RAČUNALNIŠKI SISTEMI in KOMUNIKACIJE - PowerPoint PPT Presentation

Ra unalni ki sistemi in komunikacije
Download
1 / 227

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RAČUNALNIŠKI SISTEMI in KOMUNIKACIJE. Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede. dr. Igor Bernik, docent igor.bernik@fov.uni-mb.si. kib1.fov.uni-mb.si/RaSK. Kaj je računalniški sistem? Računalnik in periferija Programska oprema. Računalniški sistem - uvod.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

RAČUNALNIŠKI SISTEMI in KOMUNIKACIJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ra unalni ki sistemi in komunikacije

RAČUNALNIŠKI SISTEMIin KOMUNIKACIJE

Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

dr. Igor Bernik, docentigor.bernik@fov.uni-mb.si

kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


Ra unalni ki sistem uvod

Kaj je računalniški sistem?

Računalnik in periferija

Programska oprema

Računalniški sistem - uvod

Računalnik je naprava, ki jo lahko programiramo, da manipulira z simboli. Hitro, natančno in zanesljivo lahko izvaja kompleksne in ponavljajoče se procedure ter hrani in bere velike količine podatkov. Fizične komponente imenujemo strojna oprema – hardver, ki izvajajo programsko opremo – softver. Vhodno izhodne enote dovoljujejo računalnikom komunikacijo z uporabnikom in zunanjim svetom.

Računalniški sistemi


Kaj je ra unalnik

Ker je računalnik naprava, naj dela kaj koristnega:

Pisanje teksta

Hranjenje in obdelava podatkov

Reševanje matematičnih problemov

Igranje iger

Primeri: bankomat, referat, borza, ...

Kaj je računalnik?

Računalniški sistemi


Ra unalni ki sistem z vidika

Uporabnika

Zmogljivosti in omejitve

Programerja

Želim si računalnik, za katerega lahko napišem čim boljši program

Sistemski analitika

Računalniki za dobro delovanje aplikacij – pravi sistem za določena opravila

Sistemskega administratorja; sistemskega managerja

Računalnik, ki omogoča maksimalno učinkovitost celotnega računalniškega sistema (kot rač. samega, kot več rač. na določeni lokaciji ali kot sistem računalnikov na dislociranih lokacijah)

Računalniški sistem z vidika:

Računalniški sistemi


Osnovne operacije

pri izvajanju računalniškega procesiranja podatkov

Vhod/Izhod podatkov

Osnovna aritmetična in logična preračunavanja

Transformacija ali prevajanje podatkov (prevajanje programa, update datotek, ...)

Sortiranje podatkov

Iskanje ujemajočih podatkov

Shranjevanje in branje podatkov

Prenos podatkov (prenos datotek)

Osnovne operacije

Računalniški sistemi


Komponente ra unalni kega sistema

Hardver, ki omogoča fizične mehanizme vhoda in izhoda podatkov, manipuliranja z njimi in za elektronsko kontrolo vhoda in izhoda podatkov

Softver – sistemski in aplikativni, ki daje inštrukcije hardveru kako in v kakšnem vrstnem redu naj dela.

Podatki; numerični, alfanumerični, grafični, zvokovni, ... predstavljeni v obliki, s katerimi softver zna delati

Komponente računalniškega sistema

Računalniški sistemi


Hardverske komponente

Procesor (CPE)

Pomnilnik

Vhodno/izhodni vmesnik

Vhodne enote

Izhodne enote

Hardverske komponente

Računalniški sistemi


Centralno procesna enota procesor

Aritmetično logična enota; izvajanje aritmetičnih in logičnih kalkulacij.

Kontrolna enota; kontrolira procesiranje inštrukcij in gibanje notranjih podatkov procesorja iz enega dela procesorja v drugega.

Vmesnik; premika inštrukcije programa in podatke med procesorjem in ostalim hardverom.

Centralno procesna enota - procesor

Računalniški sistemi


Pomnilnik

bit, byte = 8bit

1KB= 210=1024bytes, 220=MB,230=GB

Razločimo različne tipe:

RAM (random access memory)

ROM (read only memory)

Trdi disk, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM, tračne enote, luknjane kartice, pomnilne kartice...

Pomnilnik

Računalniški sistemi


Vhodno izhodni vmesnik

ISA

Serijski

Zaporedni

PCMCIA (PcCard)

SCSI

PCI, PCI-X

USB

FireWire

BlueTooth

Vhodno/izhodni vmesnik

Računalniški sistemi


Vhodne enote

Luknjana kartica

Tipkovnica

Miška

Grafična tablica

Skener (bar-code, ročni, ploski, bobenski, ...)

Pero

Igralna palica, volan

Digitalni foto aparat, video kamera (analogna in digitalna)

...

Vhodne enote

Računalniški sistemi


Izhodne enote

Zaslon (CRT, LCD, ...)

Projektor (LCD, DLP, ...)

Tiskalniki (iglični, brizgalni, laserski, specialni)

Zvočniki

Izhodne enote

Računalniški sistemi


Softverske komponente

Firmware (v strojne naprave vgrajen softver)

Sistemski softver (BIOS, operacijski sistemi)

Aplikativni, uporabniški programi

Softverske komponente

Računalniški sistemi


Komunikacijske komponente

potrebujemo, ker računalnik dandanes ni več sam

Različne omrežne povezave, prek različnih softverskih protokolov

preko ožičenj (omrežje, telefonska linija)

Brezžično (WiFi, bluetooth, ...)

Komunikacijske komponente

Računalniški sistemi


Podatki informacije

Tyche Brahe, srednjeveški astronom, je svoje življenje posvetil opazovanju in zapisovanju pozicije planetov.

Johannes Kepleranalizira zbrane podatke in predstavi zakone gibanja planetov.

Brahe je zbiral podatke – Keplerjevi zakoni so informacije!

Podatki, informacije

Računalniški sistemi


Procesiranje podatkov v informacije

Procesiranje podatkov pojasni njihov pomen.

Računalnik je stroj za procesiranje podatkov!

Podatkovni tok teče v računalnik kot vhod,

informacijski tok iz računalnika je izhod.

Procesiranje podatkov v informacije

Računalniški sistemi


Ra unalnik ali kalkulator razlika

Oba lahko računata.

Na kalkulatorju je postopek seštevanja naslednji:

Vnesemo prvo število (X)

Izberemo operator seštevanja (+)

Vnesemo drugo število (Y)

Izberemo operator za izračunavanje (=)

Zapišemo izračunano število za nadaljnje računanje

Kalkulator izračuna vrednost glede na zaporedje pritisnjenih gumbov.

Računalnik procesira podatke avtomatsko. Moramo mu podati set inštrukcij (program), ki je shranjen na računalniku (shranjeni program).

Računalnik je naprava, ki procesira podatke v informacije pod kontrolo shranjenih programov.

Računalnik ali kalkulator - razlika

Računalniški sistemi


John von neumannov koncept

Stored program concept (Koncept shranjenih programov)

Podatki, manipulirani v skladu z inštrukcijami programa so shranjeni v spominu medtem, ko se procesirajo. Tudi programske inštrukcije in podatki so shranjeni v spominu medtem ko se procesirajo. Koncept je standardna osnova za računalniško arhitekturo praktično vseh obstoječih računalnikov.

John von Neumannov koncept

Računalniški sistemi


Ra unalni ki sistemi in komunikacije

Četrta generacija (1971 – do danes)

Centralna procesna enota ima sedaj samostojno enoto – mikroprocesor. L. 1975 se prvi računalnik proda ljubitelju tehnike. L. 1981 IBM proda prvi PC, do konca leta pa že 2 mio. Leta 82 – 5,5 mio. Deset let kasneje pa 65 mio. Trenti so v zmanjševanju velikosti in porabe elektrike – iz namiznih v prenosne in v ročne. Iz leta v letu padajo cene in naraščajo zmogljivosti. Povezujejo se preko lokalnih mrež v Internet. Tako predstavljajo skupno mrežo informacij.

Računalniški sistemi


Ra unalni ki sistemi in komunikacije

Peta generacija (od danes naprej)

Peta generacija računalnikov se še razvija. Razlika med 4. in 5. generacijo je v uporabi umetne inteligence, kjer bodo računalniki lahko:

 • Uporabljali naravni govor

 • Razumeli deduktivno sklepanje

 • Se učili iz napak

 • Videli in razpoznali objekte

 • Evaluirali na stopnjo novih zahtev.

  Za to se potrebujejo bistveno zmogljivejši računalniki, ki bodo delovali podobno kot človek.

Računalniški sistemi


Ra unalni ki sistemi 2 osnovni podsistemi ra unalnika

RAČUNALNIŠKI SISTEMI2. Osnovni podsistemi računalnika

Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

dr. Igor Bernik, docent

kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


Ra unalni ki sistemi in komunikacije

Osnovne sistemske komponente

Računalniški sistem je sestavljen iz centralne enote (računalnika) in različnih perifernih naprav.

 • Centralna enota vsebuje večino elektronskih sklopov

 • Periferne naprave so na centralno enoto priključene prek ožičenja (in tudi brezžično)

 • Von Neumann hardver razbije na 5 osnovnih delov:

  • CPE (procesor)

  • Vhod

  • Izhod

  • Delovni pomnilnik - RAM

  • Stalni pomnilnik

 • Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Osnovne sistemske komponente

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Centralna procesna enota

  Centralna procesna enota (CPE-procesor) je najpomembnejša komponenta računalnika. Pod kontrolo shranjenega programa, CPE manipulira z podatki in shranjuje rezultate v pomnilnik - RAM!

