Az ad z s rendje t rv ny 2003 vi xcii t rv ny
Download
1 / 38

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. Felsőfokú szakképzés Csorba László. A törvény célja. Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék és illeték, valamint költségvetési támogatások tekintetében.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Az ad z s rendje t rv ny 2003 vi xcii t rv ny

Az adózás rendje törvény2003. évi XCII. törvény

Felsőfokú szakképzés

Csorba László


A t rv ny c lja

A törvény célja

 • Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása

  • valamennyi adó,

  • állam által előírt járulék

  • és illeték,

  • valamint költségvetési támogatások tekintetében


Ltal nos felt telek

Általános feltételek

 • Az adóhatóság tájékoztatási kötelezettsége a törvények betartása tekintetében, méltányos joggyakorlás

 • Adózó jóhiszemű joggyakorlása és adóhatóság feladatai teljesítésének elősegítése

 • Minden adótárgy után meg kell fizetni az adót, akkor is, ha illegális

 • Adóelkerülési célú tevékenységgel nem lehet megmásítani az eredeti tevékenységet és annak adóját


A t rv ny hat lya

A törvény hatálya

 • Személyi:

  • székhellyel, lakhellyel rendelkező magányszemélyek, jogi személyek, egyéb szervezetek (adó),

  • vagy akik valamilyen közigazgatási, bírósági eljárásban vesznek részt (illeték)

  • Csak adófizetésre kötelezett még nem adózó!

  • Nem EU illetékes elektronikusan adózók

 • Területi: Magyarország


Ad hat s gok s fel gyelet k

Adóhatóságok és felügyeletük

 • APEH

 • VPOP

 • Önkormányzatok jegyzője

 • Felügyeleti szerv: Pénzügyminisztérium


Iratbetekint s

Iratbetekintés

 • Jogai és kötelezettségei gyakorlásához szükséges iratokba az adózó betekinthet, másolatot kérhet

 • Iratbetekintés joga korlátozott saját ügye iratai tekintetében is (belső levelezés, előkészítés)

 • Más adózóval kapcsolatos iratokat nem ismerhet meg - adótitok


Nellen rz si jog

Önellenőrzési jog

 • Magyar adóztatás önbevallásra épül

 • Utólagosan a bevallás módosítható, kivéve:

  ha adóigazgatási eljárás indult az ügyben


Ad k telezetts gek

Adókötelezettségek

 • Bejelentés, nyilatkozattétel

 • Adó-megállapítás

 • Bevallás

 • Adófizetés és adóelőleg-fizetés

 • Bizonylat kiállítása és megőrzése

 • Nyilvántartás-vezetés

 • Nyilatkozattétel

 • Adatszolgáltatás

 • Adólevonás, adóbeszedés


A bejelent s szab lyai

A bejelentés szabályai

 • Adóköteles tevékenységet csak adószámmal lehet, kivéve: nem gazdasági tevékenységet folytató magánszemély, vagy illetékügyben

 • Be kell jelenteni kezdetben, majd változáskor is:

  • Név

  • Cím

  • Levelezési cím

  • Tevékenység kezdete és alapulása

  • Tevékenység

  • Gazdálkodási forma

  • Tulajdonosi kör

  • Telephely

  • Iratok őrzési helye

  • Foglalkoztatottak

  • Kapcsolt vállalkozások

  • Értékhatárok meghaladását

  • Adómentességet, választott adózási módot


Ad meg llap t sa

Adó megállapítása

 • Önadózás (adózó állapítja meg)

  • Pl. áfa, saját szja, eva, tánya, járulékok

 • Adólevonás (kifizető, munkáltató állapítja meg)

  • Pl. szja levonása: levont csak a levonótól követelhető

 • Adóbeszedéssel (erre kötelezett)

  • Pl.

