Apie replikatorius ir memus - PowerPoint PPT Presentation

Apie replikatorius ir memus
Download
1 / 49

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Apie replikatorius ir memus. Kastytis Beitas. „BIOLOGINIS ŠOVINIZMAS“. biologija plačiąją prasme nagrinėja gyvąsias sistemas. „BIOLOGINIS ŠOVINIZMAS“. Gyvosios sistemos – tos, kurios: dauginasi mutuoja patiria natūralią atranką evoliucionuoja palaiko savo struktūrą sudaro ekosistemas.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Apie replikatorius ir memus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Apie replikatorius ir memus

Apie replikatorius ir memus

Kastytis Beitas


Biologinis ovinizmas

„BIOLOGINIS ŠOVINIZMAS“

biologija plačiąją prasme nagrinėja gyvąsias sistemas


Biologinis ovinizmas1

„BIOLOGINIS ŠOVINIZMAS“

Gyvosios sistemos – tos, kurios:

dauginasi

mutuoja

patiria natūralią atranką

evoliucionuoja

palaiko savo struktūrą

sudaro ekosistemas


Biologinis ovinizmas2

„BIOLOGINIS ŠOVINIZMAS“

Tad gyvosios sistemos yra ir:

etnosai

kalbos

žodžiai

kompanijos ir firmos


Universalusis darvinizmas

UNIVERSALUSIS DARVINIZMAS

 • S.Blackmore (1999) The Meme Machine.

 • Б.М.Медников (1982) Аксиомыбиологии.

 • ir daug kitų


Kaip rasti id jin pagrind kult ros evoliucijos tyrimams

Kaip rasti idėjinį pagrindąkultūros evoliucijos tyrimams

kultūra(biologų apibrėžimas)

elgsenos algoritmai ir kitos žinios, paveldimos negenetiniu būdu, per mokymąsi pamėgdžiojant


Kaip rasti id jin pagrind kult ros evoliucijos tyrimams1

Kaip rasti idėjinį pagrindąkultūros evoliucijos tyrimams

 • Struktūralizmas

 • Memetika


Strukt ralizmas

Struktūralizmas

 • C. Lévi-Strauss – etnologija

 • M. Foucault – kultūros istorija

 • J. Lacano – psichoanalizė

 • R. Barthes – literatūros mokslas

 • L. Althusser – marksizmo analizė

 • F. De Saussure ir kt. – lingvistika

Idėja:

– atsikratyti „individinio psichologizmo“

– įvesti maksimaliai objektyvizuotą analizę


Kitas kelias memetika

Kitas kelias – MEMETIKA

Galbūt memetika – dar viena struktūralizmo atmaina


Memetika internete

Memetika internete

2003 balandis

2007 kovas

2011 lapkritis

645 000

7030

246 000 000

327 000 000


Vienas pirm j vadov li paremt memetikos id ja

Vienas pirmųjų vadovėlių, paremtų memetikos idėja

13-as skyrius „Cultural evolution“


Knygos apie memetik

knygos apie memetiką


Knygos apie memetik1

knygos apie memetiką


Gro in literat ra

Grožinė literatūra

 • Greg Benford (1998)


Termino memas atsiradimas

Termino memas atsiradimas

Meme – Dawkins (1989)

Neprigiję terminai:

culturgene

Lumsden and Wilson (1981)

mnemon – Lynch (?)


Memo apibr imas

Memo apibrėžimas

 • Memas – kultūriškai paveldimas informacijos vienetas žmogaus atmintyje (psichikoje), lemiantis elgseną.


Mem hierarchija

Memų hierarchija

 • spėjama, kad turi egzistuoti elementarieji memai (elememai?)

 • daugelis memų iš tikrųjų yra mempleksai (memų kompleksai)


Memai tai

Memai – tai:

 • žodžiai

 • sąvokos

 • melodijos

 • sąlyginiai refleksai

 • veiklos algoritmai

 • anekdotai ir eilėraščiai

 • mokslinės hipotezės ir teorijos

 • religijos


Replikatoriai

Replikatoriai

Replikatorius – objektas, kuris geba būti replikuotas tam tikroje aplinkoje. Pvz.:

 • genai,

 • organizmai,

 • memai,

 • kompiuteriniai virusai,

 • modeliai Artificial Life sistemose

 • ir pan.


Morfologin d

„Morfologinė dėžė“


Morfologin d1

„Morfologinė dėžė“


Morfologin d2

„Morfologinė dėžė“


Siglonai sig nal l ike o rga n izmodai

Siglonai – SIGnal Like OrgaNizmodai

Siglonai yra molekulės ar jų agregatai, kurie:

 • neturi informacijos, koduojančios jų pirminę sandarą

 • patys nesintetina sau reikalingų makromolekulių ar monomerų (nors gali katalizuoti kitas reakcijas)

 • dauginasi tik sistemose, turinčiose siglonų pirmtakų (presiglonų) ar tinkamų ląstelių ar organizmų


Prionas memi kas replikatorius

prionas – „memiškas“ replikatorius?

 • prionas – trigeris?

 • vieno bito dydžio inforeplikatorius?