  • CPE stalno prejema inštrukcije, ki jih mora izvesti.

  • Vsaka inštrukcija vsebuje vrstni red procesiranja podatkov.

  • Delo procesorja je večinoma preračunavanje podatkov in njihov transport.

  • Podatki prihajajo iz pomnilnika in vhodnih perifernih naprav (pogonov, tipkovnice).

  • Po procesiranju se podatki pošljejo nazaj v pomnilnik in na izhodne periferne naprave.

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Pomnilnik in pogoni

  • Delovni pomnilnik računalnika vsebuje podatke in programe.

  • Vsi podatki ki jih računalnik potrebuje in dela z njimi v času procesiranja so shranjeni v delovnem pomnilniku.

  • Podatki, ki se nahajajo na enem izmed pogonov in so potrebni za procesiranje, se morajo najprej prebrati v delovni pomnilnik.

   Delovni pomnilnik = RAM.

   Pogoni = mehki, trdi diski, CD, DVD, tračne enote, ...

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Periferne naprave

  Periferne naprave so običajno fizično ločene od računalnika – medtem ko procesor in pomnilnik tvorijo glavni del računalnika.

  Število perifernih naprav je odvisna od opremljenosti računalniškega sistema. V osnovi jih delimo na:

  • Vhodne naprave – omogočajo vnos podatkov (tipkovnica, miška)

  • Izhodne naprave – omogočajo prikaz procesiranih podatkov/informacij uporabniku (monitor, tiskalnik)

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Vodila

  Vodila so povezave v računalniku, ki povežejo procesor z ostalimi komponentami. Računalniški sistem sprejema in pošilja podatke na vodila, ki jih delimo na:

  • Sistemsko vodilo, ki povezuje CPE z RAMom. Je centralno vodilo sistema.

  • V/I vodila, ki povezujejo CPE in ostale komponente. Prenašajo podatke in povezujejo sistemsko vodilo z vsemi V/I napravami.

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Osnovni računalniški koraki

  potrebni za izvedbo naloge:

  1. Shrani program v pomnilnik.

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Osnovni računalniški koraki

  potrebni za izvedbo naloge:

  2. Vnesene podatke iz tipkovnice shrani v pomnilnik.

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Osnovni računalniški koraki

  potrebni za izvedbo naloge:

  3. Procesor procesira podatke na osnovi programa in shrani rezultate v pomnilnik.

  4. Rezultati so prikazani na izbrani izhodni napravi.

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Pomni: hardver, softver, program

  Hardver imenujemo fizične komponente sistema (CPE, pomnilnik, vodila, naprave).

  Softver imenujemo programe, ki so elektronski signali in obstajajo zgolj s pomočjo hardvera v pomnilniku.

  Program je serija inštrukcij, ki izvaja določene naloge.

  Podatki niso programi!Programi vsebuje inštrukcije za procesiranje podatkov. Programi se izvajajo, podatki se procesirajo.

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi 3 podatki in tevil ni sistemi

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI3. Podatki in številčni sistemi

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  O podatkih

  Naši računalniki procesirajo podatke. Njihova funkcija je preprosta: procesiranje podatkov. Procesiranje se izvaja znotraj CPE in med ostalimi komponentami. To je seveda preprosto, toda KAJ so podatki in KAKO se procesirajo v računalniku?

  O podatkih

  Računalniški sistemi


  Analogni podatki

  Signali, ki jih pošiljamo drug drugemu so podatki. Naši vsakodnevni podatki so v različnih oblikah: zvok, pisma, številke in drugi znaki (ročno napisani ali tiskani), fotografije, grafika, film, ... Vsi ti podatki so naravni – analogni, kar pomeni, da se razlikujejo v svoji obliki. Podatki v tej obliki so neuporabni za računalniško procesiranje. Računalnik lahko procesira zgolj preproste, natančno določene podatkovne formate, ki jih lahko procesira zelo uspešno.

  Analogni podatki

  Računalniški sistemi


  Digitalni podatki

  Digitalni podatki

  Računalnik je električna naprava. Torej lahko dela le z podatki, ki jih razume na električnem nivoju. To doseže z uporabo električnih stikal, ki so lahko vključeno ("1") ali izključeno ("0"). Z električnimi stikali lahko pišemo števila 0 in 1 ter pričnemo procesirati naše podatke.Računalniški procesor ima milijone teh stikal v obliki tranzistorjev).

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Vsako 0 ali 1 imenujemo bit. Bit (BInary digiT). Število imenujemo binarno, saj izhaja iz binarnega številčnega sistema:

  01 bit

  11 bit

  01104 bit

  011010118 bit

  Biti

  Računalniški sistemi


  Binarni tevil ni sistem

  Binarni številčni sistem je zgrajen iz števil, enako kot naš običajni desetiški številski sistem (10 številski sistem, števila 0-9), le da uporablja le števili 0 in 1.

  DESETIŠKI ŠTEVILSKI SISTEM - Desetiška števila so števila z osnovo deset: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9. Primer: 23

  BINARNI ŠTEVILSKI SISTEM - Binarna števila so števila z osnovo dva: 0 in 1. Primer: 1012

  (0 ko je stikalo izključeno, 1 ko je stikalo vključeno)

  Binarni številčni sistem

  Računalniški sistemi


  Osmi ki estanjsti ki tev sistemi

  Osmiški (octal) in šestnajstiški (hexadecimal) številska sistema omogočata preprosto predstavljanje večbitnih števi lv digitalnem sistemu, saj so njune baze večkratnika števila 2.

  Osmiški številčni sistem uporablja števila od 0-7. S tremibiti lahko predstavimo vsako izmed števil osmiškega štev. sistema.

  Šestnajstiški številčni sistem uporablja števila od 0-9 in črke od A-F. S štirimibiti lahko predstavimo vsako izmed števil šestnajstiškega štev. sistema.

  Dvaintrideset, štiriinšestdeset

  Osmiški, šestanjstiški, ... štev. sistemi

  Računalniški sistemi


  Zakaj binarna tevila

  Dvomestna vezja, ki jih imenujemo tudi digitalna ali binarna so neobčutljiva na motnje, preprosta za razvoj in razumevanje in izjemno zanesljiva. Informacije/podatki se preprosto manipulirajo z uporabo preprostih elektronskih vezij – logičnih vezij oz. vrat.

  Zakaj binarna števila

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi 4 logi na vezja

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI4. Logična vezja

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  Booleanova algebra

  V binarni logiki imamo lahko pri odgovoru na vprašanje dva odgovora:

  True – resnično – da

  False – neresnično – ne

  Povezujemo jih z tremi osnovnimi logičnimi povezavami – vrati IN, ALI in NE.

  Booleanova algebra

  Računalniški sistemi


  Logi na vrata in cpe

  Logična vrata in CPE

  Računalniški sistemi


  Logi na vrata

  Booleanova logika se lahko transformira iz algebraičnega izraza v logični diagram, ki predstavlja IN, ALI in NE vrata. Z implementacijo logičnih diagramov v hardveru dobimo digitalna vezja.

  Digitalna vezja so komponente hardvera, ki manipulirajo z binarnimi informacijami.

  Vezja so implementirana z uporabo tranzistorjev v integrirana vezja.

  Vsakemu osnovnemu vezju tranzistorja pripišemo logična vrata.

  Logična vrata

  Računalniški sistemi


  Logi na vrata ne not

  Logična vrata NE (NOT)

  Računalniški sistemi


  Logi na vrata in and

  Logična vrata IN (AND)

  Računalniški sistemi


  Logi na vrata ali or

  Logična vrata ALI (OR)

  Računalniški sistemi


  Logi na vrata ne in nand

  Logična vrata NE IN (NAND)

  Računalniški sistemi


  Logi na vrata ne ali nor

  Logična vrata NE ALI (NOR)

  Računalniški sistemi


  Logi na vrata ekskluzivni ali xor

  Logična vrata ekskluzivni ALI (XOR)

  Računalniški sistemi


  Log vrata ekskluzivni ne ali xnor

  Log. vrata ekskluzivni NE ALI (XNOR)

  Računalniški sistemi


  Zakoni booleanove algebre

  Zakona zduževanja:

  A + B = B + A

  A * B = B * A

  Zakona povezovanja:

  (A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C

  A * (B * C) = (A * B) * C = A * B * C

  Zakon deljenja:

  A * (B + C) = A * B + A * C

  de Morganova zakona:

  ___________ __ __

  (A + B) = A * B

  ________ __ __

  A * B = A + B

  Zakoni Booleanove algebre

  Računalniški sistemi


  Zakoni booleanove algebre1

  Ostali zakoni:

  A + A = A

  A * A = A

  A + 1 = 1

  A * 1 = A

  A + 0 = A

  A * 0 = 0

  __

  A + A = 1

  __

  A * A = 0

  __

  A = A

  Zakoni Booleanove algebre

  Računalniški sistemi


  Logi na vezja in uporaba zakonov

  Logična vezja in uporaba zakonov

  __ __

  Y = A * B * C + A * B * C + A * C

  __ __

  Y = A* B * (C + C) + A * C = A * B + A* C

  __

  Ne pozabi: C + C = 1 in A * B * 1 = A * B

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi 5 analogni in digitalni podatki

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI5. Analogni in digitalni podatki

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  Zapomni si

   Zapomni si! 

