Dr. Engin GÜNEY
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 92

METABOLİK SENDROM PowerPoint PPT Presentation


 • 678 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 27-31 Ekim 2010 / 15. PRATİSYEN HEKİM KONGRESİ. METABOLİK SENDROM. ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ. MORTALİTE. 10. Erkek. Kadın. 8.6. 8.0. 8. 6. Ölüm ( mil y on ).

Download Presentation

METABOLİK SENDROM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr. Engin GÜNEYAdnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiEndokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı27-31 Ekim 2010 / 15. PRATİSYEN HEKİM KONGRESİ

METABOLİK SENDROM


ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ


MORTALİTE

10

Erkek

Kadın

8.6

8.0

8

6

Ölüm (milyon)

4.0

4

3.4

3.2

1.8

2

1.7

1.7

1.5

1.3

0.5

0.4

0

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A.Kardiyovasküler hastalıklar

B. Kanser

C.Travmalar

D.Solunum hastalıkları

E. HIV/AIDS

F. Diyabet

 • WHO. Global Burden of Disease Estimate,2001.


METABOLİK SENDROM

KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ KÜMESİ

 • Obezite

 • Hiperinsülinemi

 • Diyabet

 • Hipertansiyon

 • Hipertrigliseridemi

 • Küçük, yoğun LDL

 • Düşük HDL

 • Hiperkoagülabilite

  (PAI-1 , fibrinojen )

Endotel

disfonksiyonu

İNSÜLİN DİRENCİ

ATEROSKLEROZ

 • DeedwaniaPC. Am J Med1998;105:1-3.


OLGU-1

 • 55 yaşında, Erkek

 • Yakınma: Yok

 • Öykü: Rutin tetkikler sırasında kan lipid düzeylerinin

  yüksek bulunması nedeniyle bize sevk edilmiş.

 • Özgeçmiş: Özellik yok.

 • Soygeçmiş: Babasında hipertansiyon,

  hiperlipidemi, iskemik kalp hastalığı öyküsü var.


OLGU-1

 • Alışkanlıklar: Sigara: Ø

  Alkol: Haftada 1-2 gün

 • Fizik Muayene:

  KB: 135/82 mm Hg

  VKİ: 34 kg/m2

  Bel çevresi: 100 cm


OLGU-1

 • Laboratuvar:

  AKŞ: 108 mg/dl

  T. Kolesterol: 253 mg/dl

  Trigliserid: 245 mg/dl

  HDL-kolesterol: 36 mg/dl

  LDL-kolesterol: 168 mg/dl

  Kreatinin: 1.0 mg/dl

  TSH: 1.8 µIU/ml


OLGU-1

 • Bu hastada en doğru tanı nedir?

 • Obezite

 • Dislipidemi

 • Ailesel hiperlipidemi

 • Metabolik sendrom


METABOLİK SENDROM

 • Metabolik bozuklukların sıklıkla bir arada bulunmalarının dikkati çekmesi sonrasında yapılan çalışmalar sonucunda metabolik sendrom tanımlaması ortaya konmuştur.

 • Bu bozuklukların ortaya çıkmasına yol açan sorunun obezite ve insülin direnci olduğunun anlaşılması sorunun daha iyi kavranmasını sağlamıştır .


Dislipidemi

Kolesterol • LDL-C 

Trigliserid

Apo-B •HDL-C 

Hipertansiyon

Sol ventrikül

hipertrofisi

Konjestif kalp yetm.

İnsülin direnci

Glukoz intoleransı

Tip 2 diyabet

Endotelyal

disfonksiyon

Obezite

Fibrinojen 

PAİ-1 

Renal

hiperfiltrasyonAlbüminüri

İnflamatuaryanıt

METABOLİK SENDROM

 • Int J Obes 2002;26:5.


METABOLİK SENDROMPREVALANS


METABOLİK SENDROMMORTALİTE

 • LakkaHM et al. JAMA 2002;288:2709-2716.

The Kuopio Ischaemic Heart Disease

Risk Factor Study

Metabolik sendromlu kişilerde,

başlangıçta kardiyovasküler hastalık

veya diyabet olmasa da kardiyovasküler

hastalık mortalitesi ve tüm mortalite artmıştır.


