Duann Hayatmzdaki Yeri Ve nemi
Download
1 / 66

İ dris YAVUZYİĞİT - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dua’nın Hayatımızdaki Yeri Ve Önemi. İ dris YAVUZYİĞİT. idrisyavuzyigit@hotmail.com. Duanın tanımı. Dua kelime olarak, çağırmak, seslenmek, istemek, talep etmek anlamlarına gelir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

İ dris YAVUZYİĞİT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dris yavuzy t

Duann Hayatmzdaki Yeri Ve nemi

dris YAVUZYT

idrisyavuzyigit@hotmail.com


Dris yavuzy t

Duann tanm

Dua kelime olarak, armak, seslenmek, istemek, talep etmek anlamlarna gelir.

Kavram olarak dua, Allahn ycelii karsnda insann aczini ve zafiyetini itiraf etmesi, sevgi ve sayg ile Onun ltuf, nimet ve yardmn, dnya ve ahirette nimetler ve iyilikler ihsan etmesini; zerindeki sknt, dert ve belay gidermesini; gnah, hata ve kusurlarn balamasn dilemesi; yalvarp yakarmas ve Ona hlini arz edip niyazda bulunmas demektir.


Dris yavuzy t

Kuranda Dua Kelimesi

Dua, kul ile sonsuz kudret sahibi olan Allah arasnda bir kpr ve diyalogdur. nsanlarn Allahtan talebini ifade eder.

Kuranda yer alan dua kelimesi ve onun trevleri, ar (nid)(sr, 17/52), stine / Birinden yardm isteme (Bakara, 2/23), Sz (kavl) (Arf, 7/5), stifhm / Bir eyi sormak, anlamak istemek (Enfl, 8/24), stekte bulunmak, yalvarmak (sul) (Bakara, 2/186), badet (Enm, 6/71), man (Furkn, 25/77) Allaha yakar, insann ihtiya ve isteklerini arz ederek Allahn ltfunu dileme, arma, seslenme, davet etme, ibadet etme, yardma arma gibi anlamlarda kullanlmtr.

Kuran da baz kelimelerde dua anlamna gelmektedir: badet (Mmin, 40/60), Salt (Tevbe, 9/103), Nid (Enbiya, 21/83), Kavl (Sd, 38/35; l-i mrn, 3/38), Tazarru (Enm, 6/42), Sul, stine (Ftiha, 1/5), stise (Enfl, 8/9), stifr (Nh, 71/10), stize (Hd, 11/47), Tvbe (Hd, 11/61)ve zikr.


Dris yavuzy t

Allaha El An Ki,

nnze Yollar Alsn!


Dris yavuzy t

Dua Ftratn Gereidir

Dua ile insan, dorudan doruya Allaha ba vurmakta ve Onunla konumaktadr.

Dua,Allah ile konuarak insann kendi durumu hakknda bilinli olmasdr.

nsanlar hayatlar boyunca, stesinden gelemeyecekleri birok eylerle karlamakta, keder, sknt, acz ve mitsizliklere maruz kalmaktadrlar.

Dua, insanda ftr bir olgudur. Bu sebepledir ki, btn dinlerde mevcuttur. stn bir varla inanan her insan u veya bu ekilde dua eder.


Dris yavuzy t

Her ey Allah Tesbih Eder

Yedi gk, yer ve bunlarn iinde bulunanlar Allah tespih ederler. Her ey Onu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onlarn tespihlerini anlamazsnz. O, halmdir (hemen cezalandrmaz, mhlet verir), ok balayandr. (sra, 17/44)


Dris yavuzy t

Kuranda Duann nemi

Baz kimseler Efendimize gelerek Allah hakknda bilgi istemi, yle demilerdi:

-Rabbimiz yakn mdr, ona gizlice yalvaralm? Yoksa uzak mdr, ona baralm? Onlarn bu sorusunu, Allah, Peygamberine indirdii bu ayetle cevaplandryor:

Kullarm sana, beni sorduunda (syle onlara): Ben ok yaknm. Bana dua ettii vakit dua edenin dileine karlk veririm. O halde (kullarm da) benim davetime uysunlar ve bana inansnlar ki doru yolu bulalar. (Bakara, 2/186)


Dris yavuzy t

Allah Bize Bizden Daha Yakndr

Biz ona ah damarndan daha yaknz.

(Kaaf, 50/16)


Dris yavuzy t

Kuranda Duann nemi

De ki: "Sizin duanz olmasayd Rabbim size deer verir miydi? Fakat siz gerekten yalanladnz; artk (bunun azab da) kanlmaz olacaktr."(Furkan, 25/77)

Rabbiniz yle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. nk bana ibadeti brakp byklk taslayanlar aalanarak cehenneme gireceklerdir (Mmin, 40/60).