  Ime  okr.  Velikost (byte)

  KiloK2^10 = 1,024         

  MegaM2^20 = 1,048,576

  GigaG2^30 = 1,073,741,824

  TeraT2^40 = 1,099,511,627,776

  PetaP2^50 = 1,125,899,906,842,624

  ExaE2^60 = 1,152,921,504,606,846,976

  ZettaZ2^70 = 1,180,591,620,717,411,303,424

  YottaY2^80 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176

  Računalniški sistemi


  Analogni proti digitalnim podatkom

  Analogni proti digitalnim podatkom

  Računalniški sistemi


  Digitalni podatki1

  Računalnik lahko procesira podatke le v primeru, da so ti zapisani kot 0 in 1. Te podatke imenujemo digitalni podatki. Če običajne podatke iz analogne oblike prevedemo v digitalno, bodo le ti prikazani kot veriga 0 in 1, torej jih bo računalnik sposoben procesirati. Torej moramo opraviti postopek digitalizacije naših podatkov. Čisti tekst, zvok in slike digitaliziramo v obliko, zapisano z 0 in 1.

  Digitalni podatki

  Računalniški sistemi


  O bytih

  O Bytih

  • Osnovno podatkovno procesiranje je procesiranje teksta

  • Vsakemu znaku pripišemo 8 bitov (1byte) dolgo oznako, ki predstavlja določen znak.

  • Primer oznak je prikazan na tabeli:

  Računalniški sistemi


  Ascii

  ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

  Industrijski standard, ki alfanumeričnim znakom znotraj prostora 256 znakov (28) vsakemu izmed znakov pripiše 8 bitno kodo.

  ASCII tabelo razdelimo na 3 sekcije:

  Neizpisljive kode na mestih od 0 do 31.

  "Spodnji" del ASCII tabele med 32 in 127 mestom. To je del, kjer so vsi glavni znaki (predvsem ameriške abecede)

  "Zgornji" ASCII med 128 in 255. Del kode, kjer s programiranjem lahko dobimo specialne znake, predvsem v odvisnosti od jezika, kateremu so znaki namenjeni (šumniki, nemški znaki, ...)

  ASCII

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Tabela znakov: ASCII tabela

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Tabela znakov: ASCII tabela

  Računalniški sistemi


  O tekstu in kodah

  Uporabniški podatki so v računalniku vedno v digitalni obliki.

  Podatke delimo na dve osnovni obliki:

  Programska koda, ki omogoča delovanje računalnika

  Uporabniški podatki, kot so tekst, grafika, zvok, ...

  Dejstvo je, da CPE mora poznati inštrukcije (programe), da funkcionira nad podatki. Program je zbirka inštrukcij, ki se izvajajo ena za drugo, medtem ko program teče. Vsakič ko premaknemo miško, kliknemo, pritisnemo tipko na tipkovnici, ... se inštrukcije pošljejo programom, ki skrbijo za odzive in povedo CPE, kako naj se na akcijo odziva.

  O tekstu in kodah

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Datoteke

  • Tako programsko kodo kot podatke shranjujemo v datotekah na trdem disku. Glede na končnico datotek, lahko sklepamo, kaj je v njej.

  Računalniški sistemi


  Podatkovni tipi in standardi

  Podatkovni tipi in standardi

  Računalniški sistemi


  Standard predstavitve tevil

  Standardi običajno določa tri področja: predstavitev števil, izvajanje aritmetičnih operacij (zaokroževanje) in postopke v primeru napak (prekoračitev, deljenje z nič, itd).

  Predstavitev števil v računalniku se izvaja posebej za:

  1.) Fiksna vejica

  2.) Plavajoča vejica

  Standard uporablja bazo 2 in določa dva formata za predstavitev števil. To sta 32-bitni format enojne natančnosti in 64-bitni format dvojne natančnosti, ki ju prikazuje slika.

  Standard predstavitve števil

  Računalniški sistemi


  Standard predstavitve tevil1

  Standard predstavitve števil

  Računalniški sistemi


  Grafi ni format

  Grafični format

  • Poznamo dve vrsti grafičnih formatov: rastrski (zgrajen iz točk) in vektorski (zgrajen iz poti).

  • Pri rastrskem (bitmap) formatu je slika zgrajena iz točk različnih barv ali senc.

  • Vektorska grafika uporablja matematična razmerja med točkami in povezuje poti krivulj, da popiše sliko.

  Računalniški sistemi


  Zvo ni formati

  Podobno kot slike digitaliziramo tudi zvok. Zvok je nihanje zraka s slišno frekvenco. Z mikrofonom ga spremenimo v nihanje električne napetosti, ki je analogna predstavitev zvoka. Za razliko od slike je pri zvoku pomembna časovna dimenzija. Analogno predstavitev zvoka digitaliziramo tako,da čas razdelimo na drobne časovne korake. Nato določimo povprečno velikost zvočnega signala v posameznem časovnem koraku. Na sliki je povprečna velikost signala predstavljena s stolpci. Velikost stolpcev izrazimo z dvojiškimi števili. Dobljeno zaporedje dvojiških števil predstavlja digitalen zapis zvoka.

  Zvočni formati

  Računalniški sistemi


  Zvo ni formati1

  Pri sliki je natančnost digitalne predstavitve odvisna od gostote mreže, pri zvoku pa je odvisna od frekvence vzorčenja, tem večja je dobljena količina informacije in tem bolj natančna je predstavitev zvoka. Če je časovni korak dovolj kratek, da zajamemo tudi visoke frekvence, ki so na robu slišnega območja človeškega ušesa, potem bolj natančna predstavitev zvoka ni smiselna. Zgornja meja slišnih frekvenc človeškega ušesa je približno 18 kHz.Pri digitalizaciji zvoka za zapis na CD je frekvenca vzorčenja 44 kHZ. Vsak vzorec pa je predstavljen s 16 biti.

  Zvočni formati

  Računalniški sistemi


  Zvo ni formati2

  Zvočni formati

  Digitalizacija zvoka

  http://www.wikipedia.org/wiki/File_format

  Računalniški sistemi


  Zvo ni formati3

  Zvočni formati

  Digitalizacija zvoka

  http://www.wikipedia.org/wiki/File_format

  Računalniški sistemi


  Ostali formati

  Formati za besedilo

  Formati za “računske” aplikacije

  Grafični formati

  Zvočni formati

  Formati za inženirske aplikacije

  Video formati

  Formati za predstavitev podatkovnih baz

  ...

  Ostali formati

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi 6 komponente ra unalni kega sistema

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI6. Komponente računalniškega sistema

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  Sestava ra unalni kega sistem

  Sestava računalniškega sistem

  Računalniški sistemi


  Notranjost ra unalnika

  Notranjost računalnika

  • Glavni elementi računalnika se praviloma nahajajo znotraj ohišja in so:

   • Matična plošča, ki združuje:

    • Procesor

    • Pomnilnik

    • Sistemski nabor

    • Vodila in reže za vmesnike

    • Kontrolerje

   • Diskovne (mehki, trdi, CD, DVD) in tračne enote,

   • Grafični podsistem,

   • Napajalnik, ...

  Računalniški sistemi


  Shematski prikaz ra unalnika

  Shematski prikaz računalnika

  Računalniški sistemi


  Sestava ra unalni kega sistem1

  Sestava računalniškega sistem

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi 6 1 procesor

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI6.1 Procesor

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  Centralna procesna enota cpe

  Procesor je izdelan na rezini silicija in ima izvedene nožice skozi silicijevo rezino, prek katerih je priključen na električne vhode in izhode.

  Več let se že kaže trend, da računalniškim procesorjem podvojijo zmogljivosti vsakih 18 mesecev – Moorov zakon (Thomas Moore – podpredsednik korporacije Intel).

  Trenutno ni indikatorjev, da bi se razvoj mikroprocesorjev upočasnil.

  Centralna procesna enota (CPE)

  Računalniški sistemi


  Delovanje cpe

  Delovanje CPE

  • Dekodira inštrukcije,

  • Vzpostavlja in obnavlja podatke, s katerimi operira,

  • Izvaja zahtevane kalkulacije.

  Računalniški sistemi


  Glavne komponente cpe

  Glavne komponente CPE

  • ALE – aritmetično logična enota; izvaja aritmetične in logične operacije na vhodnih podatkih.

  • Krmilna enota – nadzira delovanje ALE in upravlja izvajanje programa v procesorju.

  • Registri – hitre spominske lokacije, na katerih procesor shranjuje operande, ki jih pogosto potrebuje, s tem se pohitri procesiranje.

  • Notranje podatkovno vodilo.

  Računalniški sistemi


  Vhodi in izhodi ale

  Vhodi in izhodi ALE

  • Običajno so široki 8, 16, 32 ali 64 bitov.

  • Krmilni signal vsebuje nekaj bitov (odvisno od funkcije), ki so npr.:

   • Dodajanje/odvzemanje

   • Množenje/deljenje

   • Logični testi (ali je rezultat operacije 0)

   • Logični testi za ničle (ali ima operand zgolj ničle v podatkih)

   • Primerjalne funkcije (<, >, =, ...)

   • Bitni IN oz. ALI operator za dva operanda

   • Zamenjava bitov.

