Uppdrag utomlands
Download
1 / 28

Uppdrag utomlands - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uppdrag utomlands. Att tänka på!. 4 olika regelverk. Folkbokföring. Inkomstskatt. Sociala avgifter. Moms. Den anställde. Företaget/ arbetsgivaren. Varor. Tjänster. Leveransväg – export eller EU?. Köparen - privatperson eller företagare? Typ av tjänst. Svensk eller norsk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Uppdrag utomlands

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uppdrag utomlands

Uppdrag utomlands


Att t nka p

Att tänka på!

4 olika regelverk ..........

Folkbokföring

Inkomstskatt

Sociala avgifter

Moms

Den anställde

Företaget/

arbetsgivaren

Varor

Tjänster

Leveransväg –

export eller EU?

Köparen -

privatperson

eller

företagare?

Typ av tjänst

Svensk eller norsk

arbetsgivare?

AB

AS

HB

Enskild firma


Att t nka p1

Att tänka på...

 • I vilket land ska personen vara?

 • Hur länge ska personen vara där?

 • Anledning till flytt?

 • Svensk eller utländsk arbetsgivare?

 • Begränsat eller obegränsat skattskyldig?


Arbeta utomlands

Arbeta utomlands

 • Huvudregeln är att alla inkomster beskattas i Sverige

  • om den anställde är obegränsat skattskyldig här

  • men beskattningen kan begränsas i skatteavtal


Arbeta utomlands kortare tid n 6 m nader

Arbeta utomlands -kortare tid än 6 månader

 • Då ska du betala skatt för dina utlandsinkomster i Sverige och din utländska skatt räknas av

  • skatteavtal (183-dagars regeln)

  • avräkningslagen


Sfs 2008 653 nordiska skatteavtalet

SFS 2008:653Nordiska skatteavtalet


Arbeta utomlands l ngre tid n 6 m nader

Arbeta utomlands – längre tid än 6 månader

 • Om du är anställd och vistas i utlandet under minst sex månader och betalar skatt i arbetslandet. Då kan du bli befriad från att betala skatt i Sverige

  • sexmånadersregeln


Arbeta utomlands l ngre tid n 1 r

Arbeta utomlands – längre tid än 1 år

 • Om du flyttar utomlands och ska vara borta 1 år eller längre, ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige (SKV 7665)

 • Är du anställd och betalar skatt i arbetslandet, är du normalt befriad från att betala skatt i Sverige

  • sexmånadersregeln

  • skatteavtal

  • (ettårsregeln)


Utlandsarbete inom norden

Utlandsarbete inom Norden

 • Huvudregeln är att du betalar skatt i arbetslandet från första dagen

  • nordiskt skatteavtal

 • Din nordiska arbetsgivare betalar dina socialavgifter i arbetslandet

 • Arbetsgivaren ska höra hemma i arbetslandet

 • Lämna uppgift i din inkomstdeklaration att du haft inkomst och betalat skatt i ett annat nordiskt land


Gr nsg ngare

Gränsgångare

 • Arbetar i gränskommun

 • i Norge

 • i Finland

 • Beskattning i Sverige

 • enskild tjänst

 • offentlig tjänst

 • SA-skatt

Bor i gränskommun i Sverige


Www nordisketax net

www.nordisketax.net


Uppdrag utomlands

www.gtm.nu


Uppdrag utomlands

www.granstjanst.net


Www oresunddirekt com

www.oresunddirekt.com

www.oresunddirekt.se


F rs kringskassan beslutar om socialf rs kringstillh righet

Försäkringskassan beslutar om socialförsäkringstillhörighet

Skatteverket följer Försäkringskassans beslut

Försäkringskassans kundcenter

0771-524 524


Socialf rs kringstillh righet

Socialförsäkringstillhörighet

 • Huvudregel:

 • Socialförsäkrad i arbetslandet

 • Undantag:

 • Utsänd av svensk arbetsgivare till ett annat EU/EES– eller konventionsland (utsändningsintyg)


Uppdrag utomlands

www.nordsoc.org


Www taxnorway no

www.taxnorway.no


Internationell handel varor och tj nster

Internationell handelvaror och tjänster


Vara eller tj nst

Vara

Materiella ting, fastigheter, gas, värme, kyla och elektrisk kraft

Tjänst

Allt annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet

Vara eller tjänst?


Export av varor

Export av varor


Varuf rs ljning export

Varuförsäljning - Export

Beställare AB

Norsk

slutkund

Lager

Faktura (ej moms)

TULL

Vara

Tillverkare AB


Vilken tj nst

Vilken tjänst?


Fastighetstj nster

Fastighetstjänster

 • Till både näringsidkare och icke näringsidkare

 • Omsatt där fastigheten är belägen

 • Fastighet i Sverige - alltid svensk moms

 • Fastighet i utlandet - aldrig svensk moms


Uppdrag utomlands

Självbetjäning dygnet runt

Välkommen till Skatteverket…

Personlig service

Webbplats www.skatteverket.se

0771 – 567 567

Servicetelefon020-567 000


ad
 • Login