SESSIONS INFORMATIVES
Download
1 / 28

5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SESSIONS INFORMATIVES COORDINADORS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE CENTRES DOCENTS MATERIAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. 5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU. FUNCIONS DELS COORDINADORS DE PRL DELS CENTRES. Elaborar, actualitzar i implantar el Pla d’emergència del centre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SESSIONS INFORMATIVESCOORDINADORS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE CENTRES DOCENTSMATERIAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FUNCIONS DELS COORDINADORS DE PRL DELS CENTRES

 • Elaborar, actualitzar i implantar el Pla d’emergència del centre

  • - Recomanable utilitzar la Carpeta del Departament d’Educació

  • http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

  • http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

  • CAMI: Departament > Publicacions > Monografies > Pla d’emergència del centre educatiu

 • Revisar-lo i actualitzar-lo cada curs

 • Implantar-lo cada curs: Donar informacions/instruccions a tothom, fer els simulacres i millorar en funció dels resultats


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

Index:

- Elaboració del pla (com emplenar les fitxes)

- Consells i instruccions a tenir en compte

Fitxes:

- Identificació del centre

- Situació de l’entorn

- Característiques de cada edifici

- Què pot passar? Identificació dels riscos

- Directori de telèfons que cal tenir en compte

- Què farem? Evacuar el centre

- Què farem? Confinar-nos

- Com ens organitzarem

- Resultats del simulacre. Informe

- Manteniment i actualització del pla

- Manteniment de les instal·lacions


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

Per poder emplenar les fitxes directament des de l’ordinador, descarregueu el document en format Word:

- Centes docents d’educació primària i secundària

- Llars d’infants


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

ALTRES CONSIDERACIONS

 • S’ha de tenir en compte totes les possibles particularitats:

 • - Activitat normal del centre

 • - Activitats especials:

  • - Ens desplacen a altres edificis fora del centre

   • - Han de tenir el seu propi pla d’emergència i hem de participar en ell.

   • - En cas contrari hem d’elaborar el nostre petit pla d’emergència particular:

    • - Hem de detectar l’emergència

    • - Hem d’avisar de l’emergència (112 i altres usuaris de l’edifici)

    • - Hem d’evacuar/confinar i confirmar que tothom ho ha fet


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

ALTRES CONSIDERACIONS

 • S’ha de tenir en compte totes les possibles particularitats:

 • - Activitats especials:

  • - Tenim diferents edificis en un mateix recinte

   • - Pla d’emergència únic

   • - Poden evacuar un edifici i no els altres

  • - Tenim el centre en més d’un recinte diferent

   • - Un pla d’emergència independent per a cada recinte

  • - Tenim persones d’altres centres que es desplacen al nostre o compartim edifici amb altres centres

   • - Els hem d’incloure en el nostre pla d’emergència i fer participar en els nostre simulacres


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

ALTRES CONSIDERACIONS

 • S’ha de tenir en compte totes les possibles particularitats:

 • - Horaris especials

  • - Dinar - monitors de menjador - Activitats extraescolars - AMPA

   • - Han de detectar l’emergència

   • - Han d’avisar de l’emergència (112)

   • - Han d’evacuar/confinar i confirmar que tothom ho ha fet

  • - Usos de l’edifici fora d’horari escolar per part d’altres organismes

   • - Han d’elaborar el seu propi pla d’emergència


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 1. Coneixement del centre i dels voltants

 • 2. Anàlisi dels mitjans tècnics de protecció

  • - Quins accessos té el centre, hi poden passar els vehicles de bombers, hi ha hidrants propers al centre

  • - Quines característiques té cada edifici, plantes, espais, portes, escales, soterranis, extintors, bie, senyalització, enllumenat d’emergència

 • 3. Avaluació de riscos

  • - Identificació de zones de risc interiors

   • - Classificació zones (Risc alt, risc mitjà, risc baix)

   • - Es fa manteniment de les instal·lacions

   • - Hi ha compartimentació

  • - Identificació de zones de risc exterior

   • - Estem en zona de ventades, inundacions, propers a massa forestal, polígons químics, benzineres, carreteres o vies de tren


