Mnożenie i dzielenie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Mnożenie i dzielenie ułamków PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mnożenie i dzielenie ułamków. Mnożenie ułamków. Oto niektóre problemy przy mnożeniu ułamków. Możesz powiedzieć, jak się mnoży ułamki z tych przykładów?. Mnożenie. Mnożymy licznik razy licznik mianownik razy mianownik. Spróbuj. Pomnóż przykłady :. Odpowiedzi. Liczby mieszane.

Download Presentation

Mnożenie i dzielenie ułamków

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mnożenie i dzielenie ułamków


Mnożenieułamków

 • Oto niektóre problemy przy mnożeniu ułamków. Możesz powiedzieć, jak się mnoży ułamki z tych przykładów?


Mnożenie

Mnożymy licznik razy licznik

mianownik razy mianownik


Spróbuj

 • Pomnóż przykłady:


Odpowiedzi


Liczby mieszane

Nie należy mnożyć liczb mieszanych, tylko przekształcić je na ułamek niewłaściwy, a następnie pomnożyć.

221 : 40= 5 całych reszty 21


Spróbuj:

 • Zamień całości lub liczby mieszane na ułamek niewłaściwy. Pomnóż przez siebie.

 • Skróć wyniki i wyciągnij całości.


Odpowiedzi:

 • Zamień całości i liczby mieszane na ułamki niewłaściwe . Pomnóż przez siebie.

 • Wyciągnij całości


Skracanie

Skróć, zanim pomnożysz, to ułatwia obliczenia


Skracanie

 • Zmniejszanie liczb przed mnożeniem nazywamy skracaniem.

 • JEJ! Pomyśl sobie następująco:


Skracanie na papierze

Zasady:

Obie liczby, czyli licznik jednego i mianownik drugiego ułamka muszą być podzielne przez dany czynnik.


Spróbuj!

 • Skróć ułamek, pamiętając o wcześniejszych zasadach

 • Pomnóż skrócone ułamki: licznik razy licznik

  mianownik razy mianownik


Odpowiedź:

 • Skróć ułamek, pamiętając o wcześniejszych zasadach

 • Porównaj odpowiedź


Spróbuj jeszcze raz:

 • Występują tu liczby całe, liczby mieszane oraz ułamki właściwe.

 • Skróć, jeśli jest to możliwe.

 • Pomnóż liczniki z licznikami i mianowniki z mianownikami


Odpowiedź:

 • Występują tu liczby całe, mieszane oraz ułamki właściwe

 • Skróć, jeśli jest to możliwe

 • Pomnóż liczniki z licznikami i mianowniki z mianownikami

 • Porównaj odpowiedzi:


Dzielenie ułamków


Odwrotność ułamka

Łatwo ją znajdziesz. Zamień po prostu licznik z mianownikiem i już! Pamiętaj jednak: liczbę mieszaną musisz najpierw zamienić na ułamek niewłaściwy

ma odwrotność


Dzielenie ułamków

1 :

5

1


Dzielenie liczb mieszanych

Zamieniasz liczby mieszane na ułamki niewłaściwe.

Dzielenie zastępujesz mnożeniem a drugi ułamek jego odwrotnością.

Skracasz co się da.

Mnożysz liczniki i mianowniki

Wyciągasz całości

Masz szóstkę z klasówki

u p. Strugały


Spróbujmy ostatni raz!

1

6


Praca domowa i nacobezu

Ćwiczenia str. powtórzeniowa

Zwracam uwagę na skracanie


Dziękuję za uwagę.

Koniec


 • Login