pomoc mi dzynarodowa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pomoc międzynarodowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Pomoc międzynarodowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Pomoc międzynarodowa. Ewelina Klimczak Adrian Domitrz Rafał Miśta Piotr Węcławik. Plan prezentacji Wstęp Przedstawienie tezy i wstępne głosowanie Argumenty popierające tezę Argumenty przeciwko tezie Argumenty popierające tezę – tura II Argumenty przeciwko tezie – tura II Głosowanie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pomoc międzynarodowa' - flavio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pomoc mi dzynarodowa

Pomoc międzynarodowa

Ewelina Klimczak

Adrian Domitrz

Rafał Miśta

Piotr Węcławik

slide2

Plan prezentacji

 • Wstęp
 • Przedstawienie tezy i wstępne głosowanie
 • Argumenty popierające tezę
 • Argumenty przeciwko tezie
 • Argumenty popierające tezę – tura II
 • Argumenty przeciwko tezie – tura II
 • Głosowanie
 • Zakończenie
czas na pierwsze g osowanie

Teza:

Pomoc międzynarodowa wpływa pozytywnie na wzrost gospodarczy kraju otrzymującego wsparcie

Czas na pierwsze głosowanie…
slide5

Dlaczego pomagać biednym krajom?

 • Rostow: biedne kraje wyłaniają się z okresu stagnacji w kierunku samopodtrzymującego się wzrostu dzięki inwestycjom, które można sfinansować z pomocy zagranicznej
W. Easterly The Big Push Deja Vu: A Review of Jeffrey Sachs’s The End of Poverty: EconomicPossibilities for Our Time
slide6

Pułapka ubóstwa

 • Biedni za mało oszczędzają i nie mogą inwestować pieniędzy na przyszłość
 • Biedni mają zbyt dużo dzieci
 • Rosnący zwrot z kapitału przy niskiej wielkości kapitału początkowego na osobę
slide9

Sachs: ubóstwo jest głównie problemem technicznym, podstawą pomocy są odpowiednie środki finansowe i technologie

 • Inwestycje dzięki pomocy gospodarczej przyczyniają się do m.in.: wydłużenia życia, mniejszej śmiertelności noworodków, oczyszczania wody pitnej, walki z chorobami zakaźnymi, lub czasem nawet pobudzania aktywności społeczności lokalnej do przedsiębiorczości
slide11

Ogólnie

 • dekady badań nie potwierdziły związku o pozytywnym i znacznym wpływie pomocy zagranicznej na wzrost gospodarczy krajów-beneficjentów (badania Petera Boone’a z 1995 i 1996 r.; Williama Easterly, 1999)
 • tym bardziej nie wykazano, że pomoc zagraniczna może wyciągać biednych z pułapki ubóstwa!
slide12

Pomoc dla biednych krajów

 • największa pomoc przekazywana jest Afryce, która ma najniższy wzrost gospodarczy
 • w latach 1950-1980 biedne kraje otrzymywały niższą pomoc, osiągając przy tym znaczący dodatni wzrost ekonomiczny
 • od 1980 ich wzrost wskazywałby na istnienie pułapki ubóstwa. W tym samym czasie znacząco wzrosła jednak wielkość pomocy
w easterly 1999 the ghost of financing gap

Pomoc a inwestycje

 • jeśli pomoc jest traktowana jako trwała, to reakcja odbiorców będzie ukierunkowana na konsumpcję otrzymanych zasobów, a nie na inwestycje !!
 • ryzyko pokusy nadużycia
W. Easterly (1999), TheGhost of Financing Gap
w easterly 1999 the ghost of financing gap1

Model Harroda-Domara,

a luka finansowa

 pozwala na wyliczenie wartości krótko-okresowych inwestycji, niezbędnych do osiągnięcia konkretnej stopy wzrostu

Podstawowe założenia modelu:

 • uzyskane środki z pomocy zostaną przeznaczone na inwestycje w całości
 • pomiędzy inwestycjami, a wzrostem jest stała liniowa zależność w krótkim okresie
W. Easterly (1999), The Ghost of Financing Gap
w easterly 1999 the ghost of financing gap2

Badanie

 • 88 krajów otrzymujących pomoc
 • lata 1965 - 1995
 • zbadano wpływ pomocy zagranicznej na inwestycje

WNIOSKI:

 • tylko w przypadku 6 krajów współczynnik przy zmiennej niezależnej był większy bądź równy 1 (Hong Kong, Chiny)
 • tylko w przypadku 4 krajów zaistniała liniowa zależność pomiędzy inwestycjami, a wzrostem w krótkim okresie
W. Easterly (1999), TheGhost of Financing Gap
c burnside d dollar 2000 aid policies and growth

Pomoc gospodarcza statystycznie nie pomaga, ale...

