Download

Choroby układu oddechowego


Advertisement
/ 41 []
Download Presentation
Comments
gil
From:
|  
(1259) |   (0) |   (0)
Views: 67 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Choroby układu oddechowego. Menu glowne. Choroby nowotworowe. Inne znane choroby. Choroby infekcyjne. Autor.
Choroby układu oddechowego

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Choroby uk adu oddechowego l.jpgSlide 1

Choroby układu oddechowego

Menu glowne l.jpgSlide 2

Menu glowne

Choroby nowotworowe

Inne znane choroby

Choroby infekcyjne

Autor

Slide4 l.jpgSlide 4

Alergia, synonimy uczulenie, nadwrażliwość to patologiczna, jakościowo zmieniona odczynowość tkanek spowodowana swoistym alergenemi polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał lub uczulonych limfocytów

Chorobyinfekcyjne

Choroby nowotworowe

Astma

Pylica

Alergia oddechowa

Inne znane choroby

SARS

Slide5 l.jpgSlide 5

S A R S

Choroba wysoce zakaźna prawdopodobnie odzwierzęca. Do zakażenia dochodzi droga kropelkowąi prawdopodobnie przez dotyk. Ognisko choroby wykryte zostało w Azji – gdzie jest najwięcej zachorowań i zgonów.

Chorobyinfekcyjne

Objawy:podobne do ostrego zapalenia płuc: wysoka gorączka, wycieńczenie organizmu, problemy w oddychaniu

Choroby nowotworowe

Inne znane choroby

Kliknij tutaj aby zobaczyć wirusa SARS

Slide6 l.jpgSlide 6

S A R S

Choroba wysoce zakaźna prawdopodobnie odzwierzęca. Do zakażenia dochodzi droga kropelkowąi prawdopodobnie przez dotyk. Ognisko choroby wykryte zostało w Azji – gdzie jest najwięcej zachorowań i zgonów.

Chorobyinfekcyjne

Objawy:podobne do ostrego zapalenia płuc: wysoka gorączka, wycieńczenie organizmu, problemy w oddychaniu

Choroby nowotworowe

Astma

Pylica

Alergia oddechowa

Inne znane choroby

Kliknij tutaj aby zobaczyć wirusa SARS

SARS

Slide7 l.jpgSlide 7

S A R S

Chorobyinfekcyjne

Choroby nowotworowe

Inne znane choroby

wirus SARS

Slide8 l.jpgSlide 8

S A R S

Chorobyinfekcyjne

Choroby nowotworowe

Astma

Pylica

Alergia oddechowa

Inne znane choroby

wirus SARS

SARS

Slide9 l.jpgSlide 9

A S T M A

Dychawica oskrzelowa, choroba w której mięśnie okrężne oskrzelików kurczą się powodując zwężenie dróg oddechowych i utrudniając przepływ powietrza. Powodują ją zarówno czynniki alergiczne, jak

i emocje, wysiłek fizyczny a także infekcje dróg oddechowych.

Chorobyinfekcyjne

Objawy: silna duszność, trudności w zaczerpnięciu powietrza Chory z astmą powinien znajdować się pod stałą opieką lekarza

Choroby nowotworowe

Inne znane choroby

dolegliwościami należy zgłosić się do lekarza pulmunologa

Slide10 l.jpgSlide 10

A S T M A

Dychawica oskrzelowa, choroba w której mięśnie okrężne oskrzelików kurczą się powodując zwężenie dróg oddechowych i utrudniając przepływ powietrza. Powodują ją zarówno czynniki alergiczne, jak

i emocje, wysiłek fizyczny a także infekcje dróg oddechowych.

Chorobyinfekcyjne

Objawy: silna duszność, trudności w zaczerpnięciu powietrza Chory z astmą powinien znajdować się pod stałą opieką lekarza

Choroby nowotworowe

Astma

Pylica

Alergia oddechowa

Inne znane choroby

dolegliwościami należy zgłosić się do lekarza pulmunologa

SARS

Slide11 l.jpgSlide 11

P Y L I C A

Jedna z chorób zawodowych, w której pyły mineralne z takich materiałów jak azbest, boksyty, węgiel, talk lub wiele innych gromadzą się płucach i uszkadzają je powodując bliznowacenia upośledzające czynności oddechowe, co z kolei prowadzić może do wtórnej niewydolności serca, nowotworów płuc oraz do gruźlicy. Rodzaje pylicy zależą od wchłanianego materiału i dzielą się na: pylicę azbestową, węglową, żelazową, wapniową, talkową, żelazową i krzemową (krzemicę) oraz bawełnianą. Badanie rentgenowskie klatki piersiowej, tomografia komputerowa, bronchoskopia to badania pomagające stwierdzić stan chorego.

