Komunikační dovednosti - PowerPoint PPT Presentation

Komunikační dovednosti
Download
1 / 19

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Komunikační dovednosti. PRAVIDLA. oslovování. materiály. s polupráce / motivace. NB / telefony. přestávky. PROČ JSME ZDE?. KONFLIKT Projevy Průběh Řešení Techniky. NÁMITKY Typy Průběh Překonávání Postupy. ÚVOD TRÉNINKU Cíl Pravidla Představení. KOMUNIKACE Proces

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Komunikační dovednosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Komunika n dovednosti

Komunikační dovednosti


Pravidla

PRAVIDLA

 • oslovování

 • materiály

 • spolupráce / motivace

 • NB / telefony

 • přestávky


Komunika n dovednosti

PROČ JSME ZDE?

KONFLIKT

Projevy

Průběh

Řešení

Techniky

NÁMITKY

Typy

Průběh

Překonávání

Postupy

ÚVOD TRÉNINKU

Cíl

Pravidla

Představení

KOMUNIKACE

Proces

Struktura

Improvizace?

Rozhovor

NASLOUCHÁNÍA OTÁZKY

Techniky

Typy

Odpovědi


Co je komunikace

CO JE KOMUNIKACE?

 • Proces?

 • Vztah?

 • Sdělení?

 • Lidská řeč?

 • Slovní zásoba, gramatika, …?


Komunika n proces

KOMUNIKAČNÍ PROCES

 • Záměr / Zakódování

 • Přenos

 • Dekódování / Porozumění

 • Šum / Zpětná vazba


P ed v n informac

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

 • KDO -

 • CO -

 • PROČ -

 • KOMU -

 • JAK -

 • DŮSLEDKY -


4 kroky sp n komunikace

4 KROKY ÚSPĚŠNÉ KOMUNIKACE?

 • Co

 • Proč

 • To

 • Zisk


Zen rozhovor aida

ŘÍZENÝ ROZHOVOR - AIDA

 • A - Attention

 • I - Interest

 • D - Discussion

 • A - Achievement


Smart er

SMART(ER)

 • = specifický

 • = měřitelný

 • = akceptovatelný

 • = reálný / realistický

 • = termínovaný

 • E = …

 • R = …


Naslouch n

NASLOUCHÁNÍ

 • Aktivní naslouchání

 • Zpětná vazba

 • Pozitivní myšlení

 • Techniky


Pr ce s ot zkami

PRÁCE S OTÁZKAMI

 • Význam

 • Typy (O – U - …)

 • Nesprávné a neefektivní způsoby dotazování

 • Jak odpovídat na otázky


Konfliktn a vypjat situace

KONFLIKTNÍ A VYPJATÉ SITUACE

 • Co je konflikt

 • Typy

 • Zdroje

 • Příčiny

 • Projevy

 • Průběh

 • Důsledky

 • Řešení


Vyjedn v n

VYJEDNÁVÁNÍ

 • Otevřená hra

 • Přesilové hry

 • Falešné hry

 • Zrcadlové hry

 • Cesta k dohodě


E en probl m

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 • Definice

 • Hledání

 • Analýza

 • Priority

 • Moc

 • Formulace

 • Vážení

 • Hledání

 • Hodnocení

 • Výběr

 • Zpracování

 • Rozhodnutí

 • Ratifikace

 • Realizace

 • Fáze


Speci ln techniky

SPECIÁLNÍ TECHNIKY

 • Brainstorming

 • Divadlo

 • Akvárium

 • Ďáblův advokát

 • Pracovní skupiny

 • Diskusní štafeta

 • Papírový kolotoč

 • Využití expertů

 • Multikriteriální analýza

 • Párové srovnávání

 • Hlasování


N mitka a odm t n

NÁMITKA A ODMÍTÁNÍ

 • Co je námitka

 • Typy námitek

 • Příprava na námitky

 • Technika překonávání námitek

 • Postupy


Postup p ekon n n mitky

POSTUP PŘEKONÁNÍ NÁMITKY

 • Empatie

 • Konkretizace / Parafráze

 • Převedení na otázku

 • Návrh řešení

 • Ověření řešení


Posledn zvon n

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

 • Splnilo se Vaše očekávání?

 • Co doporučujete pro příště?

 • I my potřebujeme zpětnou vazbu


T me se na p t setk n

TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ


 • Login