20

15

RR (95% CI), 3.55 (1.96-6.43)

10

5

0

8

10

12

2

6

0

4

Yıllar

METABOLİK SENDROMMORTALİTE

Koroner kalp hast. mortalitesi

Kardiyovaskülermortalite

Tüm mortaliteler

20

20

15

15

RR (95% CI), 2.43 (1.64-3.61)

RR (95% CI), 3.77 (1.74-8.17)

10

Kümülatifrisk (%)

10

5

5

0

0

8

10

12

2

6

0

4

8

10

12

2

6

0

4

Yıllar

Yıllar

Metabolik Sendrom:

Var

Yok

 • LakkaHM et al. JAMA 2002;288:2709-2716.


METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ


METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ

WHO Kriterleri

DM, BGT, BAG veya İnsülin direnci

varlığına ek olarak aşağıdakilerden 2 veya daha fazlası:

1-Obezite:VKİ >30 kg/m² veya

Bel/Kalça oranı: Erkek > 0.90

Kadın > 0.85

2-Dislipidemi:Trigliserid> 150 mg/dl ve/veya

HDL-kol: Erkek < 35 mg/dl

Kadın < 40 mg/dl

3-Yüksek kan basıncı:140/90 mm Hg

4-Mikroalbüminüri:Albümin atılımı > 20 µg/dk

 • AlbertiKG, Zimmet PZ. DiabetMed1998;15:539-553.


METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ

EGIR Kriterleri

İnsülindirenci

varlığına ek olarak aşağıdakilerden 2 veya daha fazlası:

1- Santral obezite: Bel çevresi: Erkek > 94 cm

Kadın > 80 cm

2- Dislipidemi: Trigliserid> 175 mg/dl ve/veya

HDL-kol: < 40 mg/dl

3- Yüksek kan basıncı: > 140/90 mm Hg ve/veya

antihipertansifilaç kullanımı

4- Açlık kan şekeri: > 110 mg/dl


METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ

ATP III Kriterleri

Aşağıdakilerden 3 veya daha fazlası:

1-Santral obezite:

Bel çevresi: Erkek > 102 cm

Kadın > 88 cm

2-Hipertrigliseridemi: 150 mg/dl

3-HDL-kolesterol:Erkek < 40 mg/dl

Kadın < 50 mg/dl

4-Yüksek kan basıncı > 130/85 mm Hg ve/veya

antihipertansif ilaç kullanımı

5-Açlık kan şekeri >110 mg/dl

 • NCEP ATP III. Circulation. 2002;106:3143-3421.


METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ

IDF Kriterleri:

Santral obezite: Bel çevresi: Erkek ≥ 94 cm

Kadın ≥ 80 cm

Ek olarak aşağıdakilerden 2 ya da daha fazlasının varlığı (veya bunlara yönelik tedavi uygulanıyor olması):

1-Trigliserid:>150 mg/dl

2-HDL-kolesterol: Erkek < 40 mg/dl

Kadın < 50 mg/dl

3-Hipertansiyon:≥ 135 / 85 mmHg

4-Açlık kan şekeri: ≥ 100 mg/dl

veya önceden DM tanısı olması


METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ

 • Bel çevresi, bağımsız olarak diğer bileşenlerle ilişkilidir ve Metabolik Sendromun tanısı için en önemli bileşendir.

 • Bel çevresi etnik ve cins farkı gösterir :

  Avrupa : Erkek ≥ 94 cm ; Kadın ≥ 80 cm

  Güney Asya : Erkek ≥ 90 cm ; Kadın ≥ 80 cm

  Çin : Erkek ≥ 90 cm ; Kadın ≥ 80 cm

  Japon : Erkek ≥ 85 cm ; Kadın ≥ 90 cm

 • Etnik Güney ve Orta Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Araplar için henüz değerler yoktur.

  *Epidemiyolojik çalışmalarda etnik ölçüler kullanılmalıdır.