 • Bevallás alapján kivetéssel, kiszabással (adóhatóság)

 • Adatszolgáltatás alapján adó-megállapítással (adóhatóság)

  • Pl. szja – kérésre: saját, vagy munkáltató

 • Utólagos adó-megállapítással: korábban a feltételek nem álltak fenn (önrevízióval derül ki ez a tény)


Bevall si hat rid k

Bevallási határidők

 • Áfa: tárgyidőszakot (hónap, negyedév)követő hónap 20-ig, kivéve éves: február 15-ig

 • Járulékok: minden hónap 12-ig

 • Szja: egyéni vállalkozók és áfások február 15, többiek május 20-ig

 • Társasági adó: tárgyévet követő május 31-ig

 • Költségvetési támogatásokról: tárgyhót követő 20-ig

 • Helyi adók: tárgyévet követő május 15-ig


Ad megfizet se

Adó megfizetése

 • Legkésőbb a bevallás, illetéknél kérelem benyújtásának határidejéig

 • Megfizetés nem pótolja a bevallást

 • Negyedéves feltöltési kötelezettség a társasági adónál

 • Adóhatóság által megállapított adónál: 15 napos határidő


Megfizet s m dja

Megfizetés módja:

 • Egyszerű magánszemélynél: csekk, illetékbélyeg, vagy ha van, bankszámláról

 • Bankszámlavezetésre kötelezettnél: bankszámláról átutalással (áfások, egyéni vállalkozók, társaságok), illetékbélyeggel

 • Hová: egyedi adónem számlára (pl. munkaadói járulék beszedési számla), kérelemre (illetékbélyeg)


Ad kiutal sa

Adó kiutalása

 • Csak ha nincs köztartozás!

 • Bevallás benyújtását követő 30. napig (pl. támogatások igénylése), de szja március 1-től

 • Minimum a bevallás benyújtási határideje + 30. vagy 45. nap (áfa 500 e Ft felett)

 • Ha javítani, kiegészíteni kell a bevallást, akkor újra indul a határidő

 • Ha ellenőrzés van folyamatban, akkor annak befejezését követően, ha elnyúlik

 • Hová: bankszámlára, vagy egyszerű magánszemélynél lakcímre, csekkel


K sedelmes kiutal s k vetkezm nye

Késedelmes kiutalás következménye:

 • Késedelmi kamat: a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese

 • Nem jár, ha az igénylés minimum 50%-a jogosulatlan volt, amit ellenőrzés tárt fel, vagy az ellenőrzést az adózó akadályozta.


Bizonylati rend

Bizonylati rend

 • Elv: minden

  • bizonylatnak,

  • nyilvántartásnak,

  • igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az adó (támogatás) alapját és összegét, kedvezményeket, mentességeket meg lehessen állapítani belőle pontosan, számszerűen

 • Mögöttes jogszabályok: számviteli törvény, egyedi adótörvények


Bizonylatok meg rz se

Bizonylatok megőrzése:

 • Bejelentett iratőrzési helyen

 • Max. 3 napig vár az adóhatóság könyvelés miatt távol levő iratra

 • Megőrzés elévülésig: adott adó bevallásának éve december 31-től számított 5. év végéig.

 • Megőrzés „örökre”: nyugdíjjal kapcsolatos bizonylatok


Nyilatkozatt tel

Nyilatkozattétel

 • Az adózó köteles nyilatkozni általa érintett gazdasági események vonatkozásában adóhatósági felszólításra.

 • Miről? Szerződéses viszonyairól, azok részleteiről, jellemzőiről, ezekkel összefüggő adatairól

 • Kivéve: közvetlen családtagok esetében


Adatnyilv ntart s adatszolg ltat s

Adatnyilvántartás - adatszolgáltatás

 • Adatszolgáltatás: nem a saját, hanem más adózó adókötelezettségével kapcsolatos

 • Az adóhatóság felé kell rendszeresen teljesíteni

 • Felkérésre adatszolgáltatás: adózók (nyilatkozattétel), nem adózók (állami, önkormányzati szervek)

 • Legfontosabb adatszolgáltatók:

