Ministarstvo civilnih poslova bih sektor za obrazovanje
Download
1 / 16

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH Sektor za obrazovanje - PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH Sektor za obrazovanje. PROJEKT “Jačanje kapaciteta Ministarstva civilnih poslova u polju visokog obrazovanja”. Bolonjski proces. Jedinstven prostor visokog obrazovanja – 2010.godine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH Sektor za obrazovanje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ministarstvo civilnih poslova bih sektor za obrazovanje l.jpg

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH Sektor za obrazovanje

PROJEKT“Jačanje kapaciteta Ministarstva civilnih poslova u polju visokog obrazovanja”


Bolonjski proces l.jpg

Bolonjski proces

 • Jedinstven prostor visokog obrazovanja – 2010.godine

 • Konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u evropskoj regiji

  – tzv.Lisabonska konvencija 11.04.1997.godine

 • Bosna i Hercegovina je potpisala Lisabonsku konvenciju u julu

  2003.godine,a ratifikovala u januaru 2004.godine.

 • Obaveza država potpisnica Lisabonske konvencije je uspostavljanje

  i održavanje ENIC / NARIC centra


Enic naric centar l.jpg

ENIC – NARIC CENTAR

 • NARIC – Državni informativni centar za priznavanje

  (National Academic Recognition Information Centre), kao dio evropske

  mreže državnih informativnih centara za priznavanje ENIC

  (European National Information Centre);

 • Djelokrug svakog Državnog ENIC/NARIC centra su poslovi pružanja informacija o :

 • Priznavanju diploma, zvanja i drugih kvalifikacija stečenih u inostranstvu;

 • Obrazovnim sistemima država članica ENIC mreže, kao i

  obrazovnom sistemu države u kojoj se ENIC/NARIC centar nalazi;

 • Mogućnostima za studiranje u inostranstvu, kao i praktičnim pitanjima vezanim za akademsku mobilnost i ekvivalenciju kvalifikacija.


Enic centar bosne i hercegovine l.jpg

ENIC centar Bosne i Hercegovine

 • Osnivanje ENIC centra Bosne i Hercegovine je predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju, koji je u parlamentarnoj proceduri, pod nazivom –

  Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.


Projekat ja anje kapaciteta ministarstva civilnih poslova u polju visokog obrazovanja l.jpg

Projekat “Jačanje kapaciteta Ministarstva civilnih poslova u polju visokog obrazovanja”

 • Projekat je potpisan između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Austrijske razvojne agencije

  (Austrian Development Agency - ADA) 31.12.2004.godine.

 • Angažovanje tri saradnice za realizaciju definisanih ciljeva Projekta;


Glavni zadaci definisani projektom l.jpg

Glavni zadaci definisani Projektom

 • Jačanje saradnje Ministarstva civilnih poslova BiH sa univerzitetima i svim ministarstvima obrazovanjima u BiH

 • Saradnja sa Rektorskom konferencijom

 • Priprema za uspostavljanje Državnog informativnog centra i njegovom integrisanju u evropske mreže

 • Priprema učešća Bosne i Hercegovine na godišnjim ENIC/NARIC konferencijama

 • Priprema učešća Bosne i Hercegovine u Evropskom forumu visokom obrazovanju

 • Priprema za provođenje Lisabonske konvencije posebno u pogledu zaživljavanja evropskog sistema prenosa kredita (ECTS) i sistema ekvivalentnosti akademskih zvanja.


Aktivnosti na projektu l.jpg

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU


Temeljni podaci o visokom obrazovanju u bosni i hercegovini l.jpg

Temeljni podaci o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

 • Upitnik o strukturi i organizaciji studija

 • Definisanje specifikacija za izradu softvera

 • Izrada softvera za buduću bazu podataka


Zahtjevi za provjeru vjerodostojnosti diploma l.jpg

Zahtjevi za provjeru vjerodostojnosti diploma

 • Zahtjevi za provjeru vjerodostojnosti diploma različitog nivoa obrazovanja

 • Svrha podnošenja zahtjeva

  - nastavak školovanja

  - zasnivanje radnog odnosa

 • Uspostavljanje saradnje sa ENIC centrima Srbije,Hrvatske,Švajcarske,

  SR Njemačke,Turske, Finske i Norveške


Upiti o visokom obrazovanju l.jpg

Upiti o visokom obrazovanju

 • Upiti o provjeri statusa visokoškolskih ustanova i stečenih kvalifikacija – nivo studija, dužina trajanja i prava koja daje stečeni nivo obrazovanja

 • Upiti o uslovima upisa i studiranja stranih studenata na univerzitetima u BiH

 • Koordinaciona uloga Ministarstva civilnih poslova BiH


Upiti me unarodnih organizacija l.jpg

Upiti međunarodnih organizacija

 • Upiti Savjeta Evrope,UNESCO-a,Međunarodne asocijacije studenta i dr.;

 • Upiti o strukturi obrazovanja u BIH,kretanju studenta u toku određenih akademskih godina po naučnim oblastima, statističkim podacima o broju studenata, nastavnika i saradnika po visokoškolskoj ustanovi, kao i o broju priznatih javnih i privatnih visokoškolskih ustanova


Registar normativnih akata u kontekstu priznavanja diploma l.jpg

Registar normativnih akata u kontekstu priznavanja diploma

 • Prikupljanje informacija o procesu priznavanja diploma uključujući relevantna zakonska akta

 • Istraživanje sporazuma relevantnih za priznavanje diploma


Slide13 l.jpg

Prezentovanje informacija o aktivnostima Projekta na zvaničnoj web adresi Ministarstva civilnih poslova BiH – www.mcp.gov.ba

 • Upoznavanje šire javnosti o radu i aktivnostima Projekta, kao i neophodnosti reforme visokog obrazovanja

  Ministarstvo civilnih poslova BiH

  Vilsonovo šetalište 10

  71 000 Sarajevo

  Tel. 033 655 339

  Fax 033 713 956

  Kontakt osoba – Svjetlana Biloš (svjetlana.bilos@mcp.gov.ba)


Uspostava internet linka sa enic naric mre om www enic naric net l.jpg

Uspostava internet linka sa ENIC – NARIC MREŽOM (www.enic – naric.net)

 • Uključivanje ENIC centra BiH u postojeću ENIC – NARIC mrežu, koja predstavlja sveobuhvatnu bazu o sistemu visokog obrazovanja u državama potpisnicama Lisabosnke konvencije


Studijske posjete i seminari l.jpg

Studijske posjete i seminari

 • Studijska posjeta ENIC centru Estonije i Finske u organizaciji Savjeta Evrope i Evropske komisije – avgust 2005.godine

 • Prvi i drugi regionalni ENIC trening u okviru zajedničkog Projekta Savjeta Evrope i Evropske komisije “Modernizacija menadžmenta i upravljanje kapacitetima Univerziteta u BiH” – avgust 2005.godine

 • Seminari i forumi koji tretiraju problematiku visokog obrazovanja

  (WUS Austria, Savjet Evropa i Evropska komisija, Univerzitet u Sarajevu)

 • Sastanci Radne grupe za visoko obrazovanje

 • Učešće u projektu Evropske komisije i Savjeta Evrope “Jačanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini” i projektu Evropske unije

  “Razvoj institucija i kapaciteta obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini”


Hvala l.jpg

HVALA!


ad
 • Login