I “ Projekta apraksts ” II “ Partnerība ” - PowerPoint PPT Presentation

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
Download
1 / 20

 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 . –2013 .gadam PRAKTISKAIS SEMINĀRS “ Kā izstrādāt labu projekta iesniegumu ?”. I “ Projekta apraksts ” II “ Partnerība ”. Apvienotais tehniskais sekretariāts info @latlit.eu. 1 9.janvāris , Saldus 21 .janvāris , Līvāni. I Darba lapa

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

I “ Projekta apraksts ” II “ Partnerība ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


I projekta apraksts ii partner ba

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013.gadamPRAKTISKAIS SEMINĀRS “Kā izstrādāt labu projekta iesniegumu?”

 • I “Projekta apraksts”II “Partnerība”

Apvienotais tehniskais sekretariāts

info@latlit.eu

19.janvāris, Saldus

21.janvāris, Līvāni


I projekta apraksts ii partner ba

I Darba lapa

Projekta apraksts


1 labs projekta nosaukums k

1. Labs projekta nosaukums. KĀ?

 • Projekta nosaukums – projekta vizītkarte

 • Vārdu izvēle, kas skaidri atspoguļo projekta virzienu. Paši svarīgākie vārdi sākumā, mazāk svarīgi – beigās.

 • Izvairīties no liekvārdības

Labs nosaukums – atklāj projekta ideju!

3


1 vai is ir labs projekta nosaukums

1. Vai šis ir labs projekta nosaukums?

Lieki vārdi

Nav loģikas

Saīsinājumi

Pareizrakstības kļūdas

Nosaukums nosaukumā

Grūti saprotams

 • Establishment of Cooperation systems between sport facilities in Latvia–Lithuania Cross border region

 • Harmonious Cross Border Co-operation in traffic safety of LV-LT border regions

 • Development of infrastructure and services for entrepreneurship “Innovative Border”

 •  Improvement of water quality in small settlements Vriclava (LV) and Sauginiai (LT)

 •  Continuance of Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation in Protection of Population and Environment

4


2 projekta sais nosaukums

2. Projekta īsais nosaukums

 • LVLTMARINEImprovement of the labor force competitiveness in Latvia–Lithuania Maritime Sector

 • Mid-Baltics CraftCross-border network of craft as promoter of attractiveness of Latvia–Lithuania borderlands

 •  Museum AccessDevelopment of Accessible and Attractive Museums in Zemgale and Northen Lithuania

 • THESPIRITOFCURONIASport games THESPIRITOFCURONIA of Curonian region in Skuodas and Liepaja

 • RCBR Reconstruction of the Latvia–Lithuania cross border road Blankenfelde – Vaineikiai

5


3 priorit tes un virzieni

3. Prioritātes un virzieni

Tikai viens atbalsta virziens!

3.Projektu konkurss:

I Prioritāte

1.Atbalsta virziens: Uzņēmējdarbības, darba tirgus, pētniecības un tehnoloģiju attīstības veicināšana

2.Atbalsta virziens: Pierobežas reģionu iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana

II Prioritāte

1.Atbalsta virziens: Sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopīgas pārvaldīšanas uzlabošana

3.Atbalsta virziens: Aktīvas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība (mazi projekti)

Kvalitātes kritēriji

Projekts atbilst Programmas mērķiem

Pārbaudiet atbalstāmās aktivitātes!!!

6


4 projekta ilgums

4. Projekta ilgums

 • Projekta sākuma datums:

 • Radušās vai izmaksātas pirmās izmaksas

 • Ātrākais – nākamā diena pēc Apvienotās uzraudzības un vadības komitejas lēmuma pieņemšanas

 • Vēlākais – viena mēneša laikā no brīža, kad vadošais partneris ir parakstījis finansēšanas līgumu

 • Projekta beigu datums:

 • Sākuma datums + īstenošanas laiks = beigu datums

Viens datums visam projektam!

Projekta sākuma un beigu datums ir ietverts

Finansēšanas līgumā

7


5 ss projekta kopsavilkums

5. Īss projekta kopsavilkums

Pirmais iespaids par projektu!

Publicēts Programmas mājas lapā, izplatīts plašsaziņas līdzekļos

Atbild uz jautājumiem:

 • Kurš (projekta partneri)

 • Kur (īstenošanas vieta)

 • Kāpēc (projekta nepieciešamības pamatojums)

 • Ko (projekta mērķis)

 • Kā (galvenās aktivitātes)

 • Kas (projekta rezultāti un mērķa grupu ieguvumi)

 • un

PĀRLIECINA

NEIZPLŪST DETAĻĀS

ĪSS,

KONKRĒTS

8


6 kop jais projekta bud ets

6. Kopējais projekta budžets

V DARBA LAPA ‘Projekta budžets’

Aizpildās automātiski

9


7 probl ma un pamatojums

7. Problēma un pamatojums

Šeit ir iespēja pārliecināt vērtētāju par projekta nozīmīgumu!!!

