Představení projektů KLACRu o.s . Moravskoslezského klastru cestovního ruchu - PowerPoint PPT Presentation

Www.klacr.cz
Download
1 / 21

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

www.klacr.cz. Představení projektů KLACRu o.s . Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012. projekt Přeshraniční spolupráce klastrů CR ( OROT partner). Cíle projektu:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Představení projektů KLACRu o.s . Moravskoslezského klastru cestovního ruchu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P edstaven projekt klacru o s moravskoslezsk ho klastru cestovn ho ruchu

www.klacr.cz

Představení projektů

KLACRuo.s.

Moravskoslezského klastru cestovního ruchu

Mgr. Petra Volkmerová

Dovolená a Region, 2012


Projekt p eshrani n spolupr ce klastr cr orot partner

projekt Přeshraniční spolupráce klastrů CR (OROT partner)

Cíle projektu:

 • Hlavním cílem projektu je vytvoření stabilní přeshraniční sítě partnerů v oblasti cestovního ruchu, podpora, posílení a intenzifikace přeshraničních kontaktů prostřednictvím organizace společných aktivit, setkání, workshopů apod.

 • Specifickým cílem projektu je pak vytvoření klastru cestovního ruchu na polské straně.

  Aktivity projektu:

 • 1.Uspořádání úvodní konference v ČR

 • 2.Zpracování propagačních materiálů:

 • 3. Realizace study tour v ČR a PR - první study tour se uskuteční v. Účelem bude poznání MSK z hlediska CR + ukázka příkladů dobré praxe + klastrové aktivity + realizované projekty – zapojení podnikatelských subjektů v CR. Druhá study tour proběhne v Polsku - poznání opolského vojvodství z hlediska CR + ukázka příkladů dobré praxe + realizované projekty - zapojení podnikatelských subjektů v CR.

 • 4.Zpracování odborných strategií - zpracování odborné strategie nového polského klastru, zpracování rozvojové strategie KLACRu ….


Projekt p eshrani n spolupr ce klastr cr orot partner1

projekt Přeshraniční spolupráce klastrů CR (OROT partner)


Projekt p eshrani n spolupr ce klastr cr orot partner2

projekt Přeshraniční spolupráce klastrů CR (OROT partner)


V zkum cestovn ho ruchu na esko polsk m p hrani realiz tor orot

Výzkum cestovního ruchu na česko-polském příhraničí – realizátor orot

 • Projekt je zaměřený na zlepšení a profesionalizaci cestovního ruchu na česko-polském příhraničí. Díky realizaci předpokládaného záměru projektu, získáme přesné informace tykající se intenzity cestovního ruchu, kvality obsluhy a očekávání turistů v lokálním i regionálním měřítku, přineseme také návrhy a doporučení týkající se množství, kvality a rozsahu aktivit, které by měly být v nejbližší době realizované tak, aby pomohly zvýšit konkurenceschopnost sledovaného území vůči silnější regionům a turistickým lokalitám. V důsledku bude možné provést konkrétní činnosti zaměřené na profesionalizaci turistické nabídky a také zlepšení kvality obsluhy hostů přímo navštěvujících opolský (RP) a moravskoslezský (RCz) region.

  Aktivity projektu:

 • Pořádaní polsko – české vědecké konference zahajující celý projekt.

 • Zřízení projektové skupiny: koordinátor projektu a výzkumu, 20 osob pro dotazovaní, osoba pro zpracování statických dat

 • Vyhotovení polsko-českého dotazníku spolu s českou stranou (překlad: pl, cz, de, en). Dotazník rozdělený do dvou části. 1-obecná ohledně cestovního ruchu, 2- ohledně cestovního ruchu mezi opolským vojvodstvím a Moravskoslezským krajem

 • Upřesnění metodologie výzkumu. Připravení postupu pro výzkum na polské stráně PL

 • Uskutečnění průzkumu veřejného mínění v opolském vojvodství

 • 1 etapa „Zima” (únor, březen 2012), 2 etapa: „Léto” (červenec, srpen a polovina září 2012)

 • Vložení získaných dat z dotazníku do počítačového programu na zpracování

 • Provedenístatistickéanalýzydatodbornouosobou.

 • Vyhotoveníreportu z výzkumu a jehotisk a vyhotoveníshrnutívýsledkůvýzkumuveforměpropagačníhočlánku o celémprojektu.


V zkum cestovn ho ruchu na esko polsk m p hrani realiz tor orot1

Výzkum cestovního ruchu na česko-polském příhraničí – realizátor orot


Projekt cestovn ruch bez bari r

Projekt cestovní ruch bez bariér

Záměrem projektu je navázat na již realizované aktivity v oblasti bezbariérového cestování a zlepšení přístupu uživatelů tohoto druhu cestování k potřebným informacím. Realizace projektu je jednou z možností a příležitostí, jak dále rozvíjet koncepci bezbariérového cestovního ruchu v regionu a naplňovat potřeby cílových skupin na straně uživatelů bezbariérového cestovního ruchu i na straně poskytovatelů služeb v oblasti CR.


Projekt cestovn ruch bez bari r1

Projekt Cestovní ruch bez bariér

Bylo realizováno:

 • průzkumy uživatelů bezbariérového cestování (osoby na vozíčku, rodiny s malými dětmi, senioři, apod.)

 • průzkumy poskytovatelů služeb CR, kteří se s těmito skupinami turistů během své činnosti setkávají

 • metodika hodnocení přístupnosti turistických cílů, např. možnosti parkování v blízkosti turistických cílů, bezbariérové vstupy, výškový sklon turistických tras a další.