Araştırılması önerilen metabolik bozukluklar:

METABOLİK SENDROM TANI KRİTERLERİ

 • Anormal yağ dağılımı

  (DEXA, CT/MRI, leptin, adiponektin, kc yağ içeriği ölçümleri)

 • Aterojenik dislipidemi

  (ApoB veya nonHDL-kolesterol, küçük yoğun LDL)

 • Disglisemi (OGTT)

 • İnsülin direncinin değerlendirilmesi

  (Açlık insulin/proinsulin ; HOMA-IR; Bergman Minimal Model;

  SYA ölçümü-açlık ve OGTT sırasında-; klemp sırasında M değeri)

 • Vasküler bozukluklar: (Endotel disfonksiyonu ve MAÜ)

 • Proinflamatuvar durum:

  (CRP, TNF-α, IL-6, adiponektin azalması)

 • Protrombotik durum: (PAI-1, fibrinojen)

 • Hormonal durum:(Hipofiz adrenal ekseninin değerlendirilmesi)


METABOLİK SENDROMİNSÜLİN DİRENCİ

 • American Diabetes Association. Diabetes Care 1998;21:310–314.

 • Beck-Nielsen H & Groop LC. J Clin Invest 1994;94:1714–1721.

 • Bloomgarden ZT. ClinTher 1998;20:216–231.

 • Reaven P. Phys Rev 1995;75:66–79.

Hedef dokularda, endojen ve eksojen

insülinin yeterli ve beklenen düzeyde

etkili olamamasıdır.

Genetik ve çevresel etkenler rol oynar.


METABOLİK SENDROMİNSÜLİNİN ETKİLERİ


METABOLİK SENDROMİNSÜLİNİN ETKİLERİ

Tirozinkinaz

Fosfatidilinozitol-3 kinaz

GLUT 4

IRS - 1

MAP kinaz(mitogenik)

Glukoz

Transportu

Protein

Sentezi

Hücre çoğalması

Gen ekspresyonu

Glikojen

Sentezi

Lipid

Sentezi

 • Diabetes 1994;43:1066–108.


METABOLİK SENDROMİNSÜLİN DİRENCİ

 • AÇLIK İNSÜLİN DÜZEYİ

 • AÇLIK İNSÜLİN / GLUKOZ ORANI

 • İNSÜLİN / C-PEPTİD ORANI

 • OGTT’DE 1. SAAT İNSÜLİN DÜZEYİ

 • GLUKOZ / İNSÜLİN ORANI

 • MİNİMAL MODEL (SIK ARALIKLI IVGTT)

 • HOMA (HOMEOSTASİS MODEL ASSESSMENT)

 • HİPERİNSÜLİNEMİK ÖGLİSEMİK KLEMP


METABOLİK SENDROMİNSÜLİN DİRENCİ

HOMA:

Glukoz (mmol/dl) x İnsülin (mU/l)

22,5

> 2.7 : İnsülin direnci


METABOLİK SENDROMİNSÜLİN DİRENCİ

Hiperglisemi

Disfibrinolizis

Hipertansiyon

İnsülin

Direnci

Makrovasküler

Hastalık

Glukoz

İntoleransı

Dislipidemi

Obezite

Endotel

Disfonksiyonu

 • ReuschJEB. Am J Cardiol 2002;90:19-26.

 • McFarlane SI et al. J ClinEndocrinolMetab 2001;86:713-718.


METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

Yağdepoları

Derialtıyağdokusu

Derialtıyağdokusu

ABDOMİNAL YAĞ

Visseralyağdokusu

Fazlakilolu / Obez

Normal kilolu


METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

VİSSERAL

SUBKUTAN


METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Obezler

Kontroller

İnsulinduyarlılığı(mg/kg FFM/min)

r=–0.40; p<0.005

020406080100120140160180200220240

İntra-abdominal Yağ Dokusu (cm2)


İnsülin

METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

Yüksek Kan Şekeri

Pankreastan insülin salgılanması

Adiposit


İnsülin

METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

İnsülinadiposit üzerindeki insülin reseptörüne bağlanır

Adiposit


İnsülin

METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

Adiposit

Glukoz hücre içine alınır ve depolanır

Kan glukoz düzeyi düşer


TNF-alfa

METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

Sitokinler


METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ


İnsülin

METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

TNF-alfa ve IL-6 insülin direncine yol açar.

