Myliu lietuv gimtin
Download
1 / 31

“ Myliu Lietuvą gimtinę ! ” - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

“ Myliu Lietuvą gimtinę ! ”. Myliu Lietuvą gimtinę. Darb ą parengė: Klaipėdos miesto “Saulutės” mokyklos-darželio vyresnioji muzikos mokytoja Raimonda Butkuvienė. Darb ą parengė: Klaipėdos “Saulutės” mokyklos-darželio vyresnioji muzikos mokytoja Raimonda Butkuvienė. L I E T U V A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

“ Myliu Lietuvą gimtinę ! ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Myliu Lietuv gimtin!

Myliu Lietuv gimtin

Darb pareng:

Klaipdos miesto Sauluts mokyklos-darelio vyresnioji muzikos mokytoja Raimonda Butkuvien.

Darb pareng:

Klaipdos Sauluts mokyklos-darelio vyresnioji muzikos mokytoja

Raimonda Butkuvien.


L I E T U V A

Kur bgaeup, kur Nemunas teka,

Tai ms tvyn, grai Lietuva!

(Kur bga eup Maironis)


KIEKVIENAS KRATAS, MIESTAS, KAIMAS TURI SAVO PRAEIT, SAVO ISTORIJ.

SAVO ISTORIJ- ILG, PERMAINING, DIDING IR GARBING- TURI IR MS TVYN LIETUVA.


Labai seniai, kai tirpo ir slinko ledynai, vanduo igrau slnius, susidar ups, eerai, susistm kalvos.Atilus orams, prie vienuolika tkstani met Lietuvos teritorijoje apsigyveno pirmieji mons. Jie augino gyvulius, dirbo em. 1009m. pirm kart buvo pamintas Lietuvos vardas.


Grai tu, mano brangi tvyne,

alis, kur miega kapuos didvyriai:

Grai tu savo dangaus mlyne!

Brangi: tiek vargo, kani prityrei.

(Lietuva brangi Maironis)


Kaip puiks slniai sraunios Dubysos,

Mikais, lyg rta, kalnai aliuoja;

O po tuos kalnus sesuts visos Griaudiai malonias dainas ringuoja.(Lietuva brangi Maironis)


Pirmieji krat prie Nemuno m plsti vokiei pirkliai,

o kartu su jais keliavo ir dvasininkai.

Jie 1202m. kr Ordin.

Nuo tada ir prasidjo kovos u laisv prie pavergjus.


Eina garsas Prs ems:

irg reik balnoti;

Daug kryiuoi nuo Malburgo

rengias mus terioti.

Pasilik, sesute, sveika. Nuramink irdel:

A pagriu neprauvs tv alel.

( Eina garsas Maironis)


Sutrinko mikai,

Lyg perknas auktai,

Ir tai netiktai lietuviai,

Tarytum ugnis

Kad ant stogo uvis,

Aprait kryiuoius ugriuv.

(Milin kapai Maironis)


Kad Lietuva bt stipri ir atremt kryiuoi bei kalavijuoi antpuolius, reikjo susivienyti visoms lietuvi gentims.

Tai padar kunigaiktis,

Lietuvos karalius Mindaugas.


Lietuvos valstyb ypa sustiprjo

valdant kunigaikiui Gediminui.

Didysis Gediminas Vilniaus miesto krjas.


Kunigaiktis Algirdas gyn ms emes nuo mongol.


Vytautas didysis

laimjo algirio m.


Valdant

ygimantui Augustui, prie 400 met Lietuva ir Lenkija tapo bendra valstybe.


Ten uaugau, ikentjau

A kanias visas

Ir pamgau, pamyljau

Vargdienio dmas.

(Mano gimtin Maironis)

Po to tssi 120 carins Rusijos okupacijos met, net 40 i j buvo udrausta lietuvika spauda.


Vokieiai eng Maj Lietuv Klaipdos krat.

Abu kaimynai skubjo lietuvius nutautinti.


Taiau atsirado drsi moni, kurie ragino sukilti ir kovoti u nepriklausomyb .

Jonas

Basanaviius


Vincas Kudirka


Simonas

Daukantas


Lietuvikas odis pradedamas spausdinti Tilje, kur knygneiai gabena per vokiei ir rus sien.


Po Lietuv iema. Nei odio, nei rato

Neleidia erelis, suspauds sparnais.

(Jaunoji Lietuva Maironis)

Kovoj dl viesesns vaikams ateities

Suvarg, be met pasen,

Bent tos sau iplti neduosme vilties:

Ne veltui mes ia begyven.

(Kovoj dl viesesns ateities Maironis)


1918m. Vasario 16-j Vilniuje paskelbiama, kad Lietuva tampa nepriklausoma valstybe.


Petys gi pet, na, vyrai, kas gali,

Sustoj darb u mylim al,

Prikelkime Lietuv ms!

(Jaunoji Lietuva Maironis)


1939 m. vyko Stalino ir Hitlerio sandris. Pasirayti slaptieji protokolai. Nutarta Lietuv pasidalinti, tuomet vedama kariuomen.


O birelio 14 d. Lietuvos mons tremiami Sibir.


Tik po penkiasdeimt met, t, y. 1990 m. kovo 11-oji paskelbiama

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBS ATKRIMO DIENA.

Diaugsmas ir kania.

Sausio 13-oji. Tyla...


Tylos minute pagerbiami uvusieji u Lietuvos laisv.


Nuo tos baisios nakties prajo jau dvideimt met...

Tikims, kad ji niekada nepasikartos. O mes puokime al pavyzdingu mokymusi, geru elgesiu, darbtumu...


Tautika giesm

V. Kudirka

Lietuva, Tvyne ms,

Tu didvyri eme,

I praeities Tavo sns

Te stipryb semia.

Tegul Tavo vaikai eina

Vien takais dorybs,

Tegul dirba Tavo naudai

Ir moni grybei.

Tegul saul Lietuvoj

Tamsumas praalina,

Ir viesa, ir tiesa

Ms ingsnius telydi.

Tegul meil Lietuvos

Dega ms irdyse,

Vardan tos Lietuvos

Vienyb teydi!


Grai tu, mano brangi tvyne,

alis, kur miega kapuos didvyriai!

Ne veltui boiai tave taip gyn,

Ne veltui dainiai plaiai igyr!

(Lietuva brangi Maironis)


Ai u dmes!


ad
  • Login