Chorobyinfekcyjne

Choroby nowotworowe

Inne znane choroby

Kliknij tutaj aby zobaczyć badanie rentgenowskie gdzie wykazana jest pylica.

Slide12 l.jpgSlide 12

P Y L I C A

Jedna z chorób zawodowych, w której pyły mineralne z takich materiałów jak azbest, boksyty, węgiel, talk lub wiele innych gromadzą się płucach i uszkadzają je powodując bliznowacenia upośledzające czynności oddechowe, co z kolei prowadzić może do wtórnej niewydolności serca, nowotworów płuc oraz do gruźlicy. Rodzaje pylicy zależą od wchłanianego materiału i dzielą się na: pylicę azbestową, węglową, żelazową, wapniową, talkową, żelazową i krzemową (krzemicę) oraz bawełnianą. Badanie rentgenowskie klatki piersiowej, tomografia komputerowa, bronchoskopia to badania pomagające stwierdzić stan chorego.

Chorobyinfekcyjne

Choroby nowotworowe

Astma

Pylica

Alergia oddechowa

Inne znane choroby

Kliknij tutaj aby zobaczyć badanie rentgenowskie gdzie wykazana jest pylica.

SARS

Slide13 l.jpgSlide 13

P Y L I C A

Chorobyinfekcyjne

Choroby nowotworowe

Inne znane choroby

Obustronny rozsiew drobnoguzkowy, bardziej nasilony po stronie prawej, i charakterystyczne zmiany w węzłach chłonnych wnęk (typowe zwapnienia przypominające skorupki jajek). Cechy rozedmy płuc.

Slide14 l.jpgSlide 14

P Y L I C A

Chorobyinfekcyjne

Choroby nowotworowe

Astma

Pylica

Alergia oddechowa

Inne znane choroby

Obustronny rozsiew drobnoguzkowy, bardziej nasilony po stronie prawej, i charakterystyczne zmiany w węzłach chłonnych wnęk (typowe zwapnienia przypominające skorupki jajek). Cechy rozedmy płuc.

SARS

Slide15 l.jpgSlide 15

A L E R G I A O D D E C H O W A

Nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego na substancję, która zazwyczaj nie jest szkodliwa dla zdrowych ludzi. U podłoża tej grupy schorzeń leżą czynniki genetyczne. Alergia może wystąpić i zniknąć w dowolnym momencie, chociaż zachorowania po 40 roku życia zdarzają się stosunkowo rzadko.

Chorobyinfekcyjne

Choroby nowotworowe

Inne znane choroby

Objawy alergii to kichanie, kaszel, katar, trudności w oddychaniu, podrażnienie spojówek i błon śluzowych

Slide16 l.jpgSlide 16

A L E R G I A O D D E C H O W A

Nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego na substancję, która zazwyczaj nie jest szkodliwa dla zdrowych ludzi. U podłoża tej grupy schorzeń leżą czynniki genetyczne. Alergia może wystąpić i zniknąć w dowolnym momencie, chociaż zachorowania po 40 roku życia zdarzają się stosunkowo rzadko.

Chorobyinfekcyjne

Choroby nowotworowe

Astma

Pylica

Alergia oddechowa

Inne znane choroby

Objawy alergii to kichanie, kaszel, katar, trudności w oddychaniu, podrażnienie spojówek i błon śluzowych

SARS

Choroby infekcyjne l.jpgSlide 17

Choroby infekcyjne

Gruźlica

Grypa

Choroby infekcyjne

Choroby infekcyjne

Infekcja czyli zakażenie.

To wtargnięcie do naszego organizmu zakaźnych

wirusów, bakterii, grzybów lub pierwotniaków.