Dris yavuzy t

Kuranda Duann nemi

yleyse, dini yalnzca O'na halis klanlar olarak Allah'a dua (kulluk) edin; kafirler ho grmese de. (Mmin, 40/14)


Dris yavuzy t

Hadislerde Duann nemi

Dua ibadetin (z) ta kendisidir.

(Tirmiz, Deavt, 2; bk. bnMce, Dua, 1; EbDavut, Salt, 358)

Dua, rahmet (kaplarn aan) bir anahtardr.

(Tirmiz, Daavt, 1, No: 3371. V, 456.)

En faziletli ibadet, duadr

(Hkim, Deavt, I, 491)

Allaha duadan daha deerli bir ey yoktur.

(bnHbbn, Edye, No: 870; Ahmed, II, 362; Tirmiz, Deavt, 1; bnMce, Dua, 1)


Dris yavuzy t

Hadislerde Duann nemi

Ey Allah kullar! Size dua etmenizi tavsiye ederim.

(Hkim, Deavt, I, 493; Tirmiz, Deavt, 102)

Duay terk etmek isyandr, gnahtr.

(Heysem, Edye, 2, No: 17194)

Dua etmekte aciz olmayn,

nk dua eden hibir insan helk olmaz.

(bnHbbn, Edye, No:871; Hkim, Deavt, I, 494)


Dris yavuzy t

Hadislerde Duann nemi

Dua, mminin silahdr,

dinin direidir,

gklerin ve yerin nurudur.

(Hkim, Deavt, No: 1812; Heysem, Edye, 5, No: 17198)

Dua ibadetin zdr

(Tirmiz, Daavt,1,No:3371.V,456.)


Dris yavuzy t

Peygamberimizin Hayatnda Dua

 • Dua, Hz. Peygamberin Hayatnn Tamamnda Kendini Gstermitir.

 • Sabah kalktnda dua ile kalkm

 • Abdestinde dua, namaznda dua etmitir.

 • Mmin kardeini grm ona selam vererek dua etmi

 • Evlenen birisine rastlam, bereket duas etmi,

 • hayrl evlatlar, nesiller, helal ve temiz kazanlar iin dua etmi.

 • Yeni elbise alm onu dua ile giymi,

 • yolculua kacanda dua etmi,

 • Yolculuktan dnnce yine dua etmi

 • Btn gnahlar affedildii halde yine dua etmi, af ve mafiret dilemi

 • Hastalandnda ifasnn Allahtan biran evvel gelmesi iin dua etmi,

 • Verilen nimete kretmi, dua etmi

 • Borlarn edas, dertlerin devas iin dua etmi,

 • Sava meydannda zafer iin dua etmi

 • Gnahkarlarn aff iin dua etmi.


Dris yavuzy t

Allah Dua Etmeyene Gazap Eder

Kim Allaha dua etmezse, Allah ona gazap eder.

(Tirmiz, Deavt, 2; bnMce, Dua, 1)


Dris yavuzy t

Dua eden kimse, Allah ve Peygamberin emrine uymu, ibadet etmi, Allah anm ve sevgisini kazanm olur.


Dris yavuzy t

Duann Fonksiyonlar

 • Dua, lh Bir Emirdir

 • Dua, Dinin Direidir

 • Dua, badettir

 • Dua, Tevbedir

 • Dua, Allahn Yceliini Tanmaktr

 • Dua, Kalbin Miracdr

 • Dua, Szn Sertacdr, zdr

 • Dua, Allah Katnda ok Deerlidir

 • Dua, Rahmet Kaplarn Aan Bir Anahtardr

 • Dua, Mminin Manev Silahdr

 • Dua, Gnaha Kar Kalkandr

 • Dua, nsann her zaman muhtatr

 • Dua, Allaha Halini Arzdr

 • Dua, Aczin tiraf Edilmesidir

 • Dua, Mslmann Huzur Ve Mutluluk Kaynadr.

 • Dua, nsann Maddi Ve Manevi Refahna Vesiledir.

 • Dua Allahn rzasn kazanmann ifresi ve cennet yurdunun anahtardr.

 • Dua, kuldan Rabbine ykselen kulluk nianesi, Rabden kula inen rahmetin simgesidir.

 • Dua, Allah ile kul arasnda olan mnasebetin tam odak noktasdr.


Dris yavuzy t

Duada Zaman

 • Mslman, her zaman dua yapabilir, ancak baz ay, gn ve gecelerde / vakitlerdeyaplan dualarn kabul olaca ile ilgili hadisler vardr.

