KROPPENS ANPASSNING
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

KROPPENS ANPASSNING PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KROPPENS ANPASSNING. Akut eller kortvarig Andningsfrekvensen och djupet ökar Hjärtfrekvensen och slagkraften ökar Värmeproduktionen ökar Hormonproduktionen ökar Enzymaktiviteten ökar Långvarig Neuromuskulär – fiberaktivering och samordning förbättras

Download Presentation

KROPPENS ANPASSNING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KROPPENS ANPASSNING

 • Akut eller kortvarig

 • Andningsfrekvensen och djupet ökar

 • Hjärtfrekvensen och slagkraften ökar

 • Värmeproduktionen ökar

 • Hormonproduktionen ökar

 • Enzymaktiviteten ökar

 • Långvarig

 • Neuromuskulär – fiberaktivering och samordning förbättras

 • Volymökning av blodet, musklerna, mitokondrier, hemoglobinet mm


TRÄNINGSPRINCIPER

 • Superkompensation = Varje träningspass ska utöka prestationsförmågan

 • Regelbundenhet = Utan träning sjunker prestationsförmågan

 • Specificitet = Kroppen anpassar sig till just den belastning den blir utsatt för

 • Periodisering = Olika träningskvaliteter bör prioriteras periodvis

 • Belastningens variation = Varierad belastning ”stressar” kroppen mer

 • Individualisering = Träningen ska anpassas efter individuella förutsättningar

 • Optimering = utnyttja tiden effektivt


UTHÅLLIGHETSTRÄNING

Genom att förbättra energitillförsel till musklerna skapar kroppen förutsättningar att motstå tröttheten.

 • Effekter av uthållighetsträning

 • Hjärtat blir starkare (styrketräning för hjärtat)

 • Ventilationsvolymen ökar (styrketräning för andningsmuskler)

 • Nätverk av blodkärl ökar i kroppen

 • Blodvolymen ökar

 • Antal Mitokondrier i musklerna ökar

 • Hemoglobinmängd i blodet ökar

 • Muskelvolymen minskar

 • Enzymaktiviteten ökar

 • Den maximala syreupptagningsförmågan ökar


STYRKETRÄNING

Genom att aktivera så många muskelfibrer som möjligt och utöka deras volym anpassar sig kroppen till styrketräning.

 • Effekter av styrketräning

 • Antalet aktiverade muskelfibrer ökar

 • Volymen på muskelfibrerna ökar

 • Synkronisering av muskelfibrer ökar

 • Synkronisering av olika muskler ökar

 • Produktion av tillväxthormonerna ökar

 • Antalet mitokondrier minskar **

 • Kapillärnätverk i musklerna minskar **

 • Muskelvolymen ökar

 • ** I förhållande till musklernas omfång/storlek


KOMBINATION

 • Grupparbete i små grupperinom idrotterna;

 • Hur mycket styrka respektive uthållighet-varför?

 • >Hur mycket rörlighet?

Om styrke- och uthållighetsträning motverkar varandra och min idrott kräver både och, hur ska jag träna då?Och hur mycket rörlighet och explosivitet är viktigt i min sport


HYBRIDTRÄNING

En träningsform som samtidigt förbättrar styrka, uthållighet och koordination/balans kallas för hybridträning eller kombinationsträning.

Cirkelträning

Kombinationsträning

Medicinbollsträning

Stationsträning

Fördelar:

Passar bra som allmän träning för hela kroppen

Ger en stabil grund att stå på

Sparar tid

Nackdelar:

Styrkeutvecklingen blir långsammare än vid bara styrketräning


SAMMANFATTNING

 • Uthållighetsförmågan och styrka kan betraktas som två ytterligheter eftersom kroppen kan inte anpassa sig optimalt till båda delarna.

 • De flesta idrotter ställer höga krav på både bra uthållighet och styrka. Den som lyckas hitta en bra balans mellan de olika kvaliteterna är den som kommer att kunna prestera bäst.

 • Styrka och uthållighet kan tränas separat eller kombineras genom hybridträning.

 • Fördel med hybridträningen är att uthålligheten utvecklas lika snabbt som vid bara uthållighetsträning, men man får styrkeutvecklingen på köpet.

 • Styrkeutvecklingen är dock inte lika stor som vid enbart styrketräning.

 • Kombinationsträning ställer även krav på koordination och balans och förbättrar även dessa.


SammanfattningHur tränar de styrka, uthållighet och koordination?

Alpint

Sprint

Mountainbike

Vasaloppet

Tennis


Uppdrag granskning

 • Inledning

 • Hur har du gått tillväga, vilka har du pratat med, tittat på internet osv, vad var lätt repektive svårt

 • Superkompensation-Prata med tränare om detta

 • Regelbundenhet-hur ser det ut för dig?

 • Optimering- ta tillvara på tiden

 • Periodisering-vilka perioder är din träning indelad i


Läxa till 26/3

 • Ha börjat på inledning

 • De första 4 delarna ska vara påbörjade, prata med coacher osv..

 • Den 26/3 går jag runt och tittar på vad ni gjort och ni får jobba vidare med övriga punkter


 • Login