Przeziębienie

Zapalenie oskrzeli

Zapalenie płuc

Zapalenie krtani

Choroby nowotworowe

Choroby nowotworowe

Zapalenie zatok

Inne znane choroby

Inne znane choroby

Na te choroby bardzo łatwo się zarazić ponieważ zazwyczaj są przenoszone drogą kropelkową

Slide18 l.jpgSlide 18

Nowotwór - grupa chorób w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm,a nowo powstałe komórki nie różnicują się w typowe komórki tkanki

Chorobyinfekcyjne

Nowotwór gardła

Rak jamy ustnej

Choroby nowotworowe

Rak płuc

Inne znane choroby

To bardzo niebezpieczne choroby

Slide19 l.jpgSlide 19

N O W O T W Ó R G A R D Ł A

Nowotwór gardła – trzy razy częściej atakuje mężczyzn niż kobiety. Rozwija się najczęściej u osób po 50 roku życia. Większość nowotworów gardła pochodzi z błony śluzowej. W miarę wzrostu komórki nowotworowe naciekają na tkanki umiejscowione pod błoną śluzową, w dalszym przebiegu atakują węzły chłonne, płuca i inne narządy. Rosnący rak w nosogardzieli może dawać objawy uszkodzenia słuchu , mowy, dotyku, węchu i przełykania.

Chorobyinfekcyjne

Choroby nowotworowe

Inne znane choroby

Slide20 l.jpgSlide 20

N O W O T W Ó R G A R D Ł A

Nowotwór gardła – trzy razy częściej atakuje mężczyzn niż kobiety. Rozwija się najczęściej u osób po 50 roku życia. Większość nowotworów gardła pochodzi z błony śluzowej. W miarę wzrostu komórki nowotworowe naciekają na tkanki umiejscowione pod błoną śluzową, w dalszym przebiegu atakują węzły chłonne, płuca i inne narządy. Rosnący rak w nosogardzieli może dawać objawy uszkodzenia słuchu , mowy, dotyku, węchu i przełykania.

Chorobyinfekcyjne

Nowotwór gardła

Rak jamy ustnej

Choroby nowotworowe

Rak płuc

Inne znane choroby

Slide21 l.jpgSlide 21

R A K P Ł U C

W większości przypadków przyczyną występowania tego nowotworu jest palenie papierosów. Istotny jest także czynnik genetyczny oraz zanieczyszczenia powietrza.

Chorobyinfekcyjne

CIEKAWE

W łódzkim ośrodku akademickim wykonuje się bronchoskopię fluorescencyjną pozwalającą wykryć raka płuc w postaci utajonej, kiedy żadne z dostępnych badań nie jest w stanie znaleźć rozwijających się komórek nowotworowych. Metoda ta jest dziełem polskich naukowców.

Choroby nowotworowe

Inne znane choroby

Rozpoznanie przez badanie rentgenowskie klatki piersiowej, tomografia komputerowa, bronchoskopia.

Slide22 l.jpgSlide 22

R A K P Ł U C

W większości przypadków przyczyną występowania tego nowotworu jest palenie papierosów. Istotny jest także czynnik genetyczny oraz zanieczyszczenia powietrza.

Chorobyinfekcyjne

CIEKAWE

Nowotwór gardła

W łódzkim ośrodku akademickim wykonuje się bronchoskopię fluorescencyjną pozwalającą wykryć raka płuc w postaci utajonej, kiedy żadne z dostępnych badań nie jest w stanie znaleźć rozwijających się komórek nowotworowych. Metoda ta jest dziełem polskich naukowców.

Rak jamy ustnej

Choroby nowotworowe

Rak płuc

Inne znane choroby

Rozpoznanie przez badanie rentgenowskie klatki piersiowej, tomografia komputerowa, bronchoskopia.

Slide23 l.jpgSlide 23

R A K J A M Y U S T N E J

Pomimo, że zmiany nowotworowe w jamie ustnej o średnicy poniżej 1cm można wyleczyć, to niestety wiele z nich pozostaje nierozpoznana, aż do momentu gdy osiągnie wyższe stopnie zaawansowania.

