Vizija razvoja
Download
1 / 15

VIZIJA RAZVOJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

VIZIJA RAZVOJA. Pripremili: Povjerenstvo Stručnog vijeća Željka Šemper, prof. defektolog Ravnateljica: Ružica Bosak Kevešević, prof. defektolog Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Prilaz T. Špoljara 2, 10 040 Zagreb. Telefon: 01 29 11 665, 01 29 11 667

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VIZIJA RAZVOJA' - omar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vizija razvoja

VIZIJA RAZVOJA

Pripremili:

Povjerenstvo Stručnog vijeća

Željka Šemper, prof. defektolog

Ravnateljica: Ružica Bosak Kevešević, prof. defektolog

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

Prilaz T. Špoljara 2, 10 040 Zagreb

Telefon: 01 29 11 665, 01 29 11 667

Fax: 01 29 11 673, 01 29 11 667

e-mail:[email protected]


Swot analiza snage
SWOT ANALIZA SNAGE

 • kvalitetan stručni kadar – defektolozi, psiholozi, logoped, socijalni radnik, nastavnici, fizioterapeuti, radni terapeuti, medicinske sestre

 • velika funkcionalno izgrađena zgrada s bazenom i sportskom dvorana

 • osigurano financiranje od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (osim za investicijsko održavanje zgrade)

 • radionice za provođenje praktične nastave ( urarska, krojačka, pletačka, obućarska) – urarska najopremljenija u Zagrebu

 • suvremeno opremljene informatička i grafičke radionice

 • dobra prometna povezanost

 • vježbaonica za studente nekoliko zagrebačkih fakulteta

 • veliki broj izvannastavnih sekcija u kojima korisnici/ učenici stječu konkretne dodatne vještine za život


Swot analiza slabosti ne samo na e
SWOT ANALIZA SLABOSTI (ne samo naše)

 • slaba komunikacija s domicilnom sredinom korisnika/učenika(CZSS, zavodi za zapošljavanje, gospodarske komore,…)

 • ograničeni izbor propisanih obrazovnih programa primjerenih učenicima s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima verificiranih od strane MZOŠ

 • zapošljavanje nastavnika nedovoljno educiranih za potrebe učenika s motoričkim poremećajima

 • roditelji korisnika- ne postoje mehanizmi kojima bi se roditeljima odredila barem minimalna obveza suradnje sa stručnim radnicima ustanove za vrijeme boravka djeteta na rehabilitaciji

 • nepostojanje sustavne suradnje s volonterima


Swot analiza prilike i mogu nosti
SWOT ANALIZA PRILIKE I MOGUĆNOSTI

 • pozitivni zakonski propisi-treba ih do kraja iskoristiti

 • sve veća naklonjenost medija

 • sve prisutniji proces edukacijske integracije- patronaža

 • sve veći broj djece s težim i višestrukim oštećenjima - stručni kadar

 • razvoj civilnog društva- aktivna uloga osoba s motoričkim poremećajima-suradnjom možemo unaprijediti djelatnost ustanove i kvalitetu življenja ove skupine osoba s invaliditetom

 • međunarodne obveze koje je RH preuzela vezano uz izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom- KONVENCIJA,…


Swot analiza pote ko e
SWOT ANALIZA POTEŠKOĆE

 • ustanova socijalne skrbi sa školom !!!

 • komunikacija s dva ministarstva – MZSS i MZOŠ

 • komunikacija na razini grad i/ ili ministarstvo

 • visoka cijena specijaliziranih pomagala za osobe s motoričkim oštećenjima

 • zatvorenost ERF-a u pružanju novih spoznaja i metoda stručnjacima na terenu

 • nepostojanje standarda u sustavu socijalne skrbi

 • nepostojanje ujednačenog radnog vremena u direktnom radu s korisnicima (osim u nastavi)

 • nabava pojedinih roba i usluga – nužno najjeftiniji dobavljač/ponuđač


Vizija centra zadr ati kolu
VIZIJA CENTRA ZADRŽATI ŠKOLU

 • podržati edukacijsku i svaku drugu integraciju kad god je to moguće, uz uvjet da u okruženju postoje svi preduvjeti da se dijete ili mlada osoba dobro osjeća i bude uspješna

 • jedan dio korisnika s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima uvijek će trebati posebne uvjete školovanja koji se mogu pružiti jedino u instituciji-smatramo opravdanim i nadalje zadržati obrazovne programe