  Računalniški sistemi


  Registri

  Registri

  • So naslednji :

   • občasni

   • pomožni

   • akumulator A

   • podatkovni števec ( DC )

   • programski števec ( PC )

   • instrukcijski register ( IR )

   • register stanj ( CCR )

  Računalniški sistemi


  Aritmeti no logi na enota

  Aritmetično logična enota

  • je sklop z več različnimi funkcijami, kot so:

   • seštevanje

   • pomik vsebin registrov

   • komplementiranje vsebin registrov

   • povečevanje in zmanjševanje vsebin določenih registrov za vrednost 1

   • logične operacije, kot so IN, ALI, ekskluzivni ALI

  Računalniški sistemi


  Krmilna enota

  Krmilna enota

  • skrbi za krmilne signale in njihovo pravilno časovno zaporedje.

  • Obstajata dve vrsti signalov :

   • nevidni, ki skrbijo za delovanje ALE

   • krmilni signali, ki so vhodni ali izhodni. Z njimi CPE nadzoruje ostale enote ali preko njih ugotavlja stanj.

  Računalniški sistemi


  Notranje podatkovno vodilo

  Notranje podatkovno vodilo

  • služi za komunikacije med registri, ki pa ne morejo potekati istočasno, temveč po časovnem multipleksu. V danem trenutku je lahko na vodilu le en podatek in s tem tudi le ena komunikacija.

  • Vsak mikroprocesor ima zbir različnih ukazov (inštrukcij), ki jih razume. Takšni ukazi so zbrani v tabeli ukazov, kjer je vsak ukaz na kratko opisan. Za mikroprocesor je ukaz razumljiv le v binarni obliki, medtem ko je za programerja ugodneje, če je ukaz zapisan v razumljivejši obliki.

  Računalniški sistemi


  Predstavniki sodobnih procesorjev

  Predstavniki sodobnih procesorjev

  • Intel združljivi procesorji

  • PowerPC (IBM, Motorola)

  • Sparc, UltraSparc (Sun)

  • ARM

  • ...

  Računalniški sistemi


  Intel itanium 2 ai 64 arhitektura

  Intel Itanium 2 AI 64 - arhitektura

  Računalniški sistemi


  Intel itanium 2 ai 64 izgradnja

  Intel Itanium 2 AI 64 - izgradnja

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi 6 2 vodila pomnilnik in pomnilne naprave

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI6.2 Vodila, pomnilnik in pomnilne naprave

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  Ra unalni ki sistemi 6 2 1 vodila

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI6.2.1. Vodila

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  Izmenjevanje podatkov v ra unalniku

  Izmenjevanje podatkov v računalniku

  • V računalniku poteka izmenjevanje podatkov med napravami prek vodil, ki v skladu s podatki v ROMu nastavijo delovanje računalnika.

  • ROM čipi vsebujejo inštrukcije, ki so specifične za posamezne dele matične plošče. Te inštrukcije so v računalniku stalno in se ne menjajo. Programska koda v ROMu je namenjena zagonu računalnika in OS.

  Računalniški sistemi


  In trukcije v romu

  Inštrukcije v ROMu

  • Inštrukcije so shranjene v ROM pomnilniku in se aktivirajo eno za drugo pri zagonu računalnika.

  • Delimo jih na naslednje sklope:

   • POST (Power On Self Test) inštrukcije

   • Setup inštrukcije so povezane s CMOS inštrukcijami.

   • BIOS inštrukcije povežejo različne dele strojne opreme.

   • Zagonske inštrukcije kličejo operacijski sistem.

  Računalniški sistemi


  Sistemska programska oprema

  Sistemska programska oprema

  • Računalniki imajo ROMe na matični plošči, dobavljajo pa jih proizvajalci BIOSov, npr:

   • Phoenix

   • Intel

   • AMI

   • Award

  • Pri zagonu računalnika lahko preberemo proizvajalca ali si ogledamo in nastavimo parametre prek BIOSa.

  Računalniški sistemi


  Setup programi

  Setup programi

  Pri zagonu računalnika se iz ROM čipa izvedejo:

  • Inicializacijska rutina, ki vzpostavi funkcioniranje BIOSa.

  • POST (testni program)

  • Nalaganje zagonskega sektorja, ki kliče operacijski sistem.

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  POST

  • Power On Self Test je prvi sklop inštrukcij, ki se izvedejo pri zagonu. Preverijo komponente računalnika, če delujejo.

  • Izvajanje POSTa gre v naslednjem vrstnem redu:

   • Preverjanje grafičnega adapterja

   • Nalaganje BIOSa (ime, verzija)

   • Preverjanje RAMa (štetje in preverjanje).

  Računalniški sistemi


  Post sporo anje napak

  POST – sporočanje napak

  • Če POST ugotovi napako, bo na zaslon napisal sporočilo o napaki. Če zaslon še ni pripravljen (napaka na video kartici), bo POST napako prikazal kot zvok z zaporednimi piski (npr. 3 kratke 1 dolg, 8 kratkih, ...).

  • POST bere tudi uporabniške podatke iz CMOSa.

  Računalniški sistemi


  Cmos ram

  CMOS RAM

  • CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). V računalniku je majhen del spomina pod stalno napetostjo (baterija). Uporabljen je lahko za poljubne podatke, v osnovi pa hrani pomembne sistemske podatke in vrednosti pri zagonu. Čeprav gre za majhno količino podatkov (100 or 200 bytov) so le-ti stalno na voljo POST in BIOS programom, ko se naložijo iz ROMa.

  Računalniški sistemi


  Vrednosti cmosa

  Vrednosti CMOSa

  • Vrednosti, ki se hranijo v CMOSu:

   • Kateri disketniki in trdi diski so v računalniku

   • Nastavitev in vrsta tipkovnice

   • Procesor, cache, vrednosti chip set-a, tip RAMa, nastavitve

   • Datum in čas.

  • Za pravilno delovanje računalnika morajo biti ti podatki pravilno vnešeni prek BIOSovega nastavitvenega programa.

  Računalniški sistemi


  Vrsta podatkov v cmos ramu

  Vrsta podatkov v CMOS RAMu

  • CMOS podatke delimo v naslednji skupini:

   • Podatki, ki jih POST ne more poiskati pri sistemskem testu (diski, RAM)

   • Podatki, ki jih uporabnik vnese prek BIOSa ali nastavi v OS.

  Računalniški sistemi


  Nastavitve biosa

  Nastavitve BIOSa

  • Komunikacija med BIOSom in CMOSom poteka prek nastavitvenega programa.

  Računalniški sistemi


  Bios adapterjev in naprav

  BIOS adapterjev in naprav

  • Pri zagonu BIOS bere podatke iz ROMov priključenih adapterjev in naprav prek katerih se kontrolira specifične enote hardvera. Npr. rutina BIOSa, ki prebere, kakšna tipkovnica je priključena.

  • Adapterji imajo lastno BIOS kodo, ki jim omogoča delovanje. Vsi podatki iz BIOSov naprav (tudi matične plošče) se zapišejo v RAM, od koder jih lahko bere OS.

  Računalniški sistemi


  Tok podatkov na mati ni plo i

  Tok podatkov na matični plošči

  • Na matični plošči imamo CPE, pomnilnik in vodila. Vodila so živčni sistem osnovne plošče in povezuje CPE in pomnilnik z ostalimi komponentami. Vodila so različnih tipov, npr: ISA, PCI, USB, ...

  Računalniški sistemi


  Vodila

  Vodila

  • Prenašajo podatke med različnimi komponentami RaS. Hkrati povezujejo CPE in ostale komponente.

  • CPE pošilja in sprejema podatke iz:

   • Sistemskega vodila, ki povezuje CPE in RAM

   • V/I vodila, ki povezuje CPE z ostalimi komponentami.

  Računalniški sistemi


  Prikaz vodil

  Prikaz vodil

  • Poenostavljen prikaz povezave CPE, RAMa in ostalih enot RaS.

  Računalniški sistemi


  Prikaz vodil1

  Prikaz vodil

  Računalniški sistemi


  Interna v i vodila

  Interna V/I vodila

  • Sodobni računalniki vsebujejo predvsem vodila:

   • PCI,

   • AGP (za grafiko) in

   • USB postaja v zadnjem času glavni vmesnik za počasnejše naprave. Toda do sedaj smo uporabljali posebna vodila (na ISA vodilu):

    • Kontroler disketnika

    • Serijski port

    • Paralelni port

    • Vmesnik tipkovnice

  Računalniški sistemi


  Vodilo pci peripheral component interconnect

  Vodilo PCI (Peripheral Component Interconnect)

  • Trenutno najpopularnejše V/I lokalno vodilo.

  • V l. 1993 ga predstavi Intel in kmalu postane standard; ne zgolj na PC ampak tudi Mac in Unix računalnikih.

  • PCI je 32-bitno vodilo, običajno hitrosti 33MHz.

  • Podpira specifikacijo Plug & Play (PnP).

  Računalniški sistemi


  Vodilo agp accelerated graphics port

  Vodilo AGP - Accelerated Graphics Port

  • V osnovi je zgrajen na specifikaciji vodila PCI.

  • AGP specifikacija doda PCI-ju 20 dodatnih signalov.

  • Standardi AGP:

   • AGP 1x: 66MHz ura, širina prenosa: 266Mb/s

   • AGP 2x: 66MHz ura, širina prenosa: 533MB/s

   • AGP 4x: 66MHz ura, širina prenosa: 1066MB/s

   • AGP 8x: 66MHz ura, širina prenosa: 2.1GB/s

 • Podatkovno vodilo je lahko 8, 16, 24, 32 ali 64 bitov.