Adiposit


İnsülin

METABOLİK SENDROMOBEZİTENİN ROLÜ

Serbest yağ asitleri açığa çıkar

Adiposit


METABOLİK SENDROMBEL ÇEVRESİ


VÜCUT KİTLE İNDEKSİ + BEL ÇEVRESİ


OBEZİTE KOMPLİKASYONLARI


OBEZİTE VE HİPERTANSİYON

* Int J Obes 22:520, 1998

 • Int J Obes 1998;22:520.


Vücut ağırlığı değişimine göre DM ortaya çıkma riski

DİABETES MELLİTUS GELİŞME RİSKİ

12.3

14

RR

114 281 olgu

14 yıllık takip

5.5

6

5

4

3

2.3

2

1.0

0.54

1

0.23

0.13

0

>20 11-19 5-10

5-10 11-19 >20

 5

Artış (kg)

Kayıp (kg)

Stabil

 • ColditzGA, et al. Ann Intern Med 1995; 122: 481-86.


KVH RİSK FAKTÖRLERİ


KVH RİSK FAKTÖRLERİ

Tip 2 Diyabet

Sigara

Hiperkolesterolemi

AbdominalObezite

Hipertansiyon

1950 – 1960’lar

Metabolik Sendrom

1990 – 2000...

Statinler

Hipertansiyon ilaçları

Sigaranın bırakılması


OLGU-1

 • 55 yaşında, Erkek

 • KB: 135/82 mm Hg

 • VKİ: 34 kg/m2

 • Bel çevresi: 100 cm

 • AKŞ: 108 mg/dl

 • Trigliserid: 245 mg/dl

 • HDL-kolesterol: 36 mg/dl


OLGU-1

 • Bu hastada en doğru tanı nedir?

 • Obezite

 • Dislipidemi

 • Ailesel hiperlipidemi

 • Metabolik sendrom


OLGU-2

 • 49 yaşında, Kadın

 • Yakınma: Diz ağrısı, kilo verememe

 • Öykü: Gonartroz tanısı onan hastaya kilo vermesi önerilmiş, ancak hasta uzun süredir kilo vermeye çalışmasına karşın kilo verememiş.

 • Özgeçmiş: Depresyon tedavisi görmüş.

 • Soygeçmiş: Annesinde diyabet öyküsü var.


OLGU-2

 • Alışkanlıklar: Sigara: ½ paket/gün

  Alkol: Ø

 • Fizik Muayene:

  KB: 135/85 mm Hg

  VKİ: 37 kg/m2

  Bel çevresi: 102 cm


OLGU-2

 • Laboratuvar:

  AKŞ: 118 mg/dl

  TKŞ: 159 mg/dl

  T. Kolesterol: 224 mg/dl

  Trigliserid: 265 mg/dl

  HDL-kolesterol: 35 mg/dl

  LDL-kolesterol: 141 mg/dl

  TSH: 3.4 µIU/ml


OLGU-2

 • Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden

  hangisinin yer alması daha yararlı olur?

 • Levotiroksin

 • Atorvastatin

 • Ramipril

 • Metformin


METABOLİK SENDROMTEDAVİ

 • Non-farmakolojik

 • Yaşam Tarzı Değişikliği

 • Farmakolojik


1 ÜNİTE EGZERSİZ

METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Da Qing: IGT andDiabetesStudy

Pan et al.Diabetes Care 1997;20:537-544.


METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Pan et al.Diabetes Care 1997;20:537-544.


METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

DPS: Diabetes Prevention Study

Tuomilehto et al. N Engl J Med 2001;344:1343-1350.

 • Çalışma grubu hedefleri

 • Kilo kaybı: > % 5 (VKİ <25kg/m2)

 • Total yağ alımı:< % 30

 • Doymuş yağ alımı: < % 10

 • Fiber alımı: >15g/1000kcal

 • Aerobikvekas güçlendirici egzersiz: >30 dk/gün


 • METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

  1.0

  0.9

  Çalışma

  0.8

  Diyabet gelişmeme olasılığı

  0.7

  % 58 risk azalması

  0.6

  Kontrol

  0.5

  3

  4

  5

  6

  1

  2

  0

  Yıl

  Tuomilehto et al. N Engl J Med 2001;344:1343-1350.


  METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

  DPP: Diabetes Prevention Program

  Çalışmaya uygun hastalar

  Randomizasyon

  Standartyaşam tarzı değişikliği önerileri

  Yoğun yaşam tarzı

  değişikliği

  (n=1079)

  Metformin

  (n=1073)

  Plasebo

  (n=1082)

  Diabetes Prevention Program Research Group. N Engl J Med 2002;346:393-403.


  METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

  • Kilo kaybı (% >7) ve yeni kilonun korunması

  • Diyet yağ içeriği (% <25)

  • Kalori alımı (1200–1800kcal/gün)

  • Fizik aktivite (>150 dakika/hafta)

  Diabetes Prevention Program Research Group. N Engl J Med 2002;346:393-403.


  METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

  0

  Plasebo

  Metformin

  –2

  Vücut ağırlığı değişikliği (kg)

  Yaşam tarzı

  değişikliği

  –4

  –6

  4

  0

  1

  2

  3

  Yıl

  Diabetes Prevention Program Research Group. N Engl J Med 2002;346:393-403.


  METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

  Plasebon=1,082

  40

  Risk azalması:

  % 31 metformin

  % 58 yaşam tarzı

  değişikliği

  Metformin*n=1,073

  30

  Yaşam tarzı

  değişikliği**n=1,079

  Kümülatif diyabet insidansı (%)

  20

  10

  4

  0

  1

  2

  3

  Yıl

  *p<0.001 vs placebo

  **p<0.001 vs placebo, p<0.001 vsmetformin

  Diabetes Prevention Program Research Group. N Engl J Med 2002;346:393-403.


  METABOLİK SENDROMYAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

  Kilo kaybı öncesi 10 kg kaybı sonrası

  (95 kg. VKİ:32 kg/m2 ) (85 kg. VKİ:29 kg/m2 )


  METABOLİK SENDROMOBEZİTE TEDAVİSİ


  METABOLİK SENDROMORLİSTAT

  Lipaz inhibitörüdür.

  Yağ emilimini bloke eder.


  METABOLİK SENDROMORLİSTAT

  • Yan etki ve kontrendikasyonlar:

  • Gastrointestinal yan etkiler

   • Diare

   • Gaita inkontinansı

  • Yağda eriyen vitaminlerin malabsorpsiyonu

   • Uzun dönem kullanımda tedaviye vitamin eklemesi gerekli olabilir.


  METABOLİK SENDROM HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

  Kilo kaybı

  İntravaskülerNa-K ve Ca hücre içi

  volüm dağılımında değişiklik

  Hiperinsülinemi

  ve insülindirenci

  Kardiyak outputVasküler direnç

  Adrenerjikaktivite

  Kan basıncı


  METABOLİK SENDROM HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

  ACE inhibitörleri

  A II reseptör antagonistleri

  Kalsiyum kanal blokerleri

  Beta blokerler

  Alfa blokerler

  Diüretikler


  METABOLİK SENDROM DİSLİPİDEMİ TEDAVİSİ

  Statinler

  Fibratlar

  Nikotinik asit

  Kolestiramin

  Ezetimibe


  METABOLİK SENDROMSTATİNLER

  Nonfatal MI/KAHölüm

  8

  10

  5

  5

  KAHölüm

  Toplam mortalite

  5

  LDL-K

  TK

  0

  HDL-K

  -5

  -10

  -9

  -15

  % değişme

  -20

  -20

  -20

  -20

  -22

  -25

  -24

  -25

  -26

  -30

  -28

  -30

  -31

  -35

  -33

  -34

  -35

  -40

  -42

  -45

  WOSCOPS (N=6,595)

  4S (N=4,444)

  CARE (N=4,159)

