slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bakgrunn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Bakgrunn - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Avtale med Virke om avvikende pensjonsordning for virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens bymisjon. Bakgrunn . Virke tok kontakt med LO/Fagforbundet med bakgrunn i utmeldelser fra Virke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bakgrunn ' - gary-ashley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Avtale med Virke om avvikende pensjonsordning for virksomheter innen rus/barnevern, samt Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens bymisjon

bakgrunn
Bakgrunn
 • Virke tok kontakt med LO/Fagforbundet med bakgrunn i utmeldelser fra Virke
 • Utfordrende situasjon med offentlig tjenestepensjon for virksomheter innen barnevern/rus som er i konkurranse (reguleringsansvar/ regnskapsregler)
bakgrunn1
Bakgrunn
 • Målsetting om å finne en tilfredsstillende løsning som ga grunnlag for gjeninnmelding i Virke og videreføring av tariffavtalt tjenestepensjonsordning
 • Avtale signert 7. mai mellom Fagforbundet og Virke
 • Avklaringer med andre organisasjoner
hovedinnhold
Hovedinnhold
 • Omfatter et unntak for en begrenset gruppe arbeidsgivere, ut fra oversikt fra Virke
 • Ansatte med mindre enn 15 år igjen til 67 år, beholder dagens ordning
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Særaldersgrenser
  • Offentlig AFP
  • Kan velge frivillig overgang
innhold
Innhold
 • Alternativ ordning baseres på Lov om tjenestepensjon (tpl.)
 • Innskudd 7 % opp til 12 G (5 % + 2 %)
 • Tilleggsats på 18,1 % for lønn over 7,1 G
innhold1
Innhold
 • Tilstrekkelig høyere sats for kvinner for å sikre lik pensjon
 • Administrasjons- og forvaltnings-kostnader dekkes av arbeidsgiver både før og etter uttak av pensjon
 • Regulering av beholdning i takt med lønnsvekst. Overskytende avkastning til reguleringsfondet
penger p sparegrisen opptjeningstiden
Penger på sparegrisen – opptjeningstiden

Oppjustering med lønnsvekst

2 % fra ansatt

5 % fra arbeidsgiver

Ca. 0,75 % ekstra for kvinner

Dødlig-hetsarv

Andel regulerings-fond

innhold2
Innhold
 • Livsvarig utbetaling
 • Avkastningsregulering i utbetalingstiden
 • Rentegaranti etter uttak belastes avkastningsresultatet
 • Pensjonsgrunnlaget skal omfatte all lønn, jfr. tpl. § 4-3, med unntak av 3. ledd. (I praksis som i dagens offentlig tjenestepensjon)
knuse sparegrisen utbetalingsperioden
Knuse sparegrisen – utbetalingsperioden

Livsvarig pensjon

Avkastning ut over 0 % tilføres

Administrasjons-reserve dekker kostnader

Belastes for rentegaranti

Dødlig-hetsarv

innhold andre forhold
Innhold – andre forhold
 • Videreføring av offentlig AFP (privat AFP diskutert som mulighet)
 • Uførepensjon på minst 70 %
 • Forhøyet gruppelivsforsikring i stedet for etterlattepensjon/evt. andre løsninger skal avklares
 • Endelig utforming i samarbeid med uavhengig rådgiver og leverandør
innhold andre forhold1
Innhold – andre forhold
 • Arbeide videre med inflasjonssikring i utbetalingsperioden (lovendring)
 • Etterlyse forskrift om differensiert sats for kvinner
 • Avklaring av lønnsvekstbegrepet
 • Utrede felles pensjonskasseløsning innen 31.12.15
beregninger og kvalitetssikring
Beregninger og kvalitetssikring
 • Beregninger er foretatt av Sparebank1, vurdert av Actecan
 • Storebrand laget beregninger for Virke
 • AFG Pensjon har gjort beregninger for Kirkens Bymisjon i Oslo
sparebank 1 sine beregninger
Sparebank 1 sine beregninger
 • Nåverdiberegninger
 • Beregning med lønn på
  • 3,5, 5 og 7,1 G (2013 G – kr 85 245,-)
  • 30, 35 og 40 års opptjening
  • Beregninger på menn/kvinner
beregningseksempler
Beregningseksempler
 • Folketrygd og AFP (privat) er beregnet med NAVs forenklede pensjonskalkulator
 • Det er lagt til grunn 40 års opptjening i Folketrygd og AFP, uttak fra 67 år
 • Det er benyttet fødselsår i henhold til beregnet opptjeningsstid: 40 år - født 1977 - 27 år i 2014 35 år - født 1982 - 32 år i 2014 30 år - født 1987 - 37 år i 2014
andre tariffavtaler
Andre tariffavtaler
 • Fagforbundet/LO har en standard overenskomst som tilbys virksomheter som ikke er tilsluttet noen arbeidsgiver- organisasjon
 • De som kan ha offentlig tjenestepensjon, får krav om å avtale det
 • De som ikke kan/skal ha offentlig tjenestepensjon, får krav om å avtale nytt hybridprodukt, omtrent som Virkeavtalen
ad