 • Problēma, ko vēlaties atrisināt, situāciju – uzlabot.

 • Projekta / partnerības vēsture – vai tā ir aizsākusies kāda iepriekšēja projekta ietvaros?

 • Kāpēc partnerība ir nepieciešama?

Problēma

kopīga / vienāda?

10


7 probl ma un pamatojums ieteikumi

7. Problēma un pamatojums: Ieteikumi

 • Pamatojiet,ne tikai aprakstiet problēmu/situāciju

 • Izvairieties no vispārīgiem stereotipiskiem apgalvojumiem, lietojiet statistikas, pētījumu un citus konkrētus datus

 • Izvēlieties problēmu, kuru jūs varat atrisināt (tā vietā, lai risinātu problēmu, kuru jūs nevarat vai jums nav kompetences un pilnvaru atrisināt)

 • Pamatojiet izvēlēto mērķa grupu nepieciešamību (ne projekta partneru iestādes, ja vien tās nav projekta mērķa grupas)

 • Atbildiet, vai projekta idejai ir pārrobežu raksturs? Vai un kāpēc ideja nevar tikt īstenota atsevišķi nacionālā vai vietējā līmenī?

11


8 m r is un apak m r i

8. Mērķis un apakšmērķi

Ja nezini, kurp dodies,

Kā zināsi, ka esi atnācis?

Iespēja iegūt finansējumu

nav pašmērķis!

 • 1 vispārējs un vismaz 2 apakšmērķi

 • Vispārējs –stratēģiska ilgtermiņa vīzija, nesasniedzama projekta īstenošanas laikā, taču projekts veicina tā sasniegšanu

 • Apakšmerķis– operatīvs mērķis, sasniedzams projekta īstenošanas laikā

REZULTĀTS

PROBLĒMA

APAKŠMĒRĶIS

12


I projekta apraksts ii partner ba

9. Projekta mērķa grupas

 • norādīt, aprakstīt un kvantificēt tiešās projekta mērķa grupas

 • aprakstīt un izskaidrot, kāda būs projekta aktivitāšu tiešā ietekme uz projekta mērķa grupām

 • Ieinteresētās puses:

 • mērķa grupas

 • projekta īstenotāji

 • lēmumu pieņēmēji

 • finanšu līdzekļu turētāji


I projekta apraksts ii partner ba

10.Projekta pieeja un metodoloģija

 • Aprakstiet, kā projekts:

 • Pamatojiet, kāpēc izvēlējāties noteiktas darba pakas, kā tās ir savstarpēji saistītas

 • Investīciju sasaiste ar projekta mērķi/aktivitātēm

PROBLĒMA

MĒRĶI

AKTIVITĀTES

REZULTĀTI

Kvalitātes kritēriji

piedāvātā metodoloģija un pieeja ir atbilstošas projektam kopumā


I projekta apraksts ii partner ba

11.Ietekme uz Programmas mērķiem un attīstības plāniem

 • Aprakstiet saistību starp projekta un Programmas mērķiem

 • Norādiet atbilstību reģionālajiem un/vai vietējiem plānošanas/stratēģiskajiem dokumentiem

Kvalitātes kritērijs

Projekta mērķi ir ietverti reģionālajā un/vai vietējā plānošanas dokumentā


I projekta apraksts ii partner ba

12. Ietekme uz ES politikām un principiem

 • Vai projekts sniedz pozitīvu ietekmi uz:

 • Ilgtspējīgu attīstību

 • Vienlīdzīgām iespējām

 • Konkurētspēju

 • Partnerību

 • Papildinātību

Jaunums:

Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam

Kvalitātes kritērijs

projekts atbilst un sniedz pozitīvu ietekmi uz atbilstošu ES un nacionālo likumdošanu un politiku, kā arī veicina stratēģijas Baltijas jūras reģionam ieviešanu.


I projekta apraksts ii partner ba

13. Pārrobežas ietekme un inovatīvā pieeja

 • Pārrobežas, nevisnacionālā / vietējā īstenošana

 • Ieguvumi pierobežas teritorijai

 • Atšķirības no esošajiem / pastāvošajiem risinājumiem


I projekta apraksts ii partner ba

II Darba lapa

Partnerība


Partner ba 1

Partnerība (1)

 • Norādiet:

 • Katra partnera iesaisti projekta iesnieguma formas sagatavošanā

 • Iesaistīto partneru ieguldījumu

 • Ārpus Programmas teritorijas esošo partneru pamatotību

 • Iesaistīto personālu, darba ilgumu, mēneša algas likmi

 • Nesabalansēta budžeta vai partnerības pamatotību

19


Partner ba 2

Partnerība (2)

 • Trūkumi partnerībā:

 • Nepietiekamas zināšanas par partneriem

 • Nav kopīgas projekta mērķu izpratnes

 • Plānotie projekta ieguvumi un rezultāti nav nepieciešami visiem projekta partneriem

 • Vājš dažu projekta partneru ieguldījums projektā

20


 • Login