Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

I “ Projekta apraksts ” II “ Partnerība ” PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 . –2013 .gadam PRAKTISKAIS SEMINĀRS “ Kā izstrādāt labu projekta iesniegumu ?”. I “ Projekta apraksts ” II “ Partnerība ”. Apvienotais tehniskais sekretariāts info @latlit.eu. 1 9.janvāris , Saldus 21 .janvāris , Līvāni. I Darba lapa

Download Presentation

I “ Projekta apraksts ” II “ Partnerība ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013.gadamPRAKTISKAIS SEMINĀRS “Kā izstrādāt labu projekta iesniegumu?”

 • I “Projekta apraksts”II “Partnerība”

Apvienotais tehniskais sekretariāts

[email protected]

19.janvāris, Saldus

21.janvāris, Līvāni


I Darba lapa

Projekta apraksts


1. Labs projekta nosaukums. KĀ?

 • Projekta nosaukums – projekta vizītkarte

 • Vārdu izvēle, kas skaidri atspoguļo projekta virzienu. Paši svarīgākie vārdi sākumā, mazāk svarīgi – beigās.

 • Izvairīties no liekvārdības

Labs nosaukums – atklāj projekta ideju!

3


1. Vai šis ir labs projekta nosaukums?

Lieki vārdi

Nav loģikas

Saīsinājumi

Pareizrakstības kļūdas

Nosaukums nosaukumā

Grūti saprotams

 • Establishment of Cooperation systems between sport facilities in Latvia–Lithuania Cross border region

 • Harmonious Cross Border Co-operation in traffic safety of LV-LT border regions

 • Development of infrastructure and services for entrepreneurship “Innovative Border”

 •  Improvement of water quality in small settlements Vriclava (LV) and Sauginiai (LT)

 •  Continuance of Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation in Protection of Population and Environment

4


2. Projekta īsais nosaukums

 • LVLTMARINEImprovement of the labor force competitiveness in Latvia–Lithuania Maritime Sector

 • Mid-Baltics CraftCross-border network of craft as promoter of attractiveness of Latvia–Lithuania borderlands

 •  Museum AccessDevelopment of Accessible and Attractive Museums in Zemgale and Northen Lithuania

 • THESPIRITOFCURONIASport games THESPIRITOFCURONIA of Curonian region in Skuodas and Liepaja

 • RCBR Reconstruction of the Latvia–Lithuania cross border road Blankenfelde – Vaineikiai

5


3. Prioritātes un virzieni

Tikai viens atbalsta virziens!

3.Projektu konkurss:

I Prioritāte

1.Atbalsta virziens: Uzņēmējdarbības, darba tirgus, pētniecības un tehnoloģiju attīstības veicināšana

2.Atbalsta virziens: Pierobežas reģionu iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana

II Prioritāte

1.Atbalsta virziens: Sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopīgas pārvaldīšanas uzlabošana

3.Atbalsta virziens: Aktīvas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība (mazi projekti)

Kvalitātes kritēriji

Projekts atbilst Programmas mērķiem

Pārbaudiet atbalstāmās aktivitātes!!!

6


4. Projekta ilgums

 • Projekta sākuma datums:

 • Radušās vai izmaksātas pirmās izmaksas

 • Ātrākais – nākamā diena pēc Apvienotās uzraudzības un vadības komitejas lēmuma pieņemšanas

 • Vēlākais – viena mēneša laikā no brīža, kad vadošais partneris ir parakstījis finansēšanas līgumu

 • Projekta beigu datums:

 • Sākuma datums + īstenošanas laiks = beigu datums

Viens datums visam projektam!

Projekta sākuma un beigu datums ir ietverts

Finansēšanas līgumā

7


5. Īss projekta kopsavilkums

Pirmais iespaids par projektu!

Publicēts Programmas mājas lapā, izplatīts plašsaziņas līdzekļos

Atbild uz jautājumiem:

 • Kurš (projekta partneri)

 • Kur (īstenošanas vieta)

 • Kāpēc (projekta nepieciešamības pamatojums)

 • Ko (projekta mērķis)

 • Kā (galvenās aktivitātes)

 • Kas (projekta rezultāti un mērķa grupu ieguvumi)

 • un

PĀRLIECINA

NEIZPLŪST DETAĻĀS

ĪSS,

KONKRĒTS

8


6. Kopējais projekta budžets

V DARBA LAPA ‘Projekta budžets’

Aizpildās automātiski

9


7. Problēma un pamatojums

Šeit ir iespēja pārliecināt vērtētāju par projekta nozīmīgumu!!!