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 4. Elaboració de plànols

  • - S’han d’enviar 3 còpies dels plànols del pla d’emergència del centre (en color):

   • - La primera vegada que s’elabora el pla d’emergència

   • - Cada cop que hi hagi modificacions d’espais (ampliacions, modificació important de distribucions, sortides o recorreguts d’evacuació

  • - Informació que han de contenir els plànols:

   • - Plànol de situació i emplaçament dins de la població, espais exteriors als edificis i punts de concentració

   • - Plànols de les plantes del centre:

    • - Identificació de les zones de risc (alt, mitjà, baix) (vermell, taronja, groc)

    • - Identificació general de les sortides i recorreguts d’evacuació

    • - Situació dels mitjans de protecció contra incendis


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 4. Elaboració de plànols

  • - Els plànols poden estar elaborats a mà (croquis), però convé que estiguin ben proporcionats i que tinguin una identificació de l’escala, una escala gràfica o unes cotes amb les dimensions generals de l’edifici (amplada i llargada)


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 5. Identificació dels mitjans d’ajuda exterior

  • - Directori de telèfons a tenir en compte (situat a l’abast de tothom que pugui participar en la sol·licitud d’ajuda exterior

   • - Serveis d’emergència

   • - Empreses de serveis de subministrament

   • - Empreses de manteniment

   • - Personal del centre

  • - Emissores de ràdio que cal sintonitzar en cas d’emergència (s’ha de saber la seva freqüència)

  • - Aparell de ràdio i piles de recanvi


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 6. Resposta a una emergència

 • EVACUACIÓ

 • Selecció dels recorreguts d’evacuació:

  • - Distribuint els ocupants per les diferents sortides, en funció de la seva capacitat i de les distàncies fins les sortides (recorreguts principals i alternatius)

  • - Preferiblement NO recorreguts ascendents

  • - Evacuar primer els més propers a les sortides

  • - Es poden establir fileres d’evacuació (una per cada costat del passadís, etc.)

  • - Tancar portes i finestres a mesura que s’evacua

  • - Si hi ha fum, avançar a quatre grapes

  • - No tornar enrere a buscar res

  • - No utilitzar ascensors


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 6. Resposta a una emergència

 • EVACUACIÓ

 • Si no es pot sortir:

  • - Buscar sortida alternativa

 • Si tampoc es pot sortir:

  • - Cal confinar-se

  • - Buscar una sala amb finestra que doni al carrer i allunyada del fum i del foc

  • - Tanqueu la porta

  • - Crideu l’atenció, des de la finestra, dels bombers o dels equips de rescat (obrint-la una mica)

  • - Tapeu les escletxes de les portes amb draps

  • - Tapeu-vos boca i nas amb roba humida


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 6. Resposta a una emergència

 • CONFINAMENT

  • - A les aules i espais més resguardats de l’exterior i més allunyats de l’origen de l’emergència

  • - Tancar portes i finestres (si cal segellar amb cinta)

  • - No sortir a l’exterior per anar a la zona de confinament (gimnàs, etc.)

  • - No sortir fins que ho indiquin les autoritats


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 7. Organització del pla d’emergència

 • AMB CÀRRECS, NO AMB NOMS D’INDIVIDUS

 • COORDINADOR GENERAL (CAP D’EMERGÈNCIA)

 • Recomanable: Director/a del centre

  • - Màxima autoritat en cas d’emergència

  • - Decideix les actuacions a realitzar

  • - Ha de rebre les informacions de la resta de coordinadors (punt de concentració)

  • - Serà l’interlocutor amb els bombers, etc

  • - En cas de confinament escolta la ràdio i està pendent del telèfon


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 7. Organització del pla d’emergència

 • RESPONSABLE DONAR ALARMA I TRUCAR BOMBERS

 • Recomanable: Director/a del centre o membre equip directiu

  • - Sota les ordres del coordinador general

  • - Fa sonar l’alarma i truca als bombers (112), ha de tenir llistat actualitzar de telèfons i missatge a llegir pels bombers

  • - Després evacua el centre o es confina


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 7. Organització del pla d’emergència

