Urazy g owy i kr gos upa anna b a ucka klinika neurologii wojskowy instytut medycyny lotniczej
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Urazy głowy i kręgosłupa Anna Błażucka Klinika Neurologii Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej PowerPoint PPT Presentation


 • 787 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Urazy głowy i kręgosłupa Anna Błażucka Klinika Neurologii Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Podział urazów głowy. Zamknięte urazy czaszkowo mózgowe. Urazy w których nie nastąpiło uszkodzenie opony twardej Zespół wstrząśnienie mózgu Zespół stłuczenia mózgu Zespół ucisku mózgu.

Download Presentation

Urazy głowy i kręgosłupa Anna Błażucka Klinika Neurologii Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Urazy głowy i kręgosłupaAnna Błażucka Klinika Neurologii Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej


Podział urazów głowy

Zamknięte urazy czaszkowo mózgowe.

Urazy w których nie nastąpiło uszkodzenie opony twardej

 • Zespół wstrząśnienie mózgu

 • Zespół stłuczenia mózgu

 • Zespół ucisku mózgu


Otwarte urazy czaszkowo-mózgowe

Urazy w których nastąpiło uszkodzenie opony twardej a w głębokich uszkodzeniach także opon miękkich

Złamania kości czaszki

Złamania z wgobieniem

Złamania podstawy czaszki

Do otwartych urazów głowy zalicza się także urazy „pozornie zamknięte”.

-Złamania czołowo-podstawne

-Złamania podstawno-boczne

-Złamania piramidy kości skalistej

-Poważniejsze złamania kości nosa i oczodołów z uszkodzeniem ścian zatok i kości sitowych


Zespół wstrząśnienia mózgu

 • Szereg objawów klinicznych, wśród których utrata przytomności jako nagłe następstwo urazu głowy jest objawem dominującym.

 • Utrata przytomności wynika z ruchu głowy o charakterze przyspieszenia-opóźnienia.

 • Polega na czasowym uogólnionym funkcjonalnym (a nie morfologicznym) wyłączeniu czynności nerwowej, związanym z rozległymi obszarami mózgowia w tym kory mózgowej i struktur głębokich z udziałem pnia mózgu. Pourazowa nieprzytomność może trwać od kilku sekund do kilkunastu minut ( kilku godzin a nawet dni). Objawy wstrząśnienia mózgu ustępują w ciągu 1-3 dni, nie pozostawiają uchwytnych śladów uszkodzenia morfologicznego.

 • Nie wymagają leczenia.

 • Zgon ( w skrajnych przypadkach) wskutek porażenia czynności ośrodków odpowiedzialnych za funkcje życiowe.


Stałym składnikiem zespołu wstrząśnienia mózgu jest

 • -niepamięć wsteczna tj moment wypadku i często wydarzenia poprzedzające uraz, zwykle nie przekracza godzin

 • -niepamięć pourazowa (następcza) tj okres od urazu do odzyskania pełnej świadomości, może trwać różnie długo

  inne objawy

 • -zaburzenia wegetatywne: wahania amplitudy ciśnienia krwi, przyspieszenie rytmu serca, nadmierne poty,

 • -nudności wymioty,

 • -gorączka

 • -bóle głowy jako wyraz zaburzeń naczynioruchowych


Zespół stłuczenia mózgu

 • Stłuczenie dotyczy powierzchni mózgu.

 • Występują okołonczyniowe wybroczyny z dewitalizacja tkanki w obrębie kory z towarzyszącym obrzękiem.

 • Głębokość zmian na ogół nie przekracza 10mm.

 • Fala energetyczna urazu prowadzi do gwałtownego przemieszczenia mózgu w całości, uderzenia tkanki mózgowej o wewnętrzną powierzchnię czaszki oraz napinanie i rozdarcie naczyń.


Mechanizm:

-z uderzenia-uderzenie w bok głowy powoduje stłuczenie w miejscu bezpośredniego urazu (cup)

-z przeciwuderzenia- na biegunie przeciwnym – w wyniku uderzenia w wewnętrzną powierzchnię czaszki ( uraz z odbicia contrcup)

-pośrednie- uraz bezwładnościowy, wybroczyny w strukturach głębokich

-ślizgowe- wybroczyny wzdłuż brzegu górno-przyśrodkowego

W obrazie klinicznym może zawierać elementy zespołu wstrząśnienia mózgu. Na początku występuje zwykle utrata przytomności. Ciężkość objawów zależy od stopnia i miejsca uszkodzenia.


Klinicznie stłuczenie dzielimy:

Stłucznie pólkul mózgu; najczęściej dotyczy płata czołowego i skroniowego, zwłaszcza na podstawie i biegunowych częściach płatów co jest związane z ich położeniem w pobliżu nieregularnych wybrzuszeń kostnych.

Stłucznie pnia mózgu; zespól uszkodzenia pnia górnego i dolnego

Stłucznie móżdżku, uraz okolicy potylicznej

Rozerwanie mózgu- obejmuje oponę miękką zwykle w wyniku bardzo silnego urazu albo urazu bezpośredniego odłamkiem kości

W przypadkach stłuczenia i rozerwania mózgu zawsze występuje krwawienie podpajęczynówkowe.