Chorobyinfekcyjne

Wtedy ponad 50% z nich daje przerzuty dowęzłówchłonnych. Bardziej zagrożone, aniżeli inni, są osoby po 40 roku życia, palące papierosy i regularnie pijące alkohol

Choroby nowotworowe

Inne znane choroby

Slide24 l.jpgSlide 24

R A K J A M Y U S T N E J

Pomimo, że zmiany nowotworowe w jamie ustnej o średnicy poniżej 1cm można wyleczyć, to niestety wiele z nich pozostaje nierozpoznana, aż do momentu gdy osiągnie wyższe stopnie zaawansowania.

Chorobyinfekcyjne

Wtedy ponad 50% z nich daje przerzuty dowęzłówchłonnych. Bardziej zagrożone, aniżeli inni, są osoby po 40 roku życia, palące papierosy i regularnie pijące alkohol

Nowotwór gardła

Rak jamy ustnej

Choroby nowotworowe

Rak płuc

Inne znane choroby

Gruzlica l.jpgSlide 25

G R U Ź L I C A

Gruźlica płuc przenoszona jest drogą kropelkową od innych chorych. Czasem choroba może się rozprzestrzeniać wywołując gruźlicze zapalenie opon mózgowych lub gruźlicę uogólnioną.

gruzlica

Choroby infekcyjne

Nie leczona choroba może prowadzić do śmierci.

Choroby nowotworowe

To choroba zakaźna ludzi i zwierząt wywoływana przez kilka gatunków mikrobakteri mnie nigdy nie dotknęła i oby tak było!

Inne znane choroby

Gruzlica26 l.jpgSlide 26

G R U Ź L I C A

gruzlica

Gruźlica płuc przenoszona jest drogą kropelkową od innych chorych. Czasem choroba może się rozprzestrzeniać wywołując gruźlicze zapalenie opon mózgowych lub gruźlicę uogólnioną.

Gruźlica

Grypa

Choroby infekcyjne

Przeziębienie

Zapalenie oskrzeli

Nie leczona choroba może prowadzić do śmierci.

Zapalenie płuc

Zapalenie krtani

Choroby nowotworowe

Zapalenie zatok

Inne znane choroby

Tochoroba zakaźna ludzi i zwierząt wywoływana przez kilka gatunków mikrobakteri mnie nigdy nie dotknęła i oby tak było!

Grypa l.jpgSlide 27

G R Y P A

Powodowana przez wirusy.

Przenosi się ona z osoby na osobę.

grypa

Choroby infekcyjne

Nie należy grypy utożsamiać ze "zwykłym przeziębieniem",

gdyż konsekwencje grypy mogą być o wiele groźniejsze.

Choroby nowotworowe

W pewnych sytuacjach może stanowić

zagrożenie dla naszego zdrowia a nawet życia.

Dlatego nie należy grypy lekceważyć.

Inne znane choroby

Kliknij tutaj aby zobaczyć wirusa grypy

Grypa28 l.jpgSlide 28

G R Y P A

grypa

Powodowana przez wirusy.

Przenosi się ona z osoby na osobę.

Gruźlica

Grypa

Choroby infekcyjne

Nie należy grypy utożsamiać ze "zwykłym przeziębieniem",

gdyż konsekwencje grypy mogą być o wiele groźniejsze.

Przeziębienie

Zapalenie oskrzeli

Zapalenie płuc

Zapalenie krtani

Choroby nowotworowe

W pewnych sytuacjach może stanowić

zagrożenie dla naszego zdrowia a nawet życia.

Dlatego nie należy grypy lekceważyć.

Zapalenie zatok

Inne znane choroby

Kliknij tutaj aby zobaczyć wirusa grypy

Wirus grypy l.jpgSlide 29

G R Y P A

Wirus grypy

Choroby infekcyjne

Choroby nowotworowe

Schemat budowy wirusa grypy

Inne znane choroby

Wirus grypy30 l.jpgSlide 30

G R Y P A

Wirus grypy

Gruźlica

Grypa

Choroby infekcyjne

Przeziębienie

Zapalenie oskrzeli

Zapalenie płuc

Zapalenie krtani

Choroby nowotworowe

Zapalenie zatok

Schemat budowy wirusa grypy

Inne znane choroby

Wirus grypy

Przeziebienie l.jpgSlide 31

P R Z E Z I Ę B I E N I E

przeziebienie

Zapalenie błony śluzowej nosa i gardła o podłożu wirusowym z wysiękiem zapalnym. Zakażenie ma miejsce drogą kropelkową lub przez dotyk. Często do infekcji dochodzi poprzez spojówki.

