Adriatic Institut
Download
1 / 26

2008 Index ekonomske slobode - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Adriatic Institut u partnerstvu s The Heritage Foundation najavljuje 2008 Index Ekonomske Slobode The Wall Street Journal The Heritage Foundation. 2008 Index ekonomske slobode. The Wall Street Journal The Heritage Foundation. Ekonomska sloboda - definicija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2008 Index ekonomske slobode' - ghalib


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Adriatic Institut u partnerstvu s The Heritage Foundation najavljuje2008 Index Ekonomske SlobodeThe Wall Street JournalThe Heritage Foundation


2008 index ekonomske slobode

2008 Index ekonomske slobode

The Wall Street Journal

The Heritage Foundation


Ekonomska sloboda definicija
Ekonomska sloboda - definicija

 • Pojedinci su slobodni raditi, proizvoditi, trošiti i investirati na način koji oni žele, i ta sloboda je istovremeno zaštićena od strane države i nije ograničena od strane države

 • Izostanak državne prisile ili ograničenja nad proizvodnjom,

  distribucijom ili potrošnjom dobara i usluga osim onog koje

  je neophodno za građane da zaštite i održe samu slobodu.

 • Ekonomska sloboda – osobna sloboda, slobodna razmjena, sloboda tržišnog takmičenja, zaštita osoba i imovine

 • Državno uplitanje u tržište povrh zaštite osoba i vlasništva – rizik uništavanja ekonomske slobode


Zna enje ekonomske slobode
Značenje ekonomske slobode

 • “Ekonomska sloboda je preduvjet političke slobode.” Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju

 • Empirijske studije pokazuju - što je ekonomska sloboda pojedine zemlje veća, to je ekonomski rast te zemlje viši


2008 index ekonomske slobode1
2008 Index ekonomske slobode

 • Ocjene 0-100%

 • Viša ocjena – veća ekonomska sloboda

 • 80-100% - slobodna ekonomija

 • 70-79.9% - uglavnom slobodna ekonomija

 • 60-69.9% - umjereno slobodna ekonomija

 • 50-59,9% - uglavnom neslobodna ekonomija

 • 0 - 50% - represivna ekonomija


Hrvatska ekonomska sloboda
Hrvatska ekonomska sloboda

 • Hrvatska – 54.6% slobodna

 • “Uglavnom neslobodna” ekonomija

 • Pad:

  • 55. mjesto 2006. g.

  • 109. mjesto 2007.g., revidirano na 123. mjesto

  • 113. mjesto 2008. g.

 • 113. mjesto od 157 zemalja svijeta

 • 37. mjesto od 41 zemlje u Europi


2008 index ekonomske slobode represivne kategorije hrvatska
2008 Index ekonomske slobode Represivne kategorije - Hrvatska

 • Ocjene represivne ekonomije: veličina države, vlasnička prava i vladavina prava, sloboda od korupcije

 • Na samoj granici represivne ekonomije: sloboda ulaganja i radna sloboda


80 -100% slobodna

70 – 79.9% uglavnom slobodna

60 – 69.9% umjereno slobodna

50 – 59.9% uglavnom neslobodna

0 – 49.9% represivna


80 -100% slobodna

70 – 79.9% uglavnom slobodna

60 – 69.9% umjereno slobodna

50 – 59.9% uglavnom neslobodna

0 – 49.9% represivna


2008 index ekonomske slobode sloboda poslovanja 58 1
2008 Index ekonomske slobodeSLOBODA POSLOVANJA – 58.1%

 • Dobivanje poslovnih licenci – 22 procedure i 255 dana (WB) – više od svjetskog prosjeka

 • Opterećujuća i netransparentna administrativna regulativa – posebno na lokalnom nivou

 • Nacionalno regulatorno okruženje ograničava slobodu započinjanja, djelovanja i zatvaranja poduzeća

 • Zatvaranje poduzeća je relativno jednostavno


2008 index ekonomske slobode trgovinska sloboda 87 6
2008 Index ekonomske slobode TRGOVINSKA SLOBODA – 87.6%

 • Prosječna carinska stopa - 1.2% u 2005.

 • Necarinske barijere:

  • Ciljana ograničenja na uvezene poljoprivredne proizvode

  • Carinska administracija koja može biti neefikasna i sklona korupciji

  • Striktno testiranje,

  • Zahtjevi za certifikacijom za pojedine uvoze


2008 index ekonomske slobode fiskalna sloboda 68 8
2008 Index ekonomske slobode FISKALNA SLOBODA — 68.8%

 • Najviša stopa poreza na dohodak - 45%

 • Porez na dobit - 20%

 • Udio poreznog prihoda (dohodak, dobit i PDV) u postotku BDP-a - 26.4%


2008 index ekonomske slobode veli ina dr ave 28
2008 Index ekonomske slobode VELIČINA DRŽAVE — 28%

 • Ukupni državni rashodi vrlo visoki

 • Državna potrošnja - 49% BDP-a

 • Država doprinosi povećanju inozemnog duga koji iznosi više od 80 posto BDP-a

 • Privatizacija sporo napreduje


2008 index ekonomske slobode monetarna sloboda 78 8
2008 Index ekonomske slobode MONETARNA SLOBODA — 78.8%

 • Inflacija - rel. niskih 3.1% za 2004 – 2006

 • Neprestani problemi:

  • Kontrola cijena - država

  • Poduzeća u vlasništvu države – utjecaj na cijene

 • Promjene cijena nekih 30 proizvoda moraju biti predana na odobrenje Ministarstvu ekonomije