Zespół ucisku mózgu (nadciśnienie śródczaszkowe, ciasnota śródczaszkowa)

Następstwo

 • -obrzęku mózgu definiowanego jako zwiększenie objętości wody w tkance

 • -krwiaka

 • -poszerzenia łożyska naczyniowego w wyniku zaburzeń autoregulacji mózgowej

  Każdy uraz głowy może prowadzić do objawów ciasnoty wewnątrzczaszkowej. Nasilenie objawów klinicznych nie zawsze koreluje z ciężkością urazu, zwłaszcza u ludzi młodych dochodzi do ciężkich obrażeń mózgu w wyniku niewielkiego urazu.

  Niebezpieczeństwo wgłobienia


Krwiak podtwardówkowy

 • Najczęstsze powikłanie urazów głowy

 • Pochodzenia żylnego z tzw żył mostowych. Powstaje w wyniku przemieszczenia się mózgu w mechanizmie przyspieszenia opóźnienia wewnątrz jamy czaszki, prowadząc do rozrywania i napinania naczyń żylnych. Krew ulega wynaczynieniu do przestrzeni pomiędzy oponą twardą a pajęczynówką.

  Najczęściej zlokalizowane

 • -na bocznej powierzchni sklepistości mózgu

  także

 • -na powierzchni przyśrodkowej

 • -pomiędzy namiotem mózgu a płatem potylicznym

 • -pomiędzy płatem skroniowym a podstawą czaszki

 • -w tylnej jamie czaszki


Klinicznie dzielimy na ( kryterium czas pojawienia się objawów)

-ostre do 24godz (72 godz)

objawy wynikają z ciężkiego często wieloogniskowego stłuczenia mózgu, lub rozerwania, z szerzącym się wokół stłuczenia obrzękiem prowadzące do przemieszczeń wewnątrzczaszkowych i ucisku pnia mózgu

-podostre 2-12 dni po urazie

-przewlekłe powyżej 2 tygodni

Najczęstsze objawy to przeciwstronny niedowad połowiczy oraz tożstronne zaburzenia źreniczne ( rozszerzenie źrenicy)

W krwiakach przewlekłych objawy mogą być ograniczone do bólu głowy lub zaburzeń świadomości


Krwiak nadtwardówkowy

 • Pochodzenia tętniczego. Najczęściej w wyniku uszkodzenia tętnicy oponowej środkowej, która ulega uszkodzeniu przy złamaniu kości. Rzadko pochodzenia żylnego (krwiaki przewlekłe) Krew ulega wynaczynieniu pomiędzy oponę twardą a kością czaszki.

 • Najczęściej zlokalizowane

  -okolica skroniowa i skroniowo-ciemieniowa

  -nad zatoką strzałkową

  -w okolicy czołowej biegunowo-przypodstawnie

  -w okolicy potyliczno-podpotylicznej

 • Krwiak rozwija się szybko, w ciągu jednej-kilku godzin wyzwala objawy ciasnoty śródczaszkowej.

 • Typowa triada objawów:

  -uraz głowy z natychmiastową utratą przytomności, interwał jasny, utrata przytomności

  -jednostronne rozszerzenie źrenicy

  - przeciwstronny niedowad połowiczy


Krwotok podpajęczynówkowy

Pourazowy krwotok podpajęczynówkowy

Może wystąpić po każdym urazie głowy. Zazwyczaj ma niewielkie znaczenie kliniczne. Krew często znajduje się na sklepistości mózgu

Samoistny krwotok podpajęczynówkowy

Z pęknietego tętniaka (koło tętnicze Willisa)

Zlokalizowany na podstawie mózgu


Krwiak wewnątrzmózgowy

Powoduje ciasnotę śródczaszkową na który składa się masa krwiaka i obrzęk

Zaburzenia świadomości i objawy ubytkowe


Postępowanie wstępne i stabilizacja funkcji życiowych

 • Ocena ciężkości urazu, ocena czynników ryzyka

 • Skala śpiączki Glasgow

 • Zapobieganie niedotlenieniu i niedociśnieniu


RozpoznanieWywiad dotyczący wypadku

 • zwrócić uwagę na czas , rodzaj ,kierunek działania sił,

 • obecność nakrycia głowy

 • pamięć zdarzenia

 • czas trwania niepamięci

 • dolegliwości np. wymio

 • możliwe do stwierdzenia w wywiadzie zmiany pourazowe tzn upośledzenie słuchu, napady padaczkowe


Badanie fizykalne

 • Stan przytomności

 • Obrażenia zewnętrzne

 • Krwawienia i ewentualnie wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa, uszu, gardła

 • Obrażenia kręgosłupa szyjnego

 • Występowanie krwiaka okularowego

 • Stan ogólny, szczególnie układ krążenia

 • Stan neurologiczny( źrenice, zaburzenia widzenia, oczopląs, objawy piramidowe)


