Miljösamverkan Skåne - PowerPoint PPT Presentation

Milj samverkan sk ne
Download
1 / 18

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Miljösamverkan Skåne. Verksamhetsplan 2005 - 2007. Styrgrupp. Projektledning. Referensgrupper inom olika sakområden. Arbetsgrupp för respektive projekt. Arbetsgrupp för respektive projekt. Arbetsgrupp för respektive projekt.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Miljösamverkan Skåne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Milj samverkan sk ne

Miljösamverkan Skåne

Verksamhetsplan

2005 - 2007


Milj samverkan sk ne

Styrgrupp

Projektledning

Referensgrupper inom olika sakområden

Arbetsgrupp

för respektive

projekt

Arbetsgrupp

för respektive

projekt

Arbetsgrupp

för respektive

projekt

Organisation Miljösamverkan SkåneArbetet organiseras med en styrgrupp, projektledning,delprojekt samt referensgrupper


Syfte och m l

Syfte och mål

 • Effektivisera tillsynen

 • Stärka kvalitet på tillsyn

 • Bättre resursutnyttjande

 • Strategiskt utvecklingsarbete

 • Större miljönytta

 • Koncentration miljötillsyn


Insatser

Insatser

 • Ta fram informations- och underlagsmaterial i aktuella prioriterade frågor

 • Utarbeta handledning för tillsyn

 • Gemensamma informations- och tillsynskampanjer

 • Kurser och seminarier i anslutning till delprojekt


M lgrupp

Målgrupp

 • Kommunernas och länsstyrelsernas handläggare som arbetar med stöd av MB

 • VU, Allmänhet, myndigheter


Huvudm n

Huvudmän

 • Kommunförbund/Skånes kommuner

 • Länsstyrelsen i Skåne län


Referensgrupper arbetsuppgifter

ReferensgrupperArbetsuppgifter

 • Samordningsgrupperna inom kemikalier o. hälsoskydd

  referensgrupper

 • Bistå projektledningen

  • Omvärldsbevakning

  • Bedömning angelägenhet

  • Möjlighet genomförande

  • Upplägg o. genomförande


Ekonomi

Ekonomi

 • Ingen särskild budget

 • Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne vardera halv årsarbetskraft

 • Skånes kommuner bidrag i form av medverkan i projektledning och arbetsgrupper


Grunder f r prioritering

Grunder för prioritering

 • Förfrågan till kommunerna

 • Skånes miljökvalitetsmål

 • Koppling till miljömedicin

 • Planerade nationella projekt

 • Pågående projekt inom kemikalier och hälsoskydd


F rfr gan till kommunerna

Förfrågan till kommunerna

 • Mest önskade aktiviteter

  • Enskilda avlopp: 16

  • Branscher i alla kommuner: 9

  • PCB: 9

  • Avfall: 7

  • Luftvård: 6

  • Legionella: 5

  • Strategiskt arbete: 5

 • Utöka ramarna för samverkan

  • Andra områden än MB (livsmedel, djurskydd)

  • Attitydfrågor hos allmänheten


Sk nes milj kvalitetsm l

Skånes miljökvalitetsmål

 • Viktigt hålla fokus på miljökvalitetsmålen

 • Svåraste målen att nå i Skåne

  • Begränsad klimatpåverkan

  • Giftfri miljö

  • Ingen övergödning


Koppling till milj medicin

Koppling till miljömedicin

 • YMM prioritering mellan olika problemområden

  • Luftföroreningar

  • Radon


Nationella projekt

Nationella projekt

 • Boverket

  • Radon; info till allmänheten 2005

 • Socialstyrelsen

  • Radon; Mätning skolor 0. förskolor 2006/7

 • Folkhälsoinstitutet

  • Rökfria serveringsmiljöer, 2005


P g ende projekt h lsoskydd kemikalier

Pågående projekt HälsoskyddKemikalier

 • Hälsoskydd

  • Fastbränsleeldning, 2006/7

  • Egenkontroll förskolor, 2005

 • Kemikalier

  • Temadagar Giftfri miljö

  • Förslag Utfasning av farliga ämnen


F rslag verksamhetsplan

Förslag Verksamhetsplan

 • Allmänt

  • Viktigt hälsoskydd och kemikalier drivs vidare

  • Utvidgning

   • Nu koncentration miljötillsyn, utvärdering 2006

  • Kommunikation

   • Sker i anslutning till projekt

  • Nationella projekt

   • Radon; viktigt att många kommuner deltar


Projekt

Projekt

 • Fastbränsle

 • Utfasning av farliga ämnen

 • Temadagar Giftfri miljö

 • Enskilda Avlopp

 • Utsläpp av växthusgaser

 • PCB i byggnader

 • Legionella

 • TIM/KIM/Behovsutredningar


Vrigt milj samverkansarbete

Övrigt miljösamverkansarbete

 • Befintligt material

  • Tillgängliggörs

   • Informationsmaterial

   • Riktlinjer/Policy

 • Andra nätverksgrupper

  • Överblick viktig

   • Med på hemsida

 • Kurser och seminarier

  • Anordna nationella regionalt


Hemsida f r milj samverkan sk ne

Hemsida för Miljösamverkan Skåne

 • Information om Miljösamverkan Skåne

 • Verksamhetsplan

 • Pågående/Kommande/Avslutade projekt

 • Rapporter

 • Tillsynsvägledning

 • Kalendarium

 • Nyhetsbrev

 • Frågelåda

 • Länkar

 • EMIL

 • Mailgrupper/Nätverk


 • Login