalena Tabernacka i Jerzy Supernat.


Dr hab jerzy supernat instytut nauk administracyjnych uniwersytet wroc awski

Dzikuj za uwag.


  • Login