Siglonais gali b ti laikomi

Siglonais gali būti laikomi:

 • prionai

 • pavojaus feromonai

 • hipotetinės nukleorūgščių molekulės (greičiausiai – RNR)


Memo ir geno analogijos

Memo ir geno analogijos

 • Genas  memas

 • Genotipas  memotipas

 • Fenotipas  femotipas

 • Mutacijos

 • genetinė inžinerija  memetinė inžinerija


I pl stinis fenotipas

Išplėstinis fenotipas

gyvūnų pėdsakai

graužimų žymės

statiniai

lizdai, voratinkliai, užtvankos, urvai...

ir pan.


I pl stinis femotipas

Išplėstinis femotipas

Išplėstinis femotipas –

materialioji kultūra:

virtuvės rakandai,

knygos,

apranga,

pastatai,

keliai,

darbo įrankiai ir pan.


Ydingasis izomorfizmas

Ydingasis izomorfizmas

МаковскийМ. М. Лингвистическаягенетика, 1992


Memo ir viruso analogijos

Memo ir viruso analogijos

 • Memas kaip proto virusas

 • Memas – virusas parazitas, žmogus – jo šeimininkas

 • Virusas ir virionas  memas ir memionas

 • Saikingieji virusai – saikingieji memai

 • Memo įsidiegimas prote


Memo ir organizmo analogijos

Memo ir organizmo analogijos

 • dauginasi

 • mutuoja

 • konkuruoja dėl resursų (šeimininkų)

 • patiria atranką ir evoliucionuoja

 • sudaro ekologines sistemas


Mem klasifikacija

Memų klasifikacija

memoidai

informaciniai vienetai atmintyje, kurie atsiranda tam tikru ontogenezės metu ir negali būti memetiškai perduodami kitiems individams


Mem klasifikacija1

Memų klasifikacija

automemai

informaciniai vienetai atmintyje, kurie susiformuoja šio individo prote ir gali būti perduodami kitiems individams


Mem klasifikacija2

Memų klasifikacija

alomemai

informaciniai vienetai atmintyje, kuriuos individas gauna iš kitų individų ir kurie gali būti perduodami kitiems individams


Proto strukt ra

ALOMEMAI

AUTOMEMAI

MEMOIDAI

NEUROFIZIOLOGINIS

PAGRINDAS

Proto struktūra


Memoekologija 1

Memoekologija (1)

Žmogaus protas kaip memocenozė

Memocenozė – sąveikaujanti ir besivystanti memoidų ir memų sistema žmogaus smegenyse

Biosferos analogas – ideosfera ar infosfera


Memoekologija 2

Memoekologija (2)

Klasikiniai ekologiniai santykiai

 • Mutualizmas (++) – memai A ir B gali veikti tik kartu.

 • Kooperacija (++) – memai A ir B gai veikti nepriklausomai, bet veikdami kartu jie labiau prisitaikę.

 • Konkurencija (––) – memai A ir B konkuruoja ir anksčiau ar vėliau vienas nuslopina kitą.

 • ir kt.


Memoekologija 3

Memoekologija (3)

Neklasikiniai ekologiniai santykiai

 • Emerdžizmas (AB) – pirma įsidiegia memas A. Vėliau iš jo susiformuoja memas B. Abeji lieka veiklūs.

 • Provizionizmas (AB) – pirma įsidiegia memas A. Vėliau jį pakeičia ir nuslopina memas B.


Memetinio po i rios perspektyvos 1

MEMETINIO POŽIŪRIOS PERSPEKTYVOS (1)

 • KALBOTYRA – žodžių leksinė evoliucija

 • KONCEPTOLOGIJA – konceptų evoliucija


Memetinio po i rios perspektyvos 2

MEMETINIO POŽIŪRIOS PERSPEKTYVOS (2)

 • SĄMONĖS tyrimai – asmenybė kaip memetinis konstruktas

  S.Blackmore (1999) požiūris


Memetinio po i rios perspektyvos 3

MEMETINIO POŽIŪRIOS PERSPEKTYVOS (3)

 • PSICHOPATOLOGIJA – haliucinacinių mechanizmų tyrimai

 • NEUROTEOLOGIJA – demonų, dievų ir „dvasinių būtybių“ metabiologija

  R.Hale-Evans (1995)

  A.Freeman (2001)


Bioinformatika

Bioinformatika:

1. genoinformatika

2. morfoinformatika

3. neuroinformatika


Neuro memai ir kompo memai

Neuromemai ir kompomemai

Ar kompiuterinės sistemos gali būti protingos ir sąmoningos?

Ar kompiuteriuose gali būti memų?


Interfeisai mogus kompiuteris

Interfeisai žmogus-kompiuteris

jungtysžmogaus nervų sistema – kompiuteris

kompiuteriniai virusai patogeniški žmogui?

kompomemų ir neuromemų susiliejimas?


Kompo memai ir genai

Kompomemai ir genai

genai:

perrašomi į kompiuterines bazes – tampa kompomemais

kompiuterizuoti genų sintezė ir įkėlimas į organizmus:

kompomemai suartėja su genais?


Ateityje

Ateityje:

Susilies:

genai

kompomemai

neuromemai

genoinformatika

kompoinformatika

neuroinformatika


Viskas

VISKAS

Ačiū už dėmesį


 • Login