 • Računalniški sistemi


  Vodilo pci x

  Vodilo PCI X

  • Novo vodilo, ki izboljšuje vodilo PCI.

  • Strokovnjaki menijo, da je vodilo prihodnjega desetletja

  • vodilo PCI Express, bo ohranil strojno in programsko združljivost z obstoječimi rešitvami, čeprav je njegova oblika nekaj povsem novega.

  • PCI Express prinaša dvostransko povezavo, ki prenaša podatke v paketih, podobno kakor v omrežju. V vsako smer lahko prenaša podatke s hitrostjo 2,5GB/s, skupen prenos je ~i 200MB/s.

  • Hitrosti bo mogoče povečati na 4x, 8x in 16x. S hitrostjo se bodo povečale tudi velikosti rež (od dobrih 3cm do 12cm).

  Računalniški sistemi


  Vodilo pci x1

  Vodilo PCI X

  • Z vodilom PCI Express bodo ogromno pridobile najzmogljivejše grafične kartice. Trenutne grafične kartice, ki temeljijo na arhitekturi AGP (za prevod strojne kode na PCI Express uporabljajo poseben čip – most), bodo zamenjale grafične kartice z grafičnim procesorjem, ki podpira vodilo PCI Express.

  • Z vodili PCI Express bo možno imeti v računalniku več grafičnih kartic, s čimer se poveča grafična zmogljivost. Z združitvijo dveh grafičnih kartic je skorajda možno podvojiti skupno grafično zmogljivost.

  • Vodilo PCI Express bo dovajalo 75W električne energije (sedanje AGP vodilo le 42W), ki bo za nekaj časa zadoščalo grafičnim procesorjem.

  Računalniški sistemi


  Serijski vmesnik

  Serijski vmesnik

  • Serijski vmesnik je hitrostno omejen na hitrost 115,200 bps. Kabel je lahko dolg do 200 m, nanj pa lahko priključimo:

   • Miško

   • Modem ali ISDN adapter

   • Tiskalnik z serijskim vmesnikom

   • Digitalni fotoaparat.

  • V sodobnih računalnikih ga v večji meri zamenjuje USB vmesnik.

  Računalniški sistemi


  Paralelni vmesnik

  Paralelni vmesnik

  • Paralelni port je najpreprostejši vmesnik v računalniku. Vedno se uporablja za priklop tiskalnika, z izboljšavami in dvosmernim delovanjem (EPP/ECP), pa se nanj lahko priključijo še naprave kot so:

   • ZIP pogne, prenosne CD-ROM naprave, ...

   • SCSI adapterje

   • Digitalne fotoaparate, Optične čitalnike.

  • V sodobnih računalnikih tudi PV v večji meri zamenjuje vmesnik USB.

  Računalniški sistemi


  Vmesnik tipkovnice

  Vmesnik tipkovnice

  • Tradicionalne tipkovnice se priključijo prek DIN ali PS/2 mini DIN vtiča. Pojavljajo pa se tudi tipkovnice z priključkom USB. Starejše se priključijo na interno ISA vodilo in zasedejo prekinitev IRQ.

  Računalniški sistemi


  Vmesnik tipkovnice1

  Vmesnik tipkovnice

  • Tipkovnica operira s pomočjo “scan” kod, ki se generira vsakič ko se pritisne tipka, te pa se pretvorijo v ASCII vrednosti.

  • Sistem je zelo fleksibilen saj omogoča zelo različno interpretacijo kod iz tipkovnice. Kode so neodvisne od tega kaj piše na plastičnih delih tipk. Na ta način s pomočjo pretvarjanja kod v ASCII tabelo dobimo tipkovnico za poljubno jezikovno področje.

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  SCSI

  • SCSI (Small Computer System Interface) je napredna tehnologija povezovanja naprav. Uporablja se v delovnih postajah in strežnikih za priklop naprav kot so diski, tračne enote in optični čitalci.

  • Na SCSI lahko priključimo 7 ali 15 naprav (z uporabo enega IRQ).

  • SCSI je inteligenten in ne obremenjuje procesorja za prenos podatkov.

  Računalniški sistemi


  Priklju itev scsi naprav

  Priključitev SCSI naprav

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  USB

  • Je poceni, releativno hiter V/I vmesnik (12 Mbit/sec).

  • Primerjamo ga lahko z FireWire vmesnikom, ki je trenutno hitrejši.

  • Zgornja trditev velja, vendar sta oba standarda že nadgrajena:

   • USB 2.0 – hitrost 400 Mbit/s

   • FireWire – hitrost 486 Mbit/s

  Računalniški sistemi


  Uspeh usb

  Uspeh USB

  • Trenutno je USB nadomestilo za ISA vodilo. Uporabljamo ga za preprost priklop naprav:

   • Tipkovnic

   • Mišk

   • Zvočniki, mikrofoni

   • Tiskalniki

   • Modemi in ISDN, ADSL vmesniki

   • Optični čitalci, kamere, ...

   • Zunanji diski, CD-RW, ...

   • Čitalci kartic, ...

  Računalniški sistemi


  Priklop usb naprav

  Priklop USB naprav

  • Vsaka izmed naprav naj bi imela dva konektorja, da z lahkoto tvorimo verigo.

  • Vse USB enote lahko priključimo na zgolj en vtič – do 127 naprav v verigi. Ali pa imamo razdelilnik, v katerega priključimo posamezne naprave.

  Računalniški sistemi


  Adapterji

  Adapterji

  • Osnovno funkcionalnost matične plošče je moč poljubno nadgraditi s pomočjo adapterjev, ki so povezava med osnovno enoto računalnika in periferijo. Ta pristop imenujemo: odprta arhitektura; ta omogoča:

   • Nadgradnjo funkcij računalnika z napravo, ki ima neko novo funkcionalnost

   • Razširjanje sposobnosti sistema z napravo, ki jo ima večina uporabnikov, vendar imajo različne zahteve.

  Računalniški sistemi


  Uporaba adapterjev

  Uporaba adapterjev

  • Uporabljamo predvsem naslednje:

   • Modemi

   • ISDN vmesniki

   • Dodatni paralelni porti

   • Grafične karitice in video urejevalniki

   • Specialne grafične kartice za posebne zahteve

   • TV in radio sprejemnike

   • Mrežne kartice, ...

  Računalniški sistemi


  Strojne prekinitve irq

  Strojne prekinitve (IRQ)

  Računalniški sistemi


  Direct memory access dma

  Direct Memory Access DMA

  • IRQ je le en izmed mehanizmov kontrole vmesnikov prek matične plošče za dostop do vodil. DMA dovoljuje pošiljanje podatkov RAMu brez vmešavanja CPE. Normalno CPE kontrolira vse aktivnosti vodil, s pomočjo DMA pa je kontrola prenosa podatkov do RAMa prepuščena načinu DMA.

  Računalniški sistemi


  Vmesnik dma

  Vmesnik DMA

  • En vmesnik lahko kontrolira štiri DMA kanale. Vsak DMA kanal ima svojo številko, prek katere dostopa do pomnilnika.

   DMA številke so lahko

   v konfliktu, če dve napravi

   zasedeta isto številko.

   V tem primeru ne deluje

   nobena.Pogosto je

   potrebno ponovno

   nastaviti IRQ in DMA za

   naprave (vmesnike) v konfliktu.

  Računalniški sistemi


  V i naslovi

  V/I naslovi

  • Vsaka izmed naprav ima svoj V/I naslov. Vsaka enota je dostopna prek tega naslova, današnji računalniki pa jih imajo 65,536 (2 na 16) - od 0000 to FFFFH. Opisani so v heksadecimalnem številskem sistemu.

  • Običajno V/I naslovov ni potrebno nastavljati, saj jih konfigurira oz. določi računalnik sam, nekatere naprave pa imajo dogovorjene naslove, na katerih jih CPE najde.

  Računalniški sistemi


  Tok podatkov na mati ni plo i1

  Tok podatkov na matični plošči

  • Na matični plošči imamo CPE, pomnilnik in vodila. Vodila so živčni sistem osnovne plošče in povezuje CPE in pomnilnik z ostalimi komponentami. Vodila so različnih tipov, npr: ISA, PCI, USB, ...

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi 6 3 pomnilnik

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI6.3 Pomnilnik

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  Pomnilnik1

  Pomnilnik

  • Pomnilnik je obvezen del RaS. Vanj se zapisujejo podatki in shranjeni programi.

  • Spominska enota je zbir celic za začasno shranjevanje podatkov.

  • Podatki se prenašajo prek sistemskega vodila v in iz spominske enote.

  Računalniški sistemi


  Pomnilnik2

  Pomnilnik

  • Računalnik uporablja pomnilnik, da shranjuje začasne ukaze in podatke za izvršitev nalog. To omogoča, da procesor lahko shranjene informacije doseže razmeroma hitro.

