Obvladovanje generičnih rizikov na projektih razvoja programske opreme - PowerPoint PPT Presentation

Obvladovanje generi nih rizikov na projektih razvoja programske opreme
Download
1 / 16

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Obvladovanje generičnih rizikov na projektih razvoja programske opreme. Pripravila: Irena Krajnc, NKBM. Kratka vsebina. Statistika Izvedba projektov Vzroki za uspeh in neuspeh projektov Upravljanje z uporabniškimi zahtevami Pomanjkljivo sodelovanje z uporabniki

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Obvladovanje generičnih rizikov na projektih razvoja programske opreme

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obvladovanje generi nih rizikov na projektih razvoja programske opreme

Obvladovanje generičnih rizikov na projektih razvoja programske opreme

Pripravila: Irena Krajnc,NKBM


Kratka vsebina

Kratka vsebina

 • Statistika

  • Izvedba projektov

  • Vzroki za uspeh in neuspeh projektov

 • Upravljanje z uporabniškimi zahtevami

  • Pomanjkljivo sodelovanje z uporabniki

  • Razvoj uporabniških zahtev

  • Upravljanje s spremembami

 • Projektno vodenje

  • Podpora vodstva in sponzorstvo projekta

  • Upravljanje s tveganji

  • Strokovno znanje in zasedba vlog v projektnem teamu

 • Nadzor projekta

  • Generalni indikatorji statusa projekta

  • Opozorilni znaki in korektivne akcije

  • Bazični ukrepi za vzpostavitev kontrole projekta


 • Izvedba projektov

  Izvedba projektov

  • Povprečna prekoračitev sredstev je za velike organizacije 178%, za srednje 182% in za majhne 214%

  • Povprečna prekoračitev rokov je za velike organizacije 230%, za srednje 209% in za majhne 239%

  • Povprečen % dokončanih funkcionalnosti je za velike organizacije 42%, za srednje 65% in za majhne 74%


  Vzroki za uspeh

  Vzroki za uspeh

  Vzroki za uspeh % vprašanih Skupina

  Sodelovanje uporabnikov 15.9 % A

  Podpora in sponzorstvo vodstva 13.9 % B

  Čiste in stabilne uporabniške zahteve 13.0 % B

  Ustrezno planiranje 9.6 % B

  Realistična pričakovanja 8.2 % A

  Krajša obdobja 'mejnikov' 7.7 % B

  Usposobljen team 7.2 % C

  Jasno lastništvo projekta 5.3 % AB

  Jasna vizija in cilji projekta 2.9 % AB

  Trdo delo teama 2.4 % C

  Ostali vzroki 13.9 % C


  Vzroki za neuspeh

  Vzroki za neuspeh

  Vzroki za neuspeh % vprašanih Skupina

  Pomanjkljivo sodelovanje z uporabniki 12.8 % A

  Nepopolne zahteve in specifikacije 12.3 % A

  Spreminjajoče se zahteve in specifikacije 11.8 % A

  Pomanjkanje podpore in sponzorstva vodstva 7.5 % B

  Nekompetentnost teama 7.0 % C

  Pomanjkanje sredstev 6.4 % B

  Nerealistična pričakovanja 5.9 % A

  Nejasni cilji 5.3 % B

  Nerealistično postavljanje rokov 4.3 % AB

  Nepreizkušena tehnologija 3.7 % C

  Ostalo 23.0 % D


  Pomanjkljivo sodelovanje z uporabniki

  Pomanjkljivo sodelovanje z uporabniki

  • Kritični dejavnik

   • kdo je pravi in odgovorni uporabnik.

   • uporabniške zahteve

  • Pogoste napake

   • spregledamo razliko med skupinami uporabnikov (vodje, operativci)

   • prevelika ‘kreativnost’ programerjev

   • nepotrebno obremenjevanje programja

   • vključitev šele v uporabniškem testu - t.i. sprožilec – poraba časa in stroški projekta začnejo nekontrolirano naraščatiprav v tej točki.

  • Preprečevanje:

   • vgrajevanje manjših, uporabniško orientiranih neformalnih revizij

   • razmerje med odpravljenimi in obstoječimi težavami.


  Razvoj uporabni kih zahtev

  Razvoj uporabniških zahtev

  • Proces definiranja zahtev

   • zbiranje kandidatov za zahteve

   • specificiranje zahtev

   • analiza zahtev

   • razvrščanje zahtev po njihovi pomembnosti

 • Predvidevanje in občutek za posledice

  • kaj se lahko zgodi zanesljivo, verjetno ali zelo malo verjetno

  • kakšne analize bo mogoče pridobiti iz podatkov čez nekaj let

  • s katerimi zunanjimi subjekti je IS povezan

  • kako občutljiv bo naš sistem za spremembe od zunaj


 • Upravljanje s spremembami

  Upravljanje s spremembami

  • dobro definirane uporabniške zahteve

  • discipliniranje uporabnikov

  • 'Change board'