Choroby infekcyjne

CIEKAWE

Opryszczka

Przeziębienie organizmu uaktywnić może wirusaopryszczki. Wtedy, najczęściej na wargach, przy granicy skóry i błony śluzowej, pojawiają się bolesne wykwity. Po około tygodniu wytwarzają się szybko odpadające strupki i po kłopocie... Niestety, kto raz miał opryszczkę, będzie na nią podatny do końca życia.

Choroby nowotworowe

Inne znane choroby

Przeziebienie32 l.jpgSlide 32

P R Z E Z I Ę B I E N I E

Przeziebienie

Gruźlica

Zapalenie błony śluzowej nosa i gardła o podłożu wirusowym z wysiękiem zapalnym. Zakażenie ma miejsce drogą kropelkową lub przez dotyk. Często do infekcji dochodzi poprzez spojówki.

Grypa

Choroby infekcyjne

Przeziębienie

CIEKAWE

Opryszczka

Przeziębienie organizmu uaktywnić może wirusaopryszczki. Wtedy, najczęściej na wargach, przy granicy skóry i błony śluzowej, pojawiają się bolesne wykwity. Po około tygodniu wytwarzają się szybko odpadające strupki i po kłopocie... Niestety, kto raz miał opryszczkę, będzie na nią podatny do końca życia.

Zapalenie oskrzeli

Zapalenie płuc

Zapalenie krtani

Choroby nowotworowe

Zapalenie zatok

Inne znane choroby

Zapalenie oskrzeli l.jpgSlide 33

Z A P A L E N I E O S K R Z E L I

Zapalenie oskrzeli

Ostre lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej oskrzeli. Na chorobę zapadamy najczęściej zimą, na skutek przeziębienia lub grypy. Objawy to kaszel z odkrztuszaniem plwociny, gorączka, duszność , świszczący oddech, niekiedy także ból w klatce piersiowej. Zapalenie może występować także na skutek palenia papierosów oraz wdychania zanieczyszczonego powietrza

Choroby infekcyjne

Choroby nowotworowe

Płuca podczas choroby

Inne znane choroby

Zapalenie oskrzeli34 l.jpgSlide 34

Z A P A L E N I E O S K R Z E L I

Zapalenie oskrzeli

Gruźlica

Ostre lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej oskrzeli. Na chorobę zapadamy najczęściej zimą, na skutek przeziębienia lub grypy. Objawy to kaszel z odkrztuszaniem plwociny, gorączka, duszność , świszczący oddech, niekiedy także ból w klatce piersiowej. Zapalenie może występować także na skutek palenia papierosów oraz wdychania zanieczyszczonego powietrza

Grypa

Choroby infekcyjne

Przeziębienie

Zapalenie oskrzeli

Zapalenie płuc

Zapalenie krtani

Choroby nowotworowe

Zapalenie zatok

Płuca podczas choroby

Inne znane choroby

Zapalenie pluc l.jpgSlide 35

Z A P A L E N I E P Ł U C

Zapalenie oskrzelików oraz pęcherzyków płucnych wywołane poprzez drobnoustroje takie jak wirusy, grzyby, bakterie lub czynniki toksyczne. Na zapalenie płuc zapadają często dzieci i osoby starsze.

Zapalenie pluc

Gruźlica

Grypa

Choroby infekcyjne

Przeziębienie

Zapalenie oskrzeli

Zapalenie płuc

Zapalenie krtani

Choroby nowotworowe

Zapalenie zatok

Inne znane choroby

Zapalenie krtani l.jpgSlide 36

Z A P A L E N I E K R T A N I

Zapalenie krtani

Przyczyny ostrego zapalenia krtani Najczęstszą przyczyną zapalenia krtani jest „zmrożenie” błony śluzowej krtani zimnym napojem (także w lecie) lub „przetrenowanie” głosu. Inną typową przyczyną choroby jest wirusowa infekcja zapalna gardła. Jej objawom - nieżytowi nosa i zapaleniu spojówek - towarzyszy często suchy kaszel, chrypka, drapanie i pieczenie w gardle.

