Grace darling
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Grace Darling PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Grace Darling. Merch William Darling ceidwad y goleudy yn Longstonear Ynys Farne oedd Grace Darling. Roedd e’n lle unig iawn ac roedd neb arall yn byw ar yr ynys. Roedd William a Grace yn cadw’r golau i fynd er mwyn rhybuddio llongau ynglyn a’r creigiau peryglus.

Download Presentation

Grace Darling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Grace darling

Grace Darling


Grace darling

Merch William Darling ceidwad y goleudy yn Longstonear Ynys Farne oedd Grace Darling.


Grace darling

Roedd e’n lle unig iawn ac roedd neb arall yn byw ar yr ynys.

Roedd William a Grace yn cadw’r golau i fynd er mwyn rhybuddio llongau ynglyn a’r creigiau peryglus.


Grace darling

Un noson stormus fe wnaeth llong ager o’r enw Forfarshire, gyda 60 o bobl arno basio Farne pan dorrodd y peiriant.

Pan geisiodd y capten hwylio’r llong i ffwrdd o’r lan fe wnaeth y llong gael ei bwrw yn erbyn creigiau Harcar.


Grace darling

Fe welodd Grace Darling y llong ddrylliad o’i goleudy ac fe alwodd ar ei thad.

“Dwi’n gweld llong", dywedodd wrth edrych drwy’r tywyllwch.


Grace darling

Roedd e’n storm erchyll ac roedd Grace a’i thad ddim yn meddwl y byddai unrhyw un yn medru goroesi.

Ond wrth i’r wawr dorri gwelson nhw bobl ar y creigiau.


Grace darling

Fe wnaeth Grace a’i thad ddechrau rhwyfo cwch allan i achub y bobl.

Pan gyrhaeddon nhw y creigiau fe ffeindion nhw naw person ond dim ond lle i bump o bobl oedd i gael yn y cwch.


Grace darling

Fe wnaethant rwyfo nol yn ddewr i Longshore.

Yna fe wnaeth William a dau o’r criw fynd nol am y bobl oedd ar ol.


Grace darling

  • Pan glywodd pobl am ddewrder Grace Darling yn helpu ei thad fe gafodd hi fedal arian i gofio am ei dewrder.


Dyma gofgolofn grace

Dyma gofgolofn Grace


  • Login