  Računalniški sistemi


  Vrste pomnilni kih modulov

  Vrste pomnilniških modulov

  • Statične in dinamične pomnilne enote

   Statične: Cache pomnilniki

   Dinamične:

   • RAM (Random Access Memory)

   • ROM (Read Only Memory)

    Vrste RAMa:

   • CMOS RAM

   • FPM RAM

   • EDO RAM

   • ECC RAM

   • SD RAM

  Računalniški sistemi


  Hierarhija pomnilnika

  Hierarhija pomnilnika

  • Registri – najmanjši, najhitrejši pomnilnik

  • Vmesni (Cache) pomnilnik

  • Glavni pomnilnik

  • Navidezni pomnilnik

  • Dodaten pomnilnik – največji, najpočasnejši

  Računalniški sistemi


  Simm in dimm pomnilni ki moduli

  SIMM in DIMM pomnilniški moduli

  • Pomnilniški modul SIMM ali DIMM sestavlja več DRAM čipov na majhni ploščici s tiskanim vezjem, ki se pa potem prilega SIMM podnožju na na osnovni plošči računalnika.

  Računalniški sistemi


  Primerjava hitrosti

  Primerjava hitrosti

  • in propustnosti podatkov sodobnih pomnilnih modulov:

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi 6 4 stalni pomnilnik

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI6.4 Stalni pomnilnik

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  Mediji za shranjevanje

  Mediji za shranjevanje

  • Mediji za shranjevanje prenašajo in shranjujejo veliko količino podatkov iz in v pomnilnik in procesor.

  • Za shranjevanje podatkov uporabljajo magnetni ali optični način zapisa podatkov, v nekaterih primerih pa kombinacijo obeh.

  Računalniški sistemi


  Magnetni diski

  Magnetni diski

  • Trdi in mehki (floppy) diski.

  • Trdi diski so sestavljeni iz več plošč v ohišju.

  • Uporabljeni so kot skladišča za hranjenje programov in uporabniških podatkov.

  Računalniški sistemi


  Delovanje trdih diskov

  Delovanje trdih diskov

  • Trdi diski so sestavljeni iz tankih aluminijastih plošč z magnetnim slojem.

  • Znotraj kovinskega ohišja se vrtijo z veliko hitrostjo.

  • Podatki se berejo in pišejo s pomočjo bralno pisalnih glav, ki se premikajo rahlo nad diskom.

  • Glave berejo podatke na magnetnem sloju, ki se vrti pod njimi.

  Računalniški sistemi


  Bralno pisalne glave

  Bralno pisalne glave

  • Sinhrono gibanje glav je izvedeno z elektromehanskim sistemom – aktuatorjem.

  • Podatke lahko v nekem trenutku prenašamo le iz ene glave.

  • Glavo predstavlja majhen elektromagnet.

  Računalniški sistemi


  Bralno pisalne glave1

  Bralno pisalne glave

  • Bralno/pisalne glave so najkompleksnejši del trdega diska.

  • V modernih diskih se gibljejo zgolj med 5 in 12 mikro inčami nad diskom.

  • Pri ugašanju računalnika se avtomatsko parkirajo v zato namenjene nosilce, da se ne poškodujejo med transportom.

  Računalniški sistemi


  Zapis na magnetnih diskih

  Zapis na magnetnih diskih

  • Posamezni biti so shranjeni v mikroskopskih magnetkih na ploščah diska – področjih.

  • Pri pisanju se glave najprej orientirajo na ciljno področje zapisa, kjer je usmerjenost polaritete magnetnega premaza ista (prazno področje), zatem pa z zamenjavo polaritete zapiše bit 1, če pa ne spremeni polaritete je vrednost bita 0.

  Računalniški sistemi


  Zapis magnetnih in opti nih diskov

  Zapis magnetnih in optičnih diskov

  Optični disk (spirala)

  Magnetni

  disk (koncentrični krogi)

  Računalniški sistemi


  Opti ni pogoni

  Optični pogoni

  • So pogoni namenjeni shranjevanju velike količine podatkov, ki jih preprosto prenašamo.

  • Imajo visoko gostoto zapisa in dolgo življenjsko dobo.

  • Poznamo več naprav:

   • CD – ROM, RW (Compact Disc)

   • DVD – ROM, RW (Digital Versatile Disc)

  Računalniški sistemi


  Delovanje opti nega pogona

  Delovanje optičnega pogona

  Računalniški sistemi


  Novi pomnilni mediji kartice

  Novi pomnilni mediji – kartice

  Uporabljajo fizikalne principe električnega hranjenja podatkov, imajo visoko gostoto zapisa in majhno fizično velikost, veliko praktičnost.

  • Poznamo več oblik medijev:

   • USB ključi

   • SD in MMC kartice

   • Compact flash kartice

   • Sony memory stick

   • ...

  Računalniški sistemi


  Novi pomnilni mediji kartice1

  Novi pomnilni mediji – kartice

  Uporabljajo fizikalne principe električnega hranjenja podatkov, imajo visoko gostoto zapisa in majhno fizično velikost, veliko praktičnost.

  • Poznamo več oblik medijev:

   • USB ključi

   • SD in MMC kartice

   • Compact flash kartice

   • Sony memory stick

   • xD, ...

  Računalniški sistemi


  Grafi ne kartice

  Grafične kartice


  Sestava grafi ne kartice

  Najbolj preprosta grafična kartica je sestavljena iz treh osnovnih komponent:

  Pomnilnik (framebuffer) - hrani barvo vsake točke.

  Računalniškega vmesnika - omogoča povezavo med procesorjem in GK

  Vizualnega vmesnika - pripravi podatke iz spomina za prikaz na monitorju.

  Sestava grafične kartice


  Sestava grafi ne kartice1

  Sestava grafične kartice

  F

  R

  A

  M

  E

  B

  U

  F

  F

  E

  R

  VIZUALNI

  VMESNIK

  RAČUNALNIŠKI

  VMESNIK

  IZHOD NA MONITOR

  PODATKI IZ CPE


  Sestava grafi ne kartice2

  Sestava grafične kartice


  Sestava grafi ne kartice3

  Grafični procesor: možgani GK

  Grafični BIOS: hrani osnovne značilnosti grafične kartice

  Grafični pomnilnik: lastni pomnilnik. V njem se hranijo različne vrednosti za obdelavo slike, ki jih procesor obdela. .

  Slikovni medpomnilnik (frame buffer): - hrani sliko pred prikazom

  AGP (Advanced graphic port): Računalniško vodilo in posebni konektor - povezovanje računalniškega procesorja in grafične kartice.

  RAMDAC: D/A pretvornik, služi za prikaz na CRT monitorjih.

  TV Pretvornik: izhodni signal spremeni v video signal.

  Izhodni konektorji: povezujejo grafično kartico z dejanskimi izhodnimi napravami: monitor, video, ...

  Sestava grafične kartice


  Sestava tipi ne grafi ne kartice

  Sestava tipične grafične kartice

  GRAFIČNI POMNILNIK

  IZHOD NA LCD MONITOR

  F

  R

  A

  M

  E

  B

  U

  F

  F

  E

  R

  IZHOD NA CRT MONITOR

  TV PRET.

  GRAFIČNI PROCESOR

  PODATKI IZ CPE

  AGP

  IZHOD NA CRT MONITOR

  RAMDAC

  BIOS


  Razvoj grafi nih kartic

  Preprost vmesnik med računalnikom in monitorjem zamenjujejo vse bolj zmogljivi grafični procesorji

  Profesionalnim OpenGL se pridružijo bolj igralni DirectX gonilniki

  AGP omogoča veliko hitrejši prenos podatkov med GK in CPE

  GP postaja vse bolj pomemben del GK in s tem tudi vse hitrejši

  vrsta dodatkov: TV tuner, video izhod, DVI

  Razvoj grafičnih kartic


  Obdelava enota za preoblikovanje in osvetljevanje

  Obdelava: enota za preoblikovanje in osvetljevanje

  • predmeti se najprej preoblikujejo glede na njihov položaj v našem zornem polju

  • nato pa se GP posveti osvetlitvam

  • PE natančno preračuna število, tip in oddaljenost izvirov svetlobe od posameznega oglišča ter način osvetlitve (če je v prostoru megla, bo svetloba razpršena).

  • Starejši GP so svetlobo samo nalepili kot teksturo - manj realno


  Delovanje sodobnih grafi nih procesorjev

  Delovanje sodobnih grafičnih procesorjev

  Na programski ravni se:

  • izoblikuje se prizor s predmeti v prostoru

  • glede na zorni kot se določijo kordinate in lastnosti (položaj, barve, nanje prilepljene teksture)

  • odstranijo se prikriti predmeti

  • tako pripravljena slika se prenese po AGP vodilu v GP.


  Delovanje sodobnih grafi nih procesorjev1

  Delovanje sodobnih grafičnih procesorjev

  GRAFIČNI POMNILNIK

  IZHOD NA LCD MONITOR

  F

  R

  A

  M

  E

  B

  U

  F

  F

  E

  R

  IZHOD NA CRT MONITOR

  TV PRET.

  GRAFIČNI PROCESOR

  PODATKI IZ CPE

  PODATKI IZ CPE

  AGP

  AGP

  IZHOD NA CRT MONITOR

  RAMDAC

  BIOS


  Delovanje sodobnih gp pretvorba v trikotnike

  Delovanje sodobnih GP - pretvorba v trikotnike

  • vsi 3D predmeti so sestavljeni iz trikotnikov, več jih je natančeje je predmet opisan

  • liki so tako spremenjeni v skupek trikotnikov s kordinatami ogljišč trikotnika

  • vsakemu ogljišču pripadajo tudi ustrezne barve, teksture , vektor normale, in še številne druge informacije

  • zaradi velikega števila trikotnikov so pri MS razvili ploskve višjega reda - AGP ne bo zmogel več


  Pretvorba 3d slike v trikotnike

  Pretvorba 3D slike v trikotnike


  E nota za preoblikovanje in osvetljevanje

  T&L

  Enota za preoblikovanje in osvetljevanje

  GRAFIČNI POMNILNIK

  IZHOD NA LCD MONITOR

  F

  R

  A

  M

  E

  B

  U

  F

  F

  E

  R

  IZHOD NA CRT MONITOR

  TV PRET.