   • v kakšni meri se bo produkt izboljšal,

   • koliko uporabnikov potrebuje novo oz. spremenjeno funkcionalnost

   • kakšni so ti uporabniki (operativni ali pisarniški delavci, ki si lahko pomagajo tudi z drugimi orodji)

   • stroški

   • podaljšanje trajanja projekta

   • časovno zaporedje

   • ali jo je mogoče združiti

   • vpliv na stabilnost produkta

   • dodatni viri


  Podpora vodstva in sponzorstvo projekta

  Podpora vodstva in sponzorstvo projekta

  • večinoma formalne narave

  • močna ( vsaj formalno ) na začetku projekta, skozi življenjsko dobo projekta pa vedno bolj popušča

  • možna menjava vodstva

  • premajhno znanje vodstva s področja poslovne informatike in vodenja projektov

  • potrebno je poznavanje vsaj generalnih indikatorjev statusa projekta


  Strokovno znanje in zasedba vlog v projektnem teamu

  Strokovno znanje in zasedba vlog v projektnem teamu

  • V fazi razvoja uporabniških zahtev je narejenih cca 20 % 'GO – NO GO' odločitev(Stroški za odpravo napake od 1: 50 do cca 1 : 200 )

   • primerni visoko strokovno usposobljeni razvijalci

   • neizkušeni člani teama - opazovalci in kot neformalni revizorji rezultatov

 • V fazi designa, kodiranja in testiranja

  • neizkušeni člani teama lahko oz. morajo v teh fazah aktivno sodelovati

  • okrepiti zasedbo

 • Strokovne funkcije nadzora projekta

  • izkušen kader


 • Generalni indikatorji statusa projekta

  Generalni indikatorji statusa projekta

  • pogostost menjave planov/mejnikov

  • doslednost v organizacijski strukturi projekta v primerjavi z originalnimi plani

  • nihanja v projektni zasedbi in ocene velikosti sistema

  • težavnost pristopa do informacij o projektu

  • količina nadur za doseganje posameznega cilja

  • nivo poznavanja in kontroliranja podrobnosti razvijanega sistema s strani projektnega vodje in sponzorja projekta


  Opozorilni znaki in korektivne akcije

  Opozorilni znaki in korektivne akcije

  • problemi z zahtevami in specifikacijami

   • število uporabniških zahtevkov, ki še niso specificirani je višje od povprečja na podobnih projektih in ne upada

   • število postavljenih uporabniških vprašanj je višje od števila odgovorjenih oz. narašča

   • veliko število modifikacij že izdelanih specifikacij

   • veliko število zahtevkov za spremembe oz. naraščanje števila

 • problemi z designom sistema

  • število razvitih komponent sistema je manjše kot je predvideno v planu za to fazo - slabe smernice vodje teama, neizkušenost razvijalcev, nova tehnologija oz. pogoste spremembe zahtevkov


 • Opozorilni znaki in korektivne akcije1

  Opozorilni znaki in korektivne akcije

  • problemi z implementacijo sistema

   • število kodiranih, testiranih in integriranih komponent sistema je manjše kot je predvideno v planu za to fazo

   • število kodiranih, testiranih in integriranih komponent sistema je dosti večje kot je predvideno v planu za to fazo

   • odpravljene napake se znova pojavljajo

 • problemi pri testiranju sistema

  • faza testiranja je zaradi zakasnitev predhodnih faz občutno skrajšana

  • nizka količina odkritih napak


 • Opozorilni znaki in korektivne akcije2

  Opozorilni znaki in korektivne akcije

  • problemi pri planiranju razvoja

   • razvojne aktivnosti so neenakomerne, storilnost pade takoj po doseganju mejnika

    • osebje dela na projektu samo delno

   • konstantno zamikanje rokov

    • strokovnost teama je bila precenjena oz. smernice niso dovolj stabilne

   • zamik rokov zaradi zamenjave članov teama

    • dva nova člana z visokim nivojem znanja in izkušenj namesto vsakega ključnega člana

    • ena oseba namesto neizkušenegačlana teama, znanje in izkušnje vsaj en nivo višje


  Bazi ni ukrepi za vzpostavitev kontrole projekta

  Bazični ukrepi za vzpostavitev kontrole projekta

  • Ustavitev trenutnih aktivnosti na prizadetem delu sistema in ocenitev škode

  • Zmanjšanje števila osebja na upravljiv nivo

  • Zamenjava članov teama z izkušenimi razvijalci

  • Zaključek predhodnih (!) aktivnosti

  • Povečanje in razširitev vodstvenega nadzora

  • Povečanje števila vmesnih produktov

  • Zmanjšanje obsega projekta

  • Revizija projekta z neodvisnimi revizorji in UPOŠTEVANJE njihovih priporočil


  Zaklju ek

  Zaključek

  • Vprašanja in odgovori


 • Login