 • Kadir, Berat, Mirac, Regaip Gecelerinde Yaplan Dualar

 • Cuma Gn Ve Gecelerinde Yaplan Dualar

 • Gecenin Son Vaktine Doru Yaplan Dualar

 • Aylarda Yaplan Dualar

 • ftar Vaktinde Yaplan Dualar

 • Arefe Gn Yaplan Dualar

 • Bayram Gecelerinde Yaplan Dualar

 • Ezan Okunduu Ve Kamet Getirildii Zaman Ve Ezan le Kamet Arasnda Yaplan Dualar

 • Namazda, Secde Hlinde Yaplan Dualar

 • Farz Namazlarn Akabinde Yaplan Dualar

 • Kbeyi Grnce Yaplan Dua


Dris yavuzy t

Duada Zaman

" "

EbHreyre (r.a): "Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:

"Her gece, Rabbimiz gecenin son te biri girince, dnya semasna iner ve; "Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir ey istemise onu vereyim, kim bana istifarda bulunursa ona mafirette bulunaym" der.

(Buhari, Tevhid 35, Teheccd 14, Daavat 13)


Dris yavuzy t

Duada Zaman

 • :

 • "Be gece vardr ki onlarda yaplan dualar geriye evrilmez.

 • Recebin ilk (Cuma) gecesi,

 • abann ortasnda bulunan gece,

 • Cuma gecesi,

 • Ramazan Bayram gecesi

 • Kurban Bayram geceleridir.(Beyhaki, Snen, uabl-man)


Dris yavuzy t

Duada Zaman

:

"Denildiki: "EyAllah'nResl! En ziyadedinlenmeye (vekabule) mazharolanduahangisidir?""Geceninsonundayaplanduailefarznamazlarn

ardndanyaplandualardr!" diyecevapverdi."

(Tirmiz, Daavt 78, (V, 527)

KulunRabbine en yaknolduu an, secdedebulunduuandr. O haldesecdehalindebolcaduaediniz (Mslim, Salt, 42. I,350)


Dris yavuzy t

Duada Mekan

Evde, caddede, sokakta, i yerinde, tarlada ksaca, tuvalet gibi ibadete elverili olmayan yerler ile kumarhane ve meyhane gibi gnah ilenen meknlarn dnda her yerde dua edilebilir.

Bununla birlikte Kbe ve cami gibi ibadet yerlerinde, Arafat ve Mzdelife gibi mbarek meknlarda yaplan dualar daha faziletlidir.

Mesel Peygamber Efendimiz; Medinedeki Mescid-i Nebevde klnan bir rekat namazn, Mescid-i Haram dndaki dier mescitlerde klnan bin rekat namaza denk olduunu Mescid-i Haramda klnan namazn ise dier mescitlerde klnan namazlardan yz bin kat daha fazla sevap olduunu bildirmitir.

Dua da bir ibadet olduuna gre Mescid-i Haramda, Mescid-i Nebevde, Mescid-i Aksada yaplan dualar daha faziletli ve makbul olur.


Dris yavuzy t

Fiil Dua

Mevlna yle diyor:

Allah cmerttir, ama

arpa ekene de buday vermez.


Dris yavuzy t

Fiil Dua

Dil ile yaplan dua olduu gibi fiili dua da vardr. Mslman dili ile istedii eylerin gereklemesi iin varsa sebeplere de ba vurmak durumundadr.

Fiil ve hl ile yaplan dua, kiinin ulamasn arzu ettii eyin olumasn gerekli klan sebeplere bavurmasdr. iftinin tarlasn srp tohumunu ekmesi, bakmn yapp onu sulamas fiille yaplan bir duadr. rnn elde edilmesi iin gerekli olan bu sebeplere bavuran ifti, Allahm! zerime den gerekli sebeplere bavurdum. Senden rzk istiyorum diye dua etmi demektir.


Dris yavuzy t

Fiil Dua

Korkarak ve umarak Ona dua edin. Muhakkak kiAllhn rahmeti, ilerini en gzel biimde yapanlara yakndr. (Arf, 7/56)

Ayette, Allahn rahmetinin muhsin olanlara yakn olduu aka beyan edilmektedir. Muhsin; iman edip slih amelleri Allah gryormu gibi en gzel biimde yapan kimseye denir. Dolaysyla bir insan, elinden gelen btn gayretleri gsterdikten, istedii eyin zeminini hazrladktan sonra neticeyi dua ederek Allahtan istemelidir.


Dris yavuzy t

Fiil Dua

ocuk sahibi olmak isteyen bir kimsenin evlenmesi;salk ve fiyet isteyen bir kimsenin yemesine imesine, scaa, soua ve salk kurallarna dikkat etmesi; zengin olmak isteyen kimsenin ok almas, bir snavda baarl olmak isteyen kimsenin snava iyi hazrlanmas, tarlasndan, bandan ve bahesinden bol rn almak isteyen kimsenin bana, bahesine ve tarlasna iyi bakmas, gerektiinde sulamas ve gbrelemesi gerekir.

Evlenmeden ocuk sahibi olmay, salk kurallarna uymadan salkl kalmay, almadan zengin olmay, iyi hazrlanmadan bir snavda baarl olmay, gerekli emei harcamadan bol rn almay istemek snnetllha aykrdr.