 • Happening určený pro vozíčkáře, rodiny s dětmi, těhotné ženy, kde měly tyto osoby a zástupci regionálních médií, kteří se rovněž zúčastnili možnost se s projektem a jeho výstupy blíže seznámit.

  Právě probíhá:

 • ověřování metodiky (monitoring přístupnosti) na vybraném vzorku turistických cílů na území celého Moravskoslezského kraje

 • workshopy pro poskytovatele a uživatele služeb v CR na téma „Bezbariérový CR, workshopy již proběhly v Bruntále, Opavě a České Těšíně, připravují se v Ostravě, Kuníně a Frýdku – Místku.

 • O projektu je veřejnosti informována prostřednictvím pravidelných tiskových a filmových reportáží, které jsou umístěny na webových stránkách realizátora projektu a na stránkách www.jedemetaky.cz.

  Budeme realizovat:

 • publikaci „Tipy na výlet“, určenou pro jednotlivé skupiny uživatelů bezbariérového cestování. Informace budou dostupné také v polském, anglickém a německém jazyce.

 • famtrip pro poskytovatelé informačních služeb, KLACRu, MSK a médií.  

 • Na závěr projektu bude pro odbornou veřejnost zorganizována mezinárodní konference, jejímž cílem je prezentace projektu a jeho výsledků a výměna zkušeností. Na této konferenci bude rovněž představena závěrečná studie.


1 kraj 4 destinace

1 kraj, 4 destinace

www.klacr.cz

PROJEKT SPOLEČNĚ SPRÁVNÝM SMĚREM

Hlavním cílem projektu je dosáhnout komplexnější a širší turistické nabídky v MS regionu. Jedná se o podkladovou část k rezervačnímu systému Moravskoslezského kraje.


Projekt spole n spr vn m sm rem

Projekt společně správným směrem

Bylo realizováno:

 • Oslovení poskytovatelů služeb v CR k zapojení

  do databáze

 • Sběr potřebných informací a naplnění databáze - Pořízení a instalace potřebné technologie a vytvoření software databáze

 • Přizpůsobení databáze pro Informační centra a propojení databáze TourPoint s CallCentrem

 • Zpracování brožury na podporu MS regionu a letáku

 • Zpracovány propagační materiály

 • Vytvoření loga projektu

  Právě probíhá:

 • Navržení formy, podoby, obsahu a redakčního systému internetového zpravodaje, vytvoření 1 čísla a jeho rozesílání na subjekty působící v CR v MSK

 • Marketingová a internetová kampaň

  Budeme realizovat:

 • Pracovní a vzdělávací workshopy pro pracovníky IC

 • Informační a závěrečná konference

 • provázání výstupů projektu se stránkami www.msregion.cz


Projekt spole n spr vn m sm rem1

Projekt společně správným směrem


Projekt spole n spr vn m sm rem2

Projekt společně správným směrem


Projekt spolo ne do prihrani ia

Projekt spoločne do prihraničia

 • Cílem je vytvoření stabilní přeshraniční sítě partnerů v rámci které se realizuje vzájemná přeshraniční spolupráce v oblasti profesionálního řízení a marketingu cestovního ruchu destinace, podpořená společnou kampaní „Navštivte susedov“. Regiony: Moravskoslezský kraj a region Liptov – Žilinský kraj.


Projekt spolo ne do prihrani ia1

Projekt spoločne do prihraničia

Realizovalo se:

 • výměna zkušeností klastrů CR - workshopy

 • branding– budování značky destinace cestovního ruchu – MS region

 • internetová prezentace destinace

 • přeshraniční marketingová kampaň „Navštivte susedov“

 • školení zaměstnanců IC v komunikaci se zákazníkem

 • Školení pracovníků v cestovním ruchu na téma Legislativa v CR

  Právě probíhá:

 • Tiskové konference

 • Distribuce propagačních materiálů o MSK do IC

  Budeme realizovat:

 • Školení recepčních v komunikaci se zákazníkem

 • Tiskové konference

 • Workshop na téma „novinky na sezónu pro zaměstnance IC a poskytovatele služeb v CR

 • Odborná konference


Projekt spolo ne do prihrani ia2

Projekt spoločne do prihraničia


Projekt spolo ne do prihrani ia3

Projekt spoločne do prihraničia


Projekt spolo ne do prihrani ia4

Projekt spoločne do prihraničia

Ukázka ze školení Infocenter


Vzd l vac projekt esf

Vzdělávací projekt esf

 • Jedná se o komplexní vzdělávací projekt. Je navržen pro 17 členů – poskytovatelů služeb v CR. Podpořeni budou jak členové klastru, jejich zaměstnanci, tak odvětví cestovního ruchu jako takové.

 • Cílová skupina: 293 zaměstnanců ze 17 firem v různých pracovních pozicích – top management, střední management, vedoucí oddělení, technický personál, administrativa, personál restaurace, propagace, obchod, recepce, letištní personál. Výstupy projektu budou aplikovatelné a využitelné pro školení dalších zaměstnanců dalších členů.


Vzd l vac projekt esf1

Vzdělávací projekt esf


D kuji v m za pozornost mgr petra volkmerov 777 477 366 klacr o s info@klacr cz

Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Petra Volkmerová

777 477 366

KLACR o.s.

info@klacr.cz

www.klacr.cz


 • Login