wyk ad 3
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wykład 3:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Wykład 3: - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Wykład 3:. Jak działa typowy mikroprocesor? Budowa procesora rodziny Intel80x86 Architektury CISC i RISC Instrukcje skoków warunkowych Stos Instrukcje operujące na ciągach danych Pętle. Fragment kodu programu:. Język „wysokiego poziomu”: x:=1; for i:=1 to 10 do x:=x*2;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wykład 3:' - fathia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wyk ad 3
Wykład 3:
 • Jak działa typowy mikroprocesor?
   • Budowa procesora rodziny Intel80x86
   • Architektury CISC i RISC
   • Instrukcje skoków warunkowych
   • Stos
   • Instrukcje operujące na ciągach danych
   • Pętle
slide2

Fragment kodu programu:

Język „wysokiego poziomu”:

x:=1;

for i:=1 to 10 do

x:=x*2;

Assembler:

Mov [edx],$3f800000

Mov [eax],$00000001

...

„kod maszynowy”:

C7 02 00 00 80 3F

C7 00 01 00 00 00

...

slide7

Budowa mikroprocesora typuCISC

Complete Instruction Set Computer

slide8

Budowa mikroprocesora typuRISC

Reduced Instruction Set Computer

slide9

Podstawowe różnice pomiędzy

CISC a RISC(Load Execution Store):

 • RISC
  • znacznie ograniczony zestaw instrukcji
  • operacje ALU tylko na rejestrach
  • prosty tryb adresowania - uproszczone odwołania do pamięci
  • wszystkie instrukcje identycznej długości (32 bity)
  • znacznie prostsza konstrukcja procesora
 • CISC
  • rozbudowane instrukcje
   • operacje arytmetyczne bezpośrednio na lokalizacjach w pamięci
  • możliwość zawansowanego programowania w języku maszynowym
  • różna długość instrukcji
   • często występujące instrukcje - 8 bitów
   • rzadsze, rozbudowane instrukcje o większej długości
  • znaczne różnice czasu wykonania poszczególnych instrukcji
slide10

Adresowanie pamięci

w trybie rzeczywistym:

rejestry segmentowe

Przestrzeń adresowa wynosi 1MB ale w obrębie segmentu tylko64kB

slide11

Adresowanie pamięci:

tryby adresowania

mov AX,1234h - natychmiastowy

mov AX,[1234h] - bezpośredni

mov EAX,DS:{CS,ES}[ESI] - pośredni

DS – Data Segment (ES)

CS – Code Segment

mov EAX,[ECX+EBX*2{4,8}+stała]

- pośredni skalowany

z przemieszczeniem

movs EAX,[ESI] - operacja łańcuchowa (ESI,EDI – wskaźnik źródła (Source) i przeznaczenia (Destination)

slide12

Przykłady:

var

tablica:array[0..100] of single;

i:integer;

y:single

a)y:=tablica[10h]

mov EAX,[tablica+40h]

b) y:=tablica[i+10h]

mov ebx,i

lea ecx,tablica

mov eax,[ecx+$10+ebx*4]

slide13

Wskaźnik rozkazów:

IP (Instruction Pointer)

PC (Program Counter):

slide14

Rejestr statusowy

SR ( Status Register )

i instrukcje skoków warunkowych

Instrukcje zmianiające stan znaczników (flag)

CLC, CLD ,CLI – kasujące

STC, STD, STI - ustawiające

slide15

Instrukcje skoków warunkowych

Dotyczące operacji arytmetycznych na liczbach bez znaku

JB/JNAE (Below) CF=1

JNB/AE (Not Below) CF=0

JBE/JNA (Below Equal) CF=1 lub ZF=1

JNBE/JA (Not Below Not Equal) CF=0 i ZF=0

Dotyczące operacji arytmetycznych na liczbach ze znakiem U2

JL/NGE (Less) SF<>OF

JGE/NL (Greater Equal) SF=OF

JLE/NG (Less Equal) ZF=1 lub SF<>OF

JG/NLE (Greater) ZF=0 i SF=OF

Pozostałe

JE/JZ (Equal) ZF=1

JNE/JNZ (Not Equal) ZF=0

JS (Sign) SF=1

JNS (Not Sign) SF=0

slide16

Instrukcje skoków warunkowych

- przykład

Sekwencja instrukcji w Pascal-u:

var a,i:integer; (32 bity)

if i<10 then

a:=i else

a:=10;

Przykład zapisu w assemblerze

CMP dword ptr [i],$0a

JGE +$0c

mov EAX,[i]

mov [a],EAX

JMP +$0a

+$0c: mov [a],$0000000a

+$0a:

slide17

Instrukcje skoków warunkowych

- przykład

Sekwencja instrukcji w Pascal-u:

var a:single; (32 bity)

if a>10 then

a:=10;

Przykład zapisu w assemblerze:

Sposób 1

fld a

fcomp stała

fstsw ax

sahf

jbe +$0a

mov [ar],$41200000a

+$0a: ...