Dris yavuzy t

Fiil Dua

ledii gnahlarnn affn isteyen bir kimsenin, ey Rabbim! Beni affet, bala diye yalvarmas szl dua, gnahlar terk edip Allahn emrine ynelmesi, iledii gnahlara bir daha dnmemesi ve slih ameller ilemesi, fiil duadr.

Allah, peygamberimizin szl ve fiil duasn kabul etmi, Mslmanlar dmandan korumutu. Peygamberimiz (s.a.s.), Bedir savanda gerekli btn asker tedbirleri aldktan sonra yardm etmesi iin Allaha dua etmi, Allah da bin melekle yardm etmitir. (Enfl, 8/9-11)

Fatih stanbulu fethetmek iin dua etmi ama gemileri de karadan yrtmtr.


Dris yavuzy t

Fiil Dua

Derdinden kurtulmak isteyen bir hasta dnelim; hasta hem iyilemesi, ifa vermesi iin Allaha dua etmeli, hem de hastal iin gerekli olan tbb arelere bavurmal, doktorlarn tavsiyesine uymal, ila kullanmal, gerektiinde ameliyat olmaldr.

Birinci yaplan, szl dua; ikinci yaplan ise fiil duadr. Tbb arelere bavurmak ile de yetinilmemeli, Derdi Veren Allah Derman Da Verir inanc ile dua edilmelidir.

Eyyb (a.s.), hem szl hem de fiil dua yapmtr.


Dris yavuzy t

Fiil Dua Ve Kavl Dua

Uzun yllar hastalk eken Eyyb (a.s.), hastalnn iyilemesi ve skntsnn giderilmesi iin Allaha yle dua eder:

(Ey Peygamberim!) Eyybu da hatrla. Hani o Rabbine, phesiz ki ben derde uradm, sen merhametlilerin enmerhametlisisin diye yalvarmt. (Enbiya, 21/83; bk. Sd, 38/41) Yce Allah, Eyyb Peygamberin duas zerine hastalnn iyilemesi iin;

Ayan (yere) vur, ite ykanacak ve iilecek serin (bir su). (Sd, 38/42)

Bunun zerine Eyyb (a.s.) ayan yere vurur, kan sudan ier ve bu su ile ykanr, neticede i ve d btn hastalklar iyileir. (Enbiya, 21/84) Yce Allah, bu rnei, ibadet/dua eden kullar iin bir t olduunu bildirmektedir:

(Bu), ibadet eden / dua eden btn kullar iin bir ttr. (Enbiya, 21/84)


Dris yavuzy t

Duay Kabul Eden Allahtr

Kullarm, sana benden sorarlarsa (onlara syle): Ben (onlara) yaknm. Dua eden, bana dua ettii zaman onun duasna karlk veririm. O hlde onlar da bana karlk versin (benim arma uysun)lar, bana inansnlar ki, doru yolu bulmu olalar. (Bakara, 2/186)

phesiz Rabbim dualar iitendir.

(brhim, 14/39)


Dris yavuzy t

Dualar Sadece Allah Kabul Eder

Yahut dua ettii zaman darda kalma kim yetiiyor da ktl (onun zerinden) kaldryor ve sizi (eskilerin yerine) yeryznn sahipleri yapyor? Allah ile beraber baka bir tanr m var? Ne de az dnyorsunuz? (Neml, 27/62)

Rabbiniz yle dedi: Bana dua edin, duanza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aalanm bir halde cehenneme gireceklerdir (Mmin, 40/60)


Dris yavuzy t

Dualarn Kabl

De ki: "Ey kendilerine ktlk edip ar giden kullarm! Allahn rahmetinden midinizi kesmeyin. Dorusu Allah gnahlarn hepsini balar. nk O, balayandr, merhametlidir." (Zmer, 53)


Dris yavuzy t

Dualarn Kabl ekilleri

Allaha dua eden herhangi bir insan yoktur ki duas kabul edilmi olmasn.

Gnah ilemedii, yaknlar ile ilikisini kesmedii ve isteinde acele etmedii srece Allah ona ya dnyada istediini hemen verir veya isteini ahirete brakr ya da duas nispetinde gnahlarn balar.

Sahabe, Ey Allahn elisi! Nasl acele edilir? diye sordular. Hz. Peygamber, Kulun, Rabbime dua ettim de duama icabet etmedi, demesidir buyurmutur. (Tirmiz, Deavt, 13)


Dris yavuzy t

Dua bir ibadet olduu iin onun esas karl ahirette verilecektir.

Dolaysyla, dnya hayatna ynelik talepleri karlanmayan kii, duam kabul edilmedi dememelidir. nk onun duasna verilecek karlk, ahirete braklm olabilir.


Dris yavuzy t

Dualarn Kabul in

Kul, gnah talep etmedike veya sla-i rahmin kopmasn istemedike duas icbet grmeye (kabul edilmeye) devam eder (Mslim, Zikr , 25. III, 2096.)