  1okoruma

  2okoruma

  2okoruma


  METABOLİK SENDROMFİBRATLAR


  METABOLİK SENDROM DİSLİPİDEMİ TEDAVİSİ


  METABOLİK SENDROM ANTİDİYABETİK TEDAVİ

  Sulfonilüreler

  Glinidler

  Akarboz

  Metformin

  Tiazolidindionlar

  GLP-1 agonistleri

  DPP-IV inhibitörleri


  METABOLİK SENDROM

  Genetik İnsülin DirenciÇevresel Faktörler

  Hiperinsülinemi

  Glukoz intoleransı Artmış kan basıncı

  Küçük, yoğun LDL Hipertrigliseridemi

  HDL düşüklüğü Artmış PAİ-1


  İNSÜLİN DİRENCİ

  İnsülin sekresyonunda

  kompensatuvar

  artış

  Serbest yağ asitlerinde artışa yol açan aşırı yağ yıkımı

  Barsak

  Sindirim enzimleri

  Kan glukozu

  Pankreas

  İnsülin

  Yağ

  Aşırı

  glukoz üretimi

  Kas

  Karaciğer

  İnsüline bağımlı glukoz

  alımında azalma

  • Olefsky JM. Diabetes 2002.


  METABOLİK SENDROM METFORMİN


  METABOLİK SENDROM METFORMİN

  Hepatik glukoz üretimini azaltır

  Fosfoenol piruvat karboksikinaz (PEPK)

  Glukoneogenez

  Periferik dokularda ‘glukoz uptake’ini artırır

  Barsaklarda glukoz emilimini azaltır

  İştahı azaltır


  METABOLİK SENDROM METFORMİN

  Trigliserid seviyesi % 35

  Kolesterol seviyesi % 10

  LDL % 25

  VLDL % 39

  HDL% 17


  METABOLİK SENDROM METFORMİN

  Miyokardinfarktüsü

  riskinde azalma

  Ölümcül Mİ

  riskinde azalma

  % 50

  % 39

  • UKPDS34, Lancet 1998; 352:854-65.


  METABOLİK SENDROM METFORMİN

  İnme riskinde

  azalma

  Diyabete bağlı ölüm

  riskinde azalma

  % 41

  % 42

  • UKPDS34, Lancet 1998; 352:854-65.


  NASH


  METABOLİK SENDROM METFORMİN


  METABOLİK SENDROM METFORMİN

  • Landman GWD et al. DiabetesCare 2010;33:322-6.


  METABOLİK SENDROM METFORMİN

  • Salpeter S et al. CochraneDatabaseSystRev CD002967, 2006.

  • Yan etkiler:

  • Gastrointestinal semptomlar

   • Bulantı, kusma, karınağrısı

   • Abdominal dolgunluk

   • Kramplar

   • Diyare

   • Ağızdametaliktat

 • Vitamin B12 eksikliği

 • Laktik asidoz (<1/100.000 hasta)*


 • METABOLİK SENDROM METFORMİN

  • Kontrendikasyonlar:

  • Böbrek yetmezliği

  • Karaciğer yetmezliği

  • Ağır kardiyovasküler/respiratuar yetersizlik

  • Alkolizm

  • İleri yaş (>75)


  OLGU-2

  • 49 yaşında, Kadın

  • Özgeçmiş: Depresyon tedavisi görmüş.

  • KB: 135/85 mm Hg

  • VKİ: 37 kg/m2 Bel çevresi: 102 cm

  • AKŞ: 118 mg/dl TKŞ: 159 mg/dl

  • HDL-kolesterol: 35 mg/dl

  • LDL-kolesterol: 141 mg/dl

  • Trigliserid: 265 mg/dl TSH: 3.4 µIU/ml


  OLGU-2

  • Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden

   hangisinin yer alması daha yararlı olur?

  • Levotiroksin

  • Atorvastatin

  • Ramipril

  • Metformin


  ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ


  GELECEK ?


  GELECEK ?

  • Obezite gelişiminde rol oynayan genetik faktörler daha iyi anlaşıldığında, hastada kilo kaybı sağlanması ve bunun uzun süre korunması için uygun olan tedavi seçimini daha sağlıklı yapabilmemize de yardım edebilir.

  • Moreno-Aliaga MJ et al. ObesityReviews 2005;6(2):155-68.


  GELECEK ?


  GELECEK ?

  • Metabolik Sendrom sorununun çözümü için altta yatan moleküler ve fizyolojik nedenlerin anlaşılması yeterli olmayacaktır.

  • Bunlarla birlikte, sorunun sosyal ve politik nedenleri de çok iyi incelenmelidir.

  • Tataranni PA. CurrPharmDes 2003;9(15):1151-63.


  YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ


  TEŞEKKÜRLER


 • Login