  GRAFIČNI PROCESOR

  PODATKI IZ CPE

  PODATKI IZ CPE

  AGP

  AGP

  IZHOD NA CRT MONITOR

  RAMDAC

  BIOS


  L epl j enje tekstur in svetlobe

  Lepljenje tekstur in svetlobe


  Obdelava s en ilnik oglji

  Obdelava: senčilnik ogljišč

  • senčilnik ogljišč lahko počne veliko več kot samo senči ogljišča

  • spreminja lahko koordinate oglišč, koordinate tekstur, spreminja barve in osvetljavo

  • senčilnik ogljišč je popolnoma programabilen

  • skoraj nemogoče je opisati vse učinke, ki jih lahko dosežemo s senčilnikom ogljišč najosnovejši so: Izpopolnjena skeletna animacija, procedurna deformacija, preslikava z izboklinami, izpopolnjen način izračunavanja loma in odbojnosti predmeta...


  Obdelava s en ilnik oglji1

  T&L

  S.O.

  Obdelava: senčilnik ogljišč

  GRAFIČNI POMNILNIK

  IZHOD NA LCD MONITOR

  F

  R

  A

  M

  E

  B

  U

  F

  F

  E

  R

  IZHOD NA CRT MONITOR

  TV PRET.

  GRAFIČNI PROCESOR

  PODATKI IZ CPE

  PODATKI IZ CPE

  AGP

  AGP

  IZHOD NA CRT MONITOR

  RAMDAC

  BIOS


  S keletna animacija z 32 navideznimi kostmi

  Skeletna animacija z 32 navideznimi kostmi


  Obdelava enot a za upodabljanje

  Obdelava: enota za upodabljanje

  • T&L in S.O. sta zadnja dela obdelave z trikotniki

  • odsranijo se ogljišča, ki niso v vidnem polju (clipping)

  • trikotniki se pretvorijo v slikovne pike (rasterizacija), vsaki piki pa je določena ustrezna barva, svetloba in tekstura glede na informacije v ogljiščih trikotnika.

  • Slikovnim pikam je določena pripadajoča vrednost Z (globina)


  Obdelava e nota za upodabljanje

  Obdelava:enota za upodabljanje

  • EZU je nekaj podobnega za pike kot je senčilnik oljišč za trikotnike

  • Novejše grafične kartice imajo namesto EZU programabilen senčilnik slikovnih pik (pixel shader)

  • Izvajajo se senčenja, lepljenja raznovrstnih tekstur, določijo se točne vrednosti barve, s katero bo slikovna pika prikazana na zaslonu.

  • Izvaja se leplenje globinskih tekstur, ki dajo zelo realističen odboj svetlobe

  • glajenje robov (anti-aliasing) - odprava stopničastih robov med trikotniki:SuperSampling (celotna slika, večja ločljivost) in MultiSampling (več zamaknjenih vzorcev)


  Obdelava e nota za upodabljanje1

  EZU

  T&L

  S.O.

  Obdelava: enota za upodabljanje

  GRAFIČNI POMNILNIK

  IZHOD NA LCD MONITOR

  F

  R

  A

  M

  E

  B

  U

  F

  F

  E

  R

  IZHOD NA CRT MONITOR

  TV PRET.

  GRAFIČNI PROCESOR

  PODATKI IZ CPE

  PODATKI IZ CPE

  AGP

  AGP

  IZHOD NA CRT MONITOR

  RAMDAC

  BIOS


  Delovanje def ornacij

  Delovanje defornacij


  Obdelava k on ni prikaz

  Obdelava: končni prikaz

  • Dokončno obdelana slika iz EZU se nato shrani v slikovnem medpomnilniku, od tod pa:

  • preko RAMDAC izriše na CRT monitorju

  • preko TDMS (transition minimized differential signaling) protokola izriše na LCD monitorju

  • preko Video čipa pretvori v PAL ali NTSC in izriše na televiziji


  Obdelava v gp kon ni prikaz

  EZU

  T&L

  S.O.

  Obdelava v GP: Končni prikaz

  GRAFIČNI POMNILNIK

  IZHOD NA LCD MONITOR

  F

  R

  A

  M

  E

  B

  U

  F

  F

  E

  R

  F

  R

  A

  M

  E

  B

  U

  F

  F

  E

  R

  IZHOD NA CRT MONITOR

  TV PRET.

  TV PRET.

  GRAFIČNI PROCESOR

  PODATKI IZ CPE

  PODATKI IZ CPE

  AGP

  AGP

  IZHOD NA CRT MONITOR

  RAMDAC

  RAMDAC

  BIOS


  Kon no prikazana slika

  Končno prikazana slika


  Te ave in razvoj

  Zaradi hlajenja vse večji hrup GK

  Grafične kartice so ta trenutek najhitrejše razvijajoče področje RK

  Pričakovan je upad hitrosti razvoja v prihodnosti

  Težave in razvoj


  Ra unalni ki sistemi 7 periferne naprave

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI7. Periferne naprave

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  Razvrstitev periferije

  Razvrstitev periferije

  • Razdelitev glede na namen.

   • Vmesniki:

    • Paralelni

    • Serijski

   • Interaktivne naprave

    • Tipkovnica, miška, zvok

   • Prikazovalniki

    • Zasloni, projektorji

   • Tiskalniki

    • Laserski,brizgalni

  Računalniški sistemi


  Razdelitev glede na smer podatkov

  Razdelitev glede na smer podatkov

  • Vhodne enote: tipkovnica, miška, optični čitalnik

  • Izhodne enote: zaslon, tiskalnik, zvočni sistem

  • Vhodno/izhodne enote: modem, xDSL vmesniki, kombinirane enote

  Računalniški sistemi


  Tipkovnica

  Tipkovnica

  • Namenjena je vnosu podatkov in izbiram delovanja programov.

  • Najbolj razširjena naprava za vnos alfanumeričnega tipa podatkov.

  • Izhajajo iz pisalnih strojev: standard QWERTY

  • Z pritiskom na tipko se v računalnik pošlje koda, ki jo OS interpretira kot določen znak ali ukaz.

  Računalniški sistemi


  Mi ke in kazalne naprave

  Miške in kazalne naprave

  • Miška je namenjena izbiri opcij v OS in kot pomoč pri vnosu podatkov (predvsem grafičnih)

  • Miško lahko nadomestimo z drugimi kazalčnimi napravami:

   • Sledilna kroglica

   • Sledilna ploščica

   • Sledilna paličica

  Računalniški sistemi


  Prikazovalniki

  Prikazovalniki

  • CRT, LCD in PLASMA monitorji

  • Projektorji

  Računalniški sistemi


  Resolucija

  Resolucija

  Računalniški sistemi


  Crt monitorji

  CRT monitorji

  A…..katoda

  B…..prevodni plašč

  C…..anoda

  D…..ekran prekrit z fosforjem

  E…...elektronski žarek

  F…...maska

  Računalniški sistemi


  Lcd monitorji

  LCD monitorji

  Kristal prepušča svetloboKristal ne prepušča svetlobe

  Računalniški sistemi


  Crt proti lcd monitorjem

  CRT proti LCD monitorjem

  Računalniški sistemi


  Crt proti lcd monitorjem1

  CRT proti LCD monitorjem

  Računalniški sistemi


  Crt proti lcd monitorjem2

  CRT proti LCD monitorjem

  Računalniški sistemi


  Crt proti lcd monitorjem3

  CRT proti LCD monitorjem

  Računalniški sistemi


  Plazma zasloni

  Plazma zasloni

  Računalniški sistemi


  Tiskalniki tehnologija

  Tiskalniki - tehnologija

  • Udarna – iglični

  • Brizgalna – toplotna, piezzo

  • Laserska – laserski in LED

  Računalniški sistemi


  Udarna tehnologija tiskanja

  Vsako iglico krmili elektromagnet. Če skozi elektromagnet steče električni tok elektromagnet pritegne kladivce, ki udari po igli, ta pa preko traku odtisne točko na papirju.

  Elektromagnete krmili tiskalnikov mikroprocesor.

  Pisalna glava se premika po eno točko naprej.

  Udarna tehnologija tiskanja


  Brizgalna tehnologija tiskanja

  Obstajata dve različni tehnologiji za iztisk kapljice:

  tehnologija zračnih mehurčkov

  tehnologija s piezo elementom

  Tehnologijo zračnih mehurčkov je leta 1977 odkril in patentiral Canon, HP pa je še istega leta podobno toplotno tehnologijo poimenoval thermal inkjet.

  Brizgalna tehnologija tiskanja


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Laserska tehnologija tiskanja

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi in komunikacije

  Laserska tehnologija tiskanja

  Računalniški sistemi


  Ostale periferne naprave

  Ostale periferne naprave

  • Modemi in mrežne naprave

  • Optični čitalci

  • Vmesniki za igranje iger

  • TV kartice

  • Čitalci kartic

  • Zvočne naprave

  • Foto in video naprave

  • ...