Dris yavuzy t

Haramla Yaplan Dua Kabul Edilmez

:

Allah yolunda seferler yapm, st ba tozlanm bir adam ellerini semaya kaldrarak, Ya Rabbi Ya Rabbi diye yalvaryor.

Oysa yedii haram, itii haram, giydii haram, gdas haramdr.Byle birisinin duas nasl kabul olur?

(Mslim, Zekat,19 No: 1015. I,703.)


Dris yavuzy t

Her ey Allahtan stenir

.

Sizdenherkes, ihtiyalarnntamamnRabbindenistesin, hattakopanayakkabbanavarncayakadaristesin

(Hind, Ali el-Mttak b. Hsameddn, Kenzl-UmmalfSnenil-Akvlvel-Efl, No:3139. II,65. Halep, tarihsiz.)


Dris yavuzy t

Duas Kabul Edilenler

 • Peygamberlerin Yapm Olduklar Dualar(Hz. Eyyb, Ynus, Zekeriya, Sleyman)

 • Orulu Kimsenin Duas

 • dil Devlet Bakannn Duas

 • Mazlumun Duas

 • Misafirin Duas

 • Anne-babann ocuklarna Duas

 • Mminlerin Yzlerine Ve Gyaplarnda Birbirlerine Yaptklar Dua

 • sm-i Azm le Yaplan Dua

 • Hac Ve Umre Yapanlarn Duas

 • Allah Yolunda Cihat Eden Gazilerin Duas


Dris yavuzy t

Duas Kabul Edilenler

Her mslmann kabul olan bir duas vardr.

(Heysem,Edye, 10, No: 17215)

"

"Rabbnz; kullar ellerini kaldrp kendisinden bir ey istedikleri zaman onlar bo evirmekten haya eder.

(Tirmizi, Daavat, 121)


Dris yavuzy t

Duas Kabul Edilenler

:

.

Hi ek ve phe yok ki kimsenin yapt dua kabul edilir: Misafirin duas ve zulme uram (Mazlum) kimsenin duas ve Anne-babann ocuklarna yapt dua,.

(Eb Davud, Salt, 364; Tirmiz, Deavt, 48)


Dris yavuzy t

Duas Kabul Edilenler

kimsenin duas reddedilmez: ftar edinceye kadar orulu kimsenin,dil devlet bakannn ve mazlumun duas. Allah, mazlumun duasn bulutlarn zerine kaldrr ve o dua iin sema kaplarn aar ve zzetime yemin ederim ki belli bir sre de olsa mutlaka sana yardm edeceim buyurur.

(Tirmiz,Deavt, 115,129)


Dris yavuzy t

Duas Kabul Edilenler

:

Bir mslmann, yannda bulunmayan din kardeine yapaca dua kabul olunur. Bir kimse din kardeine hayr dua ettike, yannda bulunan grevli bir melek ona, duan kabul olsun, ayn eyler sana da verilsin diye dua eder.

(Riyazs-Salihin, Hadis No: 1498)

Hi phesiz en sratli kabul edilen dua, bir mminin bir mmine gyabnda yapt duadr.

(EbDavud, Salt, 364; Buhr, Edebl-Mfred, No:623)


Dris yavuzy t

Duas Kabul Edilenler

Allah yolunda cihat eden gaziler, hac ve umre yapanlar Allahn elileridir. Kendisine dua ederlerse dualarna icabet eder, Ondan bir ey isterlerse onlara verir.

(bnMce, Menasik, 5)


Dris yavuzy t

Duann Usul Ve daplar

 • Duaya Ez Besmele, Allaha Hamd ve Peygambere Salt le Balanmal

 • Duadan nce Tvbe ve stifar Edilmeli

 • Eller Semaya Almal ve Dua Sonunda Yze Srlmeli

 • Esm-i Hsn le Dua Edilmeli

 • Mbarek Gn ve Geceler Tercih Edilmeli

 • hls le ve Bilinli Olarak Yaplmal

 • Kabul Olacana nanlarak Dua Edilmeli

 • Ksk Bir Sesle ve Yalvararak Dua Edilmeli

 • Israrla Dua Edilmeli

 • mit ve Korku inde Dua Edilmeli

 • Meru eyler stenmeli, ll Olunmal, Ar Gidilmemeli

 • Sadece Skntl Zamanlarda Deil, Her Zaman Dua Edilmeli

 • Sadece Allaha Dua Edilmeli

 • Esm-i Hsn, Salih Amel ve Hayrl ler Vesile Edilmeli

 • Dua Sonunda min, Duam Kabul Et Denilmeli, Hz. Peygambere Salt Selm Getirilmeli ve Ftiha Sresi Okunmal


Dris yavuzy t

Duay tenlikle Yapmak

Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aanlar sevmez. (A'raf, 7/55)

Islah edilmesinden sonra yeryznde bozgunculuk yapmayn. Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'n rahmeti ok yakndr.