2008 index ekonomske slobode sloboda ulaganja 50
2008 Index ekonomske slobode SLOBODA ULAGANJA — 50%

 • Strani ulagači - jednaka prava i status kao i domaći ulagači

 • Složena i spora birokracija

 • Nedostatak transparentnosti pravnog sustava

 • Državne potpore poduzećima

 • Osobna i politička lojalnost mogu nadvladati ekonomsku vrijednost

 • Brojna ograničenja u poslovanju s deviznim računom - državno odobrenje se zahtjeva u pojedinim slučajevima

 • Privatizacijski fond – 1012 tvrtki, spora privatizacija

 • Ulazak portfolio investicija predmet su državnih uvjeta


2008 index ekonomske slobode financijska sloboda 60
2008 Index ekonomske slobodeFINANCIJSKA SLOBODA — 60%

 • Financijski sustav je stabilan i konkurentan

 • Privatizacija i regulatorno poboljšanje vratilo povjerenje u bankarski sektor

 • Financijska regulativa usklađena s EU standardima

 • Država posjeduje 98% Hrvatske poštanske banke i Hrvatsku banku za obnovu i razvoj

 • Croatia osiguranje, u državnom vlasništvu - najveći igrač u sektoru osiguranja - 47% imovine


2008 index ekonomske slobode vlasni ka prava 30
2008 Index ekonomske slobodeVLASNIČKA PRAVA — 30%

 • Hrvatska je na dnu Europske ljestvice

 • Bolja jedino od BiH i Bjelorusije

 • Dijeli mjesto s Rusijom, Ukrajimon, Bugarskom, Rumunjskom, Albanijom i Makedonijom

 • Pravosudni sistem pod najvećim utjecajem korupcije

 • Sudski sistem je nezgrapan i neefikasan

 • Poslovni sporovi mogu ostati neriješeni godinama

 • Investitori: ugovornu arbitražu obaviti izvan Hrvatske

 • Unatoč zakonskoj zaštiti prava intelektualnog vlasništva, država ne uspjeva zaštiti ta prava u potpunosti


2008 index ekonomske slobode sloboda od korupcije 34
2008 Index ekonomske slobodeSLOBODA OD KORUPCIJE — 34%

 • Percepcija korupcije je značajna

 • 69. mjesto od 163 zemalja u Indexu percepcije korupcije za 2006, Transparency International

 • Pravosudni sustav, zdravstvo, lokalna samouprava, financiranje političkih stranaka, javna administracija i ekonomske državne agencije


2008 index ekonomske slobode radna sloboda 50 5
2008 Index ekonomske slobodeRADNA SLOBODA — 50.5%

 • Nefleksibilno tržište rada

 • Zakonska ograničenja zaposlenja priječe zapošljavanje i rast produktivnosti

 • Trošak zapošljavanja radnika u dijelu koji ne obuhvaća plaću je visok

 • Otpuštanje viška radnika je relativno skupo

 • Radno zakonodavstvo nameće ponovnu obuku ili premještaj prije otpuštanja radnika

 • Trošak otpuštanja radnika stvara averziju prema riziku – inače bi tvrtke zaposlile više radnika i rasle


Najslobodnije zemlje 2008 index ekonomske slobode
Najslobodnije zemlje 2008 Index ekonomske slobode

1. Hong Kong

2. Singapur

3. Irska

4. Australija

5. SAD

6. Novi Zeland

7. Kanada

8. Čile

9. Švicarska

10. Velika Britanija


Najmanje slobodne zemlje 2008 index ekonomske slobode
Najmanje slobodne zemlje 2008 Index ekonomske slobode

148. Venezuela

149. Bangladeš

150. Bjelorusija

151. Iran

152. Turkmenistan

153. Burma

154. Libija

155. Zimbabve

156. Kuba

157. Sjeverna Koreja


Regija europe 41 zemlja najslobodnije 2008 index ekonomske slobode
Regija Europe (41 zemlja): Najslobodnije - 2008 Index ekonomske slobode

1. Irska

2. Švicarska

3. Velika Britanija

4. Danska

5. Estonija

6. Nizozemska

7. Island

8. Luxemburg

9. Finska

10. Belgija


Regija europe najmanje slobodne 2008 index ekonomske slobode
Regija Europe: Najmanje slobodne2008 Index ekonomske slobode

36. Moldova

37. Hrvatska

38. Bosna i Hercegovina

39. Ukrajina

40. Ruska Federacija

41. Bjelorusija


Dr daniel mitchell the cato institute
Dr. Daniel MitchellThe Cato Institute

 • “Izvješća i ekonomske studije o Hrvatskoj jasno otkrivaju problemska područja kao što je veličina države, preko 50% BDP-a – koja direktno doprinosi povećanoj korupciji i koči ekonomski rast; manjak vlasničkih prava i visoke porezne stope te komplicirani porezni sistem koji odvraća od rada, štednje i investicija. S regionalnim poreznim takmičenjem koje se pojačava na Balkanu i flat tax-om od čak 10%, Hrvatska treba ozbiljno razmotriti uvođenje niske stope flat taxa.


Ai preporuke
AI Preporuke

 • Judicial reform and combating corruption

 • Reduce government spending – eliminate subsidies

 • Government reform

 • Privatization

 • Tax reform

 • Labor law reform

 • Pension reform

 • Healthcare reform

 • Educational reform

 • Public tenders, IT administration

 • Open economy


Dr milton friedman

“Ekonomska sloboda je

preduvjet političke

slobode.”

Dr Milton Friedman

Dobitnik Nobelove nagrade

za ekonomiju

(1912-2006)


ad