Rozpoznanie-badania obrazowe

 • Rtg kręgosłupa szyjnego

 • Rtg czaszki

 • TK głowy- uwidacznia najwięcej uszkodzeń 24-48 godz po urazie

 • MRI zmiany głównie podnamiotowe


Ostre powikłania urazu głowy

Zaburzenia ogóloustrojowe

 • Niedotlenienie

 • Spadek ciśnienia tętniczego

 • Hiperkapnia

 • Hipertermia

 • Niedokrwistość

 • Zaburzenia elektrolitowe


Zmiany wewnątrzczaszkowe i miejscowe

Odma mózgowa

 • Przetoka szyjno-jamista

 • Uszkodzenie naczyń i zakrzepica

 • Uszkodzenia nerwów czaszkowych

 • Zakażenia

 • Przetoki płynowe


 • Zmiany wewnątrzczaszkowe i miejscowe

 • Przetoki płynowe

 • Odma mózgowa

 • Przetoka szyjno-jamista

 • Uszkodzenie naczyń i zakrzepica

 • Uszkodzenia nerwów czaszkowych

 • Zakażenia


Przewlekłe powikłania urazu głowy

 • zespół pourazowy

 • napady drgawkowe i padaczka pourazowa (2.5-40%)

  natychmiastowe do 24 godz po urazie

  wczesne w ciągu pierwszego tygodnia

  padaczaka pouazowa 60% napadów pojawia się w ciągu roku od urazu

 • pourazowe schorzenia układu pozapiramidowego


Urazy kręgosłupa


Mechanizm urazu

 • Najczęściej siła działająca pośrednio na kręgosłupa podczas nagłego zgięcia, przeprostu, zgniatania kręgów, skręcenia kręgosłupa.

 • Powoduje przemieszczenie powierzchni stawowych, złamanie trzonów kręgów i rozszczepienie innych elementów kostnych, uszkodzenie aparatu więzadłowego, przepuklinę jądra miażdżystego.

 • Towarzyszyć może stłuczenie, naciągnięcie, rozerwanie, zmiażdżenie rdzenia.

 • Bezpośrednie urazy spowodowane są narzędziami ostrymi.


Patologia

 • W ciągu 12-24godzin po urazie występuje wzmożony przepływ krwi, obrzęk rdzenia, w okolicach środkowych krwotoki i obszary martwicy i rozmiękania. Zmiany występują na poziomie uszkodzenia oraz kilka segmentów powyżej i poniżej.

 • Obrzęk i ostra reakcja ustępują w okresie kilku tygodni.

 • Procesy naprawcze mogą trwać do 2 lat ich następstwem jest glejoza, zwłóknienie i powstawanie jam.

 • Po 5 latach uszkodzony obszar ulega skurczeniu a rdzeń zastępowany jest przez tkankę włóknistą

 • Ostateczny wynik urazu rdzenia może obejmowaćPourazowe nerwiaki z uszkodzeniem korzeni nerwowych

 • Pourazową syringomielię

 • Zwężenie kanału kręgowego wtórne do przepuklin jądra miażdżystego


Ocena neurologiczna i klasyfikacja

Skala upośledzenia funkcji rdzenia kręgowego ASIA/ IMSOP

Całkowite

Niecałkowite

Prawidłowe funkcje ruchowe i czuciowe

Uszkodzenie rdzenia niecałkowite- jeśli poniżej poziomu uszkodzenia zachowane jest częściowe czucie i/lub funkcje ruchowe włączając najniższy odcinek krzyżowy. Skurcz zwieracza odbytnicy wystarcza do potwierdzenia zachowania funkcji ruchowej

Całkowite uszkodzenie rdzenia brak jakiejkolwiek funkcji czuciowej i ruchowej najniższych krzyżowych segmentów rdzenia.

Strefa częściowego zachowania funkcji funkcje czuciowe i ruchowe zachowane są częściowo poniżej poziomu najniższego prawidłowego segmentu.


Obraz kliniczny uszkodzeń rdzenia

 • Uszkodzenie ogona końskiego

 • Uszkodzenie stożka końskiego

 • Mieszane uszkodzenia stożek-ogon koński

 • Uszkodzenie rdzenia kręgowego

  Wstrząśnienie rdzenia

  Wstrząs rdzeniowy

  Całkowite przerwanie rdzenia

  Przerwanie niecałkowite rdzenia

 • Zespół Brown-Sequarda

 • Zespół centralny rdzenia kręgowego

 • Zespól przedni rdzenia

 • Zespół tylny rdzenia


Rokowanie

48% chorych umiera w ciągu 24 godzin po urazie

W późniejszym okresie zgon z powodu

zapalenia płuc,inne urazy,samobójstwa

Po całkowitym przecięciu rdzenia rzadko obserwuje się poprawę

Źle rokuje brak powrotu jakiejkolwiek funkcji rdzenia w ciągu 48 godz

Nie ma różnicy we współczynniku poprawy pomiędzy grupą operowana a leczoną zachowawczo


 • Login