az ad z s rendje t rv ny 2003 vi xcii t rv ny
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. Felsőfokú szakképzés Csorba László. A törvény célja. Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék és illeték, valamint költségvetési támogatások tekintetében.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény' - gail


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az ad z s rendje t rv ny 2003 vi xcii t rv ny

Az adózás rendje törvény2003. évi XCII. törvény

Felsőfokú szakképzés

Csorba László

a t rv ny c lja
A törvény célja
 • Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása
  • valamennyi adó,
  • állam által előírt járulék
  • és illeték,
  • valamint költségvetési támogatások tekintetében
ltal nos felt telek
Általános feltételek
 • Az adóhatóság tájékoztatási kötelezettsége a törvények betartása tekintetében, méltányos joggyakorlás
 • Adózó jóhiszemű joggyakorlása és adóhatóság feladatai teljesítésének elősegítése
 • Minden adótárgy után meg kell fizetni az adót, akkor is, ha illegális
 • Adóelkerülési célú tevékenységgel nem lehet megmásítani az eredeti tevékenységet és annak adóját
a t rv ny hat lya
A törvény hatálya
 • Személyi:
  • székhellyel, lakhellyel rendelkező magányszemélyek, jogi személyek, egyéb szervezetek (adó),
  • vagy akik valamilyen közigazgatási, bírósági eljárásban vesznek részt (illeték)
  • Csak adófizetésre kötelezett még nem adózó!
  • Nem EU illetékes elektronikusan adózók
 • Területi: Magyarország
ad hat s gok s fel gyelet k
Adóhatóságok és felügyeletük
 • APEH
 • VPOP
 • Önkormányzatok jegyzője
 • Felügyeleti szerv: Pénzügyminisztérium
iratbetekint s
Iratbetekintés
 • Jogai és kötelezettségei gyakorlásához szükséges iratokba az adózó betekinthet, másolatot kérhet
 • Iratbetekintés joga korlátozott saját ügye iratai tekintetében is (belső levelezés, előkészítés)
 • Más adózóval kapcsolatos iratokat nem ismerhet meg - adótitok
nellen rz si jog
Önellenőrzési jog
 • Magyar adóztatás önbevallásra épül
 • Utólagosan a bevallás módosítható, kivéve:

ha adóigazgatási eljárás indult az ügyben

ad k telezetts gek
Adókötelezettségek
 • Bejelentés, nyilatkozattétel
 • Adó-megállapítás
 • Bevallás
 • Adófizetés és adóelőleg-fizetés
 • Bizonylat kiállítása és megőrzése
 • Nyilvántartás-vezetés
 • Nyilatkozattétel
 • Adatszolgáltatás
 • Adólevonás, adóbeszedés
a bejelent s szab lyai
A bejelentés szabályai
 • Adóköteles tevékenységet csak adószámmal lehet, kivéve: nem gazdasági tevékenységet folytató magánszemély, vagy illetékügyben
 • Be kell jelenteni kezdetben, majd változáskor is:
  • Név
  • Cím
  • Levelezési cím
  • Tevékenység kezdete és alapulása
  • Tevékenység
  • Gazdálkodási forma
  • Tulajdonosi kör
  • Telephely
  • Iratok őrzési helye
  • Foglalkoztatottak
  • Kapcsolt vállalkozások
  • Értékhatárok meghaladását
  • Adómentességet, választott adózási módot
ad meg llap t sa
Adó megállapítása
 • Önadózás (adózó állapítja meg)
  • Pl. áfa, saját szja, eva, tánya, járulékok
 • Adólevonás (kifizető, munkáltató állapítja meg)
  • Pl. szja levonása: levont csak a levonótól követelhető
 • Adóbeszedéssel (erre kötelezett)
  • Pl.
 • Bevallás alapján kivetéssel, kiszabással (adóhatóság)
 • Adatszolgáltatás alapján adó-megállapítással (adóhatóság)
  • Pl. szja – kérésre: saját, vagy munkáltató
 • Utólagos adó-megállapítással: korábban a feltételek nem álltak fenn (önrevízióval derül ki ez a tény)
bevall si hat rid k
Bevallási határidők
 • Áfa: tárgyidőszakot (hónap, negyedév)követő hónap 20-ig, kivéve éves: február 15-ig
 • Járulékok: minden hónap 12-ig
 • Szja: egyéni vállalkozók és áfások február 15, többiek május 20-ig
 • Társasági adó: tárgyévet követő május 31-ig
 • Költségvetési támogatásokról: tárgyhót követő 20-ig
 • Helyi adók: tárgyévet követő május 15-ig
ad megfizet se
Adó megfizetése
 • Legkésőbb a bevallás, illetéknél kérelem benyújtásának határidejéig
 • Megfizetés nem pótolja a bevallást
 • Negyedéves feltöltési kötelezettség a társasági adónál
 • Adóhatóság által megállapított adónál: 15 napos határidő
megfizet s m dja
Megfizetés módja:
 • Egyszerű magánszemélynél: csekk, illetékbélyeg, vagy ha van, bankszámláról
 • Bankszámlavezetésre kötelezettnél: bankszámláról átutalással (áfások, egyéni vállalkozók, társaságok), illetékbélyeggel
 • Hová: egyedi adónem számlára (pl. munkaadói járulék beszedési számla), kérelemre (illetékbélyeg)
ad kiutal sa
Adó kiutalása
 • Csak ha nincs köztartozás!
 • Bevallás benyújtását követő 30. napig (pl. támogatások igénylése), de szja március 1-től
 • Minimum a bevallás benyújtási határideje + 30. vagy 45. nap (áfa 500 e Ft felett)
 • Ha javítani, kiegészíteni kell a bevallást, akkor újra indul a határidő
 • Ha ellenőrzés van folyamatban, akkor annak befejezését követően, ha elnyúlik
 • Hová: bankszámlára, vagy egyszerű magánszemélynél lakcímre, csekkel
k sedelmes kiutal s k vetkezm nye
Késedelmes kiutalás következménye:
 • Késedelmi kamat: a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese
 • Nem jár, ha az igénylés minimum 50%-a jogosulatlan volt, amit ellenőrzés tárt fel, vagy az ellenőrzést az adózó akadályozta.
bizonylati rend
Bizonylati rend
 • Elv: minden
  • bizonylatnak,
  • nyilvántartásnak,
  • igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az adó (támogatás) alapját és összegét, kedvezményeket, mentességeket meg lehessen állapítani belőle pontosan, számszerűen
 • Mögöttes jogszabályok: számviteli törvény, egyedi adótörvények
bizonylatok meg rz se
Bizonylatok megőrzése:
 • Bejelentett iratőrzési helyen