 • osuvremenjivanje postojećih i uvođenje novih edukacijskih i rehabilitacijskih programa

   uspješnije zapošljavanje

  aktivna integracija/inkluzija

  senzibiliziranje uže i šire zajednice

 • neki korisnici nisu mogli savladavati obrazovni program

  • uvođenje programa osposobljavanja za samostalan život mladeži s višestrukim oštećenjima-motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima s lakom do umjerenom mentalnom retardacijom

 • obrazovanje odraslih-osobe s motoričkim oštećenjima nastalim kao posljedice različitih trauma i bolesti


 • Vizija centra pobolj ati pru anje socijalnih usluga
  VIZIJA CENTRAPOBOLJŠATI PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

  • pružanje podrške redovitim školama u kojima su integrirana djeca s motoričkim poremećajima

  • pružanje podrške biološkim i udomiteljskim obiteljima-savjetovanje vezano uz socijalno-pravnu zaštitu, psihološku, pedagošku i medicinsku pomoć

  • provođenje radno-okupacijskih aktivnosti na različitim lokacijama u gradu

  • pružanje smještaja i različitih rehabilitacijskih programa učenicima koji pohađaju nastavu u drugim školama

  • za korisnike/učenike s motoričkim poremećajima u kombinaciji sa socijalno neprihvatljivim ponašanjima osigurati izdvojen smještaj i primjerene metode rehabilitacije


  Vizija centra pobolj ati pru anje socijalnih usluga1
  VIZIJA CENTRAPOBOLJŠATI PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

  • omogućiti privremeno stanovanje uz podršku za korisnike koji su završili školovanje i zapošljavaju se

  • omogućiti stanovanje uz podršku za korisnike koji ne mogu ostati u svojoj obitelji ili je nemaju – eventualno osnivanje zaklade roditelja

  • intenzivirati suradnju s

   • lokalnom zajednicom

   • zavodima za zapošljavanje

   • centrima za socijalnu skrb

   • udrugama invalida


  Vizija centra informati ki sustav
  VIZIJA CENTRA INFORMATIČKI SUSTAV

  • pripremiti informatičku opremu (nabava, instalacija, softveri,edukacije,…) za povezivanje u sustav socijalne skrbi

  • suvremeno opremljene informatička učionica, grafička radionica i stručne službe


  Vizija centra pobolj ati postoje u infrastrukturu
  VIZIJA CENTRA POBOLJŠATI POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU

  • potrebna temeljita sanacija instalacija – električnih, vodovodnih, kanalizacijskih i instalacija centralnog grijanja (uključujući i zamjenu radijatora)

  • nužno provođenje plinifikacije (lož – ulje je neisplativo)

  • urediti sanitarne čvorove

  • izvršiti adaptaciju kuhinje i pripadajućih prostora

  • izvršiti djelomičnu sanaciju krova

  • zamijeniti preostali dio vanjske stare i dotrajale drvene stolarije

  • obnoviti/staviti novu fasadu


  Vizija centra nu no je i
  VIZIJA CENTRA NUŽNO JE I

  • zamijeniti dio unutarnje stolarije

  • urediti dio podova

  • zamijeniti velik dio namještaja

  • potpuno i temeljito urediti spavaonice, boravke , učionice, zajedničke prostore,…


  Do sada smo uspjeli
  DO SADA SMO USPJELI…

  • u potpunosti urediti muški odjel

  • postaviti protuklizne podne obloge na rampama

  • pribaviti suvremenu informatičku opremu

  • u potpunosti urediti jedan od većih hodnika

  • zamijeniti veliki dio vanjske stolarije

  • sanirati bazen i obnoviti sportsku dvoranu

  • nabaviti dio namještaja i opreme

  • urediti parkiralište i postaviti ogradu

  • učiniti još puno “velikih sitnica”

  • u skladu s financijskim mogućnostima maksimalno se stručno usavršavati i doeducirati


  Kako bismo postigli misiju centra
  …KAKO BISMO POSTIGLI MISIJU CENTRA

  BITI UGLEDAN, PRIZNAT, PREPOZNATLJIV CENTAR U KOJEM ĆE DJECA, MLADI I ODRASLI S MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA I KRONIČNIM BOLESTIMA

  U FUNKCIONALNO OPREMLJENOM PROSTORU

  KROZ SUVREMENE EDUKACIJSKE I REHABILITACIJSKE PROGRAME,

  UZ INDIVIDUALNI I GRUPNI PRISTUP,

  VODSTVO VRHUNSKIH STRUČNJAKA,

  U PRIJATELJSKOM I PROFESIONALNOM OZRAČJU

  POSTIZATI

  OPTIMALNO POSTAVLJENE REHABILITACIJSKE CILJEVE.  ad