 • RESPONSABLE INSTAL·LACIONS

 • Recomanable: Conserge

  • - Sota les ordres del coordinador general

  • - Evacuació:

   • - Tallar subministrament gas, gas-oil i electricitat

   • - Bloquejar ascensors

  • - Confinament

   • - Tancar sistemes de ventilació-climatització

  • - Després evacua el centre o es confina


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 7. Organització del pla d’emergència

 • RESPONSABLE OBRIR/TANCAR PORTES EXTERIORS

 • Recomanable: Qualsevol persona, preferiblement sense alumnes al seu càrrec

  • - Sota les ordres del coordinador general

  • - També es possible que cada professor tingui claus de totes les sortides i les obri quan hi arribi

  • - Després evacua el centre o es confina


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 7. Organització del pla d’emergència

 • COORDINADOR PLANTA (RESPONSABLE PLANTA)

 • Preferiblement qui es trobi en un espai concret (més allunyat de la sortida)

  • - Actua quan sona l’alarma

  • - Fa de “professor/a escombra”, quan abandona la zona, aquesta està totalment evacuada

  • - Ha de comprovar que les portes i finestres estan tancades

  • - Després evacua el centre o es confina


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 8. Implantació

 • INFORMACIONS A DONAR A TOTHOM:

 • - Plànols VOSTÈ ES TROBA AQUÍ (en cada aula i un únic plànol per tota la planta), indicant:

  • - Recorreguts d’evacuació principals

  • - Recorreguts d’evacuació alternatius (si és possible)

  • - Alternativa si no es pot evacuar

  • - Punts de concentració

 • - Instruccions sobre:

  • - Tancar portes i finestres

  • - Recordar que l’enemic principal és el fum:

  • - Tapar amb roba les escletxes (mullada)

  • - Caminar ajupits

  • - Tapar vies respiratòries amb mocador


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 8. Implantació

 • RÈTOLS A DISTRIBUIR PEL CENTRE (Escrit/Dibuixat i penjat pels diferents espais):

 • - Quin és el sistema d’alarma prioritari

 • - Quin és el sistema d’alarma alternatiu

 • - Quins són els sons d’alarma:

  • - Sistemes de so prou diferents per evitar confusions

  • - Fàcilment identificables

   • - Evacuació

   • - Confinament

   • - Canvis de classe, etc.


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

 • 8. Implantació

 • RÈTOLS A DISTRIBUIR PEL CENTRE (Escrit/Dibuixat i penjat pels diferents espais):

 • - Quin és el sistema d’alarma prioritari

 • - Quin és el sistema d’alarma alternatiu

 • - Quins són els sons d’alarma:

  • - Sistemes de so prou diferents per evitar confusions

  • - Fàcilment identificables

   • - Evacuació

   • - Confinament

   • - Canvis de classe, etc.


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

9. Simulacres

S’ha de fer un simulacre d’evacuació, com a mínim cada any, DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE CURS

Els centres de la zona del Plaseqta (Plaseqcat a Tarragona) han de fer també un simulacre de confinament, com a mínim cada any, DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE CURS (Municipis: Tarragona, Els Pallaresos, Perafort-Puigdelfí, Els Garidells, La Secuita, El Morell, El Rourell, Alcover, Vilallonga del Camp, La Pobla de Mafumet, Constatí, Vilaseca, Reus, Salou, i Riudoms).

És convenient posar en coneixement de la policia local i dels bombers (112) la realització del simulacre al nostre centre.


5. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU

FASES D’ELABORACIÓ

9. Simulacres

S’ha d’enviar als SSTT l’informe del simulacre (fitxes 1, 26, 27, 28 i 29)

Les mancances detectades al realitzar el simulacre s’han de corregir modificant el pla d’emergència

Altres Recomanacions:

És convenient que el Pla d’Emergència es presenti a l’equip directiu, al claustre i al consell escolar

Es recomanable tenir un exemplar del pla d’emergència (especialment dels plànols) a disposició dels bombers, preferiblement en un armari tancat (Us exclusiu bombers), al costat de la porta principal d’entrada al centre).


ad
 • Login