Uppdrag utomlands
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Uppdrag utomlands PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uppdrag utomlands. Att tänka på!. 4 olika regelverk. Folkbokföring. Inkomstskatt. Sociala avgifter. Moms. Den anställde. Företaget/ arbetsgivaren. Varor. Tjänster. Leveransväg – export eller EU?. Köparen - privatperson eller företagare? Typ av tjänst. Svensk eller norsk

Download Presentation

Uppdrag utomlands

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uppdrag utomlands


Att tänka på!

4 olika regelverk ..........

Folkbokföring

Inkomstskatt

Sociala avgifter

Moms

Den anställde

Företaget/

arbetsgivaren

Varor

Tjänster

Leveransväg –

export eller EU?

Köparen -

privatperson

eller

företagare?

Typ av tjänst

Svensk eller norsk

arbetsgivare?

AB

AS

HB

Enskild firma


Att tänka på...

 • I vilket land ska personen vara?

 • Hur länge ska personen vara där?

 • Anledning till flytt?

 • Svensk eller utländsk arbetsgivare?

 • Begränsat eller obegränsat skattskyldig?


Arbeta utomlands

 • Huvudregeln är att alla inkomster beskattas i Sverige

  • om den anställde är obegränsat skattskyldig här

  • men beskattningen kan begränsas i skatteavtal


Arbeta utomlands -kortare tid än 6 månader

 • Då ska du betala skatt för dina utlandsinkomster i Sverige och din utländska skatt räknas av

  • skatteavtal (183-dagars regeln)

  • avräkningslagen


SFS 2008:653Nordiska skatteavtalet


Arbeta utomlands – längre tid än 6 månader

 • Om du är anställd och vistas i utlandet under minst sex månader och betalar skatt i arbetslandet. Då kan du bli befriad från att betala skatt i Sverige

  • sexmånadersregeln


Arbeta utomlands – längre tid än 1 år

 • Om du flyttar utomlands och ska vara borta 1 år eller längre, ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige (SKV 7665)

 • Är du anställd och betalar skatt i arbetslandet, är du normalt befriad från att betala skatt i Sverige

  • sexmånadersregeln

  • skatteavtal

  • (ettårsregeln)


Utlandsarbete inom Norden

 • Huvudregeln är att du betalar skatt i arbetslandet från första dagen

  • nordiskt skatteavtal

 • Din nordiska arbetsgivare betalar dina socialavgifter i arbetslandet

 • Arbetsgivaren ska höra hemma i arbetslandet

 • Lämna uppgift i din inkomstdeklaration att du haft inkomst och betalat skatt i ett annat nordiskt land


Gränsgångare

 • Arbetar i gränskommun

 • i Norge

 • i Finland

 • Beskattning i Sverige

 • enskild tjänst

 • offentlig tjänst

 • SA-skatt

Bor i gränskommun i Sverige


www.nordisketax.net


www.gtm.nu


www.granstjanst.net


www.oresunddirekt.com

www.oresunddirekt.se


Försäkringskassan beslutar om socialförsäkringstillhörighet

Skatteverket följer Försäkringskassans beslut

Försäkringskassans kundcenter

0771-524 524


Socialförsäkringstillhörighet

 • Huvudregel:

 • Socialförsäkrad i arbetslandet

 • Undantag:

 • Utsänd av svensk arbetsgivare till ett annat EU/EES– eller konventionsland (utsändningsintyg)


www.nordsoc.org


www.taxnorway.no


Internationell handelvaror och tjänster


Vara

Materiella ting, fastigheter, gas, värme, kyla och elektrisk kraft

Tjänst

Allt annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet

Vara eller tjänst?


Export av varor


Varuförsäljning - Export

Beställare AB

Norsk

slutkund

Lager

Faktura (ej moms)

TULL

Vara

Tillverkare AB


Vilken tjänst?


Fastighetstjänster

 • Till både näringsidkare och icke näringsidkare

 • Omsatt där fastigheten är belägen

 • Fastighet i Sverige - alltid svensk moms

 • Fastighet i utlandet - aldrig svensk moms


Självbetjäning dygnet runt

Välkommen till Skatteverket…

Personlig service

Webbplats www.skatteverket.se

0771 – 567 567

Servicetelefon020-567 000


 • Login