Dris yavuzy t

Barp armadan Dua

"

Nefislerinize kar merhametli olun. Zra sizler, sar birisine hitap etmiyorsunuz, muhtabnz gib de deil. Sizler gren, iiten, (nerede olsanz) sizinle olan bir Zt'a, Allah'a hitab ediyorsunuz.Dua ettiiniz Zt, her birinize, bineinin boynundan daha yakndr" dedi.

(Buhari, Daavat, 50(6457)


Dris yavuzy t

Kabul Edileceine nanarak Dua

"Dua ettiiniz zaman kabul olunacana inanarak du edin. Bilmi olunuz ki, gafletle yaplan dualar Allah kabul etmez."

(Tirmizi, Daavat, 66(3816)


Dris yavuzy t

nsana bir zarar dokunduu zaman, gnlden katkszca ynelmi olarak Rabbine dua eder. Sonra ona kendinden bir nimet verdii zaman, daha nce O'na dua ettiini unutur ve O'nun yolundan saptrmak amacyla Allah'a eler komaya balar. De ki: "nkrnla biraz (dnya zevklerinden) yararlan; nk sen, atein halkndansn." (Zmer, 39/8)


Dris yavuzy t

.

man edenler ve salih amellerde bulunanlar da, Rableri onlar imanlar dolaysyla altndan rmaklar akan, nimetlerle donatlm cennetlere yneltip-iletir (hidayet eder). Oradaki dualar: "Allah'm, Sen ne ycesin"dir ve oradaki dirlik temennileri: "Selam"dr; dualarnn sonu da: "Gerekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ndr." (Yunus, 10/9-10)


Dris yavuzy t

En Faziletli Dua

Allahn fazlndan isteyin, nk Allah kendisinden bir ey istenmesini sever. En faziletli ibadet (dua edip) bir skntnn kalkmasn beklemektir.

(Tirmiz, Deavt, 116)


Dris yavuzy t

Duada Israr Etmek

Biriniz dua edip bir ey istedii zaman ok istesin. nk o, Rabbinden istiyor (Onun nimeti, keremi ve ltfu ok ve boldur).

(bnHbbn, Edye, No: 889)

Biriniz dua ettii zaman istediini ok ve byk istesin. nk Allaha hibir ey byk ve ok gelmez.

(bnHbbn, Edye, No: 896)


Dris yavuzy t

Kabul Edileceine nanarak Dua

.

Kabul edileceine kesin olarak inanarak Allaha dua ediniz ve biliniz ki, Allah gafil bir kalpten gelen duay kabul etmez" (Tirmzi, Davt, 66. V, 517.)

.

Dua ettiiniz zaman, steinizi kesin olarak isteyin. Allahm! Dilersen beni affeyle, dilersen bana merhamet eyle demeyiniz. nk Allah zorlayacak herhangi bir g yoktur (Buhr, Davt, 21, VII, 153)


Dris yavuzy t

Dua Sonras Elleri Yze Srmek

- -

Hz. Peygamber dua ederken ellerini kaldrdnda onlar yzne srmedike indirmezdi. (Tirmizi, Daavt, 11.V, 463-464)


Dris yavuzy t

Peygamberimizden rnek Dualar

Allahm! Senden hidayet, takva, iffet ve gnl zenginlii istiyorum. (Mslim, Dua, 72; Tirmiz, Deavt, 9)

.

Allahm! beyaz elbiseyi kirden temizlediin gibi kalbimi gnahlardan arndr, hatalarm kar ve dolu suyuyla temizle. (Buhr, Ezn 89. I,181)


Dris yavuzy t

Peygamberimizden rnek Dualar

Abdullah ibn-i Amir (R.a)Pyegamber (sav)yle dua ettiini slemitir:

"Allah'm! rpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olmayacak duadan sana snrm."

(Tirmizi, Daavat 69(3819)


Dris yavuzy t

Peygamberimizden rnek Dualar

Medineli mslmanlardan Eb mme adl sahabyi mescitte kederli bir ekilde otururken gren Reslullah (s.a.s.), ona; Namaz vakti deil, niin mescitte oturuyorsun? diye sorar. Sahb; zntlerim ve borlarm sebebiyle buradaym, ey Allahn Resl! diye cevap verir.

Bunun zerine Peygamberimiz (s.a.s.); Sylediin zaman, Allahn zntn ve borlarn giderecei bir dua reteyim mi sana? der. Sahb; Evet, ret ey Allahn elisi! karln verir. Peygamberimiz (s.a.s.) de ona u duay retir ve akam-sabah okumasn tavsiye eder:

Allahm! Kederden ve hznden Sana snrm, acizlikten ve tembellikten Sana snrm, korkaklktan ve cimrilikten Sana snrm, bor altnda ezilmekten ve insanlarn kahrndan Sana snrm.