Sposób 2 (nowy)

fld a

fld stala

fcomi ST,ST(1)

jbe omin

mov [ar],$41200000

+$0a: ...

slide18

Stos i podprogramy:

(adres wierzchołka stosu = SS:SP)

 • Adres wierzchołka stosu = SS:ESP
 • Stos „rośnie w dół”
 • Przy operacjach odkładania na stos (PUSH) modyfikowany jest wskaźnik stosu a następnie zapisywana odpowiednia wartość
 • Zdejmowanie ze stosu (POP) w kolejności:
  • pobranie wartości z pamięci wskazywanej SS:ESP do odpowiedniego rejestru a następnie
  • zwiększenie wartości wskaźnika ESP
slide19

Stos i podprogramy:

(adres wierzchołka stosu = SS:SP)

500:(Start)

...

510: call procedura1

516: ...

koniec: ....

(Procedura1)

1000: call procedura2

1006: ret

(Procedura2)

2000: nop

ret

slide20

Ramki stosu

 • Wierzchołek stosu (SS:ESP) przesuwany jest w dół w celu zarezerwowania jego fragmentu do innych celów
 • Przed przesunięciem zawartość ESP zapamiętywana jest w specjalnym rejestrze EBP. Powstaje w ten sposób tzw. „ramka stosu” (ang. Stack Frame) czyli obszar pamięci od SS:EBP do SS:ESP
 • Powrót do sytuacji początkowej następuje poprzez przywrócenie początkowej wartości rejestru ESP (skopiowanie jej z rejestru EBP)
 • Zastosowania:
 • zmienne lokalne procedur i funkcji
 • przekazywanie parametrów do procedur i funkcji
slide21

Ramki stosu:

-przykład

Function f3(d1,d2:integer)

:integer; stdcall;

var d3:integer;

begin

d1:=1;

result:=d1+d2+d3;

end;

...

var a,b,c:integer;

....

b:=1;

c:=2;

a:=f3(b,c);

...

slide22

Ramki stosu:

przykład cd.:

Function f3(d1,d2:integer)

:integer; stdcall;

var d3:integer;

begin

d1:=10;

result:=d1+d2+d3;

end;

...

var a,b,c:integer;

b:=1;

c:=2;

a:=f3(b,c);

slide23

Instrukcje operacji na ciągach:

(MOVS, LODS, STOS)

LODSB/W/D = MOV AL,DS:(ESI)

ADD/SUB ESI, 1/2/4

STOSB/W/D = MOV ES:(EDI),AL.

ADD/SUB EDI, 1/2/4

MOVSB/W/D = MOV ES:(EDI),DS:(ESI)

ADD/SUB ESI, 1/2/4

ADD/SUB EDI, 1/2/4

CLD, STD - zmiana kierunku w górę/ w dół

slide24

Instrukcje dotyczące pętli:

(LOOP)

Sekwencja instrukcji w Pascal-u:

var i:integer;

for i:=10 downto 0 do

Begin

End;

Przykład zapisu w assemblerze:

mov ecx,10

petla:

loop petla

Sekwencja instrukcji w Pascal-u:

var i:integer;

for i:=0 to 10 do

Begin

End;

Przykład zapisu w assemblerze:

mov ecx,10

petla:

loop petla

slide25

Instrukcje dotyczące pętli:

(REP)

var tablica_źródłowa,

tablica_przeznaczenia :

array(1..1000) of integer;

Przykład:

MOV ECX,1000

LEA ESI,tablica_źródłowa

LEA EDI,tablica_przeznaczenia

CLD

REP MOVSW

slide26

Instrukcje dotyczące pętli:

(REP)

var tablica_przeznaczenia :

array(1..1000) of integer;

Przykład:

MOV ECX,1000

MOV EAX,0

LEA EDI,tablica_przeznaczenia

CLD

REP STOSW

ad