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi 8 izbira in nadgradnja sistema

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI8. Izbira in nadgradnja sistema

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  Odlo itev o nakupu

  Odločitev o nakupu

  • Kakšen računalniški sistem potrebujem, da zadostim potrebe po izvajanju potrebnih programov?

   • Hitrost procesiranja

   • Hitrost prikazovanja slike

   • Količina pomnilnika

   • Velikost diskovnih enot

   • Izbira potrebne periferije

   • Izbira enot za povezovanje

   • Izbira dodatnih elementov RaS

  Računalniški sistemi


  Nadgradnja

  Nadgradnja

  • Ključno vprašanje je, ali je nadgradnja potrebna?

   • Nadgradnja pomnilnika

   • Nadgradnja diskovnih pogonov

   • Nadgradnja oz. dokup periferije

   • Nadgradnja – zamenjava procesorja

  Računalniški sistemi


  Cena vs zmogljivost 9 3 2004

  Cena VS zmogljivost (9.3.2004)

  Računalniški sistemi


  Ra unalni ki sistemi 9 sistemska programska oprema

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI9. Sistemska programska oprema

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  Ra unalni ki sistemi 9 1 operacijski sistemi

  RAČUNALNIŠKI SISTEMI9.1 Operacijski sistemi

  Univerza v MariboruFakulteta za organizacijske vede

  dr. Igor Bernik, docent

  kib1.fov.uni-mb.si/RaSK


  Glavni operacijski sistemi

  Glavni operacijski sistemi

  • Windows

   • Windows 98, ME

   • Windows 2000, XP

 • Apple Macintosh

  • Mac OS (9)

  • Mac OS X (10.2)

 • Unix in Linux

  • Različne distribucije Linux OS (RedHat, SuSE)

  • HP-UX, IBM AIX, Digital Unix, IRIX, ...

 • BeOS, NetWare, NextStep, ...

 • Računalniški sistemi


  Uporabni ki vmesnik

  Uporabniški vmesnik

  • Moderni operacijski sistemi ponujajo uporabniku veliko pomoč pri delu s pomočjo grafičnega uporabniškega vmesnika (GUV), poleg tega pa si uporabnik izbere tudi tekstovni UV (TUV).

  • Prek GUV uporabnik daje inštrukcije računalniku, vnaša podatke in sprejema rezultate.

  • TUV so namenjeni predvsem poznavalcem za hitro upravljanje z OS.

  Računalniški sistemi


  Guv okna

  GUV - okna

  • Moderni računalniki uporabljajo operacijske sisteme z okni, ki imajo nekaj skupnih lastnosti:

   • Namizje

   • Okna

   • Ikone

   • Menije

   • Mape

   • Različne zamenjave za ukaze, kot so drsniki, gumbi, izbirni gumbi, opcije, ...

  Računalniški sistemi


  Elementi oken

  Elementi oken

  Računalniški sistemi


  Windows xp

  Windows XP

  Računalniški sistemi


  Mac os x

  Mac OS X

  Računalniški sistemi


  Linux z namizjem kde

  Linux z namizjem KDE

  Računalniški sistemi


  Linux z namizjem kde1

  Linux z namizjem KDE

  Računalniški sistemi


  Linux z namizjem kde2

  Linux z namizjem KDE

  Računalniški sistemi


  Linux z namizjem gnome

  Linux z namizjem Gnome

  Računalniški sistemi


  Linux z namizjem gnome1

  Linux z namizjem Gnome

  Računalniški sistemi


  Linux in windows podatki

  Linux in Windows - podatki

  Računalniški sistemi


  Linux windows prog v emulaciji

  Linux – Windows prog. v emulaciji

  Računalniški sistemi


  Linux varnost npr firewall

  Linux – varnost (npr. Firewall)

  Računalniški sistemi


  Linux nastavljanje

  Linux – nastavljanje

  Računalniški sistemi


  Linux jezikovna podpora

  Linux – jezikovna podpora

  Računalniški sistemi


  Komponente operacijskega sistema

  Komponente operacijskega sistema

  • Jedro; Niskonivojska lupina, ki se naloži takoj po procesu zagona. Ima več funkcij, kot je kontrola pretoka podatkov med V/I vodili in spominom, v grobem pa lahko rečemo da skrbi za povezavo hardvera in softvera.

  • Lupina; uporabniški vmesnik – tekstovni ali grafični

  • Datotečni sistem; standard za formatiranje diska in zapis podatkov na diske

  Računalniški sistemi


  Nivoji operacijskega sistema

  Nivoji operacijskega sistema

  Računalniški sistemi


  Nivoji os

  Nivoji OS

  • Aplikacije; programska oprema, ki jo požene uporabnik.

  • Podsistem; Programski vmesniki za aplikacije (grafične knjižnice, ...).

  • Izvršni servisi: glavne funkcije OS – gonilniki naprav, upravljanje z pomnilnikom, okni, interakcija z grafičnimi napravami.

  • Jedro; Podpira hkratni tek programov in izvršnih servisov in servisov OS.

  • Abstrakcija strojnega nivoja; neodvisni vmesnik, ki daje možnost, da jedro deluje na določenem tipu procesorja in vsebuje kodo, ki jo procesor zna interpretirati.

  Računalniški sistemi


  Funkcija os

  Funkcija OS

  • Upravljanje pomnilnika

  • Upravljanje datotek

  • Upravljanje procesov

  • Uporabniški vmesnik

  Računalniški sistemi


  Upravljanje pomnilnika

  Upravljanje pomnilnika

  • Skrbi za delitev pomnilnika med različne programe, ki se izvajajo znotraj OS.

   • Zasedanje pomnilnika (alokacija)

   • Spremljanje podatkov v pomnilniku

  • Po končanju programa, naj bi le ta sprostil zaseden pomnilnik in ga dal na voljo drugim programom. V primeru, da se to ne zgodi, lahko pride do napake zaradi prekrivanja spominskih naslovov.

  Računalniški sistemi


  Zahteve po pomnilniku v os

  Zahteve po pomnilniku v OS

  • Program za delo potrebuje pomnilnik:

   • Programski pomnilnik, za izvajanje programa

   • Pomnilnik sklada (stack) – običajno vsebuje naslove, na katerih se nahajajo procedure, parametri in podatki programa.

  • Logični naslov v pomnilniku je lokacija, ki jo pozna OS, da program, ki zahteva podatke, usmeri na pravi naslov v pomnilniku.

  Računalniški sistemi


  Upravljanje datotek datote ni sistem

  Upravljanje datotek datotečni sistem

  • Datotečni sistem je komponenta OS, ki skrbi za zapis podatkov na dodatni pomnilnik.

  • Ker bi bil direkten dostop do podatkov na zapisu prezapleten, OS pomaga uporabniku, da jih shranjuje v obliki datotek.

  • Datoteka je skupek podatkov, ki jih imenujemo z logičnim imenom podatkov, ki se v njej nahajajo.

  Računalniški sistemi


  Datote ni sistemi

  Datotečni sistemi

  • Datotečni sistem OS podpira skupek ukazov, ki uporabniku dovoljujejo naslednje operacije:

   • Kreiranje novih datotek

   • Imenovanje oz. preimenovanje datotek

   • Branje iz datotek

   • Pisanje v datoteke

   • Brisanje datotek – odstranimo podatke iz dodatnega pomnilnika in sprosti prostor za nove podatke.

  Računalniški sistemi


  Datote ni sistemi vrste

  Datotečni sistemi - vrste

  • Različni OSi podpira različne vrste dat. sistemov.

   • FAT (File Allocation Table); FAT 32

   • HPFS

   • NTFS (New Technology File System)

   • DFS, UDF

   • ReiserFS, Ext3, jfs, XFS

   • ISO 9660

   • ISO 13346

  Računalniški sistemi


  Upravljanje z napravami

  Upravljanje z napravami

  • OS dovoljuje aplikacijam, da delajo z napravami, ki so priključene na RaS.

  Računalniški sistemi


  Zakaj upravljati z napravami v os

  Zakaj upravljati z napravami v OS

  • Različne naprave imajo različne zahteve po kontroli in časovni usklajenosti prenosa podatkov.

  • OS mora napravi

   zagotoviti „gonilnik”,

   ki skrbi, da se naprava

   in programi med-

   sebojno razumeta.

  Računalniški sistemi


  Gonilnik

  Gonilnik

  • Gonilnik je del programske opreme, ki se nahaja na drugem ali tretjem nivoju OS in prevaja podatke iz naprave v podatke, ki jih razumeta OS in aplikacija.

  Računalniški sistemi


  Upravljanje s procesi

  Upravljanje s procesi

  • Ker v OS hkrati teče več programov, ki izvajajo vsaj en (ali več) proces, mora OS zagotavljati, da je vsem procesom na voljo del procesorskega časa, da se ne ustavijo.

  • V odvisnosti od OS in vrste programov je odvisno, kateremu procesu bo namenjenega več procesorskega časa in se bo zato hitreje izvedel.

  Računalniški sistemi


  Ve opravilnost os

  Večopravilnost OS

  • Večopravilni OS je sistem, ki zagotavlja preklaplanje procesorskega časa med različnimi procesi in s tem zagotovi njihovo hkratno izvajanje. Na ta način se lahko več procesov hkrati prične, izvaja in/ali zaključi, kar pripomore k izvajanju večih opravil hkrati.

  • Za izvajanje večopravil (multi-tasking) v OS skrbi tabela procesov (scheduler).

  Računalniški sistemi


 • Login