Avtale med Virke om avvikende pensjonsordning for virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarme...
Download
1 / 21

Bakgrunn - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Avtale med Virke om avvikende pensjonsordning for virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens bymisjon. Bakgrunn . Virke tok kontakt med LO/Fagforbundet med bakgrunn i utmeldelser fra Virke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bakgrunn' - gary-ashley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Avtale med Virke om avvikende pensjonsordning for virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens bymisjon


Bakgrunn
Bakgrunn virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

 • Virke tok kontakt med LO/Fagforbundet med bakgrunn i utmeldelser fra Virke

 • Utfordrende situasjon med offentlig tjenestepensjon for virksomheter innen barnevern/rus som er i konkurranse (reguleringsansvar/ regnskapsregler)


Bakgrunn1
Bakgrunn virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

 • Målsetting om å finne en tilfredsstillende løsning som ga grunnlag for gjeninnmelding i Virke og videreføring av tariffavtalt tjenestepensjonsordning

 • Avtale signert 7. mai mellom Fagforbundet og Virke

 • Avklaringer med andre organisasjoner


Hovedinnhold
Hovedinnhold virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

 • Omfatter et unntak for en begrenset gruppe arbeidsgivere, ut fra oversikt fra Virke

 • Ansatte med mindre enn 15 år igjen til 67 år, beholder dagens ordning

  • Offentlig tjenestepensjon

  • Særaldersgrenser

  • Offentlig AFP

  • Kan velge frivillig overgang


Innhold
Innhold virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

 • Alternativ ordning baseres på Lov om tjenestepensjon (tpl.)

 • Innskudd 7 % opp til 12 G (5 % + 2 %)

 • Tilleggsats på 18,1 % for lønn over 7,1 G


Innhold1
Innhold virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

 • Tilstrekkelig høyere sats for kvinner for å sikre lik pensjon

 • Administrasjons- og forvaltnings-kostnader dekkes av arbeidsgiver både før og etter uttak av pensjon

 • Regulering av beholdning i takt med lønnsvekst. Overskytende avkastning til reguleringsfondet


Penger p sparegrisen opptjeningstiden
Penger på sparegrisen – opptjeningstiden virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

Oppjustering med lønnsvekst

2 % fra ansatt

5 % fra arbeidsgiver

Ca. 0,75 % ekstra for kvinner

Dødlig-hetsarv

Andel regulerings-fond


Innhold2
Innhold virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

 • Livsvarig utbetaling

 • Avkastningsregulering i utbetalingstiden

 • Rentegaranti etter uttak belastes avkastningsresultatet

 • Pensjonsgrunnlaget skal omfatte all lønn, jfr. tpl. § 4-3, med unntak av 3. ledd. (I praksis som i dagens offentlig tjenestepensjon)


Knuse sparegrisen utbetalingsperioden
Knuse sparegrisen – utbetalingsperioden virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

Livsvarig pensjon

Avkastning ut over 0 % tilføres

Administrasjons-reserve dekker kostnader

Belastes for rentegaranti

Dødlig-hetsarv


Innhold andre forhold
Innhold – andre forhold virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

 • Videreføring av offentlig AFP (privat AFP diskutert som mulighet)

 • Uførepensjon på minst 70 %

 • Forhøyet gruppelivsforsikring i stedet for etterlattepensjon/evt. andre løsninger skal avklares

 • Endelig utforming i samarbeid med uavhengig rådgiver og leverandør


Innhold andre forhold1
Innhold – andre forhold virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

 • Arbeide videre med inflasjonssikring i utbetalingsperioden (lovendring)

 • Etterlyse forskrift om differensiert sats for kvinner

 • Avklaring av lønnsvekstbegrepet

 • Utrede felles pensjonskasseløsning innen 31.12.15


Beregninger og kvalitetssikring
Beregninger og kvalitetssikring virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

 • Beregninger er foretatt av Sparebank1, vurdert av Actecan

 • Storebrand laget beregninger for Virke

 • AFG Pensjon har gjort beregninger for Kirkens Bymisjon i Oslo


Sparebank 1 sine beregninger
Sparebank 1 sine beregninger virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

 • Nåverdiberegninger

 • Beregning med lønn på

  • 3,5, 5 og 7,1 G (2013 G – kr 85 245,-)

  • 30, 35 og 40 års opptjening

  • Beregninger på menn/kvinner


Beregningseksempler
Beregningseksempler virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

 • Folketrygd og AFP (privat) er beregnet med NAVs forenklede pensjonskalkulator

 • Det er lagt til grunn 40 års opptjening i Folketrygd og AFP, uttak fra 67 år

 • Det er benyttet fødselsår i henhold til beregnet opptjeningsstid: 40 år - født 1977 - 27 år i 2014 35 år - født 1982 - 32 år i 2014 30 år - født 1987 - 37 år i 2014


Kompensasjon ved l nn 3 5 g kr 298 356
Kompensasjon ved lønn 3,5 G virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens (kr 298 356,- )


Andre tariffavtaler
Andre tariffavtaler virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

 • Fagforbundet/LO har en standard overenskomst som tilbys virksomheter som ikke er tilsluttet noen arbeidsgiver- organisasjon

 • De som kan ha offentlig tjenestepensjon, får krav om å avtale det

 • De som ikke kan/skal ha offentlig tjenestepensjon, får krav om å avtale nytt hybridprodukt, omtrent som Virkeavtalen


Hva skjer videre
Hva skjer videre…… virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens

DN 28.08.14