 • Czy w krajach prowadzących dobrą politykę gospodarczą pomoc międzynarodowa poprawia rozwój?
 • Czy w krajach nie potrafiących zadbać o swoją gospodarkę pomoc jest marnotrawiona?
C. Burnside, D. Dollar (2000) Aid, Policies and Growth
slide18

Wzrost gospodarczy zależy dodatnio i istotnie od interakcji między wielkością otrzymywanej przez kraj pomocy i prowadzenia prowzrostowej polityki gospodarczej (nadwyżka budżetowa + niska inflacja + otwartość)

kto otrzymuje pomoc mi dzynarodow

W pierwszej przede wszystkim kraje biedne, mniej ludne i ważne strategicznie.

 • Inna polityka Banku Światowego: kraje biedne, mniejsze, o lepiej prowadzonej polityce i nieimportujące broni.
 • Polityka gospodarcza jest ważniejsza przy pomocy multilateralnej niż dla bilateralnej.
 • Badanie Alesina i Weder (2002)
Kto otrzymuje pomoc międzynarodową?
a bigsten can aid generate growth in africa1

Ponadto …

w państwach ze słabymi zdolnościami administracyjnymi i z dużymi zadłużeniem

POMOC

obsługa długu

umożliwia odbiorcy:

 • przeznaczenie własnych środków na inwestycje  rozwój,
 • redukcja długu pobudza prywatne inwestycje
A. BigstenCan Aid Generate Growth in Africa?
a bigsten can aid generate growth in africa2

Pomoc międzynarodowa jako zabezpieczenie przed ryzykiem wynikającym z:

 • wahań dochodów,
 • wahań cen surowców,
 • cykli międzynarodowych,
 • klęsk żywiołowych.
A. BigstenCan Aid Generate Growth in Africa?
slide23

Pomoc międzynarodowa umożliwia przeprowadzenie trudnych reform!

 • Wypłaty dla zwalnianych pracowników
 • Przełamanie bariery kosztów stałych
 • Pomoc powinna mieć jednak charakter stały, systematyczny i konsekwentny!
dalgaard c j hansen h tarp f 2004 on the empirics of foreign aid and growth

Rola interakcji miedzy polityką gospodarczą państwa a otrzymywaniem pomocy międzynarodowej jest bardziej skomplikowana

 • Nie każdy rodzaj pomocy jest odpowiedni
 • Przykład TANZANII
Dalgaard C.J., Hansen H., Tarp F. (2004) On the Empirics of Foreign Aid and Growth.
dalgaard c j hansen h tarp f 2004 on the empirics of foreign aid and growth1

Dodanie do modelu Diamonda endogeniczności wzrostu oraz pomocy wyrażonej jako transfer bezpośredni, powoduje, że otrzymujemy pozytywny wpływ pomocy nie tylko na konsumpcję, ale też na kapitał per capita.

Dalgaard C.J., Hansen H., Tarp F. (2004) On the Empirics of Foreign Aid and Growth.
easterly w 2003 can foreign aid buy growth

Wnioski z badania Burnside’a i Dollar’a (dobra polityka fiskalna i handlowa warunkiem pozytywnego wpływu pomocy) zostały nadinterpretowane przez światowe media i ośrodki polityczne

 • Nie zwrócono uwagę, na kwestię doboru zmiennych do modelu – duża wrażliwość wyników na rodzaj specyfikacji
Easterly W. (2003) Can Foreign Aid Buy Growth?
easterly w 2003 can foreign aid buy growth1

Krytyka założeń modelu dwóch luk Chenery i Strout (1966) , np. że pomoc finansuje inwestycje a nie konsumpcję

 • Wiele prac empirycznych dostarcza dowodów zaprzeczających wnioskom modelu dwóch luk i dużo wątpliwości odnośnie podstaw teoretycznych.
Easterly W. (2003) Can Foreign Aid Buy Growth?
easterly w 2003 can foreign aid buy growth2

Efektywność pomocy zależy też od działalności samej instytucji udzielającej pomocy

 • Agencje pomocy wydają nie swoje pieniądze na cudze cele, w dodatku nie kontrolują efektów wydanych pieniędzy
 • Grupa docelowa nie ma żadnego głosu w tym, JAK chciałaby te pieniądze wydać, ponieważ cel transferu jest z góry określony
Easterly W. (2003) Can Foreign Aid Buy Growth?
czas na kolejne g osowanie

Podsumowanie

 • problemy natury metodologicznej – jak mierzyć to, co chcemy
 • różnorodność krajów, więc różnorodne wyniki, nawet jeśli badanie rzetelne
 • zbyt pochopne wyciąganie wniosków ze słabych przesłanek i chwilowych efektów
 • słaba kontrola nad efektywnością wydawanych publicznych pieniędzy
Czas na kolejne głosowanie…
slide31

Aid and Growth RegressionsH. Hansen, F. Tarp

 • Aid instability as a mesaure of uncertainty and the positive impact of aid on growth R. Lensink, O. Morrissey
 • Aid, Policies and Growth C. Burnside, D. Dollar
 • Can Foreign Aid Buy Growth? W. Easterly
 • On the Empirics of Foreign Aid ang Growth C.J. Dalgaard, H. Hansen, F. Tarp
 • The Big Push Deja Vu: A Review of Jeffrey Sachs’s The End of Poverty: EconomicPossibilities for Our Time W. Easterly
 • The Ghost of Financing Gap W. Easterly
ad