An mhor ltacht chr osta
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

An Mhoráltacht Chríostaí PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

An Mhoráltacht Chríostaí. Bunaithe ar Beo go Deo 7: Téarma 2, Ceacht 4 Téacs an Mhúinteora lgh . 128-136. Na Biáide. Matha 5:1-12.

Download Presentation

An Mhoráltacht Chríostaí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


An MhoráltachtChríostaí

BunaithearBeo go Deo7: Téarma 2, Ceacht 4

Téacs an Mhúinteoralgh. 128-136


Na Biáide

Matha 5:1-12


Nuair a chonaic Íosa na sluaite, chuaigh sé an sliabh suas. Shuigh sé síos agus tháinig a dheisceabhail chuige. Thosaigh sé ag caint leo agus á dteagasc.


Is méanar dóibh seo atá bocht ó spiorad, óir is leo ríocht na bhflaitheas.


Is méanar do lucht an dobróin, óir sólásófar iad.


Is méanar dóibh seo atá ceansa, óir gheobhaidh siad an talamh mar oidhreacht.


Is méanar dóibh seo a bhfuil ocras agus tart chun an fíréantachta orthu, óir sásófar iad.


Is méanar do lucht na trócaire, óir déanfar trócaire orthu.


Is méanar dóibh seo atá glan ó chroí, óir feicfidh siad Dia.


Is méanar do lucht na síochána, óir glaofar clann Dé orthu.


Is méanar dóibh seo a fhulaingíonn géarleanúint mar gheall ar an bhfíréantacht, óir is leo ríocht na bhflaitheas.


Is méanar daoibh féin nuair a thabhfar aithis daoibh agus a ghéarleanfar sibh, agus nuair a chuirfear gach sórt drochruda in bhur leith go bréagach mar gheall ormsa.


Bíodh áthas oraibh agus gairdeas, mar is mór é bhur dtuarastal ar neamh; óir is mar sin a rinneadh géarleanúint ar na fáithe a chuaigh romhaibh.


  • Login