  • Kifizető

  • Munkáltató

  • Biztosítóintézet

  • Ingatlanügyi hatóság

  • hitelintézet


Ad titok

Adótitok

 • Az adózóról az adatok titkosak

  • A többi adózó elől

  • Olyan adóhatósági alkalmazottak elől, akiknek munkájához nem feltétlenül szükséges

 • Megkaphatják az adatokat

  • Bíróság

  • Nyomozóhatóság

  • Egyéb


Nellen rz s

Önellenőrzés

 • Jog és nem kötelezettség

 • Minimum 1000, helyi adónál 100 Ft eltérésnél

 • Az ok feltárásától 15 napon belül benyújtandó

 • Késedelmi pótlék helyett sima jegybanki alapkamat a kötelezettség növekedésre: önellenőrzési pótlék. Megfizetése bevallás benyújtásakor – a többlet kötelezettségnek is.

 • Kiutalási határidők a benyújtásától kezdődnek

 • Nem lehet önellenőrzés lezárt, vagy elévült, vagy még nem bevalláses-edékes, vagy ellenőrzés alatt álló időszakot és adónemet illetően


Apeh feladata

APEH feladata

 • Az adók beszedése

 • Illetékek beszedése

 • Járulékok beszedése

 • Köztartozások végrehajtása

 • Támogatások (nem mind) kifizetése és feltételei teljesültének (bizonylati) ellenőrzése

 • Adóvisszatérítés és feltételeinek (bizonylati és érdemi) ellenőrzése


Vpop feladatai

VPOP feladatai

 • Regisztrációs adóbeszedés

 • Külföldi rendszámú járművek adóinak beszedése

 • Jövedéki adóbeszedés

 • Adójegyes dohányáruk áfája

 • Energiaadó beszedése

 • Termékimport adóbeszedése (nem áfa): vámbeszedés


Nkorm nyzati ad hat s g feladatai

Önkormányzati adóhatóság feladatai

 • Helyi adók beszedése

 • Belföldi rendszámú járművek adóbeszedése

 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása

 • Egyes köztartozások behajtása

 • Illetékesség: lakóhely, székhely, telephely, termőföld helye szerinti önkormányzat


Az ad igazgat si elj r s fajt i

Az adóigazgatási eljárás fajtái

 • Ellenőrzés (hivatalból indul)

 • Hatósági eljárás (hivatalból, vagy kérelemre indul)

 • Végrehajtási eljárás (hivatalból indul)


Az ad igazgat si elj r s ellen rz s

Az adóigazgatási eljárás - ellenőrzés

 • Ellenőrzés célja:

  • adózói kötelezettségek jogszerű gyakorlásának felülvizsgálata

  • Adómegrövidítés megakadályozása

  • Jogtalan kifizetések megakadályozása

  • Adózói tudat fejlesztése, szinten tartása


Az ellen rz s fajt i

Az ellenőrzés fajtái

 • Bevallások utólagos vizsgálata

 • Állami garancia beváltása

 • Egyes adókötelezettségek teljesítése

 • Adatgyűjtés

 • Illetékfizetési kötelezettség teljesítése

 • Ellenőrzéssel lezárt időszak ismételt ellenőrzése


Ellen rz sre val kiv laszt s

Ellenőrzésre való kiválasztás

 • Kötelező ellenőrzés (pl. végelszámolásnál, összeghatár feletti áfa visszaigénylésnél, legnagyobb 3000 adózó)

 • Kockázatelemzés révén automatikus kiválasztás

 • Célzott kiválasztás utasításra

 • Célzott kiválasztás látókörbe kerüléskor

 • Bevallás kiegészítése vonatkozásában ellenállása adózónak

 • Ellenőrzési irányelvek az adott évre


Az ellen rz si folyamat

Az ellenőrzési folyamat

 • 1. Értesítés, idézés

 • 2. Megbízólevél átadása (ez a kezdet, ha nincs értesítés)

 • Határidő:

  • 30 nap (+90 másodfok vezetője, +90 nap felügyeleti szerv vezetője, +120 nap pénzügyminiszter – hivatalvezetői előterjesztésre)

