Program operacyjny kapita ludzki priorytet iii dzia anie 3 2
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III, Działanie 3.2 PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III, Działanie 3.2 . Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW. Wyniki ankiety ewaluacyjnej

Download Presentation

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III, Działanie 3.2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program operacyjny kapita ludzki priorytet iii dzia anie 3 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKIPriorytet III, Działanie 3.2

Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych


Og lnopolskie badanie umiej tno ci trzecioklasist w

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW

Wyniki ankiety ewaluacyjnej

dla dyrektorów szkół biorących udział w badaniu OBUT 2011


Og lnopolskie badanie umiej tno ci trzecioklasist w1

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW

Badanie ewaluacyjne zrealizowano metodą ankietową wykorzystując technikę ankiety on line (CAWI - Computer Assisted Web Interview) .

Kwestionariusz ankiety przygotowano w konsultacji z zespołem przygotowującym Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT).

Ankieta skierowana została do dyrektorów 9756 szkół podstawowych uczestniczących w badaniu OBUT 2011.

Kwestionariusz dostępny był dla dyrektorów szkół, którzy zalogowali się, korzystając z indywidualnego hasła, w dedykowanym serwisie na stronie internetowej OBUT

Kwestionariusz wypełniło 5020 dyrektorów, wśród których blisko 80% stanowią kobiety.


Program operacyjny kapital ludzki priorytet iii dzialanie 3 2

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓWOcena aplikacji umożliwiającej zgłoszenie szkoły do badania OBUT


Program operacyjny kapital ludzki priorytet iii dzialanie 3 2

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW Ocena informacji przekazywanych dyrektorom przed rozpoczęciem badania


Program operacyjny kapital ludzki priorytet iii dzialanie 3 2

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓWOcena jakości informacji przekazywanych dyrektorom podczas przygotowań i realizacji badania


Program operacyjny kapital ludzki priorytet iii dzialanie 3 2

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓWOcena funkcjonalności poszczególnych działów Serwisu dla dyrektorów


Program operacyjny kapital ludzki priorytet iii dzialanie 3 2

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓWOcena przejrzystości zasad udziału w badaniu uczniów wymagających zapewnienia warunków niestandardowych


Program operacyjny kapital ludzki priorytet iii dzialanie 3 2

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓWOcena funkcjonalności procedury wprowadzania danych nauczycieli i uczniów do systemu komputerowego


Program operacyjny kapital ludzki priorytet iii dzialanie 3 2

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓWProblemy związane z realizacją badania OBUT na terenie szkoły


Program operacyjny kapital ludzki priorytet iii dzialanie 3 2

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓWOcena przydatności informacji zwrotnej w postaci Raportu dla klasy


Program operacyjny kapital ludzki priorytet iii dzialanie 3 2

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓWDeklaracje dyrektorów dotyczące udziału w badaniu OBUT w roku szkolnym 2011/2012


  • Login