Choroby infekcyjne

Choroby nowotworowe

Stan zapalny krtani może być również wywołany przez alergeny u osób cierpiących na alergię. Jeszcze inną przyczyną zapalenia krtani bywa przebywanie w suchym, zakurzonym powietrzu

Inne znane choroby

Zapalenie krtani37 l.jpgSlide 37

Z A P A L E N I E K R T A N I

Zapalenie krtani

Przyczyny ostrego zapalenia krtani Najczęstszą przyczyną zapalenia krtani jest „zmrożenie” błony śluzowej krtani zimnym napojem (także w lecie) lub „przetrenowanie” głosu. Inną typową przyczyną choroby jest wirusowa infekcja zapalna gardła. Jej objawom - nieżytowi nosa i zapaleniu spojówek - towarzyszy często suchy kaszel, chrypka, drapanie i pieczenie w gardle.

Gruźlica

Grypa

Choroby infekcyjne

Przeziębienie

Zapalenie oskrzeli

Zapalenie płuc

Zapalenie krtani

Choroby nowotworowe

Zapalenie zatok

Stan zapalny krtani może być również wywołany przez alergeny u osób cierpiących na alergię. Jeszcze inną przyczyną zapalenia krtani bywa przebywanie w suchym, zakurzonym powietrzu

Inne znane choroby

Zapalenie zatok l.jpgSlide 38

Z A P A L E N I E Z A T O K

Zapalenie zatok jest to stan zapalny błony śluzowej jednej lub kilku zatok. Zależnie od czasu trwania wyróżnia się ostre zapalenie zatok (trwa do 4 tygodni), podostre (4-12 tygodni) oraz przewlekłe (choroba utrzymuje się powyżej 12 tygodni).

Zapalenie zatok

Choroby infekcyjne

Zatoki czołowe

Przyczyną zapaleń zatok są najczęściej wirusy. W połowie przypadków są to tzw. rynowirusy. Pozostałe zakażenia wywoływane są przez koronawirusy, wirusy paragrypy i grypy A i B.

Choroby nowotworowe

Zatoki sitowe

Zatoki szczękowe

Inne znane choroby

Kliknij tutaj aby zobaczyć zatoki u chorego i zdrowego.

Zapalenie zatok39 l.jpgSlide 39

Z A P A L E N I E Z A T O K

Zapalenie zatok jest to stan zapalny błony śluzowej jednej lub kilku zatok. Zależnie od czasu trwania wyróżnia się ostre zapalenie zatok (trwa do 4 tygodni), podostre (4-12 tygodni) oraz przewlekłe (choroba utrzymuje się powyżej 12 tygodni).

Zapalenie zatok

Gruźlica

Grypa

Choroby infekcyjne

Przeziębienie

Zapalenie oskrzeli

Zatoki czołowe

Przyczyną zapaleń zatok są najczęściej wirusy. W połowie przypadków są to tzw. rynowirusy. Pozostałe zakażenia wywoływane są przez koronawirusy, wirusy paragrypy i grypy A i B.

Zapalenie płuc

Zapalenie krtani

Choroby nowotworowe

Zatoki sitowe

Zapalenie zatok

Zatoki szczękowe

Inne znane choroby

Kliknij tutaj aby zobaczyć zatoki u chorego i zdrowego.

Zapalenie zatok40 l.jpgSlide 40

Z A P A L E N I E Z A T O K

Zapalenie zatok

Choroby infekcyjne

Choroby nowotworowe

Osoba zdrowa

Chory z zapaleniem zatok

Obraz zmian zapalnych w zatokach w tomografii komputerowej zatok. U chorego na zapalenie zatok widoczne m.in. zacienienia w dolnej części obu zatok szczękowych

Inne znane choroby

Zapalenie zatok41 l.jpgSlide 41

Z A P A L E N I E Z A T O K

Zapalenie zatok

Gruźlica

Grypa

Choroby infekcyjne

Przeziębienie

Zapalenie oskrzeli

Zapalenie płuc

Zapalenie krtani

Choroby nowotworowe

Osoba zdrowa

Chory z zapaleniem zatok

Zapalenie zatok

Obraz zmian zapalnych w zatokach w tomografii komputerowej zatok. U chorego na zapalenie zatok widoczne m.in. zacienienia w dolnej części obu zatok szczękowych

Inne znane choroby


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro