Myndigheten för yrkeshögskolan
Download
1 / 15

Yh-myndighetens uppdrag - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Myndigheten för yrkeshögskolan ”Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid vilket skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle”. Yh-myndighetens uppdrag. Övergripande mål:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Yh-myndighetens uppdrag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Yh myndighetens uppdrag

Myndigheten för yrkeshögskolan”Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid vilket skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle”


Yh myndighetens uppdrag

Yh-myndighetens uppdrag

 • Övergripande mål:

 • Att tillgodose arbetslivets efterfrågan på kvalificerad yrkeskompetens

 • Analysera och bedöma arbetslivets efterfrågan på kvalificerad yrkeskompetens och arbetsmarknadens utveckling

 • Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

 • Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar

 • Utöva tillsyn över utbildningarna och granska kvaliteten

 • Följa upp utbildningars effekter

 • Samordna och stödja en nationell struktur för validering

 • Vara nationell samordningspunkt för EQF - den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande


Yrkesh gskoleutbildningar

Yrkeshögskoleutbildningar

 • eftergymnasiala yrkesutbildningar

 • utvecklas och bedrivs i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnaren

 • svarar mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet

 • regionalt/nationellt

Arbetslivet

Utbildnings -

anordnare

Ansökan

Efterfrågan på

yrkeskompetens


Utbildningsanordnare vem f r bedriva utbildning

Utbildningsanordnare - vem får bedriva utbildning?

 • 236 unika utbildningsanordnare

 • Kommuner och landsting (118)

 • Privata anordnare (116)

 • Statliga lärosäten (2)

 • …..inte statliga myndigheter

 • Statsbidrag ca 60 000 kr/plats

 • Årlig ansökningsomgång

 • Ca 25-30 % beviljas


Ans kningsomg ng 2011

Ansökningsomgång 2011

 • Ingen Utbildningsanalys

 • Ökat ansvar hos utbildningsanordnare att beskriva arbetslivets efterfrågan i ansökan

 • Förutsätter ett nära samarbete mellan det berörda arbetslivet och utbildningsanordnare

 • Väl underbyggda och tydligare beskrivningar av efterfrågan i ansökan leder också till en ökad kvalitet i myndighetens bedömning av ansökningarna.


Yh myndighetens analysarbete

Yh-myndighetens analysarbete

 • Yrkesanalyser prioriteras

 • Analyser av branscher

 • Analyser av trender och tendenser

 • Beskrivning av utbildningsutbudet


Dialog med arbetslivet

Dialog med arbetslivet

 • Branschernas egna bedömningar av framtida efterfrågan på yrkeskompetenser ett viktigt underlag i myndighetens analysarbete

 • I dialog med branscher och motsvarande utveckla former för samverkan


Ans kningsomg ng 20111

Ansökningsomgång 2011

 • Anvisningar och information15 april

 • Webbansökan öppnar15 juni

 • Webbansökan stänger15 september

 • BeslutJanuari 2011

 • Den gäller utbildningar med start hösten 2012 eller våren 2013


P g ng

På gång

 • YH dagar – informationsdagar för blivande och befintliga utbildningsanordnare

 • 18 maj i Malmö, 24 maj i Stockholm samt 26 maj i Luleå


Yh myndighetens uppdrag

Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå med inriktning mot arbete med funktionshindrade


Yh myndighetens uppdrag

Pågående utbildningar på yrkeshögskolan med inriktning mot arbete med funktionshindrade. Omfattar utbildningsplatser med avslut år 2011, 2012 ,2013 och 2014


Yh myndighetens uppdrag

Yrkesutbildningar per kommun.*

* Kartan omfattar samtliga intag/omgångar inom inriktningen 723r

med avslut januari 2011

och framåt.


S kande till utbildningarna r 2009 och examinerade fr n utbildningar r 2009 ky yh

Sökande till utbildningarna år 2009 och examinerade från utbildningar år 2009 (Ky/Yh)

 • Det var totalt 293 sökande* till utbildningarna med start år 2009, antalet utbildningsplatser var 105 stycken. Det var 2,8 sökande per plats.

 • Den totala examensgraden var 86 procent bland de studerande som tog examen inom utbildningar med inriktning mot arbete med funktionshindrade år 2009

 • *Avser sökande per startat intag 2009


Tack f r uppm rksamheten

Tack för uppmärksamheten!


ad
 • Login