 • Max. 3 napig vár az adóhatóság könyvelés miatt távol levő iratra
 • Megőrzés elévülésig: adott adó bevallásának éve december 31-től számított 5. év végéig.
 • Megőrzés „örökre”: nyugdíjjal kapcsolatos bizonylatok
nyilatkozatt tel
Nyilatkozattétel
 • Az adózó köteles nyilatkozni általa érintett gazdasági események vonatkozásában adóhatósági felszólításra.
 • Miről? Szerződéses viszonyairól, azok részleteiről, jellemzőiről, ezekkel összefüggő adatairól
 • Kivéve: közvetlen családtagok esetében
adatnyilv ntart s adatszolg ltat s
Adatnyilvántartás - adatszolgáltatás
 • Adatszolgáltatás: nem a saját, hanem más adózó adókötelezettségével kapcsolatos
 • Az adóhatóság felé kell rendszeresen teljesíteni
 • Felkérésre adatszolgáltatás: adózók (nyilatkozattétel), nem adózók (állami, önkormányzati szervek)
 • Legfontosabb adatszolgáltatók:
  • Kifizető
  • Munkáltató
  • Biztosítóintézet
  • Ingatlanügyi hatóság
  • hitelintézet
ad titok
Adótitok
 • Az adózóról az adatok titkosak
  • A többi adózó elől
  • Olyan adóhatósági alkalmazottak elől, akiknek munkájához nem feltétlenül szükséges
 • Megkaphatják az adatokat
  • Bíróság
  • Nyomozóhatóság
  • Egyéb
nellen rz s
Önellenőrzés
 • Jog és nem kötelezettség
 • Minimum 1000, helyi adónál 100 Ft eltérésnél
 • Az ok feltárásától 15 napon belül benyújtandó
 • Késedelmi pótlék helyett sima jegybanki alapkamat a kötelezettség növekedésre: önellenőrzési pótlék. Megfizetése bevallás benyújtásakor – a többlet kötelezettségnek is.
 • Kiutalási határidők a benyújtásától kezdődnek
 • Nem lehet önellenőrzés lezárt, vagy elévült, vagy még nem bevalláses-edékes, vagy ellenőrzés alatt álló időszakot és adónemet illetően
apeh feladata
APEH feladata
 • Az adók beszedése
 • Illetékek beszedése
 • Járulékok beszedése
 • Köztartozások végrehajtása
 • Támogatások (nem mind) kifizetése és feltételei teljesültének (bizonylati) ellenőrzése
 • Adóvisszatérítés és feltételeinek (bizonylati és érdemi) ellenőrzése
vpop feladatai
VPOP feladatai
 • Regisztrációs adóbeszedés
 • Külföldi rendszámú járművek adóinak beszedése
 • Jövedéki adóbeszedés
 • Adójegyes dohányáruk áfája
 • Energiaadó beszedése
 • Termékimport adóbeszedése (nem áfa): vámbeszedés
nkorm nyzati ad hat s g feladatai
Önkormányzati adóhatóság feladatai
 • Helyi adók beszedése
 • Belföldi rendszámú járművek adóbeszedése
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása
 • Egyes köztartozások behajtása
 • Illetékesség: lakóhely, székhely, telephely, termőföld helye szerinti önkormányzat
az ad igazgat si elj r s fajt i
Az adóigazgatási eljárás fajtái
 • Ellenőrzés (hivatalból indul)
 • Hatósági eljárás (hivatalból, vagy kérelemre indul)
 • Végrehajtási eljárás (hivatalból indul)
az ad igazgat si elj r s ellen rz s
Az adóigazgatási eljárás - ellenőrzés
 • Ellenőrzés célja:
  • adózói kötelezettségek jogszerű gyakorlásának felülvizsgálata
  • Adómegrövidítés megakadályozása
  • Jogtalan kifizetések megakadályozása
  • Adózói tudat fejlesztése, szinten tartása
az ellen rz s fajt i
Az ellenőrzés fajtái
 • Bevallások utólagos vizsgálata
 • Állami garancia beváltása
 • Egyes adókötelezettségek teljesítése
 • Adatgyűjtés
 • Illetékfizetési kötelezettség teljesítése
 • Ellenőrzéssel lezárt időszak ismételt ellenőrzése
ellen rz sre val kiv laszt s
Ellenőrzésre való kiválasztás
 • Kötelező ellenőrzés (pl. végelszámolásnál, összeghatár feletti áfa visszaigénylésnél, legnagyobb 3000 adózó)
 • Kockázatelemzés révén automatikus kiválasztás
 • Célzott kiválasztás utasításra