  • végelszámolásnál 60 nap,

  • utólagos, ismételt ellenőrzésnél 90 nap, legnagyobb 3000 tagjánál 120 nap

  • + mindegyikhez a kapcsolódó vizsgálat határideje


Ellen rz si folyamat

Ellenőrzési folyamat

 • 3. Maga a vizsgálat (helyszíni, vagy hivatali helyiségben)

 • 4. Esetleges felhívás rendezésre, pótlásra, kiegészítésre, fordításra (határidőbe nem számít bele)

 • 5. Tényállás tisztázása – az adózó javára szolgáló bizonyítékokat is figyelembe kell venni, fel kell tárni


Ellen rz si folyamat1

Ellenőrzési folyamat

 • 6. Adózónak joga van az ellenőrzés iratait megismerni, észrevételt tenni, személyazonosságát az ellenőrnek ellenőrizni, tájékoztatást kérni

 • 7. Jegyzőkönyv átadása

 • 8. 15 napon belül esetleg kiegészítő jegyzőkönyv, de az ellenőrzésnek vége a 15. nap (+15, +15 hosszabbítás lehetséges)


Ad meg llap t s becsl ssel

Adó-megállapítás becsléssel

 • Csak akkor alkalmazható, ha fennállnak feltételei:

  • Vagyonszerzési illeték számítása

  • Ha az adóalap nem állapítható meg bizonylatok hiányában

  • Ha feltételezhető, hogy adókerülő magatartást folytat az adózó

 • Menete: adóalap becslése rendelkezésre álló adatrészek alapján


Ism telt ellen rz s

Ismételt ellenőrzés

 • Utóellenőrzés (megnézik, végrehajtották-e a korábbi határozatban foglaltakat)

 • Adózó kérelmére „perújítás” – új adatok, körülmények merülnek fel

 • Nyugdíjügyben

 • Felülellenőrzés (hivatalvezetői utasításra, új adatok fellelésekor 6 hónapon belül)


Kisellen rz sek nem lez rt id szak

„Kisellenőrzések” – nem lezárt időszak

 • Egyes adókötelezettségek ellenőrzése „pénzforgalmi ellenőrzés”. Maximum mulasztási bírság és „nagy” ellenőrzés

 • Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés – még nem a bevallást, csak a részadatokat ellenőrzik. Maximum mulasztási bírság, és „nagy ellenőrzés”.


A hat s gi elj r s

A hatósági eljárás

 • Hivatalból indul: ha az ellenőrzés, vagy más adatgyűjtés alapján ténylegesen döntést kell hozni:

  • Adóalapról, adómértékről, illetékalapról és mértékről, pótlékokról, bírságokról, jogosultságról, méltányosságról, különösen ellenőrzés után: utólagos adómegállapítás

 • Kérelemre indul, ha döntést kell hozni:

  • Fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés, adó soron kívüli megállapítása (halál, emigrálás), adó feltételes megállapítása (kapcsolt vállalkozások, belső ár)


Hat s gi elj r s hat rideje

Hatósági eljárás határideje

 • Alaphatáridő 60 nap a határozathozatalra

 • 8 nap a fellebbezésre

 • 5 nap a felterjesztésre

 • 15 nap fellebbezés elbírálására


Ad hat s gi hat rozat jogorvoslata

Adóhatósági határozat jogorvoslata

 • Egy éven belül megváltoztatható

 • Egy éven túl csak az adózó javára változtatható, ha nincs új adat, új ellenőrzés

 • Bíróságon felülvizsgáltatható, ami a végrehajtást nem akadályozza, csak egy bírósági fok: első-fokon jogerős


V grehajt si elj r s

Végrehajtási eljárás

 • Kell hozzá: végrehajtható okirat

  • Adózói bevallás

  • Határozat

  • Végzés

  • Más szerv bejelentkezése köztartozásról

 • Kell hozzá: adózói nem teljesítés

 • Végrehajt:

  • Maga az adóhatóság

  • Önálló bírósági végrehajtó


ad
 • Login