Sahab; Hz. Peygamberin rettii duay okudum; Allah da zntm ve borlarm giderdi demitir. (Eb Davud, Salat, 367)


Dris yavuzy t

Alimlerimiz Diyor Ki:

Hasan- Basri Hz. Der ki:

Ey insanlar! Dualarnz kabul olunmaz diye korkmuyorum.

Dua etmez hale gelmenizden korkuyorum.

Vehb B. Mnebbih der ki:

Amelsiz dua edenin rnei, yaysz ok atan gibidir.

Kii doktora gittii zaman doktor her zaman hastaya hastann istedii ilac vermez. Hastann hastalna uygun ilac verir.

Ata B. EbiRabah der ki:

Kul defa Ya rab deyince Allah teala ona nazar eder ve duasn kabul buyurur.


Dris yavuzy t

airlerimiz Diyor Ki:

Her an geer, her var ger, kalr hak,

Sen hep hak ile beraber olmaya bak

Ziya Paa

Kimsesiz kimse olmaz,

Kimsenin vardr kimsesi,

Kimsesiz kaldm medet!

Ey kimsesizler kimsesi


Dris yavuzy t

krler Olsun

Yal Kadn Olduka Dini Btn Bir nsanm Her Sabah Kapsnn nne kar Ve Bara Bara Dua Edermi "Allahm Bize Verdiklerin in Sana krler Olsun" Ve Ardndan Her Seferinde De Yan Komusunun Sesi Duyulurmu: " Allah Yok Kadn Allah Yok!!!"

Yal Teyze Ne Kadar Sinirlense De Yine Her Sabah Dua Edermi,teki Komu Da nadndan Her Seferinde Ona yle Barrm.. Neyse.. Bir Aksam, Komusu Yal Teyzeye Bir Oyun Etmeye Kalkm..Markete Gidip Bir Sr Meyve Sebze Ekmek Vs. Alp Torbalara Doldurmu,Yal Teyzenin Kapsnn nne Brakm...

Ertesi Sabah Teyze Kapy Ap Da Yiyecekleri Grnce ok arm Ve Sevinle Barm: -"Sana krler Olsun Allahm,Bu Gnderdiin Yiyecekler in Sana krler Olsun!!!"

Ve Aacn Arkasndan Onu Seyreden Komusu Seslenmi: -" Allah Yok Kadn Allah Yok!!! O Yiyecekleri Ben Aldm!!!"

Yal Teyze Hi stifini Bozmam "Yce Allahm Sana Ne Kadar kretsem Azdr!!!! Hem Bu Yiyecekleri Gndermisin Hem De Parasn eytana detmisin!!!"


Dris yavuzy t

EN GZEL DUA

Bir baba ile oul oltalarn gl kenarna atp otele dndler. Bir saat sonra gittiklerinde oltaya drt be baln takldn grdler. ocuk: Ben balklarn oltaya taklacaklarn biliyordum, dedi. Babas sordu: Nereden biliyordun? Dua ettim de onun iin, dedi ocuk. Cevaptan babas honuttu. Oltay yeniden hazrladlar, kisi de hallerinden memnun le yemei yemek iin otele dndler. Yemekten sonra gle gittiler. Yine birka balk yakalanmt. ocuk: Byle olacan biliyordum, dedi. Nereden biliyordun?

- Dua ettim de onun iin. Baba oul oltay tekrar gle att ve otele gittiler. Yatmadan nce, gle gidip oltaya baktklarnda bu defa bir tek baln bile oltaya taklmadn grdler. ocuk yine ama bu kez: - Ben oltaya balk gelmeyeceini biliyordum, dedi. Babas gelecek cevab tahmin eder gibi sordu:- Nereden biliyordun? - Dua etmedim de onun iin, dedi ocuk. - Niin dua etmedin. Cevap enfesti ve asl merak edilen de oydu. - Oltaya yem takmay unuttuun aklma geldi de ondan. Baln da, nehrin de, oltann da, insann da sahibi Allah'tr.


Dris yavuzy t

Birisi her gece Allah anyor, O'na dua ediyordu.. Bir gn eytan ona dedi ki: Ey Allah ok anan kii !Btn gece Allah deyip armana karlk seni buyur eden var m? Sana bir tek cevap bile gelmiyor, daha ne zamana kadar dua edeceksin?

Adamn gnl krld, ban yere koydu ve uyudu. Ryasnda ona yle dendi: Kendine gel uyan! Niye duay, zikri braktn? Neden usandn?

Adam: Buyur diye bir cevap gelmiyor ki, kapdan kovulmaktan korkuyorum dedi.

Bunun zerine dendi ki ona: Senin Allah demen, O'nun buyur demesi sayesindedir... Senin yalvarn, Allahn senin ruhuna haber uurmasndandr...

