Myndigheten för yrkeshögskolan
Download
1 / 15

Yh-myndighetens uppdrag - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Myndigheten för yrkeshögskolan ”Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid vilket skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle”. Yh-myndighetens uppdrag. Övergripande mål:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Yh-myndighetens uppdrag' - eryk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Myndigheten för yrkeshögskolan”Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid vilket skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle”


Yh myndighetens uppdrag
Yh-myndighetens uppdrag

 • Övergripande mål:

 • Att tillgodose arbetslivets efterfrågan på kvalificerad yrkeskompetens

 • Analysera och bedöma arbetslivets efterfrågan på kvalificerad yrkeskompetens och arbetsmarknadens utveckling

 • Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

 • Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar

 • Utöva tillsyn över utbildningarna och granska kvaliteten

 • Följa upp utbildningars effekter

 • Samordna och stödja en nationell struktur för validering

 • Vara nationell samordningspunkt för EQF - den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande


Yrkesh gskoleutbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar

 • eftergymnasiala yrkesutbildningar

 • utvecklas och bedrivs i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnaren

 • svarar mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet

 • regionalt/nationellt

Arbetslivet

Utbildnings -

anordnare

Ansökan

Efterfrågan på

yrkeskompetens


Utbildningsanordnare vem f r bedriva utbildning
Utbildningsanordnare - vem får bedriva utbildning?

 • 236 unika utbildningsanordnare

 • Kommuner och landsting (118)

 • Privata anordnare (116)

 • Statliga lärosäten (2)

 • …..inte statliga myndigheter

 • Statsbidrag ca 60 000 kr/plats

 • Årlig ansökningsomgång

 • Ca 25-30 % beviljas


Ans kningsomg ng 2011
Ansökningsomgång 2011

 • Ingen Utbildningsanalys

 • Ökat ansvar hos utbildningsanordnare att beskriva arbetslivets efterfrågan i ansökan

 • Förutsätter ett nära samarbete mellan det berörda arbetslivet och utbildningsanordnare

 • Väl underbyggda och tydligare beskrivningar av efterfrågan i ansökan leder också till en ökad kvalitet i myndighetens bedömning av ansökningarna.


Yh myndighetens analysarbete
Yh-myndighetens analysarbete

 • Yrkesanalyser prioriteras

 • Analyser av branscher

 • Analyser av trender och tendenser

 • Beskrivning av utbildningsutbudet


Dialog med arbetslivet
Dialog med arbetslivet

 • Branschernas egna bedömningar av framtida efterfrågan på yrkeskompetenser ett viktigt underlag i myndighetens analysarbete

 • I dialog med branscher och motsvarande utveckla former för samverkan


Ans kningsomg ng 20111
Ansökningsomgång 2011

 • Anvisningar och information 15 april

 • Webbansökan öppnar 15 juni

 • Webbansökan stänger 15 september

 • Beslut Januari 2011

 • Den gäller utbildningar med start hösten 2012 eller våren 2013


P g ng
På gång

 • YH dagar – informationsdagar för blivande och befintliga utbildningsanordnare

 • 18 maj i Malmö, 24 maj i Stockholm samt 26 maj i LuleåPågående utbildningar på yrkeshögskolan med inriktning mot arbete med funktionshindrade. Omfattar utbildningsplatser med avslut år 2011, 2012 ,2013 och 2014


Yrkesutbildningar per kommun.* mot arbete med funktionshindrade. Omfattar utbildningsplatser med avslut år 2011, 2012 ,2013 och 2014

* Kartan omfattar samtliga intag/omgångar inom inriktningen 723r

med avslut januari 2011

och framåt.


S kande till utbildningarna r 2009 och examinerade fr n utbildningar r 2009 ky yh
Sökande till utbildningarna år 2009 och examinerade från utbildningar år 2009 (Ky/Yh)

 • Det var totalt 293 sökande* till utbildningarna med start år 2009, antalet utbildningsplatser var 105 stycken. Det var 2,8 sökande per plats.

 • Den totala examensgraden var 86 procent bland de studerande som tog examen inom utbildningar med inriktning mot arbete med funktionshindrade år 2009

 • *Avser sökande per startat intag 2009


Tack f r uppm rksamheten

Tack för uppmärksamheten! utbildningar år 2009 (Ky/Yh)


ad