Napoleonin valtakauden uudistukset
Download
1 / 6

Napoleonin valtakauden uudistukset - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Napoleonin valtakauden uudistukset. Napoleonin lainsäädäntö (1804-1810) länsimaisen yhteiskunnan perusperiaatteiden kiteyttäjänä: Taustalla Ranskan vallankumous (1789); Taustasyyt? Maailmanhistorian käännekohta; uuden ajan alku;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Napoleonin valtakauden uudistukset' - geoff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Napoleonin valtakauden uudistukset
Napoleonin valtakauden uudistukset

Napoleonin lainsäädäntö (1804-1810) länsimaisen yhteiskunnan perusperiaatteiden kiteyttäjänä:

 • Taustalla Ranskan vallankumous (1789);

 • Taustasyyt?

 • Maailmanhistorian käännekohta; uuden ajan alku;

 • Valistuksen kauden uudistukset Euroopassa (Preussin siviililaki 1794 oli ”välivaiheen” laki);

 • Taustalla klassillinen tilanne, jossa yhteiskunnallinen todellisuus oli ajanut olemassa olevien instituutioiden ja lainsäädännön ohi;

 • Sääty-yhteiskunnan eriarvoisuutta pönkittäneet rakenteet joutuivat valistusajattelijoiden kritiikin kohteeksi. Yhdenvertaisuuden toteuttaminen eri elämänalueilla oli keskeinen vaatimus;

 • Sääty-yhteiskunnasta teollistuvaan markkinatalousyhteiskuntaan


Preussin yleinen maanlaki 1794
Preussin yleinen maanlaki (1794)

 • Valistuksen kauden kodifikaatiot (vrt. absolutismi);

 • Pyrkimykset laaja-alaiseen oikeuden uudistamiseen;

 • 1794 laki ”välivaiheen” kodifikaationa;

 • Ajatus rationaalisesti lainsäätäjästä: pyrkimys aukottomaan ja kaikenkattavaan sääntelyyn;

 • Vanhakantaiset piirteet: systematiikka, kasuistisuus;

 • Modernit piirteet: lakisidonnaisuuden ja yksityisen omistusoikeuden vahvistaminen;

 • Epäluottamus tuomareita kohtaan;

 • Yhteiskunnallisten valtasuhteiden kompromissi!


Napoleonin oikeudelliset uudistukset
Napoleonin oikeudelliset uudistukset

 • Vallankumouksesta tasavallan kautta Napoleonin yksinvaltaan (1799, 1804-1814)

 • Ihmisoikeuksien julistus (1789), perustuslaki (1791); monarkiasta tasavaltaan, kansalaisten oikeudet, yhdenvertaisuuden periaate;

 • Hallinnon keskittäminen, verotuksen tehostaminen;

 • Kodifikaatiot 1804-1810;

 • Modernin oikeuden synty;

 • Napoleonin henkilökohtainen panos huomattava (erityisesti avioeroa koskeva sääntely)


Code civil 1804
Codecivil 1804

 • Yksi maailmanhistorian merkittävimmistä kodifikaatioista: oikeuden ”pyhä kirja”!

 • 2281 artiklaa, 464 sivua;

 • Kielellisesti loistava;

 • Siihen koottiin pohjoisranskalaista tapaoikeutta ja roomalaisvaikutteista Etelä-Ranskan oikeutta;

 • Systematiikka klassinen: henkilöt, esineet, velvoitteet (sopimukset);

 • Pyrkimys aukottomuuteen, kaikenkattavaan sääntelyyn.

 • Tulkintakielto. Epäluottamus tuomareihin!


Code civil sis lt ja reseptio
CodeCivil (sisältö ja reseptio)

 • Yhdenvertaisuuden periaate;

 • Sopimusvapaus;

 • Yrittämisen vapaus (elinkeinovapaus);

 • Oikeussubjektien määrän kasvu;

 • Tavoitteena ennustettavuus ja oikeusvarmuus taloudellisissa suhteissa;

 • Vallankumouksen saavutukset säilyivät, vaikka Napoleonin jälkeinen Eurooppa siirtyi ”taantumuksen aikaan”;

 • Napoleon otettiin vastaan uudistusten airuena;

 • Laaja reseptio eri puolille Eurooppaa ja Euroopan ulkopuolelle (Latinalainen Amerikka, Aasia);

 • Miksi? Laki kiteytti markkinatalouden perusperiaatteet selkeästi. Siksi lailla oli ”tulevaisuus puolellaan.”


Kirjallisuutta
Kirjallisuutta

 • Abulafia, David: The Great Sea: A Human history of the Mediterranean (2011);

 • Björne, Lars; Oikeusjärjestelmän kehityksestä (1979);

 • Van Caenegem, R.C.: EuropeanLaw in the Past and the Future (2002);

 • Jyränki, Antero: Lakien laki (1989);

 • Kekkonen, Jukka: Muutos ja jatkuvuus – näköaloja oikeushistoriaan (2003);

 • Kekkonen, Jukka: Kontekstuaalinen oikeushistoria (2008);

 • Ylikangas, Heikki: Miksi oikeus muuttuu? (1983);


ad