 • Problēma, ko vēlaties atrisināt, situāciju – uzlabot.

 • Projekta / partnerības vēsture – vai tā ir aizsākusies kāda iepriekšēja projekta ietvaros?

 • Kāpēc partnerība ir nepieciešama?

Problēma

kopīga / vienāda?

10


7. Problēma un pamatojums: Ieteikumi

 • Pamatojiet,ne tikai aprakstiet problēmu/situāciju

 • Izvairieties no vispārīgiem stereotipiskiem apgalvojumiem, lietojiet statistikas, pētījumu un citus konkrētus datus

 • Izvēlieties problēmu, kuru jūs varat atrisināt (tā vietā, lai risinātu problēmu, kuru jūs nevarat vai jums nav kompetences un pilnvaru atrisināt)

 • Pamatojiet izvēlēto mērķa grupu nepieciešamību (ne projekta partneru iestādes, ja vien tās nav projekta mērķa grupas)

 • Atbildiet, vai projekta idejai ir pārrobežu raksturs? Vai un kāpēc ideja nevar tikt īstenota atsevišķi nacionālā vai vietējā līmenī?

11


8. Mērķis un apakšmērķi

Ja nezini, kurp dodies,

Kā zināsi, ka esi atnācis?

Iespēja iegūt finansējumu

nav pašmērķis!

 • 1 vispārējs un vismaz 2 apakšmērķi

 • Vispārējs –stratēģiska ilgtermiņa vīzija, nesasniedzama projekta īstenošanas laikā, taču projekts veicina tā sasniegšanu

 • Apakšmerķis– operatīvs mērķis, sasniedzams projekta īstenošanas laikā

REZULTĀTS

PROBLĒMA

APAKŠMĒRĶIS

12


9. Projekta mērķa grupas

 • norādīt, aprakstīt un kvantificēt tiešās projekta mērķa grupas

 • aprakstīt un izskaidrot, kāda būs projekta aktivitāšu tiešā ietekme uz projekta mērķa grupām

 • Ieinteresētās puses:

 • mērķa grupas

 • projekta īstenotāji

 • lēmumu pieņēmēji

 • finanšu līdzekļu turētāji


10.Projekta pieeja un metodoloģija

 • Aprakstiet, kā projekts:

 • Pamatojiet, kāpēc izvēlējāties noteiktas darba pakas, kā tās ir savstarpēji saistītas

 • Investīciju sasaiste ar projekta mērķi/aktivitātēm

PROBLĒMA

MĒRĶI

AKTIVITĀTES

REZULTĀTI

Kvalitātes kritēriji

piedāvātā metodoloģija un pieeja ir atbilstošas projektam kopumā


11.Ietekme uz Programmas mērķiem un attīstības plāniem

 • Aprakstiet saistību starp projekta un Programmas mērķiem

 • Norādiet atbilstību reģionālajiem un/vai vietējiem plānošanas/stratēģiskajiem dokumentiem

Kvalitātes kritērijs

Projekta mērķi ir ietverti reģionālajā un/vai vietējā plānošanas dokumentā


12. Ietekme uz ES politikām un principiem

 • Vai projekts sniedz pozitīvu ietekmi uz:

 • Ilgtspējīgu attīstību

 • Vienlīdzīgām iespējām

 • Konkurētspēju

 • Partnerību

 • Papildinātību

Jaunums:

Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam

Kvalitātes kritērijs

projekts atbilst un sniedz pozitīvu ietekmi uz atbilstošu ES un nacionālo likumdošanu un politiku, kā arī veicina stratēģijas Baltijas jūras reģionam ieviešanu.


13. Pārrobežas ietekme un inovatīvā pieeja

 • Pārrobežas, nevisnacionālā / vietējā īstenošana

 • Ieguvumi pierobežas teritorijai

 • Atšķirības no esošajiem / pastāvošajiem risinājumiem


II Darba lapa

Partnerība


Partnerība (1)

 • Norādiet:

 • Katra partnera iesaisti projekta iesnieguma formas sagatavošanā

 • Iesaistīto partneru ieguldījumu

 • Ārpus Programmas teritorijas esošo partneru pamatotību

 • Iesaistīto personālu, darba ilgumu, mēneša algas likmi

 • Nesabalansēta budžeta vai partnerības pamatotību

19


Partnerība (2)

 • Trūkumi partnerībā:

 • Nepietiekamas zināšanas par partneriem

 • Nav kopīgas projekta mērķu izpratnes

 • Plānotie projekta ieguvumi un rezultāti nav nepieciešami visiem projekta partneriem

 • Vājš dažu projekta partneru ieguldījums projektā

20


 • Login