 • Célzott kiválasztás látókörbe kerüléskor
 • Bevallás kiegészítése vonatkozásában ellenállása adózónak
 • Ellenőrzési irányelvek az adott évre
az ellen rz si folyamat
Az ellenőrzési folyamat
 • 1. Értesítés, idézés
 • 2. Megbízólevél átadása (ez a kezdet, ha nincs értesítés)
 • Határidő:
  • 30 nap (+90 másodfok vezetője, +90 nap felügyeleti szerv vezetője, +120 nap pénzügyminiszter – hivatalvezetői előterjesztésre)
  • végelszámolásnál 60 nap,
  • utólagos, ismételt ellenőrzésnél 90 nap, legnagyobb 3000 tagjánál 120 nap
  • + mindegyikhez a kapcsolódó vizsgálat határideje
ellen rz si folyamat
Ellenőrzési folyamat
 • 3. Maga a vizsgálat (helyszíni, vagy hivatali helyiségben)
 • 4. Esetleges felhívás rendezésre, pótlásra, kiegészítésre, fordításra (határidőbe nem számít bele)
 • 5. Tényállás tisztázása – az adózó javára szolgáló bizonyítékokat is figyelembe kell venni, fel kell tárni
ellen rz si folyamat1
Ellenőrzési folyamat
 • 6. Adózónak joga van az ellenőrzés iratait megismerni, észrevételt tenni, személyazonosságát az ellenőrnek ellenőrizni, tájékoztatást kérni
 • 7. Jegyzőkönyv átadása
 • 8. 15 napon belül esetleg kiegészítő jegyzőkönyv, de az ellenőrzésnek vége a 15. nap (+15, +15 hosszabbítás lehetséges)
ad meg llap t s becsl ssel
Adó-megállapítás becsléssel
 • Csak akkor alkalmazható, ha fennállnak feltételei:
  • Vagyonszerzési illeték számítása
  • Ha az adóalap nem állapítható meg bizonylatok hiányában
  • Ha feltételezhető, hogy adókerülő magatartást folytat az adózó
 • Menete: adóalap becslése rendelkezésre álló adatrészek alapján
ism telt ellen rz s
Ismételt ellenőrzés
 • Utóellenőrzés (megnézik, végrehajtották-e a korábbi határozatban foglaltakat)
 • Adózó kérelmére „perújítás” – új adatok, körülmények merülnek fel
 • Nyugdíjügyben
 • Felülellenőrzés (hivatalvezetői utasításra, új adatok fellelésekor 6 hónapon belül)
kisellen rz sek nem lez rt id szak
„Kisellenőrzések” – nem lezárt időszak
 • Egyes adókötelezettségek ellenőrzése „pénzforgalmi ellenőrzés”. Maximum mulasztási bírság és „nagy” ellenőrzés
 • Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés – még nem a bevallást, csak a részadatokat ellenőrzik. Maximum mulasztási bírság, és „nagy ellenőrzés”.
a hat s gi elj r s
A hatósági eljárás
 • Hivatalból indul: ha az ellenőrzés, vagy más adatgyűjtés alapján ténylegesen döntést kell hozni:
  • Adóalapról, adómértékről, illetékalapról és mértékről, pótlékokról, bírságokról, jogosultságról, méltányosságról, különösen ellenőrzés után: utólagos adómegállapítás
 • Kérelemre indul, ha döntést kell hozni:
  • Fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés, adó soron kívüli megállapítása (halál, emigrálás), adó feltételes megállapítása (kapcsolt vállalkozások, belső ár)
hat s gi elj r s hat rideje
Hatósági eljárás határideje
 • Alaphatáridő 60 nap a határozathozatalra
 • 8 nap a fellebbezésre
 • 5 nap a felterjesztésre
 • 15 nap fellebbezés elbírálására
ad hat s gi hat rozat jogorvoslata
Adóhatósági határozat jogorvoslata
 • Egy éven belül megváltoztatható
 • Egy éven túl csak az adózó javára változtatható, ha nincs új adat, új ellenőrzés
 • Bíróságon felülvizsgáltatható, ami a végrehajtást nem akadályozza, csak egy bírósági fok: első-fokon jogerős
v grehajt si elj r s
Végrehajtási eljárás
 • Kell hozzá: végrehajtható okirat
  • Adózói bevallás
  • Határozat
  • Végzés
  • Más szerv bejelentkezése köztartozásról
 • Kell hozzá: adózói nem teljesítés
 • Végrehajt:
  • Maga az adóhatóság
  • Önálló bírósági végrehajtó
ad