Senin abalarn, areler araman, Allahn seni kendine yaklatrmas, ayaklarndaki balar zmesindendir

Senin korkun, sevgin, midin Allahn ltfununkemendidir Senin her Yarabb demenin altnda, Allahn buyurdemesi vardr... Gafilin, cahilin can, bu duadan uzaktr... nk Yarabb demeye izin yok ona...Aznda da kilit var, dilinde de... Zarara ugrad zaman, alayp, szlamasn diye Allah ona dert, ar, sz, gam, keder vermedi... Bununla anla ki, Allah'a dua etmeni, O'nu arman saglayan dert, Dnya saltanatndan daha iyidir...

Dertsiz dua soguktur. Dertliyken yaplan dua gnlden kopar... Mesnevi


Dris yavuzy t

Bir gn ok fakir giyimli bir kadn yznde bir hznle manava girer.Dkkan sahibine mahup bir ekilde yaklar. Kocasnn ok hasta olduunu,alamaz duruma dtn ve yedi ocuu ile birlikte a kaldklarn ve yiyecee ihtiyalar olduunu syler. Manav ona ters bir ekilde bakarak derhal dkkann terk etmesini ister.Kadn ailesinin ihtiyalarn dnerek:

- Ltfen efendim der. paramz olur olmaz getirip borcumu deyeceim.

Manav kendisine bir kredi aamayacan nk onun eski mterisi olmadn,kendisinde bir hesabnn bulunmadn syler.

O srada dkkann dnda bekleyen bir mteri ikisinin arasnda devam eden bu konumay dinlemektedir.eriye girerek manava yaklar ve: ben o kadnn almak istediklerine kefilim der. ailesinin ihtiyac olan eyleri ona ver.

Bunun zerine manav ok isteksiz bir ekilde kadna dner ve bir alveri listen var myd? Diye sorar.Kadn evet efendim der. tamam der manav. imdi onu terazinin u kefesine koy,onun arlnca dier kefeye istediklerinden koyacam

Kadn bir an duraklar,sonra ban nne eer ve antasn aarak zerine bir eyler karalanm bir kat parasn kartr ve manavn kendisine gsterdii kefeye zenle brakrken ba hala ne eiktir.


Dris yavuzy t

Manavn ve dier mterinin gzleri terazinin kefesine dikilirken hayretle bymtr.Manav mteriye dnerek,ksk bir sesle inanamyorum der.nanlacak gibi deildir.

Mteri manava glerken manav oktan dier kefeye eline geeni doldurmaya balamtr ama nafile,dier kefeyi yerinden bile kprdatamamtr.

Terazinin kefesi artk zerindekileri alamayacak kadar doldurduunda aresiz hepsini bir torbaya doldurarak kadna verir.aknlkla zerinde bir eyler iziktirilmi kad eline alr ve okur.Bir de bakar ki orda bir alveri listesi yoktur.Sadece bir dua yazldr.

Neye ihtiyacm olduunu ancak sen bilirsin Kendimi senin ellerine teslim ediyorum.

Manav ta gibi bir sessizlie brnmtr.Kadn kendisine teekkr ederek dkkandan ayrlr.Mteri manavn eline bir miktar para tututururken her kuruuna dedi der.Daha sonra manav terazisinin kefelerinin krlm olduunu grr.

Bizim iin hibir bedeli,masraf ve karl olmayan,gzel bir hediyedir.


Dris yavuzy t

 • MELEKLER BZE DUA EDYOR

 • Tvbe Edene Melekler Du Eder

 • Mmin Kardeimize Gyabnda Du Ettiimiz Zaman Melekler Du Eder

 • Allah Yolunda Mal Harcayan Kiiye Melekler Du Eder

 • Abdestli Olarak Namaz Vaktini Bekleyene Melekler Du Eder

 • Camide lk Safta Duran Kiiye Melekler Du Eder

 • Saflarn Sa Tarafnda Duran Kiiye Melekler Du Eder

 • Orulu Olan Kiinin Yannda Bakalar Yiyip tikleri Zaman, O Orulu Kiiye Melekler Du Eder

 • Hastay Ziyaret Edene Melekler Du Eder

 • Har Suresinin Son Ayetini Sabah Ve Akam Namazndan Sonra Okuyan Kimseye Melekler Du Eder

 • Abdestli Ve Zikir zere Yatana Melekler Du Eder

 • Zikir Halkalarna Devam Edenlere Melekler Du Eder


Dris yavuzy t

Kendinize beddua etmeyiniz;ocuklarnza beddua etmeyiniz; mallarnza da beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildii zamana denk gelir de Allah bedduanz kabul ediverir.

(Riyazs-Salihin, Hadis No: 1500)


Dris yavuzy t

HAZIRLAYAN

dris YAVUZYT

idrisyavuzyigit@hotmail.com

Dadakent Merkez Camii Imam Hatibi

HAZIRLAYAN

dris

YAVUZYT

idrisyavuzyigit@hotmail.com


ad
 • Login