Proiect de parteneriat edu ca ţ ional ŞCOALĂ - GRĂDINIŢĂ - PowerPoint PPT Presentation

Proiect de parteneriat edu
Download
1 / 19

 • 220 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Proiect de parteneriat edu ca ţ ional ŞCOALĂ - GRĂDINIŢĂ. TEMA PROIECTULUI: ZIUA POR Ţ ILOR DESCHISE ,,Azi preşcolari, m âine şcolari” Liceul Teoretic ,,Silviu Dragomir’’ Ilia J ud . Hunedoara Clasa a IV-a GRUPA MARE Aprilie 2013. COORDONATORI PROIECT :. PARTENERI:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Proiect de parteneriat edu ca ţ ional ŞCOALĂ - GRĂDINIŢĂ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Proiect de parteneriat edu ca ional coal gr dini

Proiect de parteneriat educaţional

ŞCOALĂ - GRĂDINIŢĂ

TEMA PROIECTULUI:

ZIUA PORŢILOR DESCHISE

,,Azi preşcolari, mâine şcolari”

Liceul Teoretic ,,Silviu Dragomir’’ Ilia

Jud. Hunedoara

Clasa a IV-a

GRUPA MARE

Aprilie 2013


Proiect de parteneriat edu ca ional coal gr dini

COORDONATORI PROIECT:

PARTENERI:

 • LICEUL TEORETIC ,,SILVIU DRAGOMIR’’ ILIA

 • PROFESORI:

  prof. Floroiu Flavia

  prof. Dura Rodica

 • DIRECTOR:

  prof. VicolVicaDIRECTOR ADJUNCT:prof. Caceu Ana

Grădiniţa cu P.N. Ilia:

 • Prof. Hui Marioara

  Grădiniţa P.N. Sârbi:

 • Prof. Danc Mihaela

  Grădiniţa cu P.N. Bretea-Mureşană:

 • Prof. Ene Lucica


Proiect de parteneriat edu ca ional coal gr dini

SCOPUL:

Familiarizarea copiilor preşcolari cu sala de clasă, cu ambientul prin contractul nemijlocit cu şcoala.

Comunicarea dintre părinţi, personalul didactic şi conducerea şcolii cu privire la procesul de înscriere în învăţământul primar al clasei pregătitoare.

OBIECTIVE:

 • Formarea unor reprezentări corecte despre şcoală şi activitatea de tip şcolar;

 • Pregătirea psihologică a copilului şi trezirea interesului de a deveni şcolar;

 • Cultivarea vorbirii adresative, reproductive, a dialogului în comunicare;

 • Consolidarea deprinderilor şi priceperilor de exprimare corectă;

 • Formarea unei conduite civilizate;

 • Însuşirea de noi deprinderi prin activităţi comune preşcolari, şcolari.


Resurse

RESURSE:

Director: prof. Vicol Vica,

ing. Căceu Ana

Educatoarele grupei pregătitoare de la grădiniţe: prof. Hui Marioara, prof. Ene Lucica,

prof. Danc Mihaela;

Învăţătoarele clasei a IV-a;(prof. Dura Rodica,

prof. Floroiu Flavia)

Preşcolarii şi şcolarii;

Părinţii sensibili la idee, doritori să susţină aplicarea proiectului.


Rezultate a teptate

REZULTATE AȘTEPTATE:

 • Responsabilizarea părinților preșcolarilor în vederea integrării cu succes în clasa I.

 • Cunoașterea de către copii a învățătoarei, precum și a școlii în care vor învăța.

 • Formarea unor abilități de lucru în echipă.

 • Îmbogățirea cunoștințelor copiilor prin implicarea lor în diversele activități comune.


Resurse materiale i financiare

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE:

 • Reviste

 • Lucrari origami

 • Pliante

 • Aparat foto

 • Autofinanțare


Ac iuni propuse

ACŢIUNI PROPUSE:

 • Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare;

 • Vizita în sălile de claseîn care se va desfăşura procesul instructiv-educativ în anul şcolar

  2013-2014;

 • Oferta educaţională: se vor prezenta materialele  cu care vor lucra elevii clasei pregătitoare anul acesta şcolar şiportofoliileacestora;

 • Calendarul înscrieriiîn învăţământul primar pentru anul şcolar 2013 – 2014;

 • Dăruim din suflet (scurt moment artistic- clasa

  a IV-a A ; pliante, o floare pentru fiecare-clasele aIV-a A, B; ateliere de lucru )


Cu emo ie ne preg tim pentru a ne expune lucr rile n fa a colegilor

CU EMOȚIE NE PREGĂTIM PENTRU A NE EXPUNE LUCRĂRILE ÎN FAȚA COLEGILOR:


N sala c d i ne nt mpin m colegii mai mici

ÎN SALA C.D.I. NE ÎNTÂMPINĂM COLEGII MAI MICI

CLASA A IV-A A

PREZINTĂ UN MOMENT ARTISTIC.


Nm n m pliante i oferim detalii despre metodologia de nscriere

ÎNMÂNĂM PLIANTE ȘI OFERIM DETALII DESPRE METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE


Expozi ia de origami

EXPOZIȚIA DE ORIGAMI


Colegii no tri mai mici particip i ei la proiectul nostru

COLEGII NOȘTRI MAI MICI PARTICIPĂȘI EI LA PROIECTUL NOSTRU:


Proiect de parteneriat edu ca ional coal gr dini

.


Nv t m s ne pans m

ÎNVĂTĂM SĂ NE PANSĂM

.


La plecare nman m o mic lebad origami realizat de noi i un pliant

LA PLECARE ÎNMANĂM O MICĂ LEBADĂ ORIGAMI REALIZATĂ DE NOI ȘI UN PLIANT

Pasaje din pliantul oferit:

Vă mulţumim pentru interesul arătat şcolii noastre!

Prin pliantul pe care-l oferim vă prezentăm pe scurt şcoala noastră. 

Este foarte important pentru noi să fim împreună cu copilul şi alături de el în educaţia sa.

Permanent vă oferim posibilitatea de a vorbi detaliat cu noi, de a avea o relaţie de parteneriat în triada şcoală-copil-familie. 

Vă aşteptăm cu drag în colectivul nostru având avantajul posibilităţii de a parcurge 5 ani în aceeaşi unitate, unde se poate urmări evoluţia continuă a copilului